Kurs/konferansepåmelding

FoU i praksis 2020

Profesjonsrettet og studentaktiv lærerutdanning

Målgruppe:
Sted:DMMH, Trondheim
Tid:21.10.2020-22.10.2020
Påmeldingsfrist:15.05.2020  Sammendrag 250 ord
Påmeldingsfrist 2:01.09.2020  Kun deltagelse
Program:DMMH, NTNU og Nord Universitet inviterer til den 14. konferansen FoU i praksis der en profesjonsrettet og studentaktiv lærerutdanning blir satt på dagsorden. Det bli plenumsforedrag som belyser temaet. I tillegg er det muligheter for å presentere egen forskning som passer i den tematiske rammen i de parallelle sesjonene.

Påmeldingsskjema

Felter med * må fylles ut. Påmeldingen er bindende.

NB! Påmeldingsfristen er egentlig utløpt. Du kan prøve å melde deg på, men påmeldingen er ikke godtatt før du får den bekreftet via e-post.
Påmelding
*Navn:Fornavn: Etternavn:
Stilling:
Arbeidssted:
*Postadresse:
*Postnr/sted:
Fakturaadresse:
Evt. referanse:
Land:
*Telefon(er):
*E-post: Kvittering for påmelding sendes til den oppgitte e-postadressen
*Deltar: uten presentasjon | med presentasjon på parallellsesjon | med presentasjon på arbeidsseminar
Presentasjon
Vi inviterer deg til å sende inn et sammendrag til konferansen.

Krav til sammendraget: Bidraget skal være forskningsbasert og skal inneholde: Problemstilling/forskningsspørsmål, forankring i tidligere forskning og teori, resultater. Sammendraget skal ikke overstige 300 ord

Frist: 15. mai 2020 (kl 12.00).

Hvis du har valgt "med presentasjon" over, fyller du ut nedenfor:
Tittel
Innhold Inntil 300 ord (se retningslinjer for presentasjon):
Annet vi trenger å vite

OBS: De følgende feltene er her for å stoppe spam. Ikke fyll inn noe i disse. :)

DMMH | DMMH FEI-kurs