HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 1P

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

ons 17.08.16

tor 18.08.16

fre 19.08.16

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

tir 23.08.16

ons 24.08.16

tor 25.08.16

fre 26.08.16

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

tir 30.08.16

ons 31.08.16

1100-1800

Sted: H-163
Lærere: mso gas
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Oppstartsdag for nye studenter, styrere i ABLLUbarnehage (bilder, ITL, adobe, årshjul, studieplan, ablu-barnehage)

1600-1800

Sted: H-162
Lærere: mso gas
Klasse: 1P

Pizza

tor 01.09.16

0815-0945

Sted: A-1615
Lærere: mso
Klasse: 1P
K.O.: bull1

oppstart ved klassestyrer

1000-1145

Sted: M-504
Lærere: mso gas
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Praktisk økt + intro AK Gruppeprosesser og samarbeid

1215-1400

Fag: nor
Sted: H-163
Lærere: mse
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Dialogsamspill + Intro B1-NO1

1415-1600

Fag: k&h
Sted: H-163
Lærere: sae
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

Landart - Intro kunst og håndverk, Intro K-KH 1

fre 02.09.16

0815-1145

Fag: dram
Sted: M-504
Lærere: ioo
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

Drama, lek og teater

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

0815-1145

Fag: mus
Sted: A-1524 A-1523 A-1522 A-1521
Lærere: hba
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

Hva er musikk? De musikalske grunnelementene.

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Bparti A

1215-1400

Fag: ped
Sted: A-1615
Lærere: mso
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Barn i lek og Intro AK B1-PD1

1415-1600

Fag: fah
Sted: Gymsal
Lærere: aber
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Lek fra egen barndom

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

tir 06.09.16

ons 07.09.16

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

Nettpresentasjon: Filmet forelesning om Barn, barndom og lek v/Sonja Kibsgaard (3 undervisningstimer + gruppearbeid)

Nettpresentasjon: Filmet forelesning om Rammeplanen og Lov om barnehagen v/Ranveig Lorentzen (2 undervisningstimer + gruppearbeid)

0830-0900

Klasse: 1P

Møte Maria virtuelt i hovedklasserommet. Kort innsjekk, noe info og sjekk at alle har de tilganger som trengs for disse to dagene.

fre 09.09.16

Nettpresentasjon Intro KKK

1215-1500

Fag: ped
Sted:
Lærere: mso
Klasse: 1P
K.O.: bull1

streamet forelesning - Kontakt med barn

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

tir 13.09.16

ons 14.09.16

tor 15.09.16

0815-0945

Fag: nor
Lærere: mse
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Streamet forelesning Tidlig samspill

1000-1145

Fag: k&h
Sted:
Lærere: sae
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

Streamet forelesning om Dokumentasjon som pedagogisk metode

1215-1400

Fag: ped
Lærere: gas
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Streamet liveforelesning - fagtekst

fre 16.09.16

Nettpresentasjon: Fortelling

1000-1145

Fag: fah
Lærere: aber
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Streamet forelesning Kroppslighet i barnehagen

1245-1530

Fag: ped
Lærere: mso
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Streamet liveforelesning Barn i lek

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

0830-0945

Sted: H-161
Gjester: sae
Lærere: saf mso gas mse rlu hba sae aber hwi ioo
Klasse: 1P Teammøte

Formøte studiesamling i barnehagen

tir 20.09.16

ons 21.09.16

tor 22.09.16

1000-1600

Fag: k&h
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

KKK1 Studentene forbereder studiesamling i barnehagen

fre 23.09.16

0815-1600

Fag: flere
Sted: Eksternt
Lærere: sae aber mse hwi hba gas
Klasse: 1P

Studiesamling i barnehagen. Presentasjon av K1-KH1. Tidsrom avtales lokalt.

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

tir 27.09.16

1415-1500

Sted: A-1647
Lærere: sae aber mse hwi hba gas
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Ettermøte studiesamling i barnehagen

ons 28.09.16

tor 29.09.16

1000-1145

Fag: dram
Lærere: hwi
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

Streamet liveforelesning K1-DR1 Dramaforløp

1215-1400

Klasse: 1P

Tid for oppstart av arbeid i studiegruppene: Samarbeidskontrakt

1415-1600

Lærere: hba sae
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

Streamet forelesning: Barns møte med kunst

fre 30.09.16

0900-1145

Fag: ped
Sted:
Lærere: gas
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Streamet forelesning De yngste barna

1215-1600

Klasse: 1P

Arbeid i studiegruppene: Samarbeidskontrakt

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

tir 04.10.16

ons 05.10.16

tor 06.10.16

Nettpresentasjon: Filmet forelesning om medvirkning v/ Monica Seland (2 undervisningstimer)

0900-1500

Fag: ped
Lærere: mso
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Streamet forelesning: Det observerende blikket: Observasjonsmetoder Praksisfortellinger

fre 07.10.16

0815-1145

Klasse: 1P

Selvstendig arbeid med K1-KH1

1215-1400

Fag: fah
Lærere: aber
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Streamet forelesning Observasjon Løpende protokoll

lør 08.10.16

søn 09.10.16

Innlevering av K1-KH1

uke

41

man 10.10.16

tir 11.10.16

0900-1000

Sted: H-165
Lærere: saf sae rlu mso mse ioo hwi hba gas aber
Klasse: 1P

Teammøte 1P

ons 12.10.16

tor 13.10.16

0815-0945

Fag: ped
Lærere: gas
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Streamet forelesning Medvirkning

1000-1145

Fag: nor
Lærere: mse
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Streamet forelesning Barns språk i lek

1215-1400

Fag: ped
Lærere: mso
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Streamet forelesning IKT

fre 14.10.16

Streamede studiegruppemøter med kontaktlærer Maria: 8.30-9.15: gruppe 3 9.30-10.15: gruppe 2 10.30-11.15: gruppe 5

0815-1600

Fag: ped
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Selvstudium/eget arbeid med arbeidskrav B1-PD1 samt tid for studiegruppas møte med kontaktlærer

lør 15.10.16

søn 16.10.16

Innlevering av B1-PD1 til veiledning

uke

42

man 17.10.16

tir 18.10.16

ons 19.10.16

tor 20.10.16

0900-1100

Lærere: mso
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Streamet liveforelesning Praksisforberedelser

1215-1400

Sted: H-163
Lærere: mso gas
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Møte før 1. del av praksis (streamet)

1415-1600

Klasse: 1P

Individuelle forberedelser til praksis

fre 21.10.16

0900-1045

Klasse: 1P

Individuelle forberedelser til praksis

1100-1300

Fag: mus
Lærere: hba
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

Streamet forelesning: Barns musikalske utvikling/musikalitet

1315-1500

Fag: ped
Lærere: mso
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Streamet forelesning Veiledning

lør 22.10.16

søn 23.10.16

uke

43

man 24.10.16

1.del praksis

tir 25.10.16

1.del praksis

ons 26.10.16

1.del praksis

tor 27.10.16

1.del praksis

fre 28.10.16

1.del praksis

lør 29.10.16

søn 30.10.16

uke

44

man 31.10.16

1.del praksis

tir 01.11.16

1.del praksis

ons 02.11.16

1.del praksis

tor 03.11.16

1.del praksis

fre 04.11.16

1.del praksis

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

tir 08.11.16

ons 09.11.16

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

Nettforelesning: Lekens drama

0815-1000

Fag: k&h
Lærere: sae
Klasse: 1P

Streamet Nettforelesning om farge

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

0815-1600

Fag: ped
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Selvstudium/eget arbeid med arbeidskrav B1-NO1 og B1-FH1

0830-0945

Lærere: gas
Klasse: 1P

Streamede møter for studiegruppene m/kontaktlærer (Gunn Anita)Gr.1 kl 8.30-9, gr.4 kl 9.15-9.45

1230-1300

Lærere: gas
Klasse: 1P

Streamede møter for studiegruppene m/kontaktlærer (Gunn Anita)Gr.6 kl 12.30-13.00

lør 12.11.16

søn 13.11.16

Innlevering av B1-NO1

Innlevering av B1-FH1

uke

46

man 14.11.16

tir 15.11.16

ons 16.11.16

1100-1145

Sted: H-161
Lærere: aber hba ioo mse mso sae gas
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Formøte studiesamling i barnehagen

1215-1315

Sted: H-161
Lærere: gas aber hba hwi ioo mse mso rlu sae saf
Klasse: Teammøte 1P

Teammøte 1P

1215-1600

Sted: H-165
Lærere: mso
Klasse: 1P Teammøte

møte

tor 17.11.16

0815-0945

Fag: nor
Sted: H-214
Lærere: mse
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Litteraturformidling i barnehagen - et godt utgangspunkt for samtale

1000-1145

Fag: fah
Sted: Gymsal A-1426
Lærere: aber
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Barns sanselig møte med verden

1215-1300

Fag: fah
Sted: Gymsal
Lærere: aber
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Toddleren i bevegelse

1315-1500

Fag: dram
Sted: A-1525 M-504
Lærere: ioo? hwi?
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

Intro K1-DR1 Dramaforløp, praktisk arbeid alle møter på 1525.

1515-1700

Sted: H-162
Lærere: mso
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Kort oppsummering av 1. del av praksis. Deretter klassens time.

fre 18.11.16

0815-0945

Sted: A-1525
Lærere: hba aber
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Musikk og danselek

1000-1600

Fag: k&h
Sted: A-1416
Lærere: sae
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

Praktisk arbeid, bildebok

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Bparti A

1000-1600

Fag: mus
Sted: A-1620 A-1617 A-1520
Lærere: hba
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

Barns musikalske utvikling. Musikalitet. Sang og samspill. Lunsjen denne dagen blir fra 12.30-13. Partibytte kl 13. Slutt kl 15.30.

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

tir 22.11.16

ons 23.11.16

tor 24.11.16

0900-0945

Fag: ped
Lærere: gas
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Streamet eksamensforberedelse

1000-1600

Sted: Eksternt
Klasse: 1P

Studiegruppene forbereder studiesamling i barnehagen.

fre 25.11.16

0815-1600

Sted: Eksternt
Lærere: aber sae mso mse ioo hba
Klasse: 1P

Studiesamling i barnehagen. Gjennomføring av B1-FH1. Tidsrom avtales lokalt.

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

tir 29.11.16

1100-1145

Sted: H-161
Lærere: aber gas hba ioo mse mso sae
Klasse: 1P
K.O.: bull1

Ettermøte studiesamling i barnehagen

ons 30.11.16

tor 01.12.16

Selvstendig arbeid

fre 02.12.16

Selvstendig arbeid

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

tir 06.12.16

ons 07.12.16

tor 08.12.16

Hjemmeeksamen

fre 09.12.16

Hjemmeeksamen

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

tir 13.12.16

ons 14.12.16

tor 15.12.16

Individuelt arbeid med mappeeksamen

fre 16.12.16

Innlevering av mappeeksamen

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene