Aktuelle kurs og konferanser fra FEI:

Senter for Forskning, Etterutdanning og Informasjon

Nedenfor er en oversikt over kommende kurs, konferanser o.l. Her presenteres både kurs som er ferdig planlagt med program og mulighet for påmelding (klikk på kurstittelen for ny egen nettside for det kurset), og mer framtidige kurs.

Kurs og fagdager

PåmeldingProgramTid og stedPåmeldingsfrist

Konferanser og seminar

PåmeldingProgramTid og stedPåmeldingsfrist
NoReFo-konferansen 2019

Målgruppe: Medlemmer i NoReFo og andre forskere i religionspedagogikk og tilstøtende
Høgskolen i Innlandet, campus Hamar
28.11.2019-29.11.2019
01.11.2019

Kurs av lengre varighet

Pågår: Årstudium i barne- og ungdomsarbeid.  Fagplan.

Tidligere avholdte kurs og konferanser (ikke komplett!)

Administrativt


Denne sida ble sist redigert av Svein Sando 22.11.06

Redaktør · FEI: Torill M. Bøe, Førstekonsulent · E-post: tbdmmh.no
Webmaster ·  DMMH: Berit Gåsbakk  · E-post: bgadmmh.no 

 
Senter for FEI - Forskning, Etterutdanning og Informasjon
Thoning Owesens gate 18, 7044 Trondheim
Tlf.: 73 80 52 01 · Faks: 73 80 52 53
E-post: feidmmh.no · Nettsted: DMMH - FEI