Rombruksplan 2012/13

Rombruksplan 2012/13 24.05.2012 16:49
uke 34: 20.8. 21.8. 22.8. 23.8. 24.8.
uke  2: 7.1. 8.1. 9.1. 10.1. 11.1.
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Studiepoeng høst Studiepoeng vår Sum Undervisningstimer høst Undervisningstimer vår
Klasse Antall 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-6 1-4 5-8 1-4 5-8 Dra Mus For Nam Fys-fos Matem Nor Samfag RLE Ped Dra Mus For Nam Fys-fos Matem Nor Samfag RLE Ped høst + vår Klasse Dra Mus For Nam Fys-fos Mat Nor Samfag RLE Ped Dra Mus For Nam Fys-fos Mat Nor Samfag RLE Ped
1A 35?   231 231   D F M 4 4 4   4       4 6 26 6 6 6   7       6 7 38 64 1A 20 20 20   20       20 30 130 30 30 30   35       30 35 190 320
1B 35? M   162 F D 162     4 4 4   4       4 6 26 6 6 6   7       6 7 38 64 1B 20 20 20   20       20 30 130 30 30 30   35       30 35 190 320
1C 35? D 206   M   206 F 4 4 4   4       4 6 26 6 6 6   7       6 7 38 64 1C 20 20 20   20       20 30 130 30 30 30   35       30 35 190 320
1D 35? F M 214   214 D 4 4 4   4       4 6 26 6 6 6   7       6 7 38 64 1D 20 20 20   20       20 30 130 30 30 30   35       30 35 190 320
1H 35?   220 D F M 220     4 4 4   4       4 6 26 6 6 6   7       6 7 38 64 1H 20 20 20   20       20 30 130 30 30 30   35       30 35 190 320
1E 35? M F D 703     703 4 4 4       7     7 26 6 6 6       8     8 34 60 1E 20 20 20       35     35 130 30 30 30       40     40 170 300
1F 35?     N 703 M         3 2 5 5         7 22 5 4 9 9         11 38 60 1F* 15 10 25 25         35 110 25 20 45 45         55 190 300
1I 35?       N 163     163 163   2 2   5     3 3 3 11 29 3 4     5   6 2 3 14 37 66 1I 10 10   25     15 15 15 55 145 15 20     25 0 30 10 15 70 185 330
1G 50?                                     0                     0 0 1G                     0                     0 0
2A 33 N       231   231 231   231       9   6 9 3   7 34       5   4 6 5   7 27 61 2A       45   30 45 15   35 170       25   20 30 25   35 135 305
2B 31 162   162     162 N 162           9   6 9 3   7 34       5   4 6 5   7 27 61 2B       45   30 45 15   35 170       25   20 30 25   35 135 305
2C 33   206   206   206 206     N       9   6 9 3   7 34       5   4 6 5   7 27 61 2C       45   30 45 15   35 170       25   20 30 25   35 135 305
2D 33   N 214 214   214   214 214         9   6 9 3   7 34       5   4 6 5   7 27 61 2D       45   30 45 15   35 170       25   20 30 25   35 135 305
2H 32     220   N 220 220     220       9   6 9 3   7 34       5   4 6 5   7 27 61 2H       45   30 45 15   35 170       25   20 30 25   35 135 305
2E 27 703 703 F 703   M D 4 4 4 6 6       8 32 4 4 4 4 4       7 27 59 2E 20 20 20 30 30       40 160 20 20 20 20 20       35 135 295
2F 29               N           8 7 8 2   5 30       9 3 7 4   7 30 60 2F       40 35 40 10   25 150       45 15 35 20   35 150 300
2I 31 163 163   163 M     F / D 3 3 4       5 5 8 7 35     4     4 6 4 2 5 25 60 2I 15 15 20       25 25 40 35 175     20     20 30 20 10 25 125 300
2G 47                                         0                     0 0 2G                     0                     0 0
3E 28 D M   703 F 703 703   10         4 6 6 26 10           4 4 20 46 3E 50         20 30 30 130 50           20 20 100 230
3F 30     703           N         15       8 6 29       20       2 9 31 60 3F       75       40 30 145       100       10 45 155 300
3I 26     163     163 163     163           6 2 8 6 17 39             3 3 3 6 15 54 3I           30 10 40 30 85 195             15 15 15 30 75 270
3G 35                                     0                     0 0 3G                     0                     0 0
3D(ral) 15 214 214 D     D   214 14         6 1 9 30 16             9 25 55 3D(ral) 70         30 5 45 150 80             45 125 275
3Fysfos 26   162     162   162   162 14         6 1 9 30 16             9 25 55 3Fysfos 70         30 5 45 150 80             45 125 275
3iktLL 35 206       206       206 206 14         6 1 9 30 16             9 25 55 3iktLL 70         30 5 45 150 80             45 125 275
3Orgled 38 231     231   231   231   14         6 1 9 30 16             9 25 55 3Orgled 70         30 5 45 150 80             45 125 275
3Småped 37 220     220 220     220     14         6 1 9 30 16             9 25 55 3Småped 70         30 5 45 150 80             45 125 275
Spesped 40 702 702_56 702 702_56 702 702_56                             0                     0 0                                          
NB! Onsdagsøkta etter lunsj er på bare 2 timer,
Rombruksplan 2012/13, side 2 5 Undervisningstimer per studiepoeng * 1F har en et tredelt år i studiepeong. Her er del 1 lagt til høst, del 2+3 til vår. Det gir litt lite på høst og for mye på år. Dette er justert litt tilbake.
Spes.rom Rommer Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
D1114   1C 1H 1A 1B 1D, 2i
D504   3E 3D 1E 3D 2E
M801 32 1E 3E 2i, 1F 2E 1i
M804 30 1B 1D 1C 1H 1A  
F144 40 1D 1E 1H* 3E   1C
F008 40 1F 2E 1B* 1A 2I  
N1111 32 2A 2D 1F 1i 2H   2B 2F 3F 2C
Vanl.rom Rommer Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Normalbruk
162 40 2b 3fys 2b 1b 3fys 2b 3fys 2b 1b 3fys 1b, 2b, 3fys
163 30 2i 2i 3i 2i 1i 3i 3i 1i 1i 3i 1i, 2i, 3i
165 16               Meped Meped Meped Meped
206 40 3ikt 2c 1c 2c 3ikt 3ikt 2c 1c 3ikt 2c 1c, 2c, 3ikt
214 40 3d 3d 2d 2d 1d 2d 1d 2d 2d 3d 1d, 2d, 3d
220 120 3små 1h 3små 2h 3små 2h 2h 3små 1h 2h 1h, 2h, 3små**
231 60 3org 1a 1a 3org 2a 3org 2a 2a 3org 2a 1a, 2a, 3orgl**
702 122 SPED SPED_56 SPED SPED_56 SPED SPED_56 Fortrinnsvis storforelesninger Sped, Storforl
703 60 2e 2e 3f 1f 2e 3e 1e 3e 3e 1e 1e, 2e, 3e
1109 66                     deltid
* Klassene bytter om å ha 144 og 008 ved nyttår
** 1. og 2. klassene bytter rom ved nyttår, 3.klassene fra 1. nov.
Normalrommene settes sammen av tre klasser på ulikt trinn. Dermed vil rommet utnyttes
bedre i løpet av året pga ulik plassering av praksisperiodene. Rommet vil derfor være mer
tilgjengelig i praksisperidoer for gjenværende klasser enn denne planen tilsier.
F er vanskelig, og må puttes inn i smutthull her og der.
24.5.12: Klassestørrelse lagt inn ut fra årets vårtall for 2A-3I. Fordypningene ut fra tildeling.