Oppstartsukene 2016
Uke 33 Uke 34 Uke 35
  Normal-rom 15.8. 16.8. 17.8. 18.8. 19.8. 22.8. 23.8. 24.8. 25.8. 26.8. 29.8. 30.8. 31.8. 1.9. 2.9.
1A 231 Fellesarrangement i Glassgården Intro         BULL 3 KKK 5 BBL 1 ID5 B 2   Frøset   BLR 5 SR 2   TBH 3       C 2 INFO 2      
1B 1425 Intro         BULL 3 KKK 5 BBL 1 ID6 B 2   Frøset   BLR 5 SR 2   TBH 3       C 2 INFO 2      
1C 1426 Intro       ID1 BULL 3 KKK 5 BBL 1 B 5 Frøset BLR 2       SR 2   TBH 3       C 2 INFO 2      
1D 1616 Intro       ID2 KKK 3 BULL 5 BBL 1   B 2   BLR 2   Frøset SR 2   TBH 3       C 2 INFO 2      
1E 1520 Intro         KKK 3 BULL 5 ID1 B 2 BBL 1   BLR 2   Frøset   SR 5   TBH 5     C 2 INFO 5      
1KF 1416 Intro ID3 PP 5             BBL 1       BLR 2     SR 5   TBH 5     C 2 INFO 5   Frøset
1MF 214 Intro ID4 PP 5         Frøset BBL 1       BLR 2     SR 5   TBH 5     C 2 INFO 5      
1NF 1111 Intro   PP 5 ID7           BBL 1       BLR 2     SR 5   TBH 5     C 2 INFO 5 Frøset  
1G1 1109*                     Åpning INFO 5 BBL 2   Frøset Frøset              
1G2 703*                     INFO 5 BBL 2   Frøset Frøset              
kl
2A       1427 0900                                          
2B       1427 0900                                          
2C       1427 0900                                          
2D       1427 0900                                          
2E       1427 0900                                              
2KF       1416 0815                                          
2NF       1425 0815                                          
2MF       231 0900                                              
2G1                                         Starter uke 36
2G2                                         Starter uke 36
kl    
3KF       1416 1215                                          
3NF       214 0815                                          
3MF       162 0815                                          
3NAT       1109 1215                                          
3INT   NB! 12.8. 1615 0900                                          
3LED       1616 1000                                          
3YNG       1426 0900                                          
3G1                                                        
3G2                                                        
4G                             Starter uke 37
SP1 1616                         1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616 1616    
SP2D                                     Starter uke 37
Klassene har mer undervisning enn det framgår av denne planen. 
Tallet bak koden angir timenummeret det starter i. Kursiv markerer at det er klasseindividuelt opplegg
Rom Rom
      Ingen undervisning eller ikke på campus INFO 1427 / 702 Studieadministrasjonen, ITL, Biblioteket, 2 timer (sett av 3)
BBL 1427 / 702 Sonja Kibsgård: "Barn, barndom og lek". 3t (+ 1t gruppe) PP normalrom Profilen presenterer seg, 2t
BLR 1427 / 702 Ranveig Lorentzen: "Barnehagelov og rammeplan". 2t (+ 1t gruppe) * Gjelder alle dagene begge ukene såfremt ikke andre steder angitt
TBH 1427 / 702 Trondheimsbarnehagene. 1,5 (+ 1,5t gruppe). Ragnhild Granskogen Frøset Frøset Tur til Frøset småbruk i Bymarka
SR 1427 / 702 Studentrollen, 1,5 (+ 1,5t gruppe). Studentrådet, Pedagogstudentene KKK 504+1416+1520 Intro KKK, 2t rullerende mellom angitte rom, 2-3 kl samtidig
ID 611 BULL 1427 / 702 Intro BULL, 1 t , + intro studiegrupper, 2 t sum
 
Klassevis: À jour 24.06.2016
A "Derfor er jeg barnehagelærer" Film + gruppearbeid. 3 t Utgår
B "Barn i ulike kulturer". Film + grparb. Sum 3 t
C Intro av studiegrupper. 3t
Skriving av fagtekst (SES) legges til senere på høsten og kombineres med litteratursøk (Biblioteket)