Tidligere kurs og konferanser fra FEI:

Senter for Forskning, Etterutdanning og Informasjon

Avholdte kurs, konferanser o.l.

Kurs og fagdager

BeskrivelseProgramTid og stedNedlastbare foredrag o.l.
Jeg fant, jeg fant
Utvikling av lederskap ved bruk av kreative uttrykksformer
Målgruppe: Styrere og pedagogiske ledere
Alma Hotel, Lesvos, Hellas
16.06.2019-23.06.2019
Nasjonal barnehagekonferanse: EN GOD START
Laget rundt barnehagen
Målgruppe: Ansatte i barnehager, PPT, kommuner, fylkesmenn og høgskoler/universitet
ProgramClarion Hotel & Congress Trondheim
22.05.2019-23.05.2019
Kulturelt mangfold og inkludering i barnehagen

Målgruppe: Ansatte i barnehagen og andre interesserte
ProgramScandic Hamar
09.05.2019
Livsmestring og helse
Hvordan tilrettelegge for trivsel og mestring gjennom bevegelsesglede og lek?
Målgruppe: Ansatte i barnehage og SFO
ProgramRom 1427, DMMH, Trondheim
25.04.2019
Bildebøker, rim og regler
Med fokus på barnehagens leke- og språkmiljø
Målgruppe: Ansatte i barnehagen og andre interesserte.
ProgramDMMH, Trondheim
13.03.2019
Når fortellinger blir levende
Ledelse og gjennomføring av dramapedagogisk arbeid sammen med barn
Målgruppe: Fagarbeidere, assistenter og andre interesserte (maks 45 deltakere.)
ProgramDMMH, Trondheim
14.02.2019
Snakk om det! Seksuelle overgrep mot barn

Målgruppe: Ansatte i barnehage, grunnskole, SFO, helsesøstre og andre som arbeider med barn og unge.
ProgramDMMH, Trondheim
16.01.2019
Veier til språk for alle barn i barnehagen 14. nov. 2018 (dag 2)

Målgruppe: Ansatte i barnehager og tilsatte i høgskoler/ universitet
ProgramDMMH, Trondheim
14.11.2018
Veier til språk for alle barn i barnehagen 13. nov. 2018 (dag 1)

Målgruppe: Ansatte i barnehager og tilsatte i høgskoler/ universitet
ProgramDMMH, Trondheim
13.11.2018
Veier til språk for alle barn i barnehagen 13.- 14. nov. 2018 (begge dager)

Målgruppe: Ansatte i barnehager og tilsatte i høgskoler/ universitet
ProgramDMMH, Trondheim
13.11.2018-14.11.2018
Sosial kompetanse som mestring og utviklingsfelt
Foreleser: Terje Ogden
ProgramDMMH, Trondheim
08.11.2018
FoU i praksis 2018
Politikk og kunnskap i norsk lærerutdanning
Målgruppe: Tilsatte og stipendiater i lærerutdanningen ved nordiske høgskoler og universitet: Barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning
ProgramDMMH, Trondheim
24.10.2018-25.10.2018
Livsmestring - hvordan lære å mestre livet som barn?

Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
ProgramI din egen barnehage
11.10.2018
Skrivekurs i Hellas

Målgruppe: Studenter og ansatte ved universitet og høgskoler, samt andre som arbeider med fagtekster.
ProgramMetochi studiesenter, Lesvos i Hellas
24.06.2018-01.07.2018
Mitt Skattkammer
Ledelse og personlig utvikling
Målgruppe: Styrere og pedagogiske ledere
ProgramLesvos, Hellas
10.06.2018-17.06.2018
Barnehagen som arena for kulturelt mangfold

Målgruppe: Ansatte i barnehage og på SFO
ProgramQuality hotell Tønsberg, Ollebukta 3, Tø
31.05.2018
Ny rammeplan i barnehagen - hvordan tilrettelegge for bevegelsesglede i barnehagen?

Målgruppe: Ansatte i barnehage og SFO
ProgramRadisson Hotel, Bodø
26.04.2018
Fra magefølelse til bekymringsmelding
Personalets arbeid med barn som bekymrer
Målgruppe: Ansatte i barnehage og på SFO
ProgramClarion Hotel & Congress Oslo Airport, G
06.04.2018
Barnehagesosiologisk nettverkskonferanse

Målgruppe: Alle som er interessert i et sosiologisk perspektiv rundt barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
15.03.2018-16.03.2018
Snakk om det! Seksuelle overgrep mot barn
Foreleser: Margrete Wiede Aasland
Målgruppe: Ansatte i barnehage, grunnskole, SFO, helsesøstre og andre som arbeider med barn og unge.
ProgramDMMH, Trondheim
17.01.2018
En god barndom for alle barna i barnehagen
I spenningsfeltet mellom kjærlighet, tilhørighet og ensomhet
Målgruppe: Ansatte i barnehage og SFO
ProgramRådhusteateret, Idrettsveien 8, Ski
03.11.2017
Sosial kompetanse som mestring og utviklingsfelt

Målgruppe: Pedagoger i barnehage og skole, spesialpedagoger, barnevernspedagoger og vernepleiere.
ProgramDMMH, Trondheim
06.10.2017
Mitt skattkammer.
Ledelse og personlig utvikling.
Målgruppe: Styrere og pedagogiske ledere
ProgramLesvos, Hellas
11.06.2017-18.06.2017
Har du BARE LEKT i dag?
Lek og læring på barnehagevis
Målgruppe: Ansatte i barnehager, PPT, kommuner, fylkesmenn og høgskoler/universitet.
ProgramClarion Hotel & Congress Trondheim
30.05.2017-31.05.2017
"Born to be wild"
Boltrelek, lekeslåssing og risikofylt lek i barnehagen
Målgruppe: Ansatte i barnehage og SFO
ProgramScandic Hotel, Hamar
25.04.2017
Sosial kompetanse som mestring og utviklingsfelt

Målgruppe: Pedagoger i barnehage og skole, spesialpedagoger, barnevernspedagoger og vernepleiere.
ProgramDMMH, Trondheim
21.04.2017
Forebygging av mobbing gjennom arbeid med vennskap

Målgruppe: Ansatte i barnehage og SFO
ProgramThon hotell, Sjøgata 11, Harstad
20.04.2017
Barnehagen som arena for kulturelt mangfold

Målgruppe: Ansatte i barnehage og SFO
ProgramQuality Hotel Waterfront, Ålesund
05.04.2017
En god barndom for alle barna i barnehagen
I spenningsfeltet mellom kjærlighet, tilhørighet og ensomhet
Målgruppe: Ansatte i barnehage og SFO
ProgramClarion hotel, Stavanger
04.04.2017
Forebygging av mobbing gjennom arbeid med vennskap

Målgruppe: Ansatte i barnehage og SFO
ProgramQuality Hotell, Ollebukta 3, Tønsberg
07.03.2017
Profesjonelle barnesamtaler
Å ta barn på alvor
Målgruppe: Ansatte i barnehagen, PP-tjenesten, barnevern- tjenesten og helsestasjoner.
ProgramDMMH, Trondheim
06.03.2017
Den viktige og vanskelige samtalen
Perspektiver på konfliktløsning
Målgruppe: Ledere i barnehagesektoren
ProgramQuality hotell Grand, Kongens gate 37. S
03.03.2017
Snakk om det
Seksuelle overgrep mot barn
ProgramDMMH, Trondheim
18.01.2017
Fagdag: Menn og omsorg i barnehagen

Målgruppe: Menn som jobber i barne- hagen og barnehagestyrere
ProgramDMMH, Trondheim
10.11.2016
Barns Læring i barnehagen - mellom styring og ledelse

Målgruppe: Ledere på ulike nivå i barnehagen, forvaltningen i barnehagefeltet, barnehageeiere, barnehageforskere og andre med interesse for temaet.
ProgramClarion Hotell og Congress, Trondheim
26.10.2016-27.10.2016
Vidumath-konferanse Trondheim 2016

Målgruppe: Lærere på grunnskolen, spesielt på mellomtrinnet
ProgramDMMH, Trondheim
07.10.2016
Fra tanke til tekst - Skriving av fagtekster
Skrivekurs i Hellas
Målgruppe: Ansatte og phd-studenter ved universitet og h?gskoler, samt andre som skriver fagtekster
ProgramStudiestedet Metochi, Lesvos i Hellas
25.06.2016-02.07.2016
Mitt skattkammer.
Ledelse og personlig utvikling.
Målgruppe: Styrere og pedagogiske ledere
ProgramDMMH, Trondheim
04.06.2016-11.06.2016
Barns risikofylte lek i et sikkerhetsfokusert samfunn

Målgruppe: Personalet i barnehager og SFO
ProgramScandic Hotell Parken, Ålesund
28.04.2016
Profesjonelle barnesamtaler
- Å ta barn på alvor
Målgruppe: Ansatte i barnehagen. PP-tjenesten, barneverntjenesten og helsestasjoner
ProgramDMMH, Trondheim
25.04.2016
Sosial kompetanse som mestring og utviklingsfelt
Dagskurs med Terje Ogden
Målgruppe: Pedagoger i barnehage og skole, spesialpedagoger, barnevernspedagoger og vernepleiere
ProgramDMMH, Trondheim
21.04.2016
Skal vi leke en bok?
Om litteraturformidling og språkmiljø i barnehage
Målgruppe: Personalet i barnehager og SFO
ProgramScandic Hotell Hamar
21.04.2016


Målgruppe: Personalet i barnehager og SFO
ProgramScandic Hotell Hamar
21.04.2016
Opning av matematikkrommet

Målgruppe: Inviterte gjester
Se kursinfoDMMH, Trondheim
14.03.2016
Forebygging av mobbing i barnehage og skole

Målgruppe: Personalet i barnehager, i skolen og SFO
Se kursinfoScandic Havet hotell, Bodø¸
10.03.2016
Den viktige og vanskelige samtalen
Perspektiver på konflikthåndtering
Målgruppe: Barnehagelærere, lærere, ledere i SFO, tilsatte i kommunale, statlige og private organisasjoner
Se kursinfoScandic Hotell, Kristiansund
07.03.2016
Styrerutdanninga i Midt-Norge
Allumnisamling
Målgruppe: Deltagere ved kull 1 og 2 ved Styrerutdanningen
Se kursinfoDMMH, Trondheim
03.03.2016-04.03.2016
Ute hele dagen

Målgruppe: Ansatte i barnehager, kommuner, fylkesmenn og høgskoler/universitet
Se kursinfoScandic Hell Hotell, Stjørdal
02.03.2016-03.03.2016
Lek og samspill i et mangfold
Fagdager for barnehagelærere
Målgruppe: Barnehagelærere, styrere og ansatte i kommuneadministrasjoner
Se kursinfoDMMH, Trondheim
10.02.2016-11.02.2016
Slæpp dæm te!
Hvordan legge til rette for en god start for nyutdannede lærere i barnehage og skole?
Målgruppe: Barnehage- og skoleeiere, rektorer og styrere, fylkesmenn og fylkesutdanningssjefer, KS, UDF, Pedagogstudentene og politikere
Se kursinfoDMMH, Trondheim
02.02.2016
Snakk om det!
Seksuelle overgrep mot barn
Målgruppe: Alle ansatte i barnehager, helsesøstre og andre som arbeider med barn og unge
Se kursinfoDMMH, Trondheim
26.01.2016
Snakk om det!
Seksuelle overgrep mot barn
Se kursinfoDMMH, Trondheim
26.01.2016
Barn og rom
arkitektur og pedagogikk hånd i hånd
Målgruppe: Vitenskapelig personale i UH-sektoren, forskningsnettverket Barn & Rom, barnehagepersonale, ansatte innenfor barnehagesektoren, arkitekter og landskapsarkitekter som jobber med utforming av barnehager, tilsynsmyndighetene
Se kursinfoDMMH, Trondheim
19.11.2015-20.11.2015
Fagdag for menn i barnehager: Mangfold

Målgruppe: Styrere og menn som arbeider i barnehagen
Se kursinfoDMMH, Trondheim
06.11.2015
Venteliste for Matematikksenterets barnehagekonferanse
Bergen
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
Se kursinfoHotell Admiral, Bergen
26.10.2015
Østen for sol og vestenfor måne

Målgruppe: Styrere i barnehagen
Se kursinfoDMMH, Trondheim
12.09.2015-19.09.2015
Skrivekurs i Hellas
Fra tanke til tekst.
Målgruppe: Ansatte og phd-studenter ved universitet og høgskoler, samt andre som arbeider med fagtekster
Se kursinfoDMMH, Trondheim
20.06.2015-27.06.2015
Mitt skattkammer
Ledelse og personlig utvikling
Målgruppe: Målgruppen er styrere i barnehagen. Barnehageansvarlige i kommuneadministrasjoner og hos fylkesmenn inviteres også til å delta.
Se kursinfoLesvos, Hellas
13.06.2015-20.06.2015
Reynell språktekst

Målgruppe: Lærere/barnehagelærere med videreutdanning i spesialpedagogikk
Se kursinfoDMMH, Trondheim
22.04.2015-23.04.2015
Sosial kompetanse som mestring og utviklingsfelt

Målgruppe: Pedagoger i barnehage og skole, spesialpedagoger, barnevernspedagoger og vernepleiere
Se kursinfoDMMH, Trondheim
16.04.2015
Kanskje kommer dronninga
Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen
Målgruppe: Ansatte i barnehagen
Se kursinfoDMMH, Trondheim
13.02.2015
Profesjonelle barnesamtaler.
Å ta barn på alvor.
Målgruppe: Alle som arbeider med barn
Se kursinfoDMMH, Trondheim
04.02.2015
Snakk om det!
Seksuelle overgrep mot barn
Målgruppe: Alle ansatte i barnehager, helsesøstre og andre som arbeider med barn og unge
Se kursinfoDMMH, Trondheim
23.01.2015
Fagdag for styrere og menn i barnehagen
IKT i barnehagen
Se kursinfoDMMH, Trondheim
18.09.2014
Fagdag for styrere og menn i barnehagen
IKT i barnehagen
Målgruppe: Styrere og menn som arbeider i barnehagen
Se kursinfoDMMH, Trondheim
18.09.2014
Østenfor sol og vestenfor måne
- Organisasjonsutvikling og prosessledelse
Målgruppe: Styrere i barnehagen. Barnehageansvarlige hos kommuner og fylkesmenn.
Se kursinfoAlma hotell i Petra, Lesvos, Hellas
09.08.2014-16.08.2014
Skrivekurs i Hellas
Fra tanke til tekst.
Målgruppe: Ansatte og phd-studenter ved universitet og høgskoler, samt andre som arbeider med fagtekster
Se kursinfoDMMH, Trondheim
21.06.2014-28.06.2014
Mitt skattkammer
Ledelse og personlig utvikling
Målgruppe: Målgruppen er styrere i barnehagen. Barnehageansvarlige i kommuneadministrasjoner og hos fylkesmenn inviteres også til å delta.
Se kursinfoLesvos, Hellas
21.06.2014-28.06.2014
Mitt skattkammer
Ledelse og personlig utvikling
Målgruppe: Målgruppen er styrere i barnehagen. Barnehageansvarlige i kommuneadministrasjoner og hos fylkesmenn inviteres også til å delta.
Se kursinfoLesvos, Hellas
21.06.2014-28.06.2014
Sosial kompetanse som mestring og utviklingsfelt
Faglig ansvarlig: Terje Ogden
Målgruppe: Pedagoger i barnehage og skole, spesialpedagoger, barnevernspedagoger, vernepleiere og studenter ved aktuelle studieretninger
Se kursinfoDMMH, Trondheim
08.04.2014
Sosial kompetanse som mestring og utviklingsfelt
Faglig ansvarlig: Terje Ogden
Målgruppe: Pedagoger i barnehage og skole, spesialpedagoger, barnevernspedagoger, vernepleiere og studenter ved aktuelle studieretninger
Se kursinfoDMMH, Trondheim
08.04.2014
Fagdag for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter
Framtidens barnehage
Se kursinfoDMMH, Trondheim
06.03.2014-07.03.2014
Snakk om det!
Seksuelle overgrep mot barn
Målgruppe: Ansatte i barnehager og andre som arbeider med barn
ProgramDMMH, Trondheim
29.01.2014
Jo mer forskjellige de voksne er - jo flere barn blir sett

Målgruppe: Styrere og menn som arbeider i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
14.11.2013
Se - æ klare det!
Barnehagens betydning for barns positive selvoppfatning
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
17.10.2013
Mitt skattkammer
Ledelse og personlig utvikling
Målgruppe: Målgruppen er styrere i barnehagen. Barnehageansvarlige i kommuneadministrasjoner og hos fylkesmenn inviteres også til å delta.
ProgramLesvos, Hellas
10.08.2013-17.08.2013
Skriveseminar på Lesvos
Ordene skal fram
Målgruppe: Universitets- og høgskoleansatte
ProgramMetochi studiesenter, Lesvos, Hellas
22.06.2013-30.06.2013
Planleggingsdag for familiebarnehager
Årsplanarbeid i familiebarnehagene a) Sansemotorisk lek for de minste i uteområdet
Målgruppe: Eiere og ansatte i familiebarnehager i Trondheim
ProgramDMMH, Trondheim
21.06.2013
Planleggingsdag for familiebarnehager
Årsplanarbeid i familiebarnehagene b) Forming i barnehagen med de yngste barna i fokus
Målgruppe: Eiere og ansatte i familiebarnehager i Trondheim
ProgramDMMH, Trondheim
21.06.2013
Reynell språktest

Målgruppe: Lærere og førskolelærere med videreutdanning i spesialpedagogikk, som arbeider med barn med språkvansker i skole, barnehage, PPT.
ProgramDMMH, Thoning Owesens gt. 18, 7044 Trond
20.03.2013-21.03.2013
Barnehagen som barneverntiltak
samarbeid mellom barnhagen og barneverntjenesten
Målgruppe: Ansatte i barnehage og barnvernstjenesten, fylke- og kommunerådgivere innen barnehage og barnvernstjenesten, ansatte ved høgskoler, universitet og ansatte i videregående skole som utdanner barne og ungdomsarbeidere
ProgramClarion Hotel & Congress Trondheim
14.03.2013-15.03.2013
Fagdag for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter
Vennskap og deltakelse
ProgramDMMH, Trondheim
07.03.2013-08.03.2013
Fagdag for førskolelærere

Målgruppe: Førskolelærere
ProgramDMMH, Trondheim
31.01.2013-01.02.2013
Menn ønskes!! – men hva ønsker menn?
- Fagdag for menn i barnehagen
Målgruppe: Alle menn som jobber i barnehagen og barnehagestyrere
Se kursinfoDMMH, Trondheim
15.11.2012
Snakk om det! Seksuelle overgrep mot barn

Målgruppe: Ansatte i barnehagen, ansatte i helsestasjoner, barnevern, SFO, grunnskoler, PPT og andre som ansatte som arbeider med barn.
Se kursinfoDMMH, Trondheim
30.10.2012
Flerspråklig arbeid blant førskolebarn
Tospråklig assistanse og kompetanseheving, samarbeid og språkstimulering
Målgruppe: Førskolelærere, flerspråklige barnehageansatte, flerspråklige foreldre, barnehageeier, barnehagemyndighet og førskolelærerutdannere
ProgramDMMH, Trondheim
17.10.2012-18.10.2012
Stemmebruk i barnehagen
- betydningen av god lyd for barns stemme og språkutvikling
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
21.09.2012-00.00.0000
Mitt skattkammer
Ledelse og personlig utvikling
Målgruppe: Målgruppen er styrere i barnehagen. Barnehageansvarlige i kommuneadministrasjoner og hos fylkesmenn inviteres også til å delta.
ProgramLesvos, Hellas
08.09.2012-15.09.2012
Kvalitetsprogram for familiebarnehagene i Trondheim 2010-2012
Høsten 2012
Målgruppe: Eiere, pedagogiske veiledere og ansatte i familiebarnehagesektoren i Trondheim kommune
ProgramDMMH, Trondheim
01.08.2012-31.12.2012
Skriveseminar på Lesvos
Slipp ordene løs
Målgruppe: Universitets- og høgskoleansatte
ProgramMetochi studiesenter, Lesvos, Hellas
23.06.2012-30.06.2012
Fagdag for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter
De yngste barna i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
15.03.2012-16.03.2012
Kvalitetsprogram for familiebarnehagene i Trondheim 2010-2012
Våren 2012
Målgruppe: Eiere, pedagogiske veiledere og ansatte i familiebarnehagesektoren i Trondheim kommune
ProgramDMMH, Trondheim
13.02.2012-01.06.2012
Fagdag for førskolelærere
ProgramDMMH, Trondheim
02.02.2012-03.02.2012
Menn i barnehagen - hva så?

Målgruppe: Menn som jobber i barnehagen og styrere
ProgramDMMH, Trondheim
17.11.2011
Sosial kompetanse som mestring og utviklingsfelt
Faglig ansvarlig: Terje Ogden
Målgruppe: Pedagoger i barnehage og skole, spesial- pedagoger, barnevernspedagoger, vernepleiere og studenter ved aktuelle studieretninger ved HIST, HINT og DMMH.
ProgramDMMH, Trondheim
11.11.2011-00.00.0000
Snakk om det! - om seksuelle overgrep mot barn
Faglig ansvarlig: Margrete Wiede Aasland
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen, helsesøstre og andre som arbeider med barn og unge.
ProgramDMMH, Trondheim
21.10.2011
Skriveseminar på Lesvos

Målgruppe: Universitets- og høgskoleansatte
ProgramMetochi studiesenter, Lesvos, Hellas
25.06.2011-02.07.2011
Å lære med hele kroppen
Faglig ansvarlig: Anne Berg
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
01.04.2011
Musikk og drama i trosopplæring
- Med hjerte, kropp og sanser -
Målgruppe: Menighetsansatte og frivillige i trosopplæring
ProgramDMMH, Trondheim
21.03.2011
Fagdag for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
11.03.2011-00.00.0000
Fagdag for førskolelærere

Målgruppe: Førskolelærere, styrere og ansatte i kommuneadministrasjoner
ProgramDMMH, Trondheim
03.02.2011-04.02.2011
Å lære med hele kroppen

Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
03.11.2010
Sosial kompetanse som mestring og utviklingsfelt
Faglig ansvarlig: Terje Ogden
Målgruppe: Pedagoger i barnehage og skole, spesialpedagoger, barnevernspedagoger, vernepleiere,og studenter ved aktuelle studieretninger.
ProgramDMMH, Trondheim
29.10.2010-00.00.0000
Snakk om det - om seksuelle overgrep mot barn
Faglig ansvarlig: Margrete Wiede Aasland
ProgramDMMH, Trondheim
20.10.2010
International nettverkskonferanse - International Cooperation in Early Childhood Teacher Training
International Cooperation in Early Childhood Teacher Training – for the best interest of the child
ProgramDMMH, Trondheim
27.09.2010-29.09.2010
Skriveseminar "Fri som foten"
Når fagskriving også kan være gøy
ProgramMetochi studiesenter, Lesvos, Hellas
24.06.2010-01.07.2010
Fagdag for fagarbeidere, assistenter og interesserte - Ny kunnskap om barn

Målgruppe: Fagarbeidere, assistenter og interesserte i barnehager, SFO og skoler
ProgramDMMH, Trondheim
05.03.2010-00.00.0000
Å lære med hele kroppen
ProgramDMMH, Trondheim
05.02.2010
Forskning og utviklingsarbeid i barnehagen

Målgruppe: førskolelærere, styrere og ansatte i kommuneadminsitrasjoner
ProgramDMMH, Trondheim
28.01.2010-29.01.2010
Kvalitet og kvantitet hånd i hånd?
- Utfordringer for ledere i barnehagen
Målgruppe: Styrere i barnehager
ProgramDMMH, Trondheim
20.11.2009-00.00.0000
Inspirasjon til kompetanseutvikling for ansatte i SFO

Målgruppe: Ansatte i skolefritidsordninger
ProgramDMMH, Trondheim
17.11.2009-19.11.2009
Inspirasjon til veiledning

Målgruppe: Øvingslærere og veiledere
ProgramDMMH, Trondheim
06.10.2009-09.10.2009
Snakk om det! - om seksuelle overgrep mot barn
Faglig ansvarlig: Margrete Wiede Aasland
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen, helsesøstre og andre som arbeider med barn og unge.
ProgramDMMH, Trondheim
06.10.2009-00.00.0000
Inspirasjon til kompetanseutvikling for ansatte i barnehagen

Målgruppe: Ansatte i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
28.09.2009-30.09.2009
Mitt skattkammer, ledelse og personlig utvikling

Målgruppe: Styrere i barnehagen, barnehageansvarlige i kommuneadministrasjoner og hos fylkesmenn
ProgramLesvos, Hellas
17.09.2009-24.09.2009
Utelek i skolegården

Målgruppe: Ansatte i SFO
ProgramDMMH, Trondheim
05.05.2009
HVIS DET ER NOE VI IKKE FÅR LOV TIL SÅ SNIKER VI OSS TIL DET! - om barns oppfatning av livet på SFO

Målgruppe: Ansatte i SFO
ProgramDronning Mauds Minne høgskole for førsko
24.04.2009-00.00.0000
Sosial kompetanse som mestring og utviklingsfelt

Målgruppe: Pedagoger i barnehage og skole, spesialpedagoger, barnevernspedagoger, vernepleiere og studenter ved aktuelle studieretninger ved HIST, HINT og DMMH.
ProgramDronning Mauds Minne høgskole for førsko
23.04.2009-00.00.0000
Praksisfortellinger - En kilde til refleksjon, innsikt og motivasjon

Målgruppe: Alle ansatte i barnehage
Se kursinfoDMMH, Trondheim
21.04.2009
Reynell språktest

Målgruppe: Lærere og førskolelærere med videreutdanning i spesialpedagogikk, som arbeider med barn med språkvansker i skole, barnehage, PPT
Se kursinfoDMMH, Trondheim
16.04.2009-17.04.2009
Våger du å klikke?

Målgruppe: Alle ansatte i barnehager, skole, sfo og personer som jobber med barn
Se kursinfoDMMH, Trondheim
26.03.2009-23.04.2009
Mandelkverna - om kultur og tradisjonsformidling med bruk av gjenstander

Målgruppe: Ansatte i barnehagen
Se kursinfoDronning Mauds Minne høgskole for førsko
20.03.2009-00.00.0000
Fagdag for assistenter

Målgruppe: Assistenter i barnehagen
Se kursinfoDMMH, Th.Owesensgt. 18, 7044 Trondheim
13.03.2009
Barns medvirkning - Form og funksjon i lek med snø

Målgruppe: Ansatte i barnehage, sfo og to første trinn i skolen.
Se kursinfoDMMH, Trondheim
11.02.2009-00.00.0000
Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole
Fagdager 29. og 30. januar 2009
Se kursinfoDMMH, Trondheim
29.01.2009-30.01.2009
Motorikk, lek og læring - betydning for barns språkutvikling, lese- og skriveferdigheter

Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
Se kursinfoDMMH, Trondheim
20.11.2008
Vi er våre barns åndelige søsken
Trosopplæringsseminar for kirkelig ansatte med fokus på barneteologi og barns spiritualitet
Målgruppe: Ansatte i menigheter med og uten trosopplæringsprosjekter
Se kursinfoDMMH, Trondheim
14.11.2008
Les og skriv med hele kroppen
På dette kurset vil du bli presentert for alternative arbeidsmetoder til bruk i arbeidet med barn som strever med lese- og skrivevansker.
Målgruppe: Alle ansatte i skolen (1 - 4 trinn)
Se kursinfoDMMH, Trondheim
14.11.2008
Barn og Rom - fagdag

Målgruppe: Fagdagen er reservert kun for inviterte deltakere. Maks 3 deltakere pr. inviterte institusjon, maks 2 deltakrer pr. inviterte kommune.
Se kursinfoDMMH, Trondheim
03.11.2008-04.11.2008
Auditive Stimuleringsmetoder

Målgruppe: Førskolelærere, lærere, spesialpedagoger, logopeder og andre som har interesse for temaet
Se kursinfoDMMH, Trondheim
30.10.2008
Liturgi på barns premisser
Kunsten å være kirke også som små mennesker
Målgruppe: Foreldre til små barn i menigheten, førskolelærere, prester og andre interesserte
Se kursinfoDMMH, Trondheim
29.10.2008-30.10.2008
Snakk om det! - om seksuelle overgrep mot barn

Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen, helsesøstre og andre som arbeider med barn og unge.
Se kursinfoDMMH, Trondheim
28.10.2008
Fredagsserie - faglig påfyll for veiledere
Se kursinfoDMMH, Trondheim
17.10.2008-05.12.2008
Fagdag for barnehageansatte
- Fra god til enda bedre
Målgruppe: alle ansatte i barnehagen og ansatte i kommuneadminstrasjoner
Se kursinfoDMMH, Trondheim
09.10.2008-10.10.2008
Mitt Skattekammer 1 - ledelse og personlig utvikling

Målgruppe: Styrere i barnehager. Barnehageansvarlig i kommuneadministrasjoner og hos fylkesmenn inviteres også til å delta.
Se kursinfoDMMH, Trondheim
07.08.2008-14.08.2008
Skriveseminar - "Fri som foten"
Skriveseminar på Lesvos, 19. - 26. juni 2008.
Målgruppe: Ansatte på universiteter og høgskoler
Se kursinfoDMMH, Trondheim
19.06.2008-26.06.2008
Kunnskap og Fantasi
Barnehagen som arena for kreativ og allsidig læring
Målgruppe: Ansatte i barnehager, kommuner og høgskoler
Se kursinfoDMMH, Trondheim
22.05.2008-23.05.2008
Utelek i skolegården

Målgruppe: Ansatte i SFO
Se kursinfoDMMH, Trondheim
09.05.2008
Les og skriv med hele kroppen
På dette kurset vil du bli presentert for alternative arbeidsmetoder til bruk i arbeidet med barn som strever med lese- og skrivevansker.
Målgruppe: Alle ansatte i skolen (1 - 4 trinn)
Se kursinfoDMMH, Trondheim
25.04.2008
Sosial kompetanse som mestring og utviklingsfelt

Målgruppe: Pedagoger i barnehage og skole, spesialpedagoger, barnevernspedagoger, vernepleiere og studenter ved aktuelle studieretninger ved HIST, HINT og DMMH.
Se kursinfoDMMH, Trondheim
23.04.2008
Praksisfortellinger - En kilde til refleksjon, innsikt og motivasjon

Målgruppe: Alle ansatte i barnehage
Se kursinfoDMMH, Trondheim
03.04.2008
Praksisfortellinger - En kilde til refleksjon, innsikt og motivasjon

Målgruppe: Alle ansatte i barnehage
Se kursinfoDMMH, Trondheim
03.04.2008
Barns medvirkning. Form og funksjon i lek med snø
Kurset viser hvordan lek med og bearbeiding av snø kan stimulere barns estetiske og sansemotoriske utvikling.
Målgruppe: Ansatte i barnehager, sfo og to første trinn i skolen
Se kursinfoDMMH, Trondheim
28.03.2008
Lese sammen, vi?

Målgruppe: Ansatte i barnehager
Se kursinfoDMMH, Trondheim
11.03.2008
Fagdager for assistenter i barnehagen
Se kursinfoDMMH, Trondheim
07.03.2008
Barns fysiske- og sansemotoriske utvikling
Betydning for barns språkutvikling, lese- og skriveferdigheter?
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
Se kursinfoDMMH, Trondheim
29.02.2008
Les og skriv med hele kroppen
På dette kurset vil du bli presentert for alternative arbeidsmetoder til bruk i arbeidet med barn som strever med lese- og skrivevansker.
Målgruppe: Alle ansatte i skolen (1 - 4 trinn)
Se kursinfoDMMH, Trondheim
08.02.2008-08.02.2007
Hvis du forsår hva jeg mener?

Målgruppe: Ansatte i Barnehagen
Se kursinfoDMMH, Trondheim
07.02.2008
Full Barnehagedekning - hva nå?

Målgruppe: Førskolelærere, styrere i barnehagen, spesialpedgoger og ansatte i kommuneadministrasjon
Se kursinfoBritannia Hotell (dag 1) og DMMH (dag 2)
31.01.2008-01.02.2008
Praksisfortellinger - En kilde til refleksjon, innsikt og motivasjon

Målgruppe: Alle ansatte i barnehage
Se kursinfoDMMH, Trondheim
17.01.2008
Våger du å klikke?

Målgruppe: Alle ansatte i barnehager, skole, sfo og personer som jobber med barn
Se kursinfoDMMH, Trondheim
14.01.2008-11.02.2008
Våger du å klikke?

Målgruppe: Alle ansatte i barnehager, skole, sfo og personer som jobber med barn
Se kursinfoDMMH, Trondheim
14.01.2008-11.02.2008
Snakk om det! - om seksuelle overgrep mot barn

Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen, helsesøstre og andre som arbeider med barn og unge.
Se kursinfoDMMH, Trondheim
04.12.2007
Les og skriv med hele kroppen
På dette kurset vil du bli presentert for alternative arbeidsmetoder til bruk i arbeidet med barn som strever med lese- og skrivevansker.
Målgruppe: Alle ansatte i skolen (1 - 4 trinn)
Se kursinfoDMMH, Trondheim
16.11.2007
Barns fysiske- og sansemotoriske utvikling
Betydning for barns språkutvikling, lese- og skriveferdigheter?
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
Se kursinfoDMMH, Trondheim
02.11.2007
Fagdag - Barns Tilhørighet

Målgruppe: Alle ansatte i barnehager og ansatte i kommuneadministrasjoner
ProgramDMMH, Trondheim
19.08.2007-11.10.2007
Fagdag - Barns Tilhørighet

Målgruppe: Alle ansatte i barnehager og ansatte i kommuneadministrasjoner
ProgramDMMH, Trondheim
10.08.2007-11.10.2007
Sukkerunger
I en tid med stort fokus på barn og sukker, helse og kosthold, tilbyr vi et kurs for å bidra til økt kunnskap. Kurset handler om helse og kosthold knyttet til ulike sider ved sukker. Ved hjelp av praktiske øvelser og faglige presentasjoner vil kurset forsøke å gi et nyansert syn på myter og forskning omkring sukker.
Målgruppe: Kurset er rettet mot ansatte i barnehager, SFO og skoler, samt andre med interesse for emnet.
ProgramDMMH, Trondheim
07.05.2007-31.05.2007
Sosial kompetanse som mestring og utviklingsfelt

Målgruppe: Pedagoger i barnehage og skole, spesialpedagoger, barnevernspedagoger, vernepleiere og studenter ved aktuelle studieretninger ved HIST, HINT og DMMH.
ProgramDMMH, Trondheim
26.04.2007
Praksisfortellinger - En kilde til refleksjon, innsikt og motivasjon

Målgruppe: Alle ansatte i barnehage
Se kursinfoDMMH, Trondheim
03.04.2007
Sprusikk
- språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Alle ansatte i barnehage
Se kursinfoDMMH, Trondheim
22.03.2007
KUNSTEN Å VÆRE BARNEHAGE OGSÅ FOR DE YNGSTE
Fagdag for assistenter
Målgruppe: Assistenter i barnehagen
Se kursinfoDMMH, Trondheim
09.03.2007
Barns fysiske- og sansemotoriske utvikling
Betydning for barns språkutvikling, lese- og skriveferdigheter?
Målgruppe: Alle ansatte i skolen (1-4 klasse)
Se kursinfoDMMH, Trondheim
22.02.2007
Barns fysiske- og sansemotoriske utvikling
Betydning for barns språkutvikling, lese- og skriveferdigheter?
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
Se kursinfoDMMH, Trondheim
15.02.2007
KUNSTEN Å VÆRE BARNEHAGE OGSÅ FOR DE YNGSTE
Fagdager for førskolelærere
Målgruppe: Førskolelærere, styrere i barnehager, spesialpedagoger og ansatte i kommuneadministrasjoner
Se kursinfoDMMH, Trondheim
01.02.2007-02.02.2007
test
Se kursinfoDMMH, Trondheim
23.11.2006-15.03.2007
Vannaktivitetsleder for barn
Våren 2007 tilbyr vi et spennende kurs for de som vil bli vannaktivitetsledere for barn i ulike fritidstilbud.
Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole og SFO.
ProgramDMMH, Trondheim
27.10.2006-00.00.0000
Barns fysiske- og sansemotoriske utvikling
Betydning for barns språkutvikling, lese- og skriveferdigheter?
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
24.10.2006
SPRUSIKK
-språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
23.10.2006
Barns fysiske- og sansemotoriske utvikling
Betydning for barns språkutvikling, lese- og skriveferdigheter?
Målgruppe: Alle ansatte i skolen (1-4 klasse)
ProgramDMMH, Trondheim
17.10.2006
"Det er nye rammer som gjelder"
Fagdag for førskolelærere, styrere, spesialpedagoger, assistenter i barnehage og ansatte i kommuneadministrasjonen.
Målgruppe: førskolelærere, styrere, spesialpedagoger, assistenter i barnehagen og ansatte i kommuneadministrasjoner.
ProgramDMMH, Trondheim
12.10.2006-13.10.2006

ProgramDMMH, Trondheim
12.09.2006-00.00.0000
Toving

Målgruppe: Ansatte i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
31.05.2006
Musikalsk lek og samspill

Målgruppe: Ansatte i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
31.05.2006
SPRUSIKK
-språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
ProgramKristiansund
27.04.2006
SPRUSIKK
-språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
ProgramMolde
26.04.2006
SOSIAL KOMPETANSE SOM MESTRING OG UTVIKLINGSFELT

Målgruppe: Pedagoger i barnehage og skole, spesialpedagoger, barnevernspedagoger og vernepleiere
ProgramDMMH, Trondheim
03.04.2006
Barns fysiske- og sansemotoriske utvikling
- betydning for barns språkutvikling, lese- og skriveferdigheter?
Målgruppe: Ansatte i skolen (1.-4. trinn)
ProgramDMMH, Trondheim
30.03.2006
Barns fysiske- og sansemotoriske utvikling
- betydning for barns språkutvikling, lese- og skriveferdigheter?
Målgruppe: Ansatte i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
29.03.2006
SPRUSIKK
-språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
ProgramElverum
28.03.2006
SPRUSIKK
-språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
ProgramGjøvik
27.03.2006
Fagdag for førskolelærere
-NY PÅMELDINGSFRIST 20.02.06
Målgruppe: Førskolelærere, styrere i barnehager, spesialpedagoger og ansatte i kommuneadministrasjoner
ProgramDMMH, Trondheim
17.03.2006
Fagdag for assistenter

Målgruppe: Assistenter i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
10.03.2006
SPRUSIKK
-språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
ProgramGrong
06.03.2006
Fagdag for førskolelærere

Målgruppe: Førskolelærere, styrere i barnehager, spesialpedagoger og ansatte i kommuneadministrasjoner
ProgramDMMH, Trondheim
02.02.2006-03.02.2006
SPRUSIKK
- språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
20.01.2006
Spusikk
- språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Ansatte i barnehagen
ProgramQuality Røros Hotel, Røros
25.11.2005
Barns fysiske- og sansemotoriske utvikling
- betydning for barns språkutvikling, lese- og skriveferdigheter?
Målgruppe: Ansatte i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
23.11.2005
SPRUSIKK
- språkstimuleringmed fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
28.10.2005
Barns fysiske- og sansemotoriske utvikling
- betydning for barns språkutvikling, lese- og skriveferdigheter?
Målgruppe: Ansatte i skolen (1.-4. trinn)
ProgramBergen
27.10.2005
Barns fysiske- og sansemotoriske utvikling
- betydning for barns språkutvikling, lese og skriveferdigheter?
Målgruppe: Ansatte i barnehagen
ProgramBergen
26.10.2005
SPRUSIKK
- språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
21.10.2005
Fagdag for ansatte i barnehagen
BARNS MEDVIRKNING - voksnes holdninger til barnet som subjekt
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
Program Trondheim
06.10.2005-07.10.2005
Ingebjørg Mikalsens foredrag (71 kb)
"Det fysiske miljøet hjelper til" (24250 kb)
Olsen: Barns medvirkning i læreprosessen (10183 kb)
Barns rett til medvirkning (M.Seland) (90 kb)
SPRUSIKK
- språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
ProgramTorghatten hotell, Brønnøysund
30.08.2005
Sprusikk - språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk

Målgruppe: Ansatte i barnehagen
ProgramSteinkjer
16.06.2005
Sprusikk - språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk.

Målgruppe: Ansatte i barnehagen
ProgramÅlesund
07.06.2005
Sprusikk - språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
- språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Ansatte i barnehagen
ProgramBergen
06.06.2005
Barns fysiske- og sansemotoriske utvikling
- betydning for barns språkutvikling, lese- og skriveferdigheter?
Målgruppe: Ansatte i barnehagen
ProgramBergen
26.05.2005
Sprusikk - språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
- språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Ansatte i barnehagen
ProgramBrønnøysund
12.05.2005
Sprusikk - språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
- språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Ansatte i barnehagen
ProgramMo i Rana
11.05.2005
Barns fysiske- og sansemotoriske utvikling
- Har dette betydning for barns språkutvikling, lese- og skriveferdigheter?
Målgruppe: Helsesøstre
ProgramDMMH
28.04.2005
Barns fysiske- og sansemotoriske utvikling
- betydning for barns språkutvikling, lese- og skriveferdigheter?
Målgruppe: Ansatte i skolen
ProgramDMMH, Trondheim
22.04.2005
Barns fysiske- og sansemotoriske utvikling
- betydning for barns språkutvikling, lese- og skriveferdigheter?
Målgruppe: Ansatte i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
15.04.2005
"Sprusikk"
- språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Ansatte i barnehagen
ProgramDMMH
14.04.2005
Barns fysiske- og sansemotoriske utvikling
- betydning for barns språkutvikling, lese- og skriveferdigheter?
Målgruppe: Ansatte i barnehagen
ProgramLillehammer
08.04.2005
"Sprusikk"
- språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Ansatte i barnehagen
ProgramSandnessjøen
08.04.2005
"Sprusikk"
- språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Ansatte i barnehagen
Se kursinfoDMMH, Trondheim
17.03.2005
Fagdag for SFO-ansatte

Målgruppe: SFO-ansatte
ProgramDMMH, Trondheim
11.03.2005
Fagdag for assistenter

Målgruppe: Assistenter i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
10.03.2005
"Sprusikk"
- språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
Se kursinfoLillehammer
18.02.2005
Barns fysiske- og sansemotoriske utvikling
- betydning for barns språkutvikling, lese- og skriveferdigheter?
Målgruppe: Ansatte i barnehagen
ProgramTrondheim
18.02.2005
Trygge pedagoger på kryss og tvers
Fagdag
Målgruppe: Førskolelelærere og styrere i barnehagen, spesialpedagoger og ansatte i kommuneadministrasjonen
ProgramDMMH, Trondheim
28.01.2005
Voksne - barn i samspill
Fagdag
Målgruppe: Assistenter i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
19.11.2004
Reynell språktest
Kurs for lærere og førskolelærere med vid.utd. i spes.ped. som arb. m. barn med språkvansker.

(Kurset ble avlyst)
Målgruppe: lærere og førskolelærere

Se kursinfoDMMH, Trondheim
12.11.2004-13.11.2004
"Sprusikk"
- språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk.
Målgruppe: Ansatte i barnehagen
Se kursinfoMolde
10.11.2004
"Sprusikk"
- språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Se kursinfoÅlesund
09.11.2004
"Sprusikk"
- språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
Se kursinfoLillehammer
28.10.2004
"Sprusikk"
- språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
Se kursinfoDombås
27.10.2004
Den viktige og vanskelige samtalen
- Perspektiver på konflikthåndtering
Se kursinfoDMMH, Trondheim
14.10.2004-15.10.2004
Økt språkglede!
Ulike innfallsvinkler til arbeid med barn og språk.
Målgruppe: Styrere, førskolelærere, spesialpedagoger, assistenter i barnhagen og ansatte i kommuneadministrasjoner
ProgramDMMH, Trondheim
07.10.2004-08.10.2004
"Sprusikk"
- språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Ansatte i barnehagen
Se kursinfoDMMH, Trondheim
10.06.2004
Den gode barnehagen - kvalitet og mangfold Norge rundt
ProgramDMMH, Trondheim
05.05.2004-06.05.2004
Figurmodellering med leire i barnehagen

Målgruppe: Ansatte i barnehagen
Se kursinfoDMMH, Trondheim
05.05.2004
Den viktige og vanskelige samtalen
Perspektiver på konflikthåndtering
Se kursinfoDMMH, Trondheim
27.04.2004-28.04.2004
Barns fysiske- og sansemotoriske utvikling
- betydning for barns språkutvikling, lese- og skriveferdigheter?
Målgruppe: Ansatte i barnehagen
Se kursinfoKristiansund
23.04.2004
Seksuelle overgrep mot små barn
- funksjonshemmede barn en sårbar gruppe
Målgruppe: Ansatte innen det spesialpedagogiske feltet i barnehage og skole , ansatte ved PPT og helsesøstre i kommunene
Se kursinfoTrondheim, DMMH
16.04.2004
"Sprusikk"
- språkstimulering med fokus på fagene norsk og musikk
Målgruppe: Ansatte i barnehagen
ProgramTrondheim
25.03.2004

ProgramDMMH, Trondheim
00.00.0000

ProgramDMMH, Trondheim
00.00.0000

ProgramDMMH, Trondheim
00.00.0000


Målgruppe: Målgruppen er styrere i barnehagen. Barnehageansvarlige i kommuneadministrasjoner og hos fylkesmenn inviteres også til å delta.
ProgramDMMH, Trondheim
00.00.0000
Kvalitet og kvantitet hånd i hånd?
- Utfordringer for ledere i barnehagen
Målgruppe: Styrere i barnehager
ProgramDMMH, Trondheim
00.00.0000


Målgruppe: Lærere og ledere ved førskolelærerutdanning, internasjonale koordinatorer, førskolelærere og studenter med interesse for internasjonalt arbeid
ProgramDMMH, Trondheim
00.00.0000


Målgruppe: Lærere og ledere ved førskolelærerutdanning, internasjonale koordinatorer, førskolelærere og studenter med interesse for internasjonalt arbeid
ProgramDMMH, Trondheim
00.00.0000

ProgramDMMH, Trondheim
00.00.0000

ProgramDMMH, Trondheim
00.00.0000

ProgramDMMH, Trondheim
00.00.0000
Skal vi leke en bok?
Om litteraturformidling og språkmiljø i barnehagen
Målgruppe: Personalet i barnehager og SFO
ProgramHotell Scandic, Hamar
00.00.0000

ProgramDMMH, Trondheim
00.00.0000

Konferanser og seminar

BeskrivelseProgramTid og stedNedlastbare foredrag o.l.
NoReFo-konferansen 2019

Målgruppe: Medlemmer i NoReFo og andre forskere i religionspedagogikk og tilstøtende
ProgramHøgskolen i Innlandet, campus Hamar
28.11.2019-29.11.2019
NoReFo-konferansen 2018
Hovedtema: Religions- og etikkdidaktikk
Målgruppe: Medlemmer i NoReFo
ProgramUiA Kristiansand
29.11.2018-30.11.2018
Nasjonal nettverkskonferanse i universitets- og høgskolepedagogikk

Målgruppe: Ansatte som underviser i universitets- og høgskolesektoren
ProgramDMMH, Trondheim
23.05.2018-24.05.2018
<--->

Målgruppe: Tilsatte i lærerutdanningen ved høgskoler og universiteter:
barnehagelærerutdanning,grunnskolelærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning
Se kursinfoTrondheim
09.04.2018-10.04.2018
Menn til berikelse eller besvær?
Å rekruttere og beholde menn i barnehagen
Målgruppe: Ansatte i barnehage og SFO, fylke- og kommunerådgivere innen barnehage- og barnevernsektoren, ansatte ved høgskoler/universitet som utdanner barnehagelærere og ansatte i videregående skoler som utdanner barne- og ungdomsarbeidere.
Se kursinfoScandic Hell Hotell, Stjørdal
16.11.2017-17.11.2017
Ute Hele Dagen Tromsø
Innhold og kvalitet med barn i naturen
Målgruppe: Ansatte i barnehager, kommuner, fylkesmenn og høgskoler/universitet
Se kursinfo Clarion Hotel The Edge, Tromsø
22.03.2017-23.03.2017
Ute Hele Dagen Oslo
Innhold og kvalitet med barn i naturen
Målgruppe: Ansatte i barnehager, kommuner, fylkesmenn og høgskoler/universitet
Se kursinfoClarion Hotel Royal Christiania, Oslo
15.11.2016-16.11.2016
Hvor skal vi?
Ingen steder, var det en som sa. Men gikk de dit?
Se kursinfoClarion Hotel & Congress, Trondheim
20.05.2015-21.05.2015
<--->

Målgruppe: Tilsatte i lærerutdanningen ved høgskoler og universiteter:
barnehagelærerutdanning,grunnskolelærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning
Se kursinfoTrondheim
09.04.2015-10.04.2015
FoU i praksis 2015

Målgruppe: Tilsatte i lærerutdanningen ved høgskoler og universiteter:
barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning
Se kursinfoTrondheim
09.04.2015-10.04.2015
Matematikk i barnehagen
i Oslo
Målgruppe: Ansatte i barnehager
Se kursinfoFelix konferansesenter
18.11.2014-19.11.2014
Matematikk i barnehagen
i Ålesund
Målgruppe: Ansatte i barnehager
Se kursinfoRadisson Blue Hotel Ålesund
11.11.2014-12.11.2014
Nasjonal konferanse med fokus på kjønn, mangfold, likestilling og likeverd i barnehagen

Målgruppe: Alle ansatte i barnehager, SFO, barnehageadministrasjoner og høgskole/universitet, samt andre interesserte.
Se kursinfoHotell Scandic – Lerkendal, Trondheim
06.11.2014-07.11.2014
Matematikk i barnehagen
i Tromsø
Målgruppe: Ansatte i barnehager
Se kursinfoRica Ishavshotell
17.09.2014-18.09.2014
Matematikk i barnehagen
i Kristiansand
Målgruppe: Ansatte i barnehager
Se kursinfoScandic Kristiansand Bystranda
26.05.2014-27.05.2014
Matematikk i barnehagen
i Trondheim
Målgruppe: Ansatte i barnehager
Se kursinfoDMMH, Trondheim
20.05.2014-21.05.2014
Barnehagen og demokratiet
Nasjonal konferanse om barnehagen som demokratisk danningsarena.
ProgramClarion Hotel & Congress, Brattørkaia 1,
01.04.2014-02.04.2014
Fagdager for førskolelærere -- Framtidens barnehage

Målgruppe: Førskolelærere
ProgramDMMH, Trondheim
12.02.2014-13.02.2014
Perspektiver på barnehagelærerprofesjonens historie

Målgruppe: Ansatte ved høgskoler, organisasjoner og andre som er interessert i barnehagenlærer profesjonen
ProgramDMMH, Trondheim
15.10.2013
Forskerfrø Trondheim 2013
Naturfagskonferanse for ansatte i barnehagen
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagen
ProgramDMMH, Trondheim
12.04.2013
Er det trygt at det er så sikkert?
-Barnesikkerhetskonferansen 2012
Målgruppe: Styrere, eiere samt alle ansatte i barnehagen og SFO, ansatte på høyskoler/universitet, skolemyndigheter, ansatte i kommuneadministrasjon, og andre private og offentlig ansatte som arbeider med barns lekeområder og fysisk aktivitet.
ProgramDMMH, Trondheim
29.11.2012-30.11.2012
Tidlig matematikk - stor effekt 2012
Konferanse om små barns matematikk
Målgruppe: Alle som jobber med matematikk for barn
ProgramDMMH, Trondheim
24.10.2012-25.10.2012
Jeg fant, jeg fant - utvikling av lederskap ved bruk av kreative uttrykksformer

Målgruppe: Styrere i barnehagen. Barnehageansvarlig i kommuneadministrasjoner og hos fylkesmenn som tidligere har deltatt på konferansen”MITT SKATTKAMMER – ledelse og personlig utvikling”
ProgramAlma Hotel i Petra på Lesvos i Hellas
11.08.2012-18.08.2012
Barndommens rike
Nasjonal Barnehagekonferanse
Målgruppe: Alle med interesse i barnehage og barn
ProgramClarion Hotell og Congress, Brattøra, Tr
31.05.2012-01.06.2012
FoU i praksis 2012

Målgruppe: Tilsatte i lærerutdanningen ved høgskoler og universiteter:
førskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning
Se kursinfoTrondheim
23.04.2012-24.04.2012
Tidlig matematikkglede - stor effekt 2011
Perspektiver
Målgruppe: Ansatte i Barnehagen, barnehageeier og tilsatte i førskolelærerutdanningen
Se kursinfoDMMH, Trondheim
27.10.2011-28.10.2011
Mitt skattkammer
Ledelse og personlig utvikling
Målgruppe: Styrere i barnehagen og barnehageansvarlige i kommuneadministrasjonen
ProgramDMMH, Trondheim
11.06.2011-18.06.2011
Liv og lek i barnehagen
Dronning Mauds Minne Høgskole i samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Trondheim-kommune ønsker velkommen til en todagers konferanse om lekensplass i barnehagen.
Målgruppe: Ansatte i barnehage og andre interesserte
ProgramDMMH, Trondheim
23.05.2011-24.05.2011
Reynell språktest

Målgruppe: Lærere og førskolelærere med videreutdanning i spesialpedagogikk
ProgramDMMH, Trondheim
13.04.2011-14.04.2011
Klikk der!
ProgramDMMH, Trondheim
31.03.2011-01.04.2011
Små barns rett til beskyttelse
Utvikling av barnehagen som forebyggende arena
Målgruppe: Ansatte i barnehager, innen barnevern, kommuneansvarlige for barnehage og barnevern, ansatte ved høgskoler/universitet som utdanner førskolelærere og barnevernspedagoger, ansatte i videregående skoler som utdanner barne- og ungdomsarbeidere.
ProgramDMMH, Trondheim
03.03.2011-04.03.2011
Tidlig matematikkglede - stor effekt
ProgramDMMH, Trondheim
02.12.2010-03.12.2010
Menn i barnehagen - En jobb for spesielt interesserte?

Målgruppe: Menn som jobber i barnehagen og barnehagestyrere
ProgramDMMH, Trondheim
30.11.2010
Taterfolket - fra barn til voksen

Målgruppe: Fylkesmannsembetene, ansatte i skole- og barnehageadministrasjoner i kommuner, skole- og barnehageeiere, høgskoler, skoleledere, lærere, ansatte i barnehager og andre som er interessert i minoritetspolitikk.
ProgramGlomdalsmuseet, Elverum
18.11.2009-19.11.2009
Fagtekster, fortelling, virkemidler og sjanger - Skriveseminar

Målgruppe: Ansatte i universitet og høgskoler
ProgramLesvos, Hellas
18.06.2009-25.06.2009
Jeg fant, jeg fant - utvikling av lederskap ved bruk av kreative uttrykksformer

Målgruppe: Styrere i barnehagen. Barnehageansvarlig i kommuneadministrasjoner og hos fylkesmenn som tidligere har deltatt på konferansen”MITT SKATTKAMMER – ledelse og personlig utvikling”
ProgramMetochi studiesenter på Lesvos i Hellas
11.06.2009-18.06.2009
Klikk der! Bruk av digitale verktøy med barn i barnehagen

Målgruppe: Ansatte i barnehager, barnehageeiere- og administrasjon, IT-ansvarlig for barnehagen i kommunen, høgskoler og kunnskapsmiljøer som er opptatt av bruk av digitale verktøy i barnehagen
ProgramRica Hell Hotell, Stjørdal
17.03.2009-18.03.2009
FoU i praksis 2008
Praksis som grunnlag for profesjonsutvikling
Målgruppe: Tilsatte i lærerutdanningen ved høgskoler og universiteter:
førskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning
Se kursinfoTrondheim
17.04.2008-18.04.2008
DANNING OG DE MINSTE BARNA
Nasjonal konferanse
Målgruppe: Ansatte ved høgskoler og universitet, ansatte i barnehager, i kommuneadminstrasjoner og hos fylkesmenn
ProgramTrondheim
25.10.2007-26.10.2007
Danning og de minste barna

Målgruppe: Ansatte ved høgskoler og universitet, ansatte i barnehager og andre som har interesse for temaet.
ProgramDMMH, Trondheim
26.08.2007-25.10.2007
MITT SKATTKAMMER-ledelse og personlig utvikling
(med forbehold om at DMMH får leie Metochi studiesenter i angitt periode)
Målgruppe: Styrere i barnehager. Barnehageansvarlig i kommuneadministrasjoner og hos fylkesmenn inviteres også til å delta. I 2008 planlegges det en oppfølgingskonferanse.
ProgramMetochi studiesenter på Lesvos i Hellas
14.06.2007-21.06.2007
SKRIVESEMINAR

Målgruppe: Ansatte ved høgskoler og universitet
ProgramMetochi studiesenter på Lesvos i Hellas
17.05.2007-24.05.2007
FOU I PRAKSIS
- "Å forske i praksis"
Målgruppe: Tilsatte i lærerutdanningen ved høgskoler og universiteter:
førskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning
Se kursinfoTrondheim
19.04.2007-20.04.2007
"KLIKK DER"
- en konferanse om å bruke digitale verktøy sammen med barn i barnehagen. Konferansen arrangeres i samarbeid med høgskolen i Oslo
Målgruppe: Ansatte i barnehager, barnehageeiere- og administrasjon, høgskoler og kunnskapsmiljø som er opptatt av digitale verktøy i barnehagen
ProgramRica Hell Hotel, Stjørdal
13.03.2007-14.03.2007
JENTER ER JENTER OG GUTTER ER GUTTER? -om kjønn, likestilling og likeverd i barnehagen
Nasjonal konferanse
Målgruppe: Ansatte i barnehager, i kommuner, hos fylkesmenn og ved høgskoler/universitet
ProgramRica Hell Hotel, Stjørdal
26.10.2006-27.10.2006
MITT SKATTKAMMER
-ledelse og personlig utvikling
Målgruppe: Styrere i barnehagen
ProgramMetochi studiesenter på Lesvos i Hellas
15.06.2006-22.06.2006
MELLOM KUNNSKAP OG KAPITAL
- markedsføring av kompetanse
Målgruppe: Alle som arbeider med etter- og videreutdanning innenfor høgskoler og universitet
ProgramRica Nidelven Hotel, Trondheim
01.06.2006-02.06.2006
Sammen for fysisk aktivitet

Målgruppe: Offentlig ansatte i kommunesektoren som jobber med barn og unge, tilsatte i barnehager, skoler og helsetjenesten, ansatte i høgskoler og universitet, frivillige lag og organisasjoner, andre som har interesse for temaet
ProgramStjørdal, Rica Hell
17.11.2005-18.11.2005
Behandling av overvekt hos barn (1544 kb)
Sigmund Loland (542 kb)
Utdanningsdirektoratet (46 kb)
Daglig fysisk aktivitet (8058 kb)
Intensjoner og utfordringer (3048 kb)
Født som mester,født som helt (870 kb)
Kropp,bevegelse og selvoppfatning (401 kb)
Om å gi barn utfordringer (304 kb)
Fagutviklingskonferanse KRL

Målgruppe: Ansatte ved høgskoler og universitet, og andre interesserte
ProgramDMMH, Trondheim
04.11.2005-05.11.2005
Kalenderreformer (8 kb)
Barn og livstolkning - om forskning i barns livsverden
Nasjonal konferanse
Målgruppe: Ansatte i høgskoler og universitet, førskolelærere i barnehager og andre interesserte
ProgramStjørdal, Rica Hell
27.10.2005-28.10.2005
Det skrivende menneske i dialogen
- ”Jeg vet ikke hva jeg vil: to er tankene mine” (sitat Sapfo) Nasjonal konferanse - skrivekurs
Målgruppe: Ansatte ved høgskoler og universitet
ProgramLesvos
18.08.2005-25.08.2005
"Mitt skattkammer"
Personlig utvikling og strategisk ledelse.
Nasjonal konferanse
Målgruppe: Styrere i barnehagen
ProgramLesvos
23.06.2005-30.06.2005
Ute hele dagen
Nasjonal konferanse om natur- og friluftsbarnehager
Målgruppe: Ansatte i natur- og friluftsbarnehager, ansatte i ordinære barnehager som har interesse for natur og friluftsbarnehager, ansatte ved høgskoler og universitet som arbeider innen fagfeltet barn og friluftsliv, foruten ansatte i kommuneadministrasjoner
ProgramDMMH, Trondheim
21.10.2004-22.10.2004
I etikkens motlys
Nasjonal konferanse for lærere i førskolelærerutdanningene
Se kursinfoLesvos
17.06.2004-24.06.2004
Barn og rom
arkitektur og pedagogikk h?nd i h?nd
Se kursinfoDMMH, Trondheim
00.00.0000
Kommende kurs og konferanser (ikke komplett!)
Administrativt

Redaktør · FEI: Torill M. Bøe, Førstekonsulent · E-post: tbdmmh.no
Webmaster ·  DMMH: Svein Sando, IKT-koordinator & høgskolelektor · E-post: sesdmmh.no 

 
Senter for FEI - Forskning, Etterutdanning og Informasjon
Thoning Owesens gate 18, 7044 Trondheim
Tlf.: 73 80 52 01 · Faks: 73 80 52 53
E-post: feidmmh.no · Nettsted: DMMH - FEI