Oppstartsdagene 2012 À jour 26.06.2012
Uke 33 Uke 34 Uke 35 Uke 36
Alle 1.kl   Start Div. Drama & ped.            
ma ti on to fr ma ti on to fr ma ti on to fr ma ti on to fr
    15.8. 16.8. 17.8. 20.8. 21.8. 22.8. 23.8. 24.8. 27.8. 28.8. 29.8. 30.8. 31.8. 3.9. 4.9. 5.9. 6.9. 7.9.
1A Frøset           F F                          
1A IT/Bibl                 IKT 5     B 56                
1A  div     702 702/220 220       It 67   SfK 234                  
1B Frøset                     F F                
1B IT/Bibl             It 23     B 56                    
1B  div     162 702/222 162   IKT 4           SfK 234              
1C Frøset               F F                      
1C IT/Bibl             IKT 4             B 34            
1C  div     206 702/220 206   It 56         SfK 234                
1D Frøset                       F F              
1D  IT/Bibl               It 56 IKT 5         B 56            
1D  div     214 702/220 214           SfK 234                  
1E Frøset                                     F F
1E  IT/Bibl           IKT 4       It 34         B 34          
1E  div     144 702/220 144               SfK 234              
1F Frøset                               F F F    
1F  IT/Bibl                 IKT 5   B 56                  
1F  div     220 702/220 1111 It 56         SfK 234                  
1G  Frøset             F F                        
1G  IT/Bibl It 23 B 78     ITL 12 IKT 5                            
1H Frøset                         F F            
1H  IT/Bibl           IKT 4         B 34                  
1H  div     804 702/220 804 It 23           SfK 234                
1I Frøset                           F F          
1I IT/Bibl.           IKT 4             B 56              
1I  div     801 702/220 801       It 34     SfK 234                
1M  Frøset                 F F                    
1M  IT It 45       ITL 34 IKT 5                            
1M bibliotek         B 78                              
G/M-klassene følger delvis eget tidsskjema
Tallene bak innholdskodene angir varigheten i timenummer:
f 1=0815-0945, 2=0900-0945, 3=10-1045, 4=11-1145
e 5=1215-13. 6=1315-14, 7=1415-15, 8=1515-16
F Frøset-tur, fra midt på dagen til midt på neste dag.
It It-innføring, PC-sal 030
ITL It's learning, PC-sal 030
SfK Storforelesning Kibsgaard: barn, barndom og lek. 1G og 1M har i uke 42
B Biblioteksorientering
IKT IKT-info om Arena og www.dmmh.no, 
Elementer i innføringsukene
17.8. Åpningsrrangement 9-10 i Glassgården, også for 1G
1015- Klassestyrer møter klassen ++
18.8. Første undervisningsdag. Etablere basisgrupper, samarbeidsleker, forberede markatur, fotografering, info
19.8. Undervisning i drama og pedagogikk
Uke 34-35 Overnattingstur til Frøset. Arbeidskrav i ped. Oppgave fra forming, drama og fysfos.
Storforelesning "Barn, barndom og leik". 3 klasser samtidig på 702
Biblioteksorienteringer
IT og IKT-innføringer: Brukernavn og passord, ITL, Arena, www