Evaluering undervisningen ved DMMH - redigering av evalueringssett

Dette er et nettbasert system for evaluering av fag på DMMH.

Faglærere oppretter et skjema for sitt fag og bestemmer hva slags spørsmål det skal svares på. Det gjøres nedenfor i "Redigering av evalueringssett". Det oppgis en svarfrist som gjør at studenter ikke kan legge inn svar etter denne fristen.

Studentene får oppgitt lenken til korrekt skjema for sine fag, og oppretter seg selv som bruker første gang, og kan deretter logger seg inn på egne skjema senere (innen svarfristen) dersom man vil endre svaret eller man ikke rakk å fylle ut hele skjemaet.

Lærere kan når som helst ta ut en rapport for ønsket fag for å se hva studentene svarer, både der de kan svare med tekst, og som en bearbeidet statistikk der man svarer ved å angi en karakter på en skala.

Tilrettelegger: Svein Sando, IKT-koordinator.

Spør meg hvis dere lurer på noe ved bruken av dette systemet. Tlf 226