HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 2A

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

1215-1300

Sted: L-1216
Lærere: ano ses kns ube akh akr scs cmn rus
Klasse: 2A Teammøte

Klasseteammøte

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

0900-1145

Fag: rle
Sted: A-1427
Lærere: ses
Gjester: mpe ano tmib
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A
K.O.: srle

Intro SRLE + Kulturelt mangfold (RLE - FA1). (inntil 3 timer)

ons 17.08.16

1100-1145

Sted: A-1427
Lærere: cbom
Klasse: 2D 2C 2B 2A 2E
K.O.: stm

Oppstart STM

1215-1300

Sted: M-703
Lærere: ube akh scs rus
Klasse: 2A
K.O.: nhb

Oppstart NHB

tor 18.08.16

fre 19.08.16

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

1215-1400

Fag: rle
Sted: A-1427
Lærere: tmib
Gjester: ses
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A
K.O.: srle

Tro og kulturarv i relgioner og livssyn (FA2)

tir 23.08.16

1000-1145

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: ses
Klasse: 2A
K.O.: srle

Tro og kulturarv i relgioner og livssyn (KA2)

1215-1400

Fag: nor
Sted: H-214
Lærere: akr
Klasse: 2A
K.O.: stm

Muntlig språk - dialogsamspill og fortelling

ons 24.08.16

0900-1145

Fag: nor
Sted: H-165
Lærere: akr
Klasse: 2A
K.O.: stm

Muntlig språk - begrepsutvikling

tor 25.08.16

0815-0945

Fag: nor
Sted: L-1109
Lærere: akr
Klasse: 2A
K.O.: stm

Muntlig språk - fonologi

1000-1145

Fag: nam
Sted: L-1109
Lærere: paw
Klasse: 2A
K.O.: nhb

Oppstart, turforbredelse

fre 26.08.16

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

tir 30.08.16

1000-1145

Fag: sam
Sted: M-702
Lærere: ano
Klasse: 2A
K.O.: srle

Samfunnsmandat

ons 31.08.16

0900-1500

Fag: nam
Sted: Tur
Lærere: cme scs
Klasse: 2A
K.O.: nhb

Tur til Estenstadmarka

tor 01.09.16

0815-0945

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: akr
Klasse: 2A
K.O.: stm

Muntlig språk - morfologi og syntaks

fre 02.09.16

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

1000-1145

Fag: rle
Sted: A-1427
Lærere: tmib
Gjester: ses
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A
K.O.: srle

Fortellinger og høytider i religioner og livssyn (FA3)

1215-1600

Fag: sam
Sted: M-702
Lærere: ano
Klasse: 2A
K.O.: srle

Likestilling og likeverd

tir 06.09.16

1215-1500

Fag: mat
Sted: H-163
Lærere: cmn
Lærere: cmn
Klasse: 2A
K.O.: stm

Hva er barnehagematematikk?

ons 07.09.16

1000-1145

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: ses
Klasse: 2A
K.O.: srle

Fortellinger og høytider i relg. og livssyn (KA3)

1215-1500

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: akr
Klasse: 2A
K.O.: stm

Barns muntlige språkutviking - språkmiljø i uterommet (halv klasse -gruppe A)

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

0900-0945

Sted: L-1216
Lærere: ano ses kns ube akh akr scs cmn rus
Klasse: 2A Teammøte

Klasseteammøte

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: akh
Klasse: 2A
K.O.: stm

Danning i barnehagen gjennom språk og kommunikasjon

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

tir 13.09.16

0900-0945

Sted: A-1414
Klasse: 2A

Klassemøte

1000-1145

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2A
K.O.: stm

Strukturer

1215-1600

Fag: sam
Sted: M-702
Lærere: ano
Klasse: 2A
K.O.: srle

Velferdsstatens fremvekst, familien og ledelse

ons 14.09.16

0815-1045

Fag: nor
Sted: A-1426
Lærere: akr
Klasse: 2A
K.O.: stm

Barns muntlige språkutvikling - språkmiljø i uterommet (halv klasse - gruppe B)

1215-1600

Fag: nor
Sted: A-1425
Lærere: akr
Klasse: 2A
K.O.: stm

Veiledet økt med S-NO1 (halv klasse)

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Bparti A

tor 15.09.16

fre 16.09.16

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

1215-1500

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2A
K.O.: stm

Mengdelærer Sortering og begreper

tir 20.09.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: L-1111
Lærere: cmn
Klasse: 2A
K.O.: stm

Sortering og begreper

ons 21.09.16

1215-1600

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: ano
Klasse: 2A
K.O.: srle

Demokrati og barns rettigheter

tor 22.09.16

0830-0855

Fag: rle
Sted: M-702
Lærere: ses tmib
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E
K.O.: srle

Om arbeidskrav R-RL1. Spørsmål besvares

0900-0945

Fag: rle
Sted: M-704
Lærere: ses
Klasse: 2A
K.O.: srle

Ferdighetstrening Ga: Gruppe 1

1000-1045

Fag: rle
Sted: M-704
Lærere: ses
Klasse: 2A
K.O.: srle

Ferdighetstrening Ga: Gruppe 2

1100-1145

Fag: rle
Sted: M-704
Lærere: ses
Klasse: 2A
K.O.: srle

Ferdighetstrening Ga: Gruppe 3

1215-1300

Fag: rle
Sted: M-704
Lærere: ses
Klasse: 2A
K.O.: srle

Ferdighetstrening Ga: Gruppe 4

1315-1400

Fag: rle
Sted: M-704
Lærere: ses
Klasse: 2A
K.O.: srle

Ferdighetstrening Ga: Gruppe 5

1415-1500

Fag: rle
Sted: M-704
Lærere: ses
Klasse: 2A
K.O.: srle

Ferdighetstrening Ga: Gruppe 6

fre 23.09.16

1215-1500

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: akh
Klasse: 2A
K.O.: srle

SRLE Kultur og mangfold

lør 24.09.16

søn 25.09.16

Innlevering Arbeidskrav S-NO1, "Analyse av barns språk og meg selv som samtalepartner" på ITL

BHSTM: Innlevering av AK 4 "Analyse av barns språk og meg selv som samtalepartner" (S-NO1) på ITL.

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

tir 27.09.16

0815-1145

Sted: A-1427
Lærere: saf
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A
K.O.: srle

Samisk seminar

1215-1400

Fag: fah
Sted: A-1425
Lærere: rus
Klasse: 2A
K.O.: nhb

Didaktikk og turforberedelse

1415-1500

Fag: fah
Sted: H-231
Lærere: rus
Klasse: 2A
K.O.: nhb

Didaktikk og turforberedelse

ons 28.09.16

0900-1145

Fag: fah
Sted: A-1425 Gymsal
Lærere: rus
Klasse: 2A
K.O.: nhb

Risikofylt lek

1145-1215

Sted: M-702
Gjester: akh
Klasse: 2A

Klassens time

tor 29.09.16

Innlevering av N-NA1 Herbarium/Plantesamling

0900-1045

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: ano
Klasse: 2A
K.O.: srle

SRLE Kulur og mangfold, metode akrav 4

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: ipa scs
Lærere: paw
Klasse: 2A
K.O.: nhb

Natur og teknikk. Oppstart arbeidskrav om leke.

fre 30.09.16

0815-0900

Sted: L-1216
Lærere: scs
Lærere: ano ses kns ube akh akr scs cmn rus
Klasse: Teammøte 2A

Klasseteammøte

1000-1145

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2A
K.O.: stm

Barn og rom (Gruppe A)

1215-1500

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2A
K.O.: stm

Logikk

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

0900-1600

Sted: Frøset
Lærere: ipa scs
Lærere: rus paw
Klasse: 2A NECEC1-H
K.O.: nhb

Høsttur Frøset

tir 04.10.16

0900-1600

Sted: Frøset
Lærere: scs rus akh ipa
Klasse: 2A NECEC1-H
K.O.: nhb

Høsttur Frøset

ons 05.10.16

0900-1500

Sted: Frøset
Lærere: scs rus akh ipa
Klasse: 2A NECEC1-H
K.O.: nhb

Høsttur Frøset

tor 06.10.16

0815-1045

Fag: nor
Sted: H-220
Lærere: akr
Klasse: 2A
K.O.: stm

Barns tekstproduksjon og tidlige skriving

1100-1145

Fag: rle
Sted: A-1624
Lærere: ses
Klasse: 2A
K.O.: srle

Ferdighetstrening Gb: Gruppe 1

1215-1300

Fag: rle
Sted: A-1624
Lærere: ses
Klasse: 2A
K.O.: srle

Ferdighetstrening Gb: Gruppe 2

1315-1400

Fag: rle
Sted: A-1624
Lærere: ses
Klasse: 2A
K.O.: srle

Ferdighetstrening Gb: Gruppe 3

1415-1600

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: ube
Klasse: 2A
K.O.: srle

Foreldresamarbeid

fre 07.10.16

1100-1145

Fag: rle
Sted: M-704
Lærere: ses
Klasse: 2A
K.O.: srle

Ferdighetstrening Gb: Gruppe 4

1215-1315

Lærere: akh
Klasse: 2A

Veileding med gruppe 5

1215-1300

Fag: rle
Sted: M-704
Lærere: ses
Klasse: 2A
K.O.: srle

Ferdighetstrening Gb: Gruppe 5

1315-1400

Fag: rle
Sted: M-704
Lærere: ses
Klasse: 2A
K.O.: srle

Ferdighetstrening Gb: Gruppe 6

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

0815-0945

Fag: mat
Sted: K-804 K-801
Gjester: ipa
Lærere: cmn
Klasse: 2A
K.O.: stm

Barn og rom (Gruppe B)

tir 11.10.16

0900-1145

Fag: sam
Sted: Utendørs
Lærere: ano
Klasse: 2A
K.O.: srle

Ekskursjon Jødisk museum. 15,- kr pr student. Betaling med kontanter. Opplegget starter presis 0900, så oppmøte 15 minutter for ved inngangen til det mosaiske trossamfunn

ons 12.10.16

tor 13.10.16

fre 14.10.16

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

tir 18.10.16

ons 19.10.16

0815-1045

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2A
K.O.: stm

Form

1330-1430

Sted: M-706
Lærere: akh
Klasse: 2A

Møte med studiegruppe 3

tor 20.10.16

fre 21.10.16

lør 22.10.16

søn 23.10.16

2300-2359

Fag: rle
Lærere: ses
Klasse: 2A
K.O.: srle

Innlevering arbeidskrav R-RL1 del A

uke

43

man 24.10.16

tir 25.10.16

0815-1045

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2A
K.O.: stm

Mønster

ons 26.10.16

0815-0945

Fag: nor
Sted: L-1109
Lærere: akr
Klasse: 2A
K.O.: stm

Hvordan støtte barns tekstproduksjon og tidlige skriving? Muntlig presentasjon Arbeidskrav 5, "Barneprodusert tekst" (S-NO2)

tor 27.10.16

0815-1045

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2A
K.O.: stm

Matematikk i barnelitteratur

fre 28.10.16

lør 29.10.16

søn 30.10.16

BHSTM: Innlevering av Arbeidskrav 5: "Barneprodusert tekst" (S-NO2), skriftlig del på ITL

uke

44

man 31.10.16

tir 01.11.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: A-1427
Lærere: cmn smh
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E
K.O.: stm

Tallforståelse

ons 02.11.16

tor 03.11.16

0815-0945

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2A
K.O.: stm

Telling

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: scs paw
Klasse: 2A
K.O.: nhb

økologi 1

fre 04.11.16

lør 05.11.16

søn 06.11.16

BHSTM: Innlevering av AK2 "Matematikkens plass i barnehagen" (S-MA1) på ITL

uke

45

man 07.11.16

1215-1400

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2A
K.O.: stm

Tallsystemer

tir 08.11.16

ons 09.11.16

0815-0900

Sted: L-1216
Lærere: paw
Lærere: ano ses kns ube akh akr scs cmn rus
Klasse: 2A Teammøte

Klasseteammøte

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

BHSTM: Innlevering av AK 7 "Invitasjon til temakveld om språk og matematikk i barnehagen" (S-NO3) på ITL.

uke

46

man 14.11.16

0900-1145

Fag: nam
Sted: A-1427
Lærere: scs paw
Klasse: 2A
K.O.: nhb

økologi 2

tir 15.11.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: A-1427
Lærere: cmn smh
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E
K.O.: stm

Overgangen fra barnehage til skole

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: akh
Klasse: 2A
K.O.: stm

Overgangen fra barnehage til skole: Barnehagens arbeid med femåringene

1515-1600

Fag: div
Sted: A-1427
Lærere: mbj iam ewl ejl bom
Gjester: kns
Klasse: SPED1 2MF 2KF 2E 2D 2C 2B 2A SPED2D

Stamming i førskolealder

ons 16.11.16

0815-1045

Fag: nor
Sted: A-1427
Lærere: akr
Klasse: 2A
K.O.: stm

Overgangen fra barnehage til skole

tor 17.11.16

0900-1145

Fag: fah
Sted: A-1525
Lærere: rus
Klasse: 2A
K.O.: nhb

Arbeidskrav: Førstehjelp

1215-1500

Fag: nam
Sted: H-231
Lærere: scs paw
Klasse: 2A
K.O.: nhb

Økologi3

fre 18.11.16

0815-1600

Sted: A-1624 A-1548 A-1647
Lærere: ses ano akh
Klasse: 2A
K.O.: srle

SRLE Fremlegg arbeidskrav R-TF1

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

0815-1600

Fag: prax
Gjester: mhe
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E

Grunnskolepraksis

tir 22.11.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A

Grunnskolepraksis

ons 23.11.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E

Grunnskolepraksis

tor 24.11.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E

Grunnskolepraksis

fre 25.11.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A

Grunnskolepraksis

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

1100-1145

Sted: A-1426
Lærere: paw
Lærere: rus paw
Klasse: 2A
K.O.: nhb

Oppstart Helseprosjekt

1215-1300

Sted: A-1426
Lærere: asvm
Klasse: 2b 2a

Informasjon om mulighetene for utenlandsopphold høst 2017

tir 29.11.16

ons 30.11.16

0815-0945

Fag: ped
Sted: A-1427
Lærere: mpe
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A
K.O.: srle

Barn med særskilte behov

1000-1300

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: paw
Lærere: paw
Klasse: 2A
K.O.: nhb

Helse 1

1315-1600

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: ube
Klasse: 2A
K.O.: nhb

NHB: Mangfold - trivsel + måltid

tor 01.12.16

1215-1500

Fag: fah
Sted: A-1425
Lærere: rus
Klasse: 2A
K.O.: nhb

Fysisk aktivitet og helse

fre 02.12.16

BHSTM: Innlevering av AK 8 "Overgangen barnehage/skole" (S-TF1) på ITL.

0815-1045

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: paw
Lærere: paw
Klasse: 2A
K.O.: nhb

Helse 2

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

tir 06.12.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: A-1425
Lærere: kns
Klasse: 2A
K.O.: stm

Barnehagens bruk av kartleggingsverktøy. Oppstart av AK.

ons 07.12.16

0815-1045

Fag: nam
Sted: L-1109
Lærere: paw
Lærere: paw
Klasse: 2A
K.O.: nhb

Helse 3

tor 08.12.16

0900-1045

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: akh
Klasse: 2A
K.O.: nhb1

Barn med særskilte behov

fre 09.12.16

Innlevering arbeidskrav S-TF1

0900-1145

Sted: L-1111
Lærere: ube scs rus paw
Klasse: 2A
K.O.: nhb

Fremvisning av helseprosjekt

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

1000-1145

Fag: rle
Sted: A-1427
Lærere: ses
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E
K.O.: srle

Etikk (FB1)

tir 13.12.16

1215-1400

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: ses
Klasse: 2A
K.O.: srle

Etikk (KB1)

ons 14.12.16

tor 15.12.16

fre 16.12.16

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene