Undervisning på faste uker 2016-17

Undervisning ol. på bestemte datoer 2016/17
Med noen små forbehold om endringer
Det med fet skrift er endelig fastsatt
Uke Ma Ti On To Fr Rom Praksis Status** Anm
33 15.8.   MBL sl MBL ll MBL pl MBL pl     L Oppstart 1.kl ma, 2+3 tirs
34 22.8. 3G1 3G1 3G1 3G1 3G1     L  
  3G2 3G2 3G2 3G2 3G2     L  
  SP1 SP1 SP1 SP1 SP1 1616   L  
  1G1 1G1 1G1 1G1 1G1 1109   L  
  1G2 1G2 1G2 1G2 1G2 703   L  
        2P 2P     L  
35 29.8. SU-15A SU-15A SU-15A         L  
  SU-15B SU-15B SU-15B         L  
        1P 1P     L  
  BBB BBB           L  
  SP1 SP1 SP1     1616   L  
      Eecera Eecera Eecera       Mange lærere på Eecera
36 5.9. SP1 SP1 SP1 Møtedag   1616   L  
  SU-16A SU-16A SU-16A Møtedag       L  
        Møtedag MaEst 1525   L  
  2G1 2G1 2G1 2G1 2G1     L Ikke lærere på torsdag
  2G2 2G2 2G2 2G2 2G2     L Ikke lærere på torsdag
37 12.9. SP1 SP1 SP1     1616   L  
  SP2D SP2D SP2D SP2D SP2D 1426-1616   L  
        MP MP 231   L  
    MBL sl MBL ll MBL pl MBL pl     L  
  4G 4G 4G 4G 4G     L  
  BBB BBB           L  
    BLP BLP         L  
    KSB KSB         L  
  Bhp Bhp Bhp Bhp Bhp     L  
38 19.9. Komp Komp           L  
  SP1 SP1 SP1     1616   L  
  1G1 1G1 1G1 1G1 1G1 1109   L  
  1G2 1G2 1G2 1G2 1G2 703   L  
39 26.9. Møtedag Styrem. VEPED VEPED VEPED     L  
  Møtedag Styrem.     MaEst 1525   L  
40 3.10. 3G1 3G1 3G1 3G1 3G1     L  
  3G2 3G2 3G2 3G2 3G2     L  
      VBLU VBLU       L Felles m VBHG t 5-6. +4 grprom to
      VBHG VBHG       L Flatt rom + 2 grprom
  SU-15A SU-15A           L  
    MBL sl MBL ll MBL pl MBL pl     L  
41 10.10.                 (Høstferie i Trondh.kom.) 
42 17.10.       Toddlerfest   det meste   E Sluker de fleste rom
  SP1 SP1 SP1 Toddlerfest   1616   L  
  BBB BBB   Toddlerfest       L  
  4G 4G 4G 4G 4G     L  
  1G1 1G1 1G1 1G1 1G1     L  
  1G2 1G2 1G2 1G2 1G2     L  
  SU-15B SU-15B   Toddlerfest       L  
  SU-16A SU-16A SU-16A Toddlerfest       L  
43 24.10. SP1 SP1 SP1     1616 1ABCDEP,NF,KF,MF,2P L  
      VEPED VEPED VEPED   1ABCDEP,NF,KF,MF,2P L  
    Styrem.     MaEst 1525 1ABCDEP,NF,KF,MF,2P L  
    BLP BLP BLP     1ABCDEP,NF,KF,MF,2P L  
    KSB KSB KSB     1ABCDEP,NF,KF,MF,2P L  
  2G1 2G1 2G1 2G1 2G1   1ABCDEP,NF,KF,MF,2P L  
  2G2 2G2 2G2 2G2 2G2   1ABCDEP,NF,KF,MF,2P L  
44 31.10. SP1 SP1 SP1     1616 1ABCDEP,NF,KF,MF,2P L  
  3G1 3G1 3G1 3G1 3G1   1ABCDEP,NF,KF,MF,2P L  
  3G2 3G2 3G2 3G2 3G2   1ABCDEP,NF,KF,MF,2P L  
    MBL sl MBL ll MBL pl MBL pl   1ABCDEP,NF,KF,MF,2P L  
        MP MP 231 1ABCDEP,NF,KF,MF,2P L  
45 7.11. SP1 SP1 SP1 Fagdag Møtedag 1616 2P L  
  BBB BBB   Fagdag Møtedag   2P L  
  SU-15A SU-15A   Fagdag Møtedag   2P L  
46 14.11. SP1 SP1 SP1     1616 3.kl L  
  SP2D SP2D SP2D SP2D SP2D 1426 3.kl L  
      VEPED VEPED VEPED   3.kl L  
      1P 1P   3.kl L  
    MaEst       1525 3.kl L  
  SU-15B SU-15B         3.kl L  
47 21.11. Bhp Bhp Bhp Bhp Bhp   3.kl + 2A-E,NFgx L  
  SP1 SP1 SP1     1616 3.kl + 2A-E,NFgx L  
      VBLU VBLU     3.kl + 2A-E,NFgx L Felles m VBHG t 2-3. +4 grprom etter 12
      VBHG VBHG     3.kl + 2A-E,NFgx L Flatt rom + 2 grprom
  4G 4G 4G 4G 4G   3.kl + 2A-E,NFgx L  
  1G1 1G1 1G1 1G1 1G1 1109 3.kl + 2A-E,NFgx L  
  1G2 1G2 1G2 1G2 1G2 703 3.kl + 2A-E,NFgx L  
    BLP BLP BLP     3.kl + 2A-E,NFgx L  
    KSB KSB KSB     3.kl + 2A-E,NFgx L  
  SU-16A SU-16A         3.kl + 2A-E,NFgx L  
  2G1 2G1 2G1 2G1 2G1   3.kl + 2A-E,NFgx L  
        2P 2P   3.kl + 2A-E,NFgx L  
    MBL sl MBL ll MBL pl MBL pl   3.kl + 2A-E,NFgx L  
        UHP UHP 165 3.kl + 2A-E,NFgx L  
48 28.11. 2G2 2G2 2G2 2G2 2G2   3.kl + 2MFgx L  
  Komp Komp         3.kl + 2MFgx L  
  BBB BBB         3.kl + 2MFgx L  
49 5.12. Møtedag Styrem. 2G1       3.kl + 2KFgx L Estetisk eksamen
  Møtedag Styrem. 2G2       3.kl + 2KFgx L Estetisk eksamen
50 12.12.             3.kl   Eksamen KKK
51 19.12.                 FoU
2017                 Jul og nyttår
Uke Ma Ti On To Fr       Anm
1 2.1.             1.kl + 1G   FoU
2 9.1. 3G1 3G1 3G1 3G1 3G1 214 1.kl + 1G L  
  3G2 3G2 3G2 3G2 3G2 162 1.kl + 1G L  
    MBL ke MBL ke MBL vt MBL vt   1.kl + 1G L  
        2P 2P   1.kl + 1G L  
  Temauke 3.kl         1.kl + 1G E  
  SU-16A SU-16A         1.kl + 1G L  
  SP2 SP2 SP2     1616 1.kl + 1G L  
  2G1 2G1 2G1 2G1 2G1 162 1.kl + 1G L  
  2G2 2G2 2G2 2G2 2G2 1109 1.kl + 1G L  
3 16.1. SP2 SP2 SP2     1616 1.kl + 1G L  
  4G 4G 4G 4G 4G 1109 1.kl + 1G L  
        MP MP 231 1.kl + 1G L  
      VBHG VBHG     1.kl + 1G L Flatt rom + 2 grprom
  SP2D SP2D SP2D SP2D SP2D   1.kl + 1G L  
  VEPED VEPED VEPED       1.kl + 1G L  
        MaEst   1520 1.kl + 1G L  
        1P 1P 163 1.kl + 1G L  
        BBB BBB   1.kl + 1G L  
4 23.1.       Møtedag     1.kl + 1G + 3G E Møtedag + evt. halv fagdag
  SP2 SP2 SP2 Møtedag   1616 1.kl + 1G + 3G L  
  Temauke 3.kl   Møtedag     1.kl + 1G + 3G E  
5 30.1. SP2 SP2 SP2     1616 1.kl + 1G + 3G + 4G L  
        UHP UHP 165 1.kl + 1G + 3G + 4G L  
      VBLU VBLU     1.kl + 1G + 3G + 4G L  
6 6.2. SP2 SP2 SP2 SP2   1615 1.kl + 1G + 4G L  
  Komp Komp         1.kl + 1G + 4G L  
  2G1 2G1 2G1 2G1 2G1   1.kl + 1G + 4G L  
  2G2 2G2 2G2 2G2 2G2   1.kl + 1G + 4G L  
    MBL ke MBL ke MBL vt MBL vt   1.kl + 1G + 4G L  
    Styrem.   BBB BBB 214 1.kl + 1G + 4G L  
7 13.2. SP2 SP2 SP2     1615   L  
    VEPED VEPED VEPED       L  
  3G1 3G1 3G1 3G1 3G1     L  
  3G2 3G2 3G2 3G2 3G2     L  
        MaEst   1520   L  
    BLP BLP BLP       L  
    KSB KSB KSB       L  
8 20.2.                 FoU, (Vinterferie) , resteksamener
9 27.2.     Fagd/Møte MP MP 231 2G L  
10 6.3. Bhp Bhp Bhp Bhp Bhp 162 2.kl + 2G  L  
  SP2D SP2D SP2D SP2D SP2D 1616 2.kl + 2G  L  
    MBL MBL MBL MBL   2.kl + 2G  L  
    Styrem.   1P 1P 163 2.kl + 2G  L  
        2P 2P   2.kl + 2G  L  
  SU-16A SU-16A         2.kl + 2G  L  
        BBB BBB   2.kl + 2G  L  
        UHP UHP 165 2.kl + 2G  L  
  1G1 1G1 1G1 1G1 1G1 1109 2.kl + 2G  L  
  1G2 1G2 1G2 1G2 1G2 703 2.kl + 2G  L  
11 13.3.     VBLU VBLU     2.kl + 2G + 3G + 2P L Felles m VBHG t 2-3. +4 grprom etter 12
      VBHG VBHG     2.kl + 2G + 3G + 2P L Flatt rom + 2 grprom
  4G 4G 4G 4G 4G   2.kl + 2G + 3G + 2P L  
12 20.3.       Møtedag   1615 2.kl + 2G + 3G + 2P E Møtedag + evt. halv fagdag
  VEPED VEPED VEPED Møtedag     2.kl + 2G + 3G + 2P L  
  SP2 SP2 SP2 Møtedag   1615 2.kl + 2G + 3G + 2P L FLU-eksamener
13 27.3. SP2 SP2 SP2     1616 2.kl + 2G + 3G + 2P L  
    Komp Komp     162 2.kl + 2G + 3G + 2P L  
        MP MP 231 2.kl + 2G + 3G + 2P L  
    BLP BLP BLP     2.kl + 2G + 3G + 2P L  
    KSB KSB KSB     2.kl + 2G + 3G + 2P L  
        BBB BBB 214 2.kl + 2G + 3G + 2P L  
14 3.4. 1G1 1G1 1G1 1G1 1G1 1109 2.kl + 2G + 1P L  
  1G2 1G2 1G2 1G2 1G2 231 2.kl + 2G + 1P L  
        MaEst   1520 2.kl + 2G + 1P L  
    MBL ke MBL ke MBL vt MBL vt   2.kl + 2G + 1P L  
  SP2 SP2 SP2     1616 2.kl + 2G + 1P L  
15 10.4. Påskeuka        
16 17.4. 2.påskd. SP2 SP2 SP2   1616 2.kl + 1P L  
  2.påskd. SP2D SP2D SP2D SP2D 1426 2.kl + 1P L  
  2.påskd.     UHP UHP 165 2.kl + 1P L  
  2.påskd.     BBB BBB   2.kl + 1P L  
17 24.4. SP2 SP2 SP2     1615 2.kl + 1P L  
    Styrem. VBLU VBLU     2.kl + 1P L  
  3G1 3G1 3G1 3G1 3G1   2.kl + 1P L  
  3G2 3G2 3G2 3G2 3G2   2.kl + 1P L  
  SU-16A SU-16A         2.kl + 1P L  
        MaEst   1520 2.kl + 1P L  
  4G 4G 4G 4G 4G   2.kl + 1P L  
18 1.5. 1. mai     Fagd/Møte     2.kl + 1P E Møtedag + evt. halv fagdag
  1. mai SP2 SP2 Fagd/Møte   1616 2.kl + 1P L  
19 8.5. VEPED VEPED VEPED     214   L  
        2P 2P     L  
      VBHG VBHG       L Flatt rom + 2 grprom 
  1G1 1G1 1G1 1G1 1G1     L  
  1G2 1G2 1G2 1G2 1G2     L  
  2G1 2G1 2G1 2G1 2G1     L  
  2G2 2G2 2G2 2G2 2G2     L  
    MBL ke MBL ke MBL vt MBL vt     L  
20 15.5.     17.mai 1P 1P 163   L  
      17.mai KSB KSB     L  
21 22.5. Planldag Komp Komp Kr.hmf   214   L  
  Planldag     Kr.hmf       L  
  Planldag BLP BLP Kr.hmf       L  
22 29.5.                  
23 5.6. 2.pinsd   Planldag   UHP 1521   Ø  
24 12.6.   Styrem.   Avslutning          
gs = grunnskolepraksis
À jour  27.10.2016 16:08 SES
Endringer etter 1.2.
8.2. 2G flyttet fra 35 til 36. Ok fordi selvstendig arbeid på torsdagen, dvs. ingen lærere til stede
12.2. Ny VIPP i uke 43
22.2. BLP og KSB lagt inn, og VIPP tatt ut
23.2. VEPED flyttet en dag fram i uke 7
13.4. Praksis P lagt inn/rettet
21.4. BBB flyttet fra uke 19 til 16 etter emneansvarliges ønske
2.6. MaEst våren flyttet, Styrer16B tatt ut
Klasse FS Mulig kontakt Nivå Normal-rom Stud. ant. Info
1G1 BLUDEL EWL B            
1G2 BLUDEL EWL B            
2G1 BLUDEL EWL B            
2G2 BLUDEL EWL B            
3G1 BLUDEL EWL B            
3G2 BLUDEL EWL B            
4G FLUIK EWL, PTG B            
1P ABLU IBJ B     Arbeidsplassert barnehagelærerutdanning  
2P ABLU IBJ B     Arbeidsplassert barnehagelærerutdanning  
BBB MAPED-FP MOS M     Barn, bardom og barnehage (FøP 1-2). Må ikke kollidere med VP, PLK
BHP BHPED2 RLO B     Barnehagepedagogikk, del 1    
BLP VUBLP   B     Barnehagens Læringsmiljø og Pedagogiske ledelse (Udir)
Komp KOMPASS MAP B     Kompentaseheving for assistenter
KSB VUKSB   B     Kommunikasjon og Språklæring i Barnehagen (Udir)
MaEst EDU3070/72 LHO, BKR M     Estetiske fags didaktik    
PLK   YSK M     Inngår i MBL på timeplanen
PUB PUB ? B     Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage - USIKKERT OM GÅR
SP1 SPED1 BOM M 1615   Spesialpedagogikk 1. ma-on hver uke høst, men første uka hele uka
SP2d SPED2D IAM M 1615   Spes.ped. 2 deltid    
SP2 SPED2 EJL M 1615   Spesialpedagogikk 2. ma-on hver uke vår, men første uka hele uka
SU-16A STYRER SMO M     Styrerutdanning, ma-ti. + 6 grupperom  
SU-15A STYRER SMO M     Styrerutdanning, ma-ti. + 3 grupperom  
SU-15B STYRER SMO M     Styrerutdanning, ma-ti. + 3 grupperom  
MBL   PTG M     Master i barnehageledelse:    
MBL pl   PTG M     - Personalansvar og ledelse (PLK)    
MBL kf   PTG M     - Kvalitetsutvikling og endring (PLK)  
MBL ll   PTG M     - Ledelse for læring    
MBL sl   PTG M     - Strategisk ledelse    
MBL vt   PTG M     - Vitenskapsteori og forskningsmetode  
MP MEPED SSAG B     Menighetspedagogikk    
VBHG   RLO B     Veiledning i barnehagen (tidl Mentorutdanning)
VBLU   KNI B     Veiledning i BLU (tidl. Pedagogisk veiledning for praksislærere, PVP), 9-15
VEPED VEPED VGL, KNI M     Veiledningspedagogikk. Krever minst 10 stud.
VIPP   EA B     Videreutdanning for pedagogisk personell (FEI)
UHP   TLH M     UH-ped      
FEI -         Fei-arrangement
Andre fargekoder:
  Fridag det ikke kan legges undervisning på
  FoU-uker/dager o.l. Uten undervisning
** Statuskoder: R=Respons gitt i 2016. F=Foreløpig plassering, E=Endelig plassering, L=Lagt i Hendelse, Ø=ønsket uke, A=Under arbeid i Hendelse