Aktuelle kurs og konferanser fra FEI:

Senter for Forskning, Etterutdanning og Informasjon

Nedenfor er en oversikt over kommende kurs, konferanser o.l. Her presenteres både kurs som er ferdig planlagt med program og mulighet for påmelding (klikk på kurstittelen for ny egen nettside for det kurset), og mer framtidige kurs.

Kurs og fagdager

PåmeldingProgramTid og stedPåmeldingsfrist

Konferanser og seminar

PåmeldingProgramTid og stedPåmeldingsfrist
FoU i praksis 2020
Profesjonsrettet og studentaktiv lærerutdanning
Målgruppe:
Se kursinfoDMMH, Trondheim
21.10.2020-22.10.2020
15.05.2020

Kurs av lengre varighet

Pågår: Årstudium i barne- og ungdomsarbeid.  Fagplan.

Tidligere avholdte kurs og konferanser (ikke komplett!)

Administrativt


Denne sida ble sist redigert av Svein Sando 22.11.06

Redaktør · FEI: Torill M. Bøe, Førstekonsulent · E-post: tbdmmh.no
Webmaster ·  DMMH: Berit Gåsbakk  · E-post: bgadmmh.no 

 
Senter for FEI - Forskning, Etterutdanning og Informasjon
Thoning Owesens gate 18, 7044 Trondheim
Tlf.: 73 80 52 01 · Faks: 73 80 52 53
E-post: feidmmh.no · Nettsted: DMMH - FEI