HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 2B

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

1215-1300

Sted: A-1615
Lærere: kbj smh cme sne kns ejl tmib ano
Klasse: 2B Møte

Klasseteammøte 2B

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

0900-1145

Fag: rle
Sted: A-1427
Lærere: ses
Gjester: mpe ano tmib
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A
K.O.: srle

Intro SRLE + Kulturelt mangfold (RLE - FA1). (inntil 3 timer)

ons 17.08.16

0815-0858

Sted: M-703
Lærere: kbj cme kns
Klasse: 2B
K.O.: nhb

Oppstart NHB

0900-0945

Sted: M-703
Lærere: kbj smh cme sne kns ejl tmib ano
Klasse: 2B

Klassens time

1100-1145

Sted: A-1427
Lærere: cbom
Klasse: 2D 2C 2B 2A 2E
K.O.: stm

Oppstart STM

tor 18.08.16

fre 19.08.16

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

1215-1400

Fag: rle
Sted: A-1427
Lærere: tmib
Gjester: ses
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A
K.O.: srle

Tro og kulturarv i relgioner og livssyn (FA2)

tir 23.08.16

1215-1400

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: tmib
Klasse: 2B
K.O.: srle

Tro og kulturarv i relgioner og livssyn

ons 24.08.16

tor 25.08.16

1215-1500

Fag: nor
Sted: A-1425
Lærere: sne
Klasse: 2B
K.O.: stm

Muntlig språk - dialogsamspill

fre 26.08.16

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

1000-1145

Fag: nam
Sted: L-1109
Lærere: cme
Klasse: 2B
K.O.: nhb

Oppstart, turforbredelse

tir 30.08.16

0815-0945

Fag: sam
Sted: L-1109
Lærere: ano
Klasse: 2B
K.O.: srle

Samfunnsmandat

ons 31.08.16

0900-1145

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: sne
Klasse: 2B
K.O.: stm

Muntlig språk - begrepsutvikling

tor 01.09.16

0900-1500

Fag: nam
Sted: Tur
Lærere: cmn cme
Klasse: 2B
K.O.: nhb

Tur til Estenstadmarka

fre 02.09.16

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

1000-1145

Fag: rle
Sted: A-1427
Lærere: tmib
Gjester: ses
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A
K.O.: srle

Fortellinger og høytider i religioner og livssyn (FA3)

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: ejl
Klasse: 2B
K.O.: stm

Danning i barnehagen gjennom språk og kommunikasjon

tir 06.09.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: H-163
Gjester: smh
Lærere: smh
Klasse: 2B
K.O.: stm

Hva er barnehagematematikk? Oppstart arbeidskrav S-MA1

1215-1600

Fag: sam
Sted: L-1109
Lærere: ano
Klasse: 2B
K.O.: srle

Likestilling og likeverd

ons 07.09.16

0900-1145

Fag: nor
Sted: H-163
Lærere: sne
Klasse: 2B
K.O.: stm

Muntlig språk - fonologi

1215-1400

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: tmib
Klasse: 2B
K.O.: srle

Fortellinger og høytider i relg. og livssyn

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

1000-1400

Fag: rle
Sted: M-704
Lærere: tmib
Klasse: 2B
K.O.: srle

Ferdighetstrening Aa: Gruppe A-D, 1 time hver

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

1000-1145

Fag: rle
Sted: M-704
Lærere: tmib
Klasse: 2B
K.O.: srle

Ferdighetstrening Aa: Gruppe E-F, 1 time hver

tir 13.09.16

1215-1400

Fag: mat
Sted: K-804
Gjester: smh
Lærere: smh
Klasse: 2B
K.O.: stm

Strukturer

1415-1600

Fag: nor
Sted: H-162
Lærere: sne
Klasse: 2B
K.O.: stm

Muntlig språk - morfologi og syntaks

ons 14.09.16

0815-1145

Fag: nor
Sted: H-165
Lærere: sne
Klasse: 2B
K.O.: stm

Barns muntlige språkutvikling (1/2 klasse)

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

tor 15.09.16

1215-1600

Fag: sam
Sted: H-220
Lærere: ano
Klasse: 2B
K.O.: srle

Velferdsstatens fremvekst, familien og ledelse

fre 16.09.16

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: ejl
Klasse: 2B
K.O.: srle

SRLE Kultur og mangfold

tir 20.09.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: K-804 K-801
Lærere: smh
Klasse: 2B
K.O.: stm

Mengdelære

1415-1500

Sted: A-1647
Lærere: kbj smh cme sne kns ejl tmib ano
Klasse: 2B Møte

Klasseteammøte, kun for lærere og representanter

ons 21.09.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: smh
Klasse: 2B
K.O.: stm

Logikk

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cme
Klasse: 2B
K.O.: nhb

Natur og teknikk. Oppstart arbeidskrav om leke.

tor 22.09.16

0830-0855

Fag: rle
Sted: M-702
Lærere: ses tmib
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E
K.O.: srle

Om arbeidskrav R-RL1. Spørsmål besvares

1000-1145

Fag: fah
Sted: A-1425
Lærere: kbj
Klasse: 2B
K.O.: nhb

Didaktikk og turforberedelse

fre 23.09.16

0815-1145

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: ano
Klasse: 2B
K.O.: srle

Demokrati og barns rettigheter

1215-1500

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: smh
Klasse: 2B
K.O.: stm

Sortering og begreper

lør 24.09.16

søn 25.09.16

Innlevering av arbeidskrav i norsk: S-NO1. "Analyse av barns språk og meg selv som samtalepartner" Innleveringsfrist: kl. 23.55

BHSTM: Innlevering av AK 4 "Analyse av barns språk og meg selv som samtalepartner" (S-NO1) på ITL.

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

Prosjektarbeid.

tir 27.09.16

0815-1145

Sted: A-1427
Lærere: saf
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A
K.O.: srle

Samisk seminar

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cme
Klasse: 2B
K.O.: nhb

Økologi 1

ons 28.09.16

0900-1600

Sted: Frøset
Gjester: cme
Lærere: kbj cme
Klasse: 2B
K.O.: nhb

Høsttur Frøset med overnatting

tor 29.09.16

0900-1500

Sted: Frøset
Lærere: cme kns kbj
Klasse: 2B
K.O.: nhb

Høsttur Frøset med overnatting

fre 30.09.16

0900-1600

Sted: Frøset
Lærere: kns kbj cme
Klasse: 2B
K.O.: nhb

Høsttur Frøset med overnatting

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

1000-1145

Sted: H-162
Lærere: tmib ejl? kns? ano
Klasse: 2B
K.O.: srle

Felles oppstart arbeidskrav 4

1215-1500

Fag: sam
Sted: A-1427
Lærere: ano
Klasse: 2B
K.O.: srle

SRLE Kulur og mangfold, metode akrav 4

tir 04.10.16

2B og 2D - Frist for innlevering av arbeidskrav N-NA1(herbarium)

1000-1145

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: ejl
Klasse: 2B
K.O.: srle

Foreldresamarbeid

ons 05.10.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: K-804 K-801
Lærere: smh
Klasse: 2B
K.O.: stm

Form

1215-1400

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cme
Klasse: 2B
K.O.: nhb

Økologi 2

tor 06.10.16

0815-1045

Fag: nor
Sted: M-702
Lærere: sne
Klasse: 2B
K.O.: stm

Barns tekstproduksjon og tidlige skriving

fre 07.10.16

0815-1400

Fag: rle
Sted: H-165
Lærere: tmib
Klasse: 2B
K.O.: srle

Ferdighetstrening Ab: Gruppe A-F, 1 time hver

1000-1045

Sted: A-1647
Lærere: kns
Klasse: 2B
K.O.: srle

Veiledning gruppe 2

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

0830-1130

Fag: fah
Sted: A-1425 Gymsal
Lærere: kbj
Klasse: 2B
K.O.: nhb

Risikofylt lek

1215-1400

Fag: mat
Sted: K-804 K-801
Lærere: smh
Klasse: 2B
K.O.: stm

Barn og rom, gruppe 2

tir 11.10.16

0900-1145

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: sne
Klasse: 2B
K.O.: stm

Språkmiljø i uterommet (1/2 klasse: gruppe A)

1215-1500

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: sne
Klasse: 2B
K.O.: stm

Språkmiljø i uterommet (1/2 klasse: gruppe B)

ons 12.10.16

tor 13.10.16

0900-1045

Fag: mat
Sted: K-804 K-801
Lærere: smh
Klasse: 2B
K.O.: stm

Barn og rom, gruppe 1

fre 14.10.16

0915-1215

Fag: sam
Sted: Utendørs
Lærere: ano
Klasse: 2B
K.O.: srle

Ekskursjon Jødisk museum. 15,- kr pr student. Betaling med kontanter. Opplegget starter presis klokken 0930 så oppmøte 15 minutter før (0915). Møt opp ved inngangen til det Mosaiske trossamfunn

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

tir 18.10.16

ons 19.10.16

1215-1500

Fag: mat
Sted: K-801 K-804
Gjester: smh
Lærere: smh
Klasse: 2B
K.O.: stm

Mønster

tor 20.10.16

0830-1045

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cme
Klasse: 2B
K.O.: nhb

Økologi 3

fre 21.10.16

lør 22.10.16

søn 23.10.16

Innlevering arbeidskrav R-RL1 del A. Frist kl 2355

uke

43

man 24.10.16

tir 25.10.16

0900-0945

Sted: A-1647
Lærere: tmib sne smh kns kbj ejl cme ano
Klasse: Teammøte 2B

Klasseteammøte, kun for lærere og representanter

1215-1500

Fag: mat
Sted: K-801 K-804
Lærere: smh
Klasse: 2B
K.O.: stm

Matematikk i barnelitteratur

ons 26.10.16

1215-1400

Fag: nor
Sted: H-162
Lærere: sne
Klasse: 2B
K.O.: stm

Hvordan støtte barns tekstproduksjon og tidlige skriving? Presentasjon av arbeidskrav

tor 27.10.16

fre 28.10.16

lør 29.10.16

søn 30.10.16

Skriftleg innlevering av arbeidskrav S-NO2. "Barneprodusert tekst".

uke

44

man 31.10.16

0815-1045

Fag: fah
Sted: A-1425 Gymsal
Lærere: kbj
Klasse: 2B
K.O.: nhb

Førstehjelp

tir 01.11.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: A-1427
Lærere: cmn smh
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E
K.O.: stm

Tallforståelse

ons 02.11.16

tor 03.11.16

fre 04.11.16

lør 05.11.16

søn 06.11.16

BHSTM: Innlevering av AK2 "Matematikkens plass i barnehagen" (S-MA1) på ITL

uke

45

man 07.11.16

0900-1045

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: smh
Klasse: 2B
K.O.: stm

Telling

tir 08.11.16

0815-1600

Sted: A-1548 A-1624 A-1647
Lærere: ano tmib ejl? kns?
Klasse: 2B
K.O.: srle

SRLE Fremlegg arbeidskrav R-TF1

ons 09.11.16

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

BHSTM: Innlevering av AK 7 "Invitasjon til temakveld om språk og matematikk i barnehagen" (S-NO3) på ITL.

uke

46

man 14.11.16

0900-1145

Fag: nor
Sted: H-162
Lærere: sne
Klasse: 2B
K.O.: stm

Overgangen fra barnehage til skole

tir 15.11.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: A-1427
Lærere: cmn smh
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E
K.O.: stm

Overgangen fra barnehage til skole

1515-1600

Fag: div
Sted: A-1427
Lærere: mbj iam ewl ejl bom
Gjester: kns
Klasse: SPED1 2MF 2KF 2E 2D 2C 2B 2A SPED2D

Stamming i førskolealder

ons 16.11.16

0900-1300

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: kns ejl
Klasse: 2B
K.O.: stm

Barnehagens arbeid med kartleggingsmateriell

1315-1500

Fag: mat
Sted: K-804 K-801
Lærere: smh
Klasse: 2B
K.O.: stm

Tallsystemer

tor 17.11.16

1215-1500

Fag: ped
Sted: M-702
Lærere: ejl
Klasse: 2B
K.O.: stm

Overgangen fra barnehage til skole: Barnehagens arbeid med femåringene

fre 18.11.16

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

0815-1600

Fag: prax
Gjester: mhe
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E

Grunnskolepraksis

1215-1400

Sted: M-704
Klasse: 2B
K.O.: bull

tir 22.11.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A

Grunnskolepraksis

1515-1600

Sted: A-1647
Lærere: sne smh kns kbj ejl tmib cme ano
Klasse: Teammøte 2B

Klasseteammøte, kun for lærere og representanter

ons 23.11.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E

Grunnskolepraksis

tor 24.11.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E

Grunnskolepraksis

fre 25.11.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A

Grunnskolepraksis

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

0900-0945

Sted: A-1426
Lærere: cme kbj
Klasse: 2B
K.O.: nhb

Oppstart Helseprosjekt

1000-1145

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: kns
Klasse: 2B
K.O.: nhb

NHB: Mangfold - trivsel + måltid

1215-1300

Sted: A-1426
Lærere: asvm
Klasse: 2b 2a

Informasjon om mulighetene for utenlandsopphold høst 2017

tir 29.11.16

0815-1600

Sted: H-165
Klasse: 2B

Skrivedag for etterarbeid og praksisrapport etter Grunnskolepraksis

ons 30.11.16

0815-0945

Fag: ped
Sted: A-1427
Lærere: mpe
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A
K.O.: srle

Barn med særskilte behov

1215-1500

Fag: fah
Sted: H-163
Lærere: kbj
Klasse: 2B
K.O.: nhb

Fysisk aktivitet og helse

tor 01.12.16

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cme
Klasse: 2B
K.O.: nhb

Helse 1

fre 02.12.16

BHSTM: Innlevering av AK 8 "Overgangen barnehage/skole" (S-TF1) på ITL.

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1109
Lærere: cme
Klasse: 2B
K.O.: nhb

Helse 2

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

tir 06.12.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: ejl
Klasse: 2B
K.O.: srle

Barn med nedsatt funksjonsevne i en inkluderende barnehage.

ons 07.12.16

0900-1045

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: kns
Klasse: 2B
K.O.: nhb

Barn med spesielle behov

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1109
Lærere: cme
Klasse: 2B
K.O.: nhb

Helse 3

tor 08.12.16

fre 09.12.16

Innlevering arbeidskrav S-TF1

0900-1145

Sted: L-1109
Lærere: cme kbj kns
Klasse: 2B
K.O.: nhb

Fremvisning av helseprosjekt

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

1000-1145

Fag: rle
Sted: A-1427
Lærere: ses
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E
K.O.: srle

Etikk (FB1)

1215-1500

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: tmib
Klasse: 2B
K.O.: srle

Etikk (KB1)

tir 13.12.16

ons 14.12.16

tor 15.12.16

fre 16.12.16

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene