Plan 2017-18

Undervisning ol. på bestemte datoer 2017/18
Uke Ma Ti On To Fr Rom Praksis Status** Anm
33 14.8.                  
34 21.8. MSP 1 MSP 1 MSP 1 MSP 1 MSP 1 1616      
  MBK MBK MBK MBK          
  1G1 1G1 1G1 1G1 1G1        
  1G2 1G2 1G2 1G2 1G2        
  3G1 3G1 3G1 3G1 3G1        
  3G2 3G2 3G2 3G2 3G2        
    MBL 1kl MBL 1kl MBL 1kl MBL 1kl 1615      
  SU-16A SU-16A SU-16A     1426      
35 28.8.   EECERA EECERA EECERA EECERA       Bologna
        2P 2P        
36 4.9. 2G1 2G1 2G1 2G1 2G1        
  2G2 2G2 2G2 2G2 2G2        
        3P 3P        
    MBL 2kl MBL 2kl MBL 2kl MBL 2kl 1615      
  4G 4G 4G 4G 4G        
37 11.9. MSP 1 MSP 1 MSP 1 MSP 1 MSP 1 1426      
        BLP BLP        
  MBK MBK MBK MBK          
  SU-17 SU-17 SU-17     1616      
        MP MP        
        KSB KSB        
38 18.9. MKP MKP MKP MKP MKP        
  1G1 1G1 1G1 1G1 1G1        
  1G2 1G2 1G2 1G2 1G2        
    Komp Komp            
    MBL 1kl MBL 1kl MBL 1kl MBL 1kl 1615      
  BHP BHP BHP BHP BHP        
39 25.9. SU-16A SU-16A       1426      
40 2.10. MSP 2 MSP 2 MSP 2 MSP 2 MSP 2 1426      
  3G1 3G1 3G1 3G1 3G1        
  3G2 3G2 3G2 3G2 3G2        
    MBL 2kl MBL 2kl MBL 2kl MBL 2kl 1615      
      VBLU VBLU          
  MBK MBK MBK MBK          
41 9.10. SU-17 SU-17 SU-17     1616     (Høstferie)
42 16.10. 1G1 1G1 1G1 1G1 1G1        
  1G2 1G2 1G2 1G2 1G2        
  2G1 2G1 2G1 2G1 2G1        
  2G2 2G2 2G2 2G2 2G2        
        Todlerfest          
    MBL 1kl MBL 1kl MBL 1kl MBL 1kl 1615      
43 23.10.   MBL 2kl MBL 2kl MBL 2kl MBL 2kl 1615      
        BLP BLP        
        3P 3P        
        MP MP        
        KSB KSB        
44 30.10. MKP MKP MKP MKP MKP        
  4G 4G 4G 4G 4G        
  MBK MBK MBK MBK          
  SU-16A SU-16A              
45 6.11. MSP 2 MSP 2 MSP 2 MSP 2 MSP 2 1426      
    MBL 1kl MBL 1kl MBL 1kl MBL 1kl 1615      
  3G1 3G1 3G1 3G1 3G1        
  3G2 3G2 3G2 3G2 3G2        
        UHP UHP        
46 13.11.   MBL 2kl MBL 2kl Bortreiseseminar 1615      
    Komp Komp Bortreiseseminar        
  SU-17 SU-17   Bortreiseseminar 1616      
47 20.11. 2G1 2G1 2G1 2G1 2G1        
  4G 4G 4G 4G 4G        
      VBLU VBLU          
  MBK MBK MBK MBK          
        MP MP        
48 27.11. 2G2 2G2 2G2 2G2 2G2        
    MBL 1kl MBL 1kl MBL 1kl MBL 1kl 1615      
        BLP BLP        
        2P 2P       Flyttet fra 47
  1G1 1G1 1G1 1G1 1G1        
  1G2 1G2 1G2 1G2 1G2        
        KSB KSB        
  BHP BHP BHP BHP BHP        
49 4.12.   MSP 3 MSP 3 MSP 3 MSP 3 1616      
      SU-16A SU-16A SU-16A 1426      
50 12.12. MKP MKP MKP MKP MKP        
51 18.12.                  
2017        
Uke Ma Ti On To Fr Rom Praksis Status** Anm
1 1.1.                  
2 8.1. 3G1 3G1 3G1 3G1 3G1        
  3G2 3G2 3G2 3G2 3G2        
        2P 2P        
        3P 3P        
    MBL 1kl MBL 1kl MBL 1kl MBL 1kl 1615      
  MBK MBK MBK MBK          
3 15.1. MSP 3 MSP 3 MSP 3 MSP 3 MSP 3 1426      
  2G1 2G1 2G1 2G1 2G1        
  2G2 2G2 2G2 2G2 2G2        
  SU-17 SU-17 SU-17     1616      
  4G 4G 4G 4G 4G        
        MP MP        
4 22.1.       BLP BLP        
        KSB KSB        
5 29.1. MKP MKP MKP MKP MKP        
      VBLU VBLU          
  MBK MBK MBK MBK          
        UHP UHP        
6 5.2. 3G1 3G1 3G1 3G1 3G1        
  3G2 3G2 3G2 3G2 3G2        
    MBL 1kl MBL 1kl MBL 1kl MBL 1kl 1615      
    Komp Komp            
  2G1 2G1 2G1 2G1 2G1        
  2G2 2G2 2G2 2G2 2G2        
7 12.2.     MBL 2kl MBL 2kl   1615      
8 20.2.                 FoU-uke, (Vinterferie)
9 26.2. 1G1 1G1 1G1 1G1 1G1        
  1G2 1G2 1G2 1G2 1G2        
        2P 2P        
  MBK MBK MBK MBK          
  SU-17 SU-17 SU-17     1616      
        MP MP        
  BHP BHP BHP BHP BHP        
10 5.3. MSP 4 MSP 4 MSP 4 MSP 4 MSP 4 1426      
        BLP BLP        
    MBL 1kl MBL 1kl MBL 1kl MBL 1kl 1615      
        UHP UHP        
        KSB KSB        
11 12.3. MKP MKP MKP MKP MKP        
  1G1 1G1 1G1 1G1 1G1        
  1G2 1G2 1G2 1G2 1G2        
        3P 3P        
      VBLU VBLU          
  4G 4G 4G 4G 4G        
  MBK MBK MBK MBK          
12 19.3.   Komp Komp            
    MBL 2kl MBL 2kl     1615      
13 26.3. Påske
14 2.4. 2.påd MBL 1kl MBL 1kl MBL 1kl MBL 1kl 1615      
  2.påd     MP MP        
15 9.4.                  
16 16.4. MSP 4 MSP 4 MSP 4 MSP 4 MSP 4 1426      
  MBK MBK MBK MBK          
  SU-17 SU-17       1616      
        UHP UHP        
17 23.4. 1G1 1G1 1G1 1G1 1G1        
  1G2 1G2 1G2 1G2 1G2        
        2P 2P        
  3G1 3G1 3G1 3G1 3G1        
  3G2 3G2 3G2 3G2 3G2        
    MBL 1kl MBL 1kl MBL 1kl MBL 1kl 1615      
  4G 4G 4G 4G 4G        
18 30.4   1.mai   3P 3P        
    1.mai VBLU VBLU          
19 7.5.       Kr.himf          
20 14.5.       17.mai          
21 21.5. 2.pid 2G1 2G1 2G1 2G1        
    2G2 2G2 2G2 2G2        
  2.pid 2G2 2G2 2G2 2G2        
  2.pid Komp Komp            
  2.pid     BLP BLP        
  2.pid     KSB KSB        
22 28.5. MKP MKP MKP MKP MKP        
          UHP        
23 4.6.                  
24 11.6.                  
gs = grunnskolepraksis
À jour  19.05.2017 13:00 SES
Klasse status FS Mulig kontakt Nivå Normal-rom Stud. ant. Info
1G1   BLUDEL EWL B            
1G2   BLUDEL EWL B            
2G1   BLUDEL EWL B            
2G2   BLUDEL EWL B            
3G1   BLUDEL EWL B            
3G2   BLUDEL EWL B            
4G   BLUDEL ANO B            
1P   ABLU GAS B     Arbeidsplassert barnehagelærerutdanning  
2P   ABLU GAS B     Arbeidsplassert barnehagelærerutdanning  
3P   ABLU GAS B     Arbeidsplassert barnehagelærerutdanning  
MBK   MBK TKO M     Master i barnehagekunnskap    
BHP   BHPED RLO B     Barnehagepedagogikk, del 1    
BLP   VUBLP KNI B     Barnehagens Læringsmiljø og Pedagogiske ledelse (Udir)  
Komp   KOMPASS MAP B     Kompentaseheving for assistenter  
KSB   VUKSB   B     Kommunikasjon og Språklæring i Barnehagen (Udir)  
MSP   MSP ELJ M 1616   Master i spesialpedagogikk m vekt p tidlig barndom. Emnenummer legges til
SU-17   STYRER         Styrerutdanning, ma-ons. + 6 grupperom  
SU-16A   STYRER SMO M     Styrerutdanning, ma-ti. + 6 grupperom  
UHP   UHPED TLH M     UH-ped      
MKP   MKP NSF M     Master i barnekultur og kunstpedagogikk  
MP   MEPED SSAG B     Menighetspedagogikk      
VBHG   MEUTD RLO B     Veiledning i barnehagen (tidl Mentorutdanning) VUVBH6000  
VBLU   PVPRA KNI B     Veiledning i BLU (tidl. Pedagogisk veiledning for praksislærere, PVP), 9-15  
PUB   PUB ? B     Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage - USIKKERT OM GÅR  
VEPED   VEPED VGL, KNI M     Veiledningspedagogikk. Krever minst 10 stud.  
VIPP     EA B     Videreutdanning for pedagogisk personell (FEI)  
MBL   MBL PTG M     Master i barnehageledelse: 1=kullstart 2017, 2=kullstart 2016  
MBL vt     PTG M     - Vitenskapsteori og forskningsmetode  
FEI   -         Fei-arrangement      
Andre fargekoder:
  Fridag det ikke kan legges undervisning på
  FoU-uker/dager o.l. Uten undervisning
  Møtedag o.l. uten undervisning av DMMH-ansatte
** Statuskoder: R=Respons gitt i 2017. F=Foreløpig plassering, E=Endelig plassering, L=Lagt i Hendelse, Ø=ønsket uke, A=Under arbeid i Hendelse