HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 1B

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

1100-1400

Fag: flere
Sted: A-1520
Lærere: jkt
Lærere: mfr tmib gak cke sne jkt hba sae ioo hwi tify jmo
Klasse: 1B

Intro

tir 16.08.16

ons 17.08.16

0900-1045

Fag: flere
Sted: A-1427
Lærere: map mfr
Lærere: mfr map? akh?
Klasse: 1C 1B 1A
K.O.: bull1

Intro BULL

1215-1400

Fag: flere
Sted: M-702
Lærere: vdo hwi hba
Klasse: 1C 1B 1A
K.O.: kkk1

Intro KKK.

tor 18.08.16

0815-1045

Fag: flere
Sted: A-1427
Lærere: ski
Klasse: 1A 1B 1C 1D
K.O.: bull1

Barn, barndom og lek

1100-1145

Fag: flere
Sted: H-231 A-1425 A-1426 A-1616
Lærere: ski
Klasse: 1A 1B 1C 1D
K.O.: bull1

Barn, barndom og lek: Grupparb klassevis

1315-1400

Fag: flere
Sted: M-611
Klasse: 1B

Billedtaking ID-kort

1415-1600

Fag: fah
Sted: M-703
Lærere: ssan mfr
Klasse: 1B

Forberedelser Markatur

fre 19.08.16

0900-1145

Fag: flere
Sted: A-1425
Lærere: jkt
Klasse: 1B

Film + gr.arb.

0900-1045

Sted: H-220
Lærere: mfr mpe
Klasse: 1A 1B
K.O.: bull

Vi ser filmen Babies

1215-1500

Sted: A-1425
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull

Kontakt med barn

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

0845-1530

Fag: flere
Sted: Frøset
Lærere: ssan mfr jkt
Klasse: 1B

Tur til småbruket Frøset i Bymarka

tir 23.08.16

1215-1400

Fag: ped
Sted: M-702
Lærere: rlo
Klasse: 1A 1B
K.O.: bull1

Barnehagelov og rammeplan

1415-1500

Fag: ped
Sted: A-1425 H-231
Lærere: map? akh? mfr
Klasse: 1B 1A
K.O.: bull1

Barnehagelov og rammeplan: Gruppearbeid klassevis

ons 24.08.16

0900-1045

Sted: A-1427
Klasse: 1D 1C 1B 1A

Studentrollen (Studentparl. Pedagogstudentene)

1000-1145

Sted: A-1425
Klasse: 1B

Studentrollen: Gruppearb. klassevis

tor 25.08.16

1000-1145

Sted: A-1427
Klasse: 1D 1C 1B 1A
K.O.: bull

Trondheimsbarnehagene (Granskogen)

fre 26.08.16

0900-1145

Sted: M-702
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull

Kontakt med barn

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

0900-1145

Fag: flere
Sted: A-1425
Lærere: jkt mfr hwi
Klasse: 1B

Intro om studiegrupper.

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Lek

tir 30.08.16

0900-1145

Sted: A-1427
Klasse: 1A 1B 1C 1D

Studieadministrasjonen, Bibliotek og IT informerer

1215-1500

Fag: ped
Sted: A-1425
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Lek

ons 31.08.16

0900-1500

Fag: dram
Sted: A-1525
Lærere: hwi
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Intro drama 0900-1145: Studiegruppe 4, 5, 6. 1215-1500: Studiegruppe 1, 2, 3.

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Bparti A

0900-1500

Fag: mus
Sted: A-1516 A-1515 A-1520
Lærere: jkt
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Hva er musikk? De musikalske grunnelementene. KKK1. 0900-1145: Studiegruppe 1, 2, 3. 1215-1500: Studiegruppe 4, 5, 6.

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

tor 01.09.16

Kontaktlærermøte kl. 12.00- Kun Monas gruppe. på Monas kontor (320)

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Didaktikk

fre 02.09.16

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

0900-1145

Fag: k&h
Sted: A-1416
Lærere: jmo
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Forelesning - Estetikk/Landart

1215-1600

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Observasjon

tir 06.09.16

0900-1500

Fag: k&h
Sted: Tur
Lærere: jmo
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Landart på Frøset

ons 07.09.16

1215-1600

Fag: mus
Sted: A-1520 A-1515 A-1516 A-1517
Lærere: jkt
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Musikalitet og praktisk musikkarbeid i barnehagen. KKK1

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

0900-1145

Fag: fah
Sted: A-1425
Lærere: ssan
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Fysisk aktivitet i barnehagen

1215-1500

Fag: k&h
Sted: A-1416
Lærere: jmo
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Barns møte med visuell kunst - estetisk erfaring

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

0815-0945

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

De yngste barna

1000-1145

Fag: nor
Sted: A-1427
Lærere: akr sne
Klasse: 1A 1B 1C
K.O.: kkk2

Barnelitteratur. KKK2

1300-1500

Fag: k&h
Sted: Tur
Lærere: jmo
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Barns møte med visuell kunst - estetisk erfaring: Trondheim Kunstmuseum

tir 13.09.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Gruppeprosesser. introduksjon til ak om gruppeprosesser

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-231
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Gruppeprosesser. Gruppearb.

ons 14.09.16

0830-1145

Fag: mus
Sted: A-1521 A-1522 A-1523 A-1524
Lærere: jkt
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Sang og samspill. KKK1

1215-1600

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

De yngste barna

tor 15.09.16

0815-1400

Fag: dram
Sted: L-1114
Lærere: ioo
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Improvisasjon

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

1415-1600

Fag: ped
Sted: A-1427
Lærere: mos
Klasse: 1A 1B 1C
K.O.: bull1

Fellesforelesning: Barns medvirkning

fre 16.09.16

0900-1145

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: sne
Klasse: 1B
K.O.: kkk2

Analyse av bildebok. KKK2

1215-1500

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Barns medvirkning

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

1000-1145

Sted: A-1427
Lærere: ses
Klasse: 1A 1B 1C 1D

Skriving av fagtekst.

1215-1400

Fag: bibl
Sted: A-1427
Lærere: klr
Klasse: 1A 1B 1C 1D

Litteratursøk for fagtekst

1415-1600

Fag: nor
Sted: H-214
Lærere: sne
Klasse: 1B
K.O.: bull2

Akademisk skriving

tir 20.09.16

1000-1300

Fag: ped
Sted: A-1425
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Skriveprosesser

1315-1500

Fag: ped
Sted: A-1425
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Skriveprosesser. Grp.arb

ons 21.09.16

0900-1600

Fag: dram
Sted: A-1525
Lærere: ioo
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Lindqvist

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

tor 22.09.16

0815-0945

Fag: nor
Sted: A-1427
Lærere: akr sne
Klasse: 1A 1B 1C
K.O.: kkk2

Formidling av barnelitteratur. KKK2

fre 23.09.16

0900-1145

Fag: mus
Sted: M-702
Lærere: msa
Klasse: 1C 1B 1A
K.O.: kkk1

Musikalsk utvikling.

1215-1500

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Barn og rom

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

tir 27.09.16

ons 28.09.16

Kontaktlærermøte kl. 10.00- Kun Monas gruppe. på Monas kontor (320)

0815-0945

Fag: fah
Sted: A-1427
Lærere: ssan
Klasse: 1C 1B 1A
K.O.: bull1

Fellesforelesning: Barns kroppslige utvikling

1000-1130

Sted: A-1516
Lærere: hwi
Klasse: 1B

Studiegruppemøte for Gruppe 4 og 5. Gruppe 4: 10.00, Gruppe 5: 10.45

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Pedagogisk dokumentasjon

tor 29.09.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

IKT i barnehagen

1215-1300

Sted: A-1524
Lærere: hwi
Klasse: 1B

Studiegruppemøte for gruppe 6.

fre 30.09.16

0815-1045

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Veiledning

1100-1400

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Barn og rom

1215-1400

Fag: ped
Sted: K-801
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Barn og rom

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

0815-1145

Fag: dram
Sted: A-1525
Lærere: ioo
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

K1-DR1 - eget arbeid

1215-1600

Fag: fah
Sted: A-1425 Gymsal
Lærere: ssan
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Barns motoriske utvikling

tir 04.10.16

0815-1145

Fag: dram
Sted: A-1525
Lærere: ioo
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Veiledning, plan kommer. K1-DR1

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Praksisforberedelser del 1

ons 05.10.16

0815-1145

Fag: dram
Sted: A-1525
Lærere: ioo
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

K1-DR1 - eget arbeid

tor 06.10.16

0815-1215

Fag: dram
Sted: L-1114
Lærere: ioo
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

K1-DR1 - eget arbeid

1215-1600

Fag: dram
Sted: M-703
Lærere: ioo
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

K1-DR1 - eget arbeid

1215-1600

Fag: dram
Sted: H-163
Lærere: ioo
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

K1-DR1 - eget arbeid

1700-2000

Fag: dram
Sted: A-1525
Lærere: ioo
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

K1-DR1 - eget arbeid

fre 07.10.16

0815-1145

Fag: dram
Sted: A-1525
Lærere: ioo
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Visning på arbeidskrav K1-DR1: Drama og teater i barnehagen.

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

0815-0945

Fag: k&h
Sted: A-1427
Lærere: nsf vdo
Klasse: 1E 1D 1C 1B 1A
K.O.: kkk1

Atelier.

1000-1600

Fag: k&h
Sted: A-1414 A-1418 A-1416 A-1426 A-1419
Lærere: nsf jmo isol bsv vdo sae
Klasse: 1E 1D 1C 1B 1A
K.O.: kkk1

Atelier: delte klasser

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

tir 11.10.16

0815-1600

Klasse: 1E 1D 1C 1B 1A
K.O.: bull1

Hjemmeeksamen bull som går over tirsdag-torsdag

ons 12.10.16

0815-1600

Klasse: 1E 1D 1C 1B 1A
K.O.: bull1

Hjemmeeksamen bull som går over tirsdag-torsdag

tor 13.10.16

0815-1600

Gjester: job
Klasse: 1E 1D 1C 1B 1A
K.O.: bull1

Hjemmeeksamen bull som går over tirsdag-torsdag

fre 14.10.16

0830-1400

Fag: mus
Sted: A-1524 A-1523 A-1522 A-1521 A-1520
Lærere: jkt
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Musikk og IKT i barnehagen. KKK1. Studiegruppe 4-6 starter 0830. Studiegruppe 1-3 starter 1130.

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

0900-1530

Fag: k&h
Sted: A-1419
Lærere: jmo
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Fremlegg Landart. Mappeeksamensoppgave: barn skaper med tredimensjonale materialer

tir 18.10.16

1215-1600

Fag: fah
Sted: A-1425 Gymsal
Lærere: ssan
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Koordinative ferdigheter + sirkus

ons 19.10.16

0830-1145

Fag: mus
Sted: A-1617
Lærere: jkt
Klasse: 1B
K.O.: kkk2

Ukulele/sang. Gruppe 1 0830. Gruppe 2 0915. Gruppe 3 1015. Gruppe 4 1100.

1315-1600

Fag: prax
Sted: H-231
Lærere: ssan mfr
Lærere: mfr tmib gak cke sne jkt hba sae ioo hwi tify jmo
Klasse: Praksismøte 1B

Møte før praksis

tor 20.10.16

0900-1045

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

ikt i barnehagen

fre 21.10.16

0830-1530

Fag: k&h
Sted: A-1416
Lærere: jmo sae
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Mappeeksamensoppgave: barn skaper med tredimensjonale materialer

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Bparti A

lør 22.10.16

søn 23.10.16

uke

43

man 24.10.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 1MF 1KF 1E 1D 1C 1B 1A 1NF

Praksis

tir 25.10.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 1MF 1KF 1E 1D 1C 1B 1A 1NF

Praksis

ons 26.10.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 1MF 1KF 1E 1D 1C 1B 1A 1NF

Praksis

tor 27.10.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 1MF 1KF 1E 1D 1C 1B 1A 1NF

Praksis

fre 28.10.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 1MF 1KF 1E 1D 1C 1B 1A 1NF

Praksis

lør 29.10.16

søn 30.10.16

uke

44

man 31.10.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 1MF 1KF 1E 1D 1C 1B 1A 1NF

Praksis

tir 01.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 1MF 1KF 1E 1D 1C 1B 1A 1NF

Praksis

ons 02.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 1MF 1KF 1E 1D 1C 1B 1A 1NF

Praksis

tor 03.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 1MF 1KF 1E 1D 1C 1B 1A 1NF

Praksis

fre 04.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 1MF 1KF 1E 1D 1C 1B 1A 1NF

Praksis

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

0900-1145

Fag: fah
Sted: A-1425 Gymsal
Lærere: ahs
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Observasjon av barns mototrikk

1215-1600

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

observasjonsmetoder

tir 08.11.16

0900-1500

Fag: mus
Sted: A-1524 A-1523 A-1522 A-1521
Lærere: jkt
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Musikk og temaarbeid. KKK1. Studiegruppe 2,3,4 starter 0900. Studiegruppe 1,5,6 starter 1215

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

0900-1500

Fag: dram
Sted: M-504
Lærere: hwi
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Fortelling/eventyr

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Bparti A

ons 09.11.16

0830-1145

Fag: mus
Sted: A-1617
Lærere: jkt
Klasse: 1B
K.O.: kkk2

Ukulele/sang. Gruppe 4 0830. Gruppe 1 0915. Gruppe 2 1015. Gruppe 3 1100.

1215-1400

Fag: dram
Sted: A-1427
Lærere: hwi
Klasse: 1C 1B
K.O.: kkk1

Barnekulturens iscenesettelser

1415-1600

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

eksamensforberedelser

1615-1700

Lærere: mfr
Klasse: 1B

Kontaktlærermøte - Kun Monas gruppe. på Monas kontor (320) kl 16.00

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

0900-1145

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: sne
Klasse: 1B
K.O.: kkk2

Eventyr og fortelling, les kapittel 2 i "Barnelitteratur - sjangrar og teksttypar"

lør 12.11.16

søn 13.11.16

uke

46

man 14.11.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: A-1425
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Didaktikk

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Fremlegg ak B1-PD1

tir 15.11.16

0830-1400

Fag: mus
Sted: A-1620
Lærere: jkt
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Sang og samspill KKK1. Studiegruppe 1-3 starter 0830. Studiegruppe 4-6 starter 1130.

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

ons 16.11.16

0815-1600

Gjester: akh
Klasse: 1A 1B 1C 1D 1E
K.O.: bull1

Lesedag for eksamen

tor 17.11.16

0815-1600

Klasse: 1E 1D 1C 1B 1A
K.O.: bull1

Lesedag for eksamen

fre 18.11.16

0900-1500

Sted: A-1425 L-1109 H-030 H-165 A-1426 L-1111 K-804 Gymsal M-703 H-162
Klasse: 1E 1D 1C 1B 1A
K.O.: bull

Skr.eksamen BUL

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

0830-1530

Fag: k&h
Sted: A-1416
Lærere: jmo
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Mappeeksamensoppgave: barn skaper med tredimensjonale materialer

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Bparti A

0900-1500

Fag: dram
Sted: L-1114
Lærere: hwi
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Fortelling/eventyr

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

tir 22.11.16

0830-1145

Fag: mus
Sted: A-1617
Lærere: jkt
Klasse: 1B
K.O.: kkk2

Ukulele/sang. Gruppe 3 0830. Gruppe 4 0915. Gruppe 1 1015. Gruppe 2 1100.

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cke
Klasse: 1B
K.O.: bull2

barns undring: Utforskende naturfag 1 AVLYST-sykdom

ons 23.11.16

tor 24.11.16

0830-1530

Fag: k&h
Sted: A-1416
Lærere: jmo
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Mappeeksamensoppgave: barn skaper med tredimensjonale materialer

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Bparti A

fre 25.11.16

0815-0945

Fag: nor
Sted: A-1427
Lærere: sne
Klasse: 1C 1B 1A
K.O.: bull2

Barns muntlige språkutvikling - intro Les kapittel 1 og 2 i Anne Høigårds "Barns språkutvikling - muntlig og skriftlig"

1000-1145

Fag: ped
Sted: A-1427
Lærere: hma
Klasse: 1C 1B 1A
K.O.: bull2

Fellesforelesning: Barns undring

1215-1500

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: sne
Klasse: 1B
K.O.: bull2

Barns muntlige språutvikling + intro til arbeidskrav B2-NO1. Ta med pensumboka "Barns språkutvikling - muntlig og skriftlig" til undervising.

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

0830-0945

Fag: mus
Sted: A-1520
Lærere: jkt
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Eksamensforberedelser. Ta med boka "Barnet og musikken"

1000-1145

Sted: A-1520
Lærere: sne jkt
Klasse: 1B
K.O.: kkk2

Dikt, rim og regler

1230-1400

Fag: k&h
Lærere: jmo
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

eksamensforberedelser

1415-1600

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cke
Klasse: 1B
K.O.: bull2

Barns undring: Utforskende naturfag 2

tir 29.11.16

Individuelle veiledningssamtaler på Monas kontor (320) kl. 9-11.30. Se egen plan.

0830-1400

Fag: mus
Sted: A-1521 A-1522 A-1523 A-1524
Lærere: jkt
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Komponering og lek med lyd + rim og regler. KKK1. Studiegruppe 4-6 starter 0830. Studiegruppe 1-3 starter 1130.

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

1415-1615

Fag: k&h
Sted: A-1427
Lærere: nsf
Klasse: 1MF 1E 1D 1C 1B 1A
K.O.: kkk1

Barns visuelle uttrykk. Parti A: 14.15-15.10 1A, 1B, 1C, Parti B: 15.15-16.10 1D, 1E, 1MF

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

ons 30.11.16

Individuelle veiledningssamtaler på Monas kontor (320) kl. 10-14.00. Se egen plan.

0815-0945

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: sne
Klasse: 1B
K.O.: bull2

Dialog og undring

1215-1530

Fag: mus
Sted: A-1617
Lærere: jkt
Klasse: 1B
K.O.: kkk2

Ukulele/sang. Gruppe 2 1215. Gruppe 3 1300. Gruppe 4 1400. Gruppe 1 1445.

tor 01.12.16

1000-1145

Fag: flere
Sted: L-1114
Lærere: hwi sne
Klasse: 1B
K.O.: kkk1

Fortelling/ eventyr (norsk og drama)

1215-1345

Sted: A-1516
Lærere: hwi
Klasse: 1B

Studiegruppemøte for gruppe 6, 5 og 4. Gr.6: 12.15. Gr.5:12.45, Gr.4:13.15.

fre 02.12.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull2

Barns undring

1215-1600

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: tmib
Klasse: 1B
K.O.: bull2

Barns undring og livsspørsmål

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

tir 06.12.16

0830-1145

Fag: mus
Sted: A-1620
Lærere: jkt
Klasse: 1B
K.O.: kkk2

Ukulele/sang. Gruppe 1 0830. Gruppe 2 0915. Gruppe 3 1015. Gruppe 4 1100.

1215-1400

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cke
Klasse: 1B
K.O.: bull2

barns undring: Utforskende naturfag 3

1415-1600

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: tmib
Klasse: 1B
K.O.: bull2

Filosofiske samtaler med barn. Intro akrav B-RL1

ons 07.12.16

Individuelle veiledningssamtaler på Monas kontor (320) kl. 12-16. Se egen plan.

1000-1145

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull2

Praksisforberedelser del 2

tor 08.12.16

0815-0945

Fag: rle
Sted: M-704
Lærere: tmib
Klasse: 1B
K.O.: bull2

Filosofiske samtaler i grupper. Gruppe 1: kl, 08.15, Gruppe 2: kl, 09.15

1215-1400

Fag: dram
Sted: A-1427
Lærere: hwi
Klasse: 1B 1A 1C
K.O.: kkk1

Eksamensforberedelse i drama knyttet til eksamen i KKK1.

fre 09.12.16

Individuelle veiledningssamtaler på Monas kontor (320) kl. 9-16. Se egen plan.

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

Individuelle veiledningssamtaler på Monas kontor (320) kl. 9-12. Se egen plan.

0815-1145

Fag: rle
Sted: M-704
Lærere: tmib
Klasse: 1B
K.O.: bull2

Filosofiske samtaler i grupper. Gruppe 3: 08.15, Gruppe 4: 9.00, Gruppe 5: 10.00, Gruppe 6: 11.00

1215-1600

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: mfr
Klasse: 1B
K.O.: bull1

Praksiskontraktseminar

tir 13.12.16

ons 14.12.16

tor 15.12.16

0900-1500

Sted: Gymsal L-1109 M-703 A-1425 A-1426 A-1615 A-1616 H-165 L-1108 H-030
Klasse: 1A 1B 1C 1D 1E
K.O.: kkk

Skr.eksamen KKK

fre 16.12.16

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene