HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 1G2

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

ons 17.08.16

tor 18.08.16

fre 19.08.16

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

0900-0945

Sted: A-1427
Gjester: esb vdo
Klasse: 1G2 1G1
K.O.: bull1

Rektor ønsker velkommen til DMMH - Oppstart 1 klasse med klassestyrere - informasjon om studiet - bli kjent

1000-1145

Sted: M-703
Lærere: esb
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Oppstart 1 klasse med klassestyrere - informasjon om studiet - bli kjent! ID - Fotografering klokken 10.00 på Rom 611

1215-1400

Sted: M-702
Gjester: esb vdo
Klasse: 1G2 1G1
K.O.: bull1

Informasjon studieadministrasjonen, ITL

1415-1600

Fag: dram
Sted: A-1427 M-504
Lærere: bad? hwi?
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

Intro til Drama

tir 23.08.16

0815-0945

Fag: k&h
Sted: A-1418
Lærere: isol
Klasse: 1G2
K.O.: kkk

Intro KKK og KH

1000-1145

Fag: k&h
Sted: A-1427
Lærere: isol vdo
Klasse: 1G2 1G1
K.O.: kkk1

Landart og dokumentasjon som pedagogisk metode Fellesforelesning

1215-1500

Fag: ped
Sted: A-1427
Lærere: ski
Klasse: 1G2 1G1
K.O.: bull1

Barn, barndom og lek

1515-1600

Fag: klassen
Sted: M-703
Gjester: esb ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull

Klassens time + info av klassestyrer om Frøsetturen

ons 24.08.16

0900-1800

Sted: Frøset
Lærere: kbj ewl esb aber
Gjester: kns
Klasse: 1G2 1G1
K.O.: bull1

Tur til Frøset med overnatting

1000-1145

Fag: ped
Sted: Frøset
Lærere: ewl esb
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Kommunikasjon og samarbeid - oppstart arbeidskrav 2

1215-1345

Fag: fah
Sted: Frøset
Lærere: kbj
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Kroppslighet i barnehagen

tor 25.08.16

0815-1600

Sted: Frøset
Lærere: ewl aber kbj
Klasse: 1G2 1G1
K.O.: bull1

Tur til Frøset

0900-1500

Fag: k&h
Sted: Frøset
Gjester: aber
Lærere: isol vdo
Klasse: 1G2 1G1
K.O.: kkk1

Landart Frøset,

fre 26.08.16

0815-0945

Fag: fah
Sted: M-703
Lærere: kbj
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Barns sansemororisk utvikling

1000-1300

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: esb
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Lek + utlevering av oppgaver

1315-1500

Fag: mus
Sted: A-1521
Lærere: jkt
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

Intro musikk

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

tir 30.08.16

ons 31.08.16

tor 01.09.16

fre 02.09.16

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

tir 06.09.16

ons 07.09.16

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

tir 13.09.16

ons 14.09.16

tor 15.09.16

fre 16.09.16

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

0815-0945

Sted: A-1427
Lærere: ses
Klasse: 1G2 1G1
K.O.: bull1

Skriving av fagtekst.

1000-1600

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: esb
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Kontakt med barn Klassens time

1215-1500

Fag: ped
Sted: M-704
Lærere: esb
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Gruppearbeid

1215-1500

Fag: ped
Sted: M-705
Lærere: esb
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Gruppearbeid

1215-1500

Fag: ped
Sted: M-706
Lærere: esb
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Gruppearbeid

tir 20.09.16

0815-0900

Fag: bibl
Sted: H-030
Gjester: klr
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Biblioteksorientering

0915-1145

Fag: mus
Sted: A-1616 A-1620 A-1617
Lærere: jkt
Klasse: 1G2
K.O.: kkk

Hva er musikk? De musikalske grunnelementene.

1215-1315

Sted: L-1114
Lærere: hwi
Klasse: 1G2

Studiegruppemøte med Hanne for gruppe 5 og 6. Gruppe 5 kl. 12.15 og gruppe 6 kl. 12.45.

1215-1300

Sted: A-1515
Lærere: jkt
Klasse: 1G2

Studiegruppemøte

1230-1300

Sted: A-1548
Lærere: esb
Klasse: 1G2

Studiegruppemøte for gruppe 3 med Eva

1315-1600

Fag: dram
Sted: L-1114
Lærere: hwi
Lærere: bad? hwi?
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

Fortelling

ons 21.09.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: esb
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Lek - eksamensforberedelser

1215-1400

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: esb
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Akademisk skriving

1415-1600

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Barns medvirkning

tor 22.09.16

0815-0945

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

De yngste barna i barnehagen

1000-1300

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Barn og rom

1145-1215

Fag: div
Sted: M-704
Lærere: ewl
Klasse: 1G2

1315-1600

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Pedagogisk dokumentasjon

1600-1900

Sted: A-1523
Lærere: esb
Klasse: 1G2

Studiegruppemøte for gruppe 4 (Siw Vang)

fre 23.09.16

0830-1145

Fag: fah
Sted: M-703
Lærere: kbj
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Motorisk utvikling

1145-1215

Fag: fagovg.
Sted: A-1620
Lærere: ewl
Klasse: 1G2

Studiegruppemøte med Elisabeth gruppe 1

1215-1300

Fag: fah
Sted: Gymsal M-703
Lærere: kbj
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Observasjon av motorikk i gymsal

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

tir 27.09.16

ons 28.09.16

tor 29.09.16

fre 30.09.16

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

tir 04.10.16

ons 05.10.16

tor 06.10.16

fre 07.10.16

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

tir 11.10.16

hele døgnet

Klasse: 1G2 1G1

Hjemmeeksamen LEK 3 dager

ons 12.10.16

hele døgnet

Klasse: 1G1 1G2

Hjemmeeksamen LEK 3 dager

tor 13.10.16

hele døgnet

Klasse: 1G1 1G2

Hjemmeeksamen LEK 3 dager

fre 14.10.16

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

0815-1045

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Observasjon, praksisfortellinger. intro

1100-1400

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Observasjonsmetoder

1415-1600

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Veiledning

tir 18.10.16

0900-1145

Fag: k&h
Sted: A-1414
Lærere: isol
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

Kreativitet. Parti A

0900-1145

Fag: mus
Sted: A-1620 A-1617
Lærere: jkt
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

Praktisk musikkarbeid i barnehagen. Parti B

1215-1600

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Didaktikk - praktisk arbeid

ons 19.10.16

0815-0945

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Didaktikk

1000-1145

Fag: ped
Sted: A-1427
Lærere: ses
Klasse: 1G2 1G1
K.O.: bull1

IKT i barnehagen

1215-1500

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

ledelse av pedagogiske prosesser

tor 20.10.16

0900-0945

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: esb
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Klassens time

1000-1400

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

Barn og rom + Toddlerdag på DMMH (se på bruken av rommene)

1415-1600

Fag: klassen
Sted: M-703
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull1

IKT i barnehagen

fre 21.10.16

0830-1100

Fag: mus
Sted: A-1521
Lærere: jkt
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

Praktisk musikkarbeid i barnehagen. Parti A

0830-1400

Fag: dram
Sted: M-504
Lærere: bad
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

Praktisk økt Lindqvist/dramaforløp Gruppe B starter kl 08.30 Gruppe A starter kl 11.30

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Bparti A

1100-1400

Fag: k&h
Sted: A-1419
Lærere: isol
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

Kreativitet. Parti B

lør 22.10.16

søn 23.10.16

uke

43

man 24.10.16

tir 25.10.16

ons 26.10.16

tor 27.10.16

fre 28.10.16

lør 29.10.16

søn 30.10.16

uke

44

man 31.10.16

tir 01.11.16

ons 02.11.16

tor 03.11.16

fre 04.11.16

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

tir 08.11.16

ons 09.11.16

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

uke

46

man 14.11.16

tir 15.11.16

ons 16.11.16

tor 17.11.16

fre 18.11.16

0900-1500

Sted: H-163 L-1108
Klasse: 1G2 1G1
K.O.: bull

Skr.eksamen BUL

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

0815-0900

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: saf hkb gas ewl akr
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Oppstart BULL 2

0900-1145

Fag: nor
Sted: M-702
Lærere: akr
Klasse: 1G1 1G2
K.O.: bull2

Intro til barns muntlige språkutvikling + GJENNOMGANG AV OPPGAVE I PRAKSIS

1215-1600

Fag: prax
Sted: M-703
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Praksisforberedelser + praksissamtaler(GR 2,3,4) Plenum første del, gruppearbeid og felles avslutning

1215-1600

Fag: prax
Sted: M-705
Lærere: ewl
Klasse: 1G2

Mandag 21.11.16: Gruppe 2: 13.30 – 14.15 Mandag 21.11.16: Gruppe 3: 14.15 – 15.00 Mandag 21.11.16: Gruppe 4: 15.00 – 15.45

tir 22.11.16

0815-0945

Fag: ped
Sted: A-1427
Lærere: hma
Klasse: 1G1 1G2
K.O.: bull2

Barns undring Storforelesning HMA

1000-1145

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: saf
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Barns undring og livsspørsmål

1215-1500

Fag: mus
Sted: A-1427
Lærere: msa jkt
Klasse: 1G1 1G2
K.O.: kkk1

Musikalitet og musikalsk utvikling

1515-1600

Fag: klassen
Sted: H-231
Lærere: esb ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Klassens time

ons 23.11.16

0815-0945

Fag: prax
Sted: M-703
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Praksiskontraktseminar + praksissamtale med gruppe 6 og 5

0815-0945

Fag: prax
Sted: M-705
Lærere: ewl
Klasse: 1G2

Onsdag 23.11.16: Gruppe 6: 08.00 – 08.45 Onsdag 23.11.16 Gruppe 5: 08.45 – 09.30

1000-1145

Fag: k&h
Sted: A-1419
Lærere: isol
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

Barns visuelle uttrykk med analyse av barnetegning

1215-1600

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: saf
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Filosofiske samtaler med barn.

tor 24.11.16

0815-0900

Fag: prax
Sted: M-703
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Praksissamtale med gruppe 1

0900-1145

Fag: dram
Sted: M-504
Lærere: bad? hwi?
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

Drama og teater i barnehagen. Parti B

0900-1145

Fag: mus
Sted: A-1521
Lærere: jkt
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

improvisasjon og lek. Parti A

1215-1400

Fag: rle
Sted: M-703
Lærere: esb
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Barns undring

1415-1600

Fag: prax
Sted: A-1427
Lærere: kns gst gas ewl
Klasse: 1G2 1G1

Møte før praksis M/praksislærere og studenter

fre 25.11.16

0815-1400

Fag: k&h
Sted: A-1419
Lærere: isol
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

Estetikk

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Bparti A

0815-1045

Fag: dram
Sted: L-1114
Lærere: bad? hwi?
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

Drama og teater i barnehagen. Parti A

1100-1400

Fag: mus
Sted: A-1521
Lærere: jkt
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

improvisasjon og lek. Parti B

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

tir 29.11.16

ons 30.11.16

tor 01.12.16

fre 02.12.16

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

tir 06.12.16

ons 07.12.16

tor 08.12.16

fre 09.12.16

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

tir 13.12.16

ons 14.12.16

tor 15.12.16

fre 16.12.16

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene