HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 2MF

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

0900-1145

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: mhs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Høytider

ons 17.08.16

0900-1400

Fag: rle
Sted: L-1109
Lærere: mhs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

AK R2-RL1 Livssynsmangfold og barnehagens årsplan

tor 18.08.16

0815-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cke? cmn?
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Intro/Barns lek med naturmateriale

fre 19.08.16

0815-1600

Fag: nam
Sted: L-1109
Lærere: cke? cmn?
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Tur i fjæra og ladestien

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

0815-1045

Fag: mat
Sted: H-214
Gjester: cmn
Lærere: cmn
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Hva er barnehagematematikk?

tir 23.08.16

0900-1145

Fag: mus
Sted: A-1524 A-1523 A-1522 A-1521
Lærere: ssh
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Poetiske tekster

1215-1500

Fag: nor
Sted: H-220
Lærere: cfo
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Poetiske tekster

ons 24.08.16

0815-1045

Fag: rle
Sted: H-220
Lærere: mhs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Krise og sorg1 + utlevering AK R2-PD2

tor 25.08.16

0815-1045

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: mbj
Lærere: mka? mbj?
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Det kroppslige og spenningssøkende barnet

fre 26.08.16

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

tir 30.08.16

1000-1145

Fag: fah
Sted: A-1425
Lærere: aber
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Kroppslighet

1215-1400

Fag: mat
Sted: K-804
Gjester: cmn
Lærere: cmn
Klasse: 2MF
K.O.: stm

strukturer

ons 31.08.16

0900-1145

Fag: nor
Sted: M-702
Lærere: cfo
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Barns muntlige språkutvikling

tor 01.09.16

1000-1400

Fag: fah
Sted: Frøset
Lærere: aber
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Samarbeid og lek i naturen

fre 02.09.16

0815-1045

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: msc
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Den flerkulturelle barnehagen

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

0815-1045

Fag: mat
Sted: K-804
Gjester: cmn
Lærere: cmn
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Poetiske tekster

1215-1500

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: cfo
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Barns muntlige språkutvikling

tir 06.09.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: H-220
Lærere: cmn
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Symmetri, mønster og rytme

1215-1500

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: mhs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Krise og sorg 2

1515-1600

Fag: mus
Sted: H-214
Lærere: ssh
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Veiledning arbeidskrav

ons 07.09.16

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

1215-1500

Fag: mus
Sted: A-1520
Lærere: ssh
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Rytme/groove

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

tir 13.09.16

0900-1500

Fag: mus
Sted: A-1617 A-1620
Lærere: ssh
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Veiledning av arbeidskrav

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

ons 14.09.16

1215-1500

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Mengdelære

tor 15.09.16

1215-1600

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cke? cmn?
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Undring og eksprimentering

fre 16.09.16

0900-1145

Fag: sam
Sted: M-702
Lærere: gjs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Velferdsstat 1

1215-1400

Sted: A-1520
Gjester: cmn
Lærere: cfo ssh cmn mbj
Klasse: 2MF
K.O.: stm

SS-TF1 (MU-NO-MA)

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

0900-1045

Sted: H-165
Lærere: tmib tina ssh msc mka mhs mbj gjs cmn cke cfo aber
Klasse: 2MF

klasseteammøte

tir 20.09.16

0900-1145

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: cfo
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Barns muntlige språkutvikling

1415-1600

Fag: mat
Sted: H-162
Lærere: cmn
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Sortering

ons 21.09.16

tor 22.09.16

0900-1045

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: gjs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Velferdsstat 2

1215-1500

Fag: ped
Sted: A-1427
Lærere: mbj
Lærere: mka? mbj?
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Kreativ bruk av uterom. Oppstart AK 5N-FH3

1215-1500

Fag: ped
Sted: A-1515 A-1516 A-1621
Lærere: kne
Klasse: 2MF

arbeid i grupper

fre 23.09.16

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

tir 27.09.16

0815-0945

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Logikk

1215-1500

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: cfo
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Barns muntlige språkutvikling

ons 28.09.16

0900-1045

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: cfo
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Barns muntlige språkutvikling, delingstime - gruppe 1

1100-1300

Fag: nor
Sted: H-165
Lærere: cfo
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Barns muntlige språkutvikling - delingstime gruppe 2

tor 29.09.16

fre 30.09.16

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: msc
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

En barnehage for alle

tir 04.10.16

0900-1145

Fag: mat
Sted: K-801 A-1617 A-1414 A-1647 Kapellangårdgangen
Lærere: oth cmn smh
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Matematikkdag

1215-1400

Fag: mat
Sted: H-231
Lærere: CMN
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Logikk

ons 05.10.16

1000-1145

Fag: ped
Sted: M-702
Lærere: mpe
Klasse: 2NF 2MF 2KF
K.O.: srle

Barn med nedsatt funksjonsevne

1215-1500

Fag: sam
Sted: H-162
Lærere: gjs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Nærmiljø 1

tor 06.10.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: ehb
Klasse: 2MF
K.O.: nhb2

Prosjektarbeid og pedagogisk dokumenatsjon

1215-1500

Fag: nam
Sted: H-162
Lærere: cke? cmn?
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Økologi 1

fre 07.10.16

lør 08.10.16

søn 09.10.16

Innlevering Arbeidskrav. Naturfag.Undring og eksperimentering

uke

41

man 10.10.16

1215-1600

Sted: H-231
Lærere: mhs msc
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

AK R2-PD2 Presentasjon "barn i sårbare situasjoner"

tir 11.10.16

0815-0945

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: mbj
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Kulturelt mangfold som ressurs

1415-1600

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Barn og rom

ons 12.10.16

1000-1145

Fag: sam
Sted: H-231
Lærere: gjs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Nærmiljø 2

1215-1600

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: tmib
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Kristendommen

tor 13.10.16

0830-1145

Fag: fah
Sted: Gymsal M-703
Lærere: aber
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Arbeidskrav HLR

fre 14.10.16

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

tir 18.10.16

0900-1145

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: cfo
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Om kartlegging

1215-1500

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Tallforståelse

ons 19.10.16

tor 20.10.16

fre 21.10.16

lør 22.10.16

søn 23.10.16

uke

43

man 24.10.16

tir 25.10.16

1215-1500

Fag: mat
Sted: A-1426
Lærere: cmn
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Form

ons 26.10.16

0815-1145

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: tmib
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Islam

tor 27.10.16

fre 28.10.16

lør 29.10.16

søn 30.10.16

Innlevering refleksjon til matematikkdagen

uke

44

man 31.10.16

tir 01.11.16

1415-1600

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Tallsystem

ons 02.11.16

0815-1145

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: tmib
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Hinduisme og Buddhisme

tor 03.11.16

fre 04.11.16

0900-1145

Fag: nor
Sted: H-163
Lærere: cfo
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Flerspråklighet

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

tir 08.11.16

ons 09.11.16

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

uke

46

man 14.11.16

0815-0945

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: mhs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Sekulære livssyn

tir 15.11.16

0900-1145

Fag: sam
Lærere: gjs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Besøk Jødisk museum

1215-1400

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: cfo
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Barn lager tekster

1515-1600

Fag: div
Sted: A-1427
Lærere: mbj iam ewl ejl bom
Gjester: kns
Klasse: SPED1 2MF 2KF 2E 2D 2C 2B 2A SPED2D

Stamming i førskolealder

ons 16.11.16

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cke
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Bærekraftig utvikling/gjennbruk Flyttet-ikke obligatorisk

1215-1400

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: gjs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Etnisitet og nasjonalisme

tor 17.11.16

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

1215-1500

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: cfo
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Overgangen barnehage skole

fre 18.11.16

0900-1145

Fag: nam
Sted: H-214
Lærere: cke
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Økologi Flyttet-ikke obligatorisk

1215-1600

Sted: H-220
Lærere: mhs
Lærere: gjs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

AK R2-TF2 Livssynsminoriteter og nærmiljø

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

0900-1045

Sted: H-165
Lærere: tmib tina ssh msc mka mhs mbj gjs cmn cfo cke aber
Klasse: 2MF

klasseteammøte

tir 22.11.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: mbj
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Overgangen barnehage skole

1415-1600

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Overgangen fra barnehage til skole

ons 23.11.16

tor 24.11.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: mbj
Lærere: mka? mbj?
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Psykisk helse. Bruk av tolk og morsmålsassistent

1215-1300

Sted: H-163
Lærere: asvm
Klasse: 2MF

Informasjon om mulighetene for utenlandsopphold høst 2017

fre 25.11.16

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2MF

Grunnskolepraksis

tir 29.11.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2MF

Grunnskolepraksis

ons 30.11.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2MF

Grunnskolepraksis

tor 01.12.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2MF

Grunnskolepraksis

fre 02.12.16

0815-1600

Fag: prax
Klasse: 2MF

Grunnskolepraksis

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

tir 06.12.16

0900-1145

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: cfo
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Digital fortelling

ons 07.12.16

tor 08.12.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: msc
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Foreldresamarbeid

fre 09.12.16

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

tir 13.12.16

1415-1600

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: cfo
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Digital fortelling, S-NO2

ons 14.12.16

tor 15.12.16

fre 16.12.16

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene