HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 1NF

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

1100-1400

Fag: flere
Sted: L-1111
Lærere: rlu
Lærere: kne rlo sne rlu msa vdo ojs ekg
Klasse: 1NF

Intro

tir 16.08.16

1215-1400

Fag: flere
Sted: L-1111
Lærere: rlu
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Film med diskusjon i grupper etterpå.

1415-1500

Fag: adm
Sted: M-611
Klasse: 1NF

Billedtaking ID-kort

ons 17.08.16

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: rlu
Klasse: 1NF
K.O.: nhb1

Barns leik med naturmateriale. Leiker fra egen barndom

tor 18.08.16

0900-1145

Sted: A-1520 A-1515 A-1516 A-1517
Lærere: rlo msa kne
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Musikk og lek, gruppearbeid

1215-1300

Fag: ped
Sted: A-1520
Lærere: rlo
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Introduksjon til pedagogikk

1315-1500

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: kne
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Lek

fre 19.08.16

0815-1045

Fag: flere
Sted: A-1427
Lærere: ski
Klasse: 1E 1KF 1MF 1NF
K.O.: bull1

Barn, barndom og lek

1100-1145

Fag: ped
Sted: L-1111 H-214 A-1416 A-1520
Klasse: 1NF 1MF 1KF 1E
K.O.: bull1

Barn, barndom og lek: Grupparbeid klassevis

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

tir 23.08.16

0900-1045

Fag: ped
Sted: M-702
Lærere: rlo
Klasse: 1KF 1MF 1NF
K.O.: bull1

Barnehagelov og rammeplan

1100-1145

Fag: ped
Sted: A-1426 H-214 H-162
Lærere: esb?
Klasse: 1NF 1MF 1KF
K.O.: bull

Barnehagelov og rammeplan: Gruppearbeid klassevis

ons 24.08.16

1215-1400

Sted: A-1427
Klasse: 1E 1KF 1MF 1NF

Studentrollen (Studentparl. Pedagogstudentene)

1315-1500

Sted: L-1111 H-214 A-1615 A-1520
Klasse: 1NF 1MF 1KF 1E

Studentrollen: Gruppearb. klassevis

tor 25.08.16

1215-1400

Sted: A-1427
Klasse: 1NF 1MF 1KF 1E
K.O.: bull

Trondheimsbarnehagene (Granskogen)

fre 26.08.16

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

1000-1145

Fag: flere
Sted: L-1111
Lærere: rlu rlo ojs msa kne
Klasse: 1NF

Intro om studiegrupper

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: kne
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Lek som fenomen + intro arb.krav 1

tir 30.08.16

0815-0900

Sted: L-1216
Lærere: vdo sne rlu rlo ojs msa kne ekg
Klasse: Teammøte 1NF

1NF NB Studentene skal ikke møte til denne timen!

1000-1145

Fag: fah
Sted: L-1109
Lærere: rlu
Lærere: ojs
Klasse: 1NF
K.O.: nhb1

Oppstart + turforberedelse

1215-1500

Sted: A-1427
Klasse: 1E 1KF 1MF 1NF

Studieadministrasjonen, Bibliotek og IT informerer

ons 31.08.16

0815-1600

Fag: flere
Sted: Frøset
Lærere: rlu ojs
Klasse: 1NF

Tur til småbruket Frøset i Bymarka

tor 01.09.16

0815-1600

Fag: flere
Sted: Frøset
Lærere: rlu ojs
Klasse: 1NF

Tur til småbruket Frøset i Bymarka

fre 02.09.16

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

0900-1500

Fag: nam
Sted: Tur
Lærere: rlu
Klasse: 1NF
K.O.: nhb1

Tur Estenstadmarka

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

tir 06.09.16

1000-1145

Fag: fah
Sted: M-702
Lærere: ojs
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Fysisk aktivitet i barnehagen

1215-1400

Fag: ped
Sted: L-1111
Lærere: rlo
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Gruppeprosesser - etikk. Arbeidskrav 4 B-PD2

1415-1515

Sted: H-161
Lærere: rlo
Klasse: 1NF

Gruppe 1 og kontaktlærer

ons 07.09.16

1000-1100

Sted: M-705
Lærere: rlo
Klasse: 1NF

Gruppe 2 og kontaktlærer

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

0900-1500

Sted: Frøset
Lærere: msa ekg vdo
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Oppstart med kunnskapsområdet KKK.

tir 13.09.16

1215-1500

Fag: k&h
Sted: A-1419
Lærere: vdo
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Kunst og Håndverk: praktisk/teoretisk innføring

ons 14.09.16

0900-1045

Fag: fah
Sted: A-1425
Lærere: ojs
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Barns kroppslige utvikling

1100-1400

Fag: ped
Sted: L-1111
Lærere: kne
Klasse: 1NF
K.O.: bull

omsorg i barnehagen

tor 15.09.16

fre 16.09.16

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

1000-1145

Fag: ped
Sted: A-1615
Lærere: kne
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Barns medvirkning

1215-1315

Fag: k&h
Sted: A-1416
Lærere: vdo
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Intro Land Art, forelesning

tir 20.09.16

0815-0900

Sted: L-1216
Lærere: kne ekg msa ojs rlo rlu sne vdo
Klasse: Teammøte 1NF

1NF

1215-1600

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: kne
Klasse: 1NF
K.O.: nhb1

Vennskap og tilhørighet

1415-1600

Sted: H-169 A-1515 A-1516
Lærere: kne
Klasse: 1NF

arbeid i grupper

ons 21.09.16

0900-1145

Fag: mus
Sted: A-1521 A-1522 A-1523 A-1524
Lærere: msa
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Hva er musikk? Hvem er musikalsk?

1215-1500

Fag: nam
Sted: Tur
Lærere: rlu
Klasse: 1NF
K.O.: nhb1

Ekskursjon i fjæra. Oppmøte Leangen gård. NB vi møtes 1230 så dere får litt tid mellom musikkundervisninga og turen

tor 22.09.16

0900-1500

Fag: dram
Sted: L-1114
Lærere: ekg
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Praktisk innføring i dramafaget

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

fre 23.09.16

1000-1145

Sted: A-1427
Lærere: ses
Klasse: 1E 1KF 1MF 1NF

Skriving av fagtekst.

1215-1400

Fag: bibl
Sted: A-1427
Lærere: klr
Klasse: 1E 1KF 1MF 1NF

Litteratursøk for fagtekst

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

tir 27.09.16

0900-1045

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: rlo
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Observasjon

1100-1300

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: kne
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Praksisfortelling

ons 28.09.16

0900-1500

Fag: k&h
Sted: Frøset
Lærere: vdo
Lærere: vdo
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Arbeidskrav 3 KKK - Land Art, kunstneriske uttrykk med naturmaterialer, ute

tor 29.09.16

1000-1145

Fag: dram
Sted: A-1425
Lærere: ekg
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Forelesning: Drama i barnehagen

fre 30.09.16

Innlevering Arbeidskrav N1-NA1 Artssamling

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

1000-1400

Fag: nam
Sted: Frøset
Lærere: rlu
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Sporløs ferdsel, bål og mat på bål. Naturen om høsten.

tir 04.10.16

1000-1145

Fag: ped
Sted: A-1416
Lærere: rlo
Gjester: sne
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Seminar - akademisk skriving

1215-1400

Fag: nor
Sted: A-1416
Lærere: sne
Gjester: rlo
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Seminar - akademisk skriving

ons 05.10.16

tor 06.10.16

1000-1600

Fag: mus
Sted: A-1521
Lærere: msa
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Musikk og samspill/ utdeling av arbeidskrav 3. Verktøykasse i sang og musikk.Innl. mars 2017

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

fre 07.10.16

0900-1500

Sted: L-1114
Lærere: ekg
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Fortelling og improvisasjon

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Bparti A

0930-1030

Sted: M-705
Lærere: rlo
Klasse: 1NF

Gruppe 1 og kontaktlærer

1030-1130

Sted: M-705
Lærere: rlo
Klasse: 1NF

Gruppe 2 og kontaktlærer

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

0900-1500

Fag: dram
Sted: L-1114
Lærere: ekg
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Fortelling og dramatisering

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

tir 11.10.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: kne
Klasse: 1NF
K.O.: nhb1

Medvirkning og Danning

1000-1145

Sted: H-165 M-706
Lærere: kne
Klasse: 1NF

arbeid i grupper

1000-1145

Sted: M-704 M-611 A-1623
Lærere: kne
Klasse: 1NF

arbeid i grupper

1000-1145

Sted: M-705 A-1622 A-1426
Klasse: 1NF

arbeid i studiegruppene

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: rlo
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Barnehagens innerom

ons 12.10.16

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: kne
Klasse: 1NF
K.O.: bull

De yngste barna

tor 13.10.16

fre 14.10.16

lør 15.10.16

søn 16.10.16

Innlevering arbeidskrav N1-FH1 Orienteringsoppgave

Innlevering Arbeidskrav K-KH1 Land Art, K&H

uke

42

man 17.10.16

0815-1145

Fag: fah
Sted: Gymsal A-1425
Lærere: ojs
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Barns motoriske utvikling

1215-1400

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: rlo
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Forberedelse til praksis

tir 18.10.16

0815-0900

Sted: L-1216
Lærere: ekg kne msa ojs rlo rlu sne vdo
Klasse: 1NF Teammøte

1NF

ons 19.10.16

0815-1145

Fag: fah
Sted: A-1425
Lærere: ojs
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Koordinative egenskaper + observasjon av motorikk

0815-0945

Sted: Gymsal
Lærere: ojs
Klasse: 1NF

tor 20.10.16

0900-1300

Fag: ped
Sted: M-702
Lærere: kne
Klasse: 1NF
K.O.: nhb1

de yngste i barnehagen, forts

0900-0945

Sted: M-705
Lærere: kne
Klasse: 1NF
K.O.: nhb

0900-1045

Lærere: kne
Klasse: 1NF
K.O.: nhb

fre 21.10.16

0900-1145

Fag: prax
Sted: M-703
Lærere: rlo
Lærere: kne rlo sne rlu msa vdo ojs ekg
Klasse: 1NF Praksismøte

Møte før praksis

lør 22.10.16

søn 23.10.16

uke

43

man 24.10.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 1MF 1KF 1E 1D 1C 1B 1A 1NF

Praksis

tir 25.10.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 1MF 1KF 1E 1D 1C 1B 1A 1NF

Praksis

ons 26.10.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 1MF 1KF 1E 1D 1C 1B 1A 1NF

Praksis

tor 27.10.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 1MF 1KF 1E 1D 1C 1B 1A 1NF

Praksis

fre 28.10.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 1MF 1KF 1E 1D 1C 1B 1A 1NF

Praksis

lør 29.10.16

søn 30.10.16

uke

44

man 31.10.16

Veiledning før praksis gruppe 6, 3LED

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 1MF 1KF 1E 1D 1C 1B 1A 1NF

Praksis

tir 01.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 1MF 1KF 1E 1D 1C 1B 1A 1NF

Praksis

ons 02.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 1MF 1KF 1E 1D 1C 1B 1A 1NF

Praksis

tor 03.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 1MF 1KF 1E 1D 1C 1B 1A 1NF

Praksis

fre 04.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 1MF 1KF 1E 1D 1C 1B 1A 1NF

Praksis

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

1215-1600

Fag: k&h
Sted: A-1418 A-1416
Lærere: vdo
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Oppstart tema Barn og rom

tir 08.11.16

0900-1500

Sted: A-1425
Gjester: ojs
Lærere: rlo ekg vdo
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Praktisk arbeid med Barn og rom

0900-1330

Sted: A-1416
Gjester: ojs
Lærere: vdo ekg rlo
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Praktisk arbeid med Barn og rom

ons 09.11.16

0900-1500

Sted: A-1419 A-1418
Gjester: ojs
Lærere: rlo vdo ekg
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Praktisk arbeid med Barn og rom

0930-1030

Sted: M-705
Lærere: rlo
Klasse: 1NF

Gruppe 2 og kontaktlærer

1030-1130

Sted: M-705
Lærere: rlo
Klasse: 1NF

Gruppe 1 og kontaktlærer

1315-1400

Sted: H-165
Lærere: kne
Klasse: 1NF

studiegruppe 4, møte med kARI

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

0900-1500

Sted: A-1416
Lærere: vdo ojs ekg
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Klassen arbeider uten lærerveiledning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

0900-1500

Sted: A-1416
Lærere: ojs ekg
Lærere: rlo vdo ekg
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Praktisk arbeid med Barn og rom

lør 12.11.16

søn 13.11.16

uke

46

man 14.11.16

tir 15.11.16

0815-0900

Sted: L-1216
Lærere: sne rlu rlo ojs kne
Klasse: 1NF Teammøte

AVLYST! Timeressursen brukes til KO-møter

0900-1500

Fag: mus
Sted: A-1520
Lærere: msa
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Musikk og komponering

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

ons 16.11.16

tor 17.11.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: rlo
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Etterarbeid av praksis. Didaktikk

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: rlu
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Hundremeterskoger, på tur med barn, sporløs ferdel

fre 18.11.16

lør 19.11.16

søn 20.11.16

Innlevering arbeidskrav B-PD1 Gjennomført 1. utkast semesteroppgave

uke

47

man 21.11.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: rlo
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Didaktikk

1215-1500

Sted: H-214
Lærere: rlu rlo
Klasse: 1NF
K.O.: bull

forarbeid til eksamen

tir 22.11.16

0815-1145

Fag: nor
Sted: K-804
Lærere: sne
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Barns muntlige språkutvikling - det tidlige samspillet Les kapittel 1 og 2 i Anne Høigårds "Barns språkutvikling - muntlig og skriftlig".

ons 23.11.16

0900-1500

Fag: k&h
Sted: A-1416 A-1414
Lærere: vdo
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Billedbok, forelesning, fargelære og maling

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

tor 24.11.16

fre 25.11.16

lør 26.11.16

søn 27.11.16

Innlevering arbeidskrav K-DR1 Praktisk didaktisk arbeid i drama

uke

48

man 28.11.16

0900-1500

Fag: k&h
Sted: A-1414 A-1416
Lærere: vdo
Gjester: rlo
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Billedbok, sette sammen, komposisjon.

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

tir 29.11.16

0900-1500

Fag: k&h
Sted: A-1414 A-1416
Lærere: vdo
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Billedbok: innhold og uttrykk

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

ons 30.11.16

1215-1500

Fag: fah
Sted: A-1425 Gymsal
Lærere: ojs
Klasse: 1NF
K.O.: nhb1

Bevegelsesleik i innemiljø

tor 01.12.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: rlo
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Didaktikk - pedagogisk dokumentasjon

1215-1300

Sted: H-165
Lærere: KNE
Klasse: 1NF

Studiegruppe 4 ,med Kari

fre 02.12.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: rlo
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Muntlig framlegg i klassen Arbeidskrav 4- Kode B-PD2

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

tir 06.12.16

1415-1600

Fag: k&h
Sted: A-1416 A-1414
Lærere: vdo
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Barns tegneutvikling

ons 07.12.16

1100-1145

Sted: H-165
Lærere: vdo sne rlu rlo ojs msa kne ekg
Klasse: Teammøte Møte 1NF

1NF

tor 08.12.16

fre 09.12.16

0900-1300

Sted: A-1426 A-1427 H-030 L-1108
Klasse: 1NF

Skr.eksamen BUL

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

1215-1500

Fag: nam
Sted: H-162
Lærere: rlu
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Undring, opplevelser og kunnskap (Praksisforberedelser)

tir 13.12.16

ons 14.12.16

1000-1400

Sted: H-162
Lærere: rlo
Gjester: sne
Klasse: 1NF
K.O.: bull

forberedelse til oppg praksis

tor 15.12.16

fre 16.12.16

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene