Samlingsuker 2012/13

Fordeling av samlingsbasert undervisning 2012/13
Fet skrift betegner at tidspunktet er fastspikret
NB! Romangivelse er kun tentativ
Uke Ma Ti On To Fr Rom Praksis Anm
33 1G 1G 1G 1G 1G 1109   Oppstart 1.kl
  1M 1M 1M 1M 1M 206   Oppstart 1.kl
34 1G 1G 1G 1G 1G 1109   Oppstart 2-3.kl
  1M 1M 1M 1M 1M 214   Oppstart 2-3.kl
  SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 702   Oppstart 2-3.kl
  FøP+PLK           Oppstart 2-3.kl
35 2G 2G 2G 2G 2G 1109    
      FHM FHM        
        MP MP 165    
36 3G 3G 3G 3G 3G 231    
  Små Små Små Små Små      
  FøP FøP FøP FøP FøP      
  SP1 SP1 SP1   MaEst 702 | ?    
  SU SU       1109    
37 SP2D SP2D SP2D SP2D SP2D 220    
  SP1 SP1 SP1     702    
  PLK PLK            
38 FHM FHM FHM FHM FHM 1109    
        MP MP 165    
  SP1 SP1 SP1     702    
39 PLK PLK PLK PLK PLK 1109    
40 FøP FøP   MP MP ? | 165    
  3K 3K 3K 3K 3K      
    PVP PVP PVP MaEst |    
41     FHM FHM       (Høstferie i kommunene) 
42 1G 1G 1G 1G 1G 231    
  1M 1M 1M 1M 1M 214    
  SU SU       1109    
  SP1* SP1       *702ma   *SP1 og FøP sammen
  FøP* FøP       *702ma   *SP1 og FøP sammen
43 2G 2G 2G 2G 2G 1109 1.kl Fei-konferanse on-to
  3G 3G 3G 3G 3G 231 1.kl Fei-konferanse on-to
  SP1 SP1 SP1   MaEst 702 | ? 1.kl Fei-konferanse on-to
44 PLK PLK   MP MP 804 | 165 1.kl  
  Temauke 3.kl     1.kl Belegger masse rom
  SP1 SP1 SP1     1109 1.kl  
45 SP2D SP2D SP2D SP2D SP2D 220 1.kl  
  SP1 SP1 SP1       1.kl  
  FøP FøP FHM FHM     1.kl  
46 SP1 SP1       702 3.kl Grs  
        MP MP 165    
  SU SU PVP PVP MaEst 1109 | ? | ? 3.kl Grs  
47 SP1 SP1       702 evt 3.kl Grs Bortreiseseminar to-fr
  FøP FøP         evt 3.kl Grs Bortreiseseminar to-fr
48 2G 2G 2G 2G 2G 1109 1.kl  
  PLK PLK         1.kl  
    FHM FHM FHM FHM   1.kl  
49 1G 1G 1G 1G 1G 1109 1.kl  
  1M 1M 1M 1M 1M 206 1.kl  
  PLK           1.kl  
  Små Små Små Små Små   1.kl  
50 3G 3G 3G 3G 3G 1109 1.kl  
  3K 3K 3K 3K 3K   1.kl  
51               FoU
2013               Jul og nyttår
1   1.jan           FoU
2 1G 1G 1G 1G 1G 1109 3.kl  
  1M 1M 1M 1M 1M 231 3.kl  
  SP2 SP2 SP2     702 3.kl  
  FøP FøP FøP FøP FøP   3.kl  
3 2G 2G 2G 2G 2G 231 3.kl  
  SP2 SP2 SP2   MaEst 702 | 1114 3.kl  
      PVP PVP     3.kl  
  SU SU   MP MP 1109 | 165 3.kl  
4 PLK PLK FHM FHM     3.kl  
  SP2 SP2 SP2     702 3.kl  
  3K 3K 3K 3K 3K   3.kl  
5 SP2D SP2D SP2D SP2D SP2D 1109 3.kl  
  SP2 SP2 SP2     702 3.kl  
  FHM FHM FHM FHM FHM   3.kl  
6 FøP FøP   MP MP ? | 165 3.kl  
  SP2 SP2 SP2     702 3.kl  
7 PLK PLK PLK PLK PLK   3.kl  
  SP2 SP2 SP2   MaEst 702 | 1114 3.kl  
  2G 2G 2G 2G 2G 1109 3.kl  
8               FoU, (Vinterferie) 
9 FøP FøP            
        MP MP 165    
10 3G 3G 3G 3G 3G 1109 2.kl  
  Små Små Små Små Små   2.kl  
11 1G 1G 1G 1G 1G 231 2.kl  
  1M 1M 1M 1M 1M 206 2.kl  
  PLK PLK FHM FHM     2.kl  
  SU SU PVP PVP   1109 | ? 2.kl  
12 SP2D SP2D SP2D SP2D SP2D 1109 2.kl  
          MaEst 1114 2.kl  
  SP2 SP2 SP2 MP MP 702 | 165 2.kl  
13               Påske
14   SP2 SP2 SP2   702 2.kl Ma: 2,påskedag
15 FHM FHM FHM FHM FHM   2.kl  
  SP2 SP2 SP2     702 2.kl  
  3G 3G 3G 3G 3G 1109 2.kl  
16 FøP FøP FHM FHM     2.kl  
  SP2 SP2 SP2     702 2.kl  
17 SU SU       1109 2.kl  
  SP2 SP2 SP2     702 2.kl  
  PLK PLK     MaEst ? | 1114 2.kl  
  SP2D SP2D SP2D SP2D SP2D 231 2.kl  
18 SP2 SP2       702   On: 1.mai
19 PVP PVP       703   To: KrHF
20 FøP+PLK             Fr:17.mai
  2G 2G 2G 2G   1109   Fr:17.mai
21   3G 3G 3G 3G 1109   Ma: 2.pinsed
22 1G 1G 1G 1G 1G 231    
  1M 1M 1M 1M 1M 206    
  SU SU       1109    
À jour  25.02.2013 10:13
Klasse MSTAS Kon-takt Nivå Normal-rom Info
1G FLUIK JOB B 1109        
1M FLUIK   B          
2G FLUIK JOB B 1109        
3G FLUIK JOB B 1109        
3K FLUBK SAF B   Kulturarvsped.    
MaEst MAEST BKR M 1114 Estetiske fags didaktik    
FHM   EBS M   Fysisk aktivitet, helse og fysisk miljø i barnehagen, samord FøP
FøP FP412/ FØP-D MOS M   Førskolepedagogikk (FøP 1-2). Må ikke kollidere med VP, PLK og FHM
MP Meped SSAG B 165 Menighetspedagogikk    
Mentor Meutd RLO B   Mentorutdanning. Uklart om blir noe av, så ikke lagt inn
PLK FP412/ FØP-D MOS M   Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage (FøP 3-4)
PVP Pvpra KNI B   Pedagogisk veiledning for praksislærere
Real REAL AHN B   Realfag, tenk på tusen ting. På ettermiddag, så ikke lagt inn
Små BHPE2 MKA B   Småbarnspedagogikk    
SP1 SPED1   M 702 Spesialpedagogikk 1. ma-on hver uke, men første uka hele uka
SP2d SPE2D   M   Spes.ped. 2 deltid    
SP2 SPED2   M   Spesialpedagogikk 2. ma-on hver uke, men første uka hele uka
SU Styut KHM B 1109 Styrerutdanning, ma-ti. Ny start jan 2013
Andre fargekoder:
  Fridag det ikke kan legges undervisning på
  FoU-uker o.l. Uten undervisning