HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 2G1

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

ons 17.08.16

tor 18.08.16

fre 19.08.16

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

tir 23.08.16

ons 24.08.16

tor 25.08.16

fre 26.08.16

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

tir 30.08.16

ons 31.08.16

tor 01.09.16

0815-0900

Sted: A-1548
Lærere: ano saf mal isol gse hkb pgr mpe aber hwi bad gst kka tmib efj tkr sae
Klasse: Teammøte 2G2 2G1

Klasseteammøte

fre 02.09.16

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

0815-1145

Fag: mus
Sted: A-1520 A-1517 A-1522 A-1523 A-1617 A-1620
Lærere: gse
Klasse: 2G1
K.O.: kkk2

Oppstart av arbeidskravet De yngste. Vi møter på rom 1520.

1215-1600

Fag: dram
Sted: A-1525
Lærere: gst
Klasse: 2G1
K.O.: kkk2

Dramaundervisning knyttet til "de yngste". Vi ser eksempler på kunstmøter med de yngste barna, og diskuterer disse i lys av dramatiske grunnelementer, virkemidler og dramaturgi.

tir 06.09.16

0815-1145

Sted: A-1524 A-1523 A-1522 A-1525 M-504
Lærere: gse gst
Klasse: 2G1
K.O.: kkk2

Gruppene arbeider selvstendig med arbeidskravet "De yngste"

1215-1600

Fag: mus
Sted: A-1520
Lærere: gse
Klasse: 2G1
K.O.: kkk2

Eget arbeid med "De yngste" Dette rommet er tilgjengelig for dere.

1215-1600

Fag: dram
Sted: A-1524 M-504 A-1523 A-1522
Lærere: gst
Klasse: 2G1
K.O.: kkk2

Rommet er disponibelt for gruppene til å jobbe med arbeidskravet "De yngste". Fra klokken 1430 er rom 504 avsatt til veiledning av gruppe 1: 1430 og gruppe 2: 1500-1530.

ons 07.09.16

0815-0945

Sted: M-504
Lærere: gse gst
Klasse: 2G1
K.O.: kkk2

Veiledning fra faglærere: gruppe 3 kl 0815,gruppe 4 kl. 0845 og gruppe 5 kl. 0915.

1000-1145

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: tkr
Klasse: 2G1
K.O.: kkk2

Didaktikk og de yngste

1215-1600

Sted: A-1521 A-1524 A-1523 A-1522 A-1525 M-504
Lærere: hwi
Lærere: gse gst
Klasse: 2G1
K.O.: kkk2

Eget arbeid "De yngste"

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

0900-0945

Sted: L-1109
Lærere: tkr sae
Klasse: 2G1
K.O.: kkk2

Oppstart arbeidskrav barn og rom

1000-1045

Fag: klassen
Sted: L-1109
Lærere: tkr
Klasse: 2G1

Klassens time

1215-1600

Sted: M-504
Lærere: hwi
Lærere: gse gst
Klasse: 2G1
K.O.: kkk2

Visning av arbeidskravet De yngste

fre 09.09.16

0815-1145

Sted: A-1419
Lærere: tkr sae
Klasse: 2G1
K.O.: kkk2

Undervisning barn og rom - praktisk arbeid

1215-1500

Sted: A-1419
Lærere: tkr sae
Klasse: 2G1
K.O.: kkk2

Undervisning barn og rom

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

tir 13.09.16

ons 14.09.16

tor 15.09.16

fre 16.09.16

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

tir 20.09.16

ons 21.09.16

tor 22.09.16

fre 23.09.16

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

tir 27.09.16

ons 28.09.16

tor 29.09.16

fre 30.09.16

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

1415-1500

Sted: H-161
Lærere: gst kka mpe tmib efj tkr hkb gse sae aber ano saf mal isol pgr hwi bad
Klasse: 2G2 2G1 Teammøte

Klasseteammøte

1515-1600

Sted: H-161
Lærere: gst kka mpe tmib efj tkr hkb gse sae aber ano saf mal isol pgr hwi bad
Klasse: Teammøte 2G2 2G1

Klasseteammøte

tir 04.10.16

ons 05.10.16

tor 06.10.16

fre 07.10.16

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

tir 11.10.16

ons 12.10.16

tor 13.10.16

fre 14.10.16

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

tir 18.10.16

ons 19.10.16

tor 20.10.16

fre 21.10.16

lør 22.10.16

søn 23.10.16

uke

43

man 24.10.16

0815-1600

Fag: k&h
Sted: A-1427
Lærere: sae
Klasse: 2G1
K.O.: kkk2

IKT i barnehagen og digital billedfortelling Med visning

tir 25.10.16

0815-1600

Fag: k&h
Sted: A-1419
Lærere: sae
Klasse: 2G1
K.O.: kkk2

Eksamensforberedelse brodering og billedboka - praktisk arbeid + veiledning

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

0815-1600

Sted: A-1418
Lærere: pgr isol? mal?
Klasse: 2G1 2G2
K.O.: kkk2

Gruppearbeid om arbeidskrav K2-PD1 Barn og rom Legg frem eget prosjekt for resten av gruppen (B før lunsj, A etter lunsj)

ons 26.10.16

0815-1145

Lærere: tkr sae
Klasse: 2G1
K.O.: kkk2

Arbeid med framlegg arbeidskrav et Barn og rom

1215-1600

Sted: L-1109
Lærere: tkr sae
Klasse: 2G1
K.O.: kkk2

Framlegg arbeidskrav et Barn og rom

tor 27.10.16

0815-0945

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: mpe
Klasse: 2G2 2G1
K.O.: srle

Barn med særskilte behov. Faglig intro a-krav R-PD1

1000-1045

Sted: A-1427
Lærere: tmib tkr saf mpe ano
Klasse: 2G2 2G1
K.O.: srle

Presentere SRLE, Oppstart R-TF1.

1100-1145

Sted: A-1427
Lærere: ano
Klasse: 2G2 2G1
K.O.: srle

Samfunnsmandat og profesjon

1215-1500

Sted: H-163
Lærere: tmib
Klasse: 2G1
K.O.: srle

Religion, verdier og danning

1515-1600

Sted: H-163
Lærere: tmib
Klasse: 2G1
K.O.: srle

Gruppene begynner arbeidet med R-TF1

fre 28.10.16

0830-1145

Sted: L-1109 L-1114 A-1517 A-1520 A-1523 A-1524
Lærere: gst gse
Klasse: 2G1
K.O.: kkk2

Disse rommene har dere tilgjengelig til å jobbe gruppevis med den praktiske eksamenen, og vi fordeler det slik: gr 1 rom 1114, gr 2 rom 1520, gr 3 rom 1517,gr 4 rom 1523, gr.5 rom 1524. Men alle møter først kl 8.30 for felles oppstart og utdeling av oppgave på rom 504.

0830-0945

Fag: flere
Sted: M-504
Lærere: gst gse
Klasse: 2G1
K.O.: kkk

Utdeling og oppstart av praktisk eksamen. Alle møter på 504 kl 8.30.

1215-1300

Fag: klassen
Sted: H-162
Lærere: tkr
Klasse: 2G1

Klassens time

lør 29.10.16

søn 30.10.16

uke

44

man 31.10.16

tir 01.11.16

ons 02.11.16

tor 03.11.16

fre 04.11.16

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

tir 08.11.16

ons 09.11.16

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

uke

46

man 14.11.16

tir 15.11.16

ons 16.11.16

tor 17.11.16

fre 18.11.16

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

Innlevering av Mappeeksamen . 2 produkt k og h

0800-0000

Sted: H-220
Klasse: 2G1

Innlev. KKK MAP1 (form.prod.)21.11. kl.9-1130. Hentes 23.11. e.kl.12.

0830-1600

Sted: K-804 M-504 A-1620 A-1617 A-1525 A-1517
Lærere: gst gse
Klasse: 2G1
K.O.: kkk2

Jobbing med Praktisk eksamen i KKK + veiledning. Se plan på its Learning

tir 22.11.16

0800-0000

Sted: H-220
Klasse: 2G1

Innlev. KKK MAP1 (form.prod.)21.11. kl.9-1130. Hentes 23.11. e.kl.12.

0815-0945

Fag: sam
Sted: L-1109
Lærere: efj
Klasse: 2G1
K.O.: srle

Prosjektplanlegging og forskningsmetode

1000-1145

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: mpe
Klasse: 2G1
K.O.: srle

Kultur og mangfold

1215-1600

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: mpe
Klasse: 2G1
K.O.: srle

Barn med nedsatt funksjonsevne i en inkluderende barnehage. Oppstart a-krav R-PD1

ons 23.11.16

0800-0000

Sted: H-220
Klasse: 2G1

Innlev. KKK MAP1 (form.prod.)21.11. kl.9-1130. Hentes 23.11. e.kl.12.

0815-1145

Fag: sam
Sted: L-1109
Lærere: efj
Klasse: 2G1
K.O.: srle

Kulturelt mangfold og sosial ulikhet. Rammeplanens samfunnsmandat

1215-1600

Fag: rle
Sted: M-703
Lærere: tmib
Klasse: 2G1
K.O.: srle

Religiøst mangfold

tor 24.11.16

0815-0945

Sted: H-231
Lærere: saf
Klasse: 2G1
K.O.: srle

Samisk kultur

1000-1145

Sted: A-1621 H-312 A-1622
Lærere: tmib tkr mpe efj saf
Klasse: 2G1
K.O.: srle

Gruppeveiledning R-TF1

1215-1600

Fag: rle
Sted: H-162
Lærere: tmib
Klasse: 2G1
K.O.: srle

Høytider i barnehagen

fre 25.11.16

0900-1500

Sted: A-1525 A-1617 A-1620 M-504
Lærere: gse gst
Klasse: 2G1
K.O.: kkk2

Praktisk eksamen i KKK

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

tir 29.11.16

ons 30.11.16

tor 01.12.16

fre 02.12.16

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

tir 06.12.16

ons 07.12.16

tor 08.12.16

fre 09.12.16

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

tir 13.12.16

ons 14.12.16

tor 15.12.16

fre 16.12.16

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene