HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 2D

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

1215-1300

Sted: H-161
Lærere: mpe tmib kbj cmn cme cbom
Klasse: 2D

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

0900-1145

Fag: rle
Sted: A-1427
Lærere: ses
Gjester: mpe ano tmib
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A
K.O.: srle

Intro SRLE + Kulturelt mangfold (RLE - FA1). (inntil 3 timer)

1215-1300

Sted: M-703
Lærere: cme kbj mah
Klasse: 2D
K.O.: nhb

Oppstart NHB

ons 17.08.16

1100-1145

Sted: A-1427
Lærere: cbom
Klasse: 2D 2C 2B 2A 2E
K.O.: stm

Oppstart STM

1215-1500

Sted: H-214
Lærere: cbom
Klasse: 2D
K.O.: stm

Klassens time

tor 18.08.16

fre 19.08.16

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

1215-1400

Fag: rle
Sted: A-1427
Lærere: tmib
Gjester: ses
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A
K.O.: srle

Tro og kulturarv i relgioner og livssyn (FA2)

tir 23.08.16

ons 24.08.16

tor 25.08.16

1000-1145

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: tmib
Klasse: 2D
K.O.: srle

Tro og kulturarv i relgioner og livssyn

1215-1500

Fag: nor
Sted: H-214
Lærere: cbom
Klasse: 2D
K.O.: stm

Muntlig språk - dialogsamspill

fre 26.08.16

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

1215-1400

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cme
Klasse: 2D
K.O.: nhb

Oppstart, turforbredelse

tir 30.08.16

0900-1500

Fag: nam
Sted: Tur
Lærere: scs cme
Klasse: 2D
K.O.: nhb

Tur til Estenstadmarka

ons 31.08.16

1215-1500

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: cbom
Klasse: 2D
K.O.: stm

Muntlig språk - begrepsutvikling

tor 01.09.16

0900-1045

Fag: sam
Sted: A-1616
Lærere: efj
Klasse: 2D
K.O.: srle

Kampene om barnehagen

fre 02.09.16

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

1000-1145

Fag: rle
Sted: A-1427
Lærere: tmib
Gjester: ses
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A
K.O.: srle

Fortellinger og høytider i religioner og livssyn (FA3)

tir 06.09.16

0815-1145

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: efj
Klasse: 2D
K.O.: srle

Fagområdet Nærmiljø og samfunn

ons 07.09.16

0900-1045

Fag: nor
Sted: H-220
Lærere: cbom
Klasse: 2D
K.O.: stm

Muntlig språk - fonologi

1215-1500

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Lærere: cmn
Klasse: 2D
K.O.: stm

Hva er barnehagematematikk?

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

0815-0945

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: tmib
Klasse: 2D
K.O.: srle

Fortellinger og høytider i relg. og livssyn

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

1315-1500

Fag: nor
Sted: H-163
Lærere: cbom
Klasse: 2D
K.O.: stm

Muntlig språk - morfologi og syntaks

tir 13.09.16

0900-1145

Fag: sam
Sted: A-1427
Lærere: efj
Klasse: 2D
K.O.: srle

Barns familier. Familiemønster i endring.

1415-1600

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2D
K.O.: stm

Strukturer

ons 14.09.16

tor 15.09.16

0900-1500

Fag: rle
Sted: M-704
Lærere: tmib
Klasse: 2D
K.O.: srle

Ferdighetstrening Aa: Gruppe A-F, 1 time hver

fre 16.09.16

0845-1000

Sted: H-161
Lærere: tmib mpe mah kbj efj cme cmn cbom
Klasse: 2D

Klasseteammøte 2D. Tillitsvalgte møter.

1000-1145

Fag: nor
Sted: H-163
Lærere: cbom
Klasse: 2D
K.O.: stm

Barns muntlige språkutvikling (1/2 klasse: Gruppe B)

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

1215-1400

Fag: nor
Sted: H-163
Lærere: cbom
Klasse: 2D
K.O.: stm

Barns muntlige språkutvikling (halv klasse: gruppe A)

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: mah
Klasse: 2D
K.O.: stm

Barns danning i barnehagen gjennom språk og kommunikasjon

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cme
Klasse: 2D
K.O.: nhb

Natur og teknikk. Oppstart arbeidskrav om leke.

tir 20.09.16

0900-1145

Fag: nor
Sted: Utendørs
Lærere: cbom
Klasse: 2D
K.O.: stm

Språkmiljø i uterommet (1/2 klasse: gruppe A). Vi møtes i Ringvebukta. Buss 3 og 4 går til Ringve museum.

1215-1500

Fag: nor
Sted: Utendørs
Lærere: cbom
Klasse: 2D
K.O.: stm

Språkmiljø i uterommet (1/2 klasse: gruppe B). Vi møtes i Ringvebukta. Buss 3 og 4 går til Ringve museum.

ons 21.09.16

1215-1500

Fag: sam
Sted: A-1425
Lærere: efj
Klasse: 2D
K.O.: srle

Kulturelt mangfold og sosial ulikhet

tor 22.09.16

0830-0855

Fag: rle
Sted: M-702
Lærere: ses tmib
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E
K.O.: srle

Om arbeidskrav R-RL1. Spørsmål besvares

fre 23.09.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: K-804
Gjester: cmn
Lærere: cmn
Klasse: 2D
K.O.: stm

Mengdelære

lør 24.09.16

søn 25.09.16

BHSTM: Innlevering av AK 4 "Analyse av barns språk og meg selv som samtalepartner" (S-NO1) på ITL.

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

tir 27.09.16

0815-1145

Sted: A-1427
Lærere: saf
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A
K.O.: srle

Samisk seminar

1215-1500

Fag: fah
Sted: H-220 Gymsal
Lærere: kbj
Klasse: 2D
K.O.: nhb

Risikofylt lek

ons 28.09.16

0815-1045

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: mpe
Klasse: 2D
K.O.: srle

SRLE Kultur og mangfold

1215-1500

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: efj
Klasse: 2D
K.O.: srle

Prosjektteori og forskningsmetode

1515-1600

Sted: H-162
Lærere: mpe efj tmib
Klasse: 2D
K.O.: srle

Felles oppstart arbeidskrav 4

tor 29.09.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: H-162
Lærere: cmn
Klasse: 2D
K.O.: stm

Logikk

1215-1500

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2D
K.O.: stm

Sortering og begreper

fre 30.09.16

0815-0945

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2D
K.O.: stm

Barn og rom (halv kalsse gruppe A)

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1109
Lærere: cme
Klasse: 2D
K.O.: nhb

Økologi 1

1215-1400

Fag: mat
Sted: H-163
Lærere: cmn
Klasse: 2D
K.O.: stm

Barn og rom (halv klasse gruppe B)

tir 04.10.16

2B og 2D - Frist for innlevering av arbeidskrav N-NA1(herbarium)

1000-1145

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: mpe
Klasse: 2D
K.O.: srle

Foreldresamarbeid

1215-1400

Fag: sam
Sted: A-1426
Lærere: efj
Klasse: 2D
K.O.: srle

Kulturell kompetanse

ons 05.10.16

0815-1400

Fag: rle
Sted: H-165
Lærere: tmib
Klasse: 2D
K.O.: srle

Ferdighetstrening Ab: Gruppe A-F, 1 time hver

1415-1600

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cme
Klasse: 2D
K.O.: nhb

Økologi 2

tor 06.10.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: A-1419
Lærere: cmn
Klasse: 2D
K.O.: stm

Mønster

fre 07.10.16

1100-1130

Sted: A-1647
Lærere: mpe
Klasse: 2D
K.O.: srle

Veiledning gruppe 4

1215-1500

Fag: nor
Sted: H-214
Lærere: cbom
Klasse: 2D
K.O.: stm

Barns tekstproduksjon og tidlige skriving

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

Besøk på Jødisk museum den 10. okt. kl. 9.00-11.00. MERK: dato er byttet fra den 12. til den 10. okt. etter ønske fra klassen. Oppmøte utenfor kl 8.45, felles inngang. Det koster kl 15.

1215-1400

Fag: fah
Sted: A-1425
Lærere: kbj
Klasse: 2D
K.O.: nhb

Didaktikk og turforberedelse

1415-1600

Fag: sam
Sted: A-1615
Klasse: 2D
K.O.: srle

Nasjonale minoriteter

tir 11.10.16

ons 12.10.16

tor 13.10.16

fre 14.10.16

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

0900-1600

Sted: Frøset
Lærere: cme kbj
Klasse: 2D
K.O.: nhb

Høsttur Frøset

tir 18.10.16

0900-1500

Sted: Frøset
Lærere: mah cme kbj
Klasse: 2D
K.O.: nhb

Høsttur Frøset

ons 19.10.16

0900-1600

Sted: Frøset
Lærere: cme mah kbj
Klasse: 2D
K.O.: nhb

Høsttur Frøset

tor 20.10.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2D
K.O.: stm

Form

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cme
Klasse: 2D
K.O.: nhb

Økologi 3

fre 21.10.16

lør 22.10.16

søn 23.10.16

Innlevering arbeidskrav R-RL1 del A. Frist kl 2355

uke

43

man 24.10.16

tir 25.10.16

ons 26.10.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2D
K.O.: stm

Malematikk i barnehagelitteraturen

tor 27.10.16

fre 28.10.16

lør 29.10.16

søn 30.10.16

uke

44

man 31.10.16

BHSTM 2D: Presentasjon av arbeidskravet "barns tekstproduksjon"

0900-1045

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: cbom
Klasse: 2D
K.O.: stm

Hvordan støtte barns tekstproduksjon og tidlige skriving? Presentasjon av arbeidskrav

1115-1400

Fag: fah
Sted: Gymsal A-1425
Lærere: kbj
Klasse: 2D
K.O.: nhb

Førstehjelp

tir 01.11.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: A-1427
Lærere: cmn smh
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E
K.O.: stm

Tallforståelse

ons 02.11.16

tor 03.11.16

1100-1130

Sted: A-1647
Lærere: mpe
Klasse: 2D
K.O.: srle

Veiledning gruppe 4

1130-1215

Sted: A-1426
Lærere: ekg
Klasse: 2D

Høyst frivillig felleslunsj for den som vil

1215-1400

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2D
K.O.: stm

Telling

1415-1600

Sted: H-161
Lærere: tmib mpe mah kbj efj cmn cme cbom
Klasse: 2D

Klasseteammøte 2D. Tillitsvalgte møter.

fre 04.11.16

lør 05.11.16

søn 06.11.16

BHSTM: Innlevering av AK2 "Matematikkens plass i barnehagen" (S-MA1) på ITL

uke

45

man 07.11.16

1100-1145

Fag: klassen
Sted: H-163
Lærere: cbom
Klasse: 2D

1146-2146

Fag: klassen
Lærere: cbom
Klasse: 2D

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: mpe
Klasse: 2D
K.O.: stm

Overgangen fra barnehage til skole: Barnehagens arbeid med femåringene

tir 08.11.16

0815-0945

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2D
K.O.: stm

Tallsystemer

ons 09.11.16

0815-1600

Lærere: efj tmib mpe
Klasse: 2D
K.O.: srle

SRLE Fremlegg arbeidskrav R-TF1

0815-1600

Sted: H-220
Klasse: 2D

Fremlegg AK Kulturelt mangfold

0815-1145

Sted: H-214
Lærere: tmib efj mpe
Klasse: 2D
K.O.: srle

Presentasjon arbeidskrav R-TF1

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

BHSTM: Innlevering av AK 7 "Invitasjon til temakveld om språk og matematikk i barnehagen" (S-NO3) på ITL.

uke

46

man 14.11.16

tir 15.11.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: A-1427
Lærere: cmn smh
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E
K.O.: stm

Overgangen fra barnehage til skole

1515-1600

Fag: div
Sted: A-1427
Lærere: mbj iam ewl ejl bom
Gjester: kns
Klasse: SPED1 2MF 2KF 2E 2D 2C 2B 2A SPED2D

Stamming i førskolealder

ons 16.11.16

1215-1500

Fag: nor
Sted: A-1427
Lærere: cbom
Klasse: 2D
K.O.: stm

Overgangen fra barnehage til skole

tor 17.11.16

fre 18.11.16

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

0815-1600

Fag: prax
Gjester: mhe
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E

Grunnskolepraksis

tir 22.11.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A

Grunnskolepraksis

ons 23.11.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E

Grunnskolepraksis

tor 24.11.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E

Grunnskolepraksis

fre 25.11.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A

Grunnskolepraksis

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

0930-0955

Sted: M-703
Lærere: cbom
Klasse: 2D

Klassens time

1000-1045

Sted: A-1426
Lærere: cme kbj
Klasse: 2D
K.O.: nhb

Oppstart Helseprosjekt

1100-1400

Fag: ped
Sted: A-1425
Lærere: mah
Klasse: 2D
K.O.: nhb

Måltidet i barnehagen

tir 29.11.16

ons 30.11.16

0815-0945

Fag: ped
Sted: A-1427
Lærere: mpe
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A
K.O.: srle

Barn med særskilte behov

1015-1100

Sted: A-1426
Lærere: asvm
Klasse: 2c 2d

Informasjon om mulighetene for utenlandsopphold høst 2017

1100-1145

Fag: klassen
Sted: M-703
Lærere: cbom
Klasse: 2D

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1109
Lærere: cme
Klasse: 2D
K.O.: nhb

Helse 1

tor 01.12.16

1000-1145

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: mah
Klasse: 2D
K.O.: nhb1

Barn med spesielle behov

1215-1500

Fag: fah
Sted: H-214
Lærere: kbj
Klasse: 2D
K.O.: nhb

Fysisk aktivitet og helse

fre 02.12.16

BHSTM: Innlevering av AK 8 "Overgangen barnehage/skole" (S-TF1) på ITL.

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: mpe
Klasse: 2D
K.O.: stm

Barnehagens bruk av kartleggingsverktøy. Oppstart av AK

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1109
Lærere: cme
Klasse: 2D
K.O.: nhb

Helse 2

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

tir 06.12.16

ons 07.12.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: mpe
Klasse: 2D
K.O.: srle

Barn med nedsatt funksjonsevne i en inkluderende barnehage. Oppstart arbeidskrav R-PD1

tor 08.12.16

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1109
Lærere: cme
Klasse: 2D
K.O.: nhb

Helse 3

fre 09.12.16

Innlevering arbeidskrav S-TF1

1215-1500

Sted: L-1109
Lærere: cme kbj mah
Klasse: 2D
K.O.: nhb

Fremvisning av helseprosjekt

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

1000-1145

Fag: rle
Sted: A-1427
Lærere: ses
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E
K.O.: srle

Etikk (FB1)

1146-2146

Fag: klassen
Sted: A-1425
Lærere: cbom
Klasse: 2D

tir 13.12.16

ons 14.12.16

tor 15.12.16

fre 16.12.16

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene