HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 2E

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

0900-1145

Fag: rle
Sted: A-1427
Lærere: ses
Gjester: mpe ano tmib
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A
K.O.: srle

Intro SRLE + Kulturelt mangfold (RLE - FA1). (inntil 3 timer)

ons 17.08.16

0900-0945

Sted: H-214
Lærere: cme kbj job
Klasse: 2E
K.O.: nhb

Oppstart NHB

1100-1145

Sted: A-1427
Lærere: cbom
Klasse: 2D 2C 2B 2A 2E
K.O.: stm

Oppstart STM

tor 18.08.16

fre 19.08.16

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

1215-1400

Fag: rle
Sted: A-1427
Lærere: tmib
Gjester: ses
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A
K.O.: srle

Tro og kulturarv i relgioner og livssyn (FA2)

tir 23.08.16

0815-0945

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: tmib
Klasse: 2E
K.O.: srle

Tro og kulturarv i relgioner og livssyn

ons 24.08.16

0830-1000

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cme
Klasse: 2E
K.O.: nhb

Oppstart, turforbredelse

tor 25.08.16

0900-1145

Fag: nor
Sted: M-702
Lærere: cbom
Lærere: cbom
Klasse: 2E
K.O.: stm

Muntlig språk - dialogsamspill

fre 26.08.16

0900-1500

Fag: nam
Sted: Tur
Lærere: cme scs
Klasse: 2E
K.O.: nhb

Tur til Estenstadmarka

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

1000-1145

Fag: sam
Sted: H-162
Klasse: 2E
K.O.: srle

Barnehagens samfunnsmandat

1000-1145

Fag: sam
Lærere: kem
Klasse: 2E
K.O.: srle

Barnehagens samfunnsmandat

tir 30.08.16

ons 31.08.16

0815-1045

Fag: nor
Sted: H-220
Lærere: cbom
Klasse: 2E
K.O.: stm

Muntlig språk - begrepsutvikling

tor 01.09.16

fre 02.09.16

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

1000-1145

Fag: rle
Sted: A-1427
Lærere: tmib
Gjester: ses
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A
K.O.: srle

Fortellinger og høytider i religioner og livssyn (FA3)

tir 06.09.16

0815-1145

Fag: sam
Sted: L-1109
Lærere: kem
Klasse: 2E
K.O.: srle

Velferdsstatens og familiens fremvekst Barnehagen i samfunnet - ledelse

ons 07.09.16

0815-0945

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: tmib
Klasse: 2E
K.O.: srle

Fortellinger og høytider i relg. og livssyn

1100-1145

Sted: H-161
Gjester: cbom tmib smh mpe ...
Klasse: 2E Teammøte

Klasseteammøte klasse 2E for lærer og tillitsvalgte

1215-1400

Fag: nor
Sted: H-163
Lærere: cbom
Klasse: 2E
K.O.: stm

Muntlig språk - fonologi

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: akh
Klasse: 2E
K.O.: stm

Danning i barnehagen gjennom språk og kommunikasjon

1215-1500

Fag: mat
Sted: K-801 K-804
Lærere: smh
Klasse: 2E
K.O.: stm

Hva er barnehagematematikk? Oppstart arbeidskrav S-MA1

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

tir 13.09.16

0900-1145

Fag: rle
Sted: M-704
Lærere: tmib
Klasse: 2E
K.O.: srle

Ferdighetstrening Aa: Gruppe A-C, 1 time hver

1215-1500

Fag: rle
Sted: H-165
Lærere: tmib
Klasse: 2E
K.O.: srle

Ferdighetstrening Aa: Gruppe D-F, 1 time hver

ons 14.09.16

0815-0945

Fag: nor
Sted: H-163
Lærere: cbom
Klasse: 2E
K.O.: stm

Muntlig språk - morfologi og syntaks

1000-1145

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: smh
Klasse: 2E
K.O.: stm

Strukturer

1215-1600

Fag: sam
Sted: M-702
Lærere: kem
Klasse: 2E
K.O.: srle

Mangfold- kjønn, likestilling og likeverd

tor 15.09.16

1215-1600

Fag: nor
Sted: H-163
Lærere: cbom
Klasse: 2E
K.O.: stm

Barns muntlige språkutvikling (1/2 klasse)

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

fre 16.09.16

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

0900-1145

Fag: nor
Sted: Utendørs
Lærere: cbom
Klasse: 2E
K.O.: stm

Språkmiljø i uterommet (1/2 klasse: gruppe B). Vi møtes i Ringvebukta. Buss 3 og 4 går til Ringve museum.

1215-1500

Fag: nor
Sted: Utendørs
Lærere: cbom
Klasse: 2E
K.O.: stm

Språkmiljø i uterommet (1/2 klasse: gruppe A). Vi møtes i Ringvebukta. Buss 3 og 4 går til Ringve museum.

tir 20.09.16

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cme
Klasse: 2E
K.O.: nhb

Natur og teknikk. Oppstart arbeidskrav om leke.

ons 21.09.16

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: akh
Klasse: 2E
K.O.: srle

SRLE Kultur og mangfold

tor 22.09.16

0830-0855

Fag: rle
Sted: M-702
Lærere: ses tmib
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E
K.O.: srle

Om arbeidskrav R-RL1. Spørsmål besvares

0900-1145

Fag: mat
Sted: K-804 K-801
Lærere: smh
Klasse: 2E
K.O.: stm

Mengdelære

fre 23.09.16

lør 24.09.16

søn 25.09.16

BHSTM: Innlevering av AK 4 "Analyse av barns språk og meg selv som samtalepartner" (S-NO1) på ITL.

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

tir 27.09.16

0815-1145

Sted: A-1427
Lærere: saf
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A
K.O.: srle

Samisk seminar

ons 28.09.16

2E - Frist for innlevering av arbeidskrav N-NA1 (herbarium)

0815-0945

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: smh
Klasse: 2E
K.O.: stm

Begreper

1000-1045

Sted: H-214
Lærere: job? akh? kem? ano? tmib
Klasse: 2E
K.O.: srle

Felles oppstart arbeidskrav 4

1215-1500

Fag: sam
Sted: H-163
Lærere: kem? ano?
Klasse: 2E
K.O.: srle

SRLE Kulur og mangfold, metode akrav 4

tor 29.09.16

0900-1500

Fag: rle
Sted: H-165
Lærere: tmib
Klasse: 2E
K.O.: srle

Ferdighetstrening Ab: Gruppe A-F, 1 time hver

fre 30.09.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: H-162
Lærere: smh
Lærere: smh
Klasse: 2E
K.O.: stm

Logikk

1215-1300

Fag: mat
Sted: H-162
Lærere: smh
Klasse: 2E
K.O.: stm

Sortering

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

0900-1145

Fag: nor
Sted: H-214
Lærere: cbom
Klasse: 2E
K.O.: stm

Barns tekstproduksjon og tidlige skriving

1315-1600

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cme
Klasse: 2E
K.O.: nhb

Økologi 1

tir 04.10.16

1000-1145

Fag: fah
Sted: H-214
Lærere: kbj
Klasse: 2E
K.O.: nhb

Didaktikk og turforberedelse

1215-1500

Fag: mat
Sted: K-804 K-801
Lærere: smh
Klasse: 2E
K.O.: stm

Form

ons 05.10.16

1000-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cme
Klasse: 2E
K.O.: nhb

Økologi 2

tor 06.10.16

1215-1400

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: job
Klasse: 2E
K.O.: srle

Foreldresamarbeid

fre 07.10.16

1015-1045

Sted: M-704
Lærere: akh
Klasse: 2E

veiledning med studiegruppe 6

1215-1500

Fag: fah
Sted: A-1425 Gymsal
Lærere: kbj
Klasse: 2E
K.O.: nhb

Risikofylt lek

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

1000-1145

Fag: mat
Sted: K-801 K-804
Lærere: smh
Klasse: 2E
K.O.: stm

Barn og rom, gruppe 1

1415-1600

Fag: mat
Sted: K-801 K-804
Lærere: smh
Klasse: 2E
K.O.: stm

Barn og rom, gruppe 2

tir 11.10.16

0900-1145

Fag: fah
Sted: Gymsal A-1425
Lærere: kbj
Klasse: 2E
K.O.: nhb

Førstehjelp

ons 12.10.16

0900-1500

Sted: Frøset
Lærere: cme kbj
Klasse: 2E
K.O.: nhb

Høsttur Frøset

tor 13.10.16

0900-1600

Sted: Frøset
Lærere: cme kbj job
Klasse: 2E
K.O.: nhb

Høsttur Frøset

fre 14.10.16

0900-1600

Sted: Frøset
Lærere: cme kbj job
Klasse: 2E
K.O.: nhb

Høsttur Frøset

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

tir 18.10.16

Besøk Jødisk museum kl 11.50 - 14.00

ons 19.10.16

tor 20.10.16

fre 21.10.16

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cme
Klasse: 2E
K.O.: nhb

Økologi 3

1215-1500

Fag: mat
Sted: K-804 K-801
Lærere: smh
Klasse: 2E
K.O.: stm

Mønster

lør 22.10.16

søn 23.10.16

Innlevering arbeidskrav R-RL1 del A. Frist kl 2355

uke

43

man 24.10.16

tir 25.10.16

ons 26.10.16

1000-1045

Gjester: akh cbom job kbj ...
Klasse: 2E

Klasseteammøte 2E

tor 27.10.16

0900-1045

Fag: nor
Sted: H-163
Lærere: cbom
Klasse: 2E
K.O.: stm

Hvordan støtte barns tekstproduksjon og tidlige skriving? Presentasjon av arbeidskrav

1215-1500

Fag: mat
Sted: K-801 K-804
Lærere: smh
Klasse: 2E
K.O.: stm

Matematikk i barnelitteratur

fre 28.10.16

1000-1045

Sted: H-161
Gjester: tmib smh mpe kem ...
Klasse: 2E Teammøte

Klasseteammøte klasse 2E for lærere og tillitsvalgte

lør 29.10.16

søn 30.10.16

uke

44

man 31.10.16

tir 01.11.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: A-1427
Lærere: cmn smh
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E
K.O.: stm

Tallforståelse

ons 02.11.16

tor 03.11.16

fre 04.11.16

lør 05.11.16

søn 06.11.16

BHSTM: Innlevering av AK2 "Matematikkens plass i barnehagen" (S-MA1) på ITL

uke

45

man 07.11.16

tir 08.11.16

ons 09.11.16

1215-1400

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: smh
Klasse: 2E
K.O.: stm

Telling

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

BHSTM: Innlevering av AK 7 "Invitasjon til temakveld om språk og matematikk i barnehagen" (S-NO3) på ITL.

uke

46

man 14.11.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: akh
Klasse: 2E
K.O.: stm

Overgangen fra barnehage til skole: Barnehagens arbeid med femåringene

1215-1400

Fag: mat
Sted: K-801 K-804
Lærere: smh
Klasse: 2E
K.O.: stm

Tallsystemer

tir 15.11.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: A-1427
Lærere: cmn smh
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E
K.O.: stm

Overgangen fra barnehage til skole

1515-1600

Fag: div
Sted: A-1427
Lærere: mbj iam ewl ejl bom
Gjester: kns
Klasse: SPED1 2MF 2KF 2E 2D 2C 2B 2A SPED2D

Stamming i førskolealder

ons 16.11.16

0900-1145

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: cbom
Klasse: 2E
K.O.: stm

Overgangen fra barnehage til skole

tor 17.11.16

0815-1600

Sted: A-1615
Lærere: kem? ano? tmib
Klasse: 2E
K.O.: srle

SRLE Fremlegg arbeidskrav R-TF1

0815-1145

Sted: H-165
Lærere: job
Klasse: 2E
K.O.: srle

SRLE Fremlegg arbeidskrav R-TF1

0815-1145

Sted: A-1425
Lærere: kem? ano? tmib
Klasse: 2E
K.O.: srle

SRLE Fremlegg arbeidskrav R-TF1

1215-1600

Sted: H-214
Lærere: akh
Klasse: 2E
K.O.: srle

SRLE Fremlegg arbeidskrav R-TF1

fre 18.11.16

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

0815-1600

Fag: prax
Gjester: mhe
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E

Grunnskolepraksis

tir 22.11.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A

Grunnskolepraksis

ons 23.11.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E

Grunnskolepraksis

tor 24.11.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E

Grunnskolepraksis

fre 25.11.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A

Grunnskolepraksis

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

0815-1045

Fag: ped
Sted: M-702
Lærere: job
Klasse: 2E
K.O.: nhb

NHB: Mangfold - trivsel + måltid

1100-1400

Fag: nam
Sted: L-1109
Lærere: cme
Klasse: 2E
K.O.: nhb

Helse 1

1415-1500

Sted: L-1109
Lærere: cme kbj
Klasse: 2E
K.O.: nhb

Oppstart Helseprosjekt

tir 29.11.16

ons 30.11.16

0815-0945

Fag: ped
Sted: A-1427
Lærere: mpe
Klasse: 2E 2D 2C 2B 2A
K.O.: srle

Barn med særskilte behov

tor 01.12.16

0815-1045

Fag: fah
Sted: A-1425
Lærere: kbj
Klasse: 2E
K.O.: nhb

Fysisk aktivitet og helse

1100-1145

Sted: A-1425
Lærere: asvm
Klasse: 2e

Informasjon om mulighetene for utenlandsopphold høst 2017

1215-1400

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: job
Klasse: 2E
K.O.: nhb

Barn med særskilte behov

fre 02.12.16

BHSTM: Innlevering av AK 8 "Overgangen barnehage/skole" (S-TF1) på ITL.

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cme
Klasse: 2E
K.O.: nhb

Helse 2

tir 06.12.16

0900-1145

Sted: L-1109
Lærere: cme
Klasse: 2E
K.O.: nhb

Helse 3

1215-1600

Fag: ped
Sted: A-1425
Lærere: mpe
Klasse: 2E
K.O.: stm

Barnehagens bruk av kartleggingsverktøy. Oppstart av AK S- PD1

ons 07.12.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: akh
Klasse: 2E
K.O.: srle

Barn med nedsatt funksjonsevne/Oppstart AK 3

tor 08.12.16

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cme kbj job
Lærere: cme
Klasse: 2E
K.O.: nhb

Fremvisning av helseprosjekt

fre 09.12.16

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

1000-1145

Fag: rle
Sted: A-1427
Lærere: ses
Klasse: 2A 2B 2C 2D 2E
K.O.: srle

Etikk (FB1)

tir 13.12.16

ons 14.12.16

tor 15.12.16

fre 16.12.16

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene