HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 3G2

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

1400-1500

Sted: H-163
Lærere: mpe cbom akr smh mah kfr efj
Klasse: 3G2

Klasseteam 3g2 og 3g1

tor 11.08.16

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

ons 17.08.16

tor 18.08.16

fre 19.08.16

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

0815-1045

Fag: mat
Sted: K-804 K-801
Gjester: smh
Lærere: smh
Klasse: 3G2
K.O.: stm

Hva er barnehagematematikk?

1100-1400

Fag: nor
Sted: H-162
Lærere: cbom
Klasse: 3G2
K.O.: stm

Barns muntlige språkutvikling - dialogsamspill

1415-1600

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: hkb
Klasse: 3G2
K.O.: nhb

Kroppen vår. Smittsomme sykdommer, lus og skabb.

tir 23.08.16

0815-1045

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: cbom
Klasse: 3G2
K.O.: stm

Barns muntlige språkutvikling - begrepsutvikling

1100-1300

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: mpe
Klasse: 3G2
K.O.: stm

Danning i barnehagen gjennom språk og kommunikasjon

1415-1600

Sted: L-1111
Lærere: ssan
Lærere: hkb
Klasse: 3G2
K.O.: nhb

Oppstart helseprosjekt

ons 24.08.16

0815-0945

Fag: nam
Sted: L-1109
Lærere: hkb
Klasse: 3G2
K.O.: nhb

Immunforsvaret, allergi ,innemiljø

1000-1300

Fag: mat
Sted: L-1111
Gjester: smh
Lærere: smh
Klasse: 3G2
K.O.: stm

Mengdelære Oppstart arbeidskrav S-MA1

1315-1600

Fag: fah
Sted: M-703
Lærere: ssan
Gjester: cbom
Klasse: 3G2
K.O.: nhb

Fysisk aktivitet og helse

tor 25.08.16

0815-1045

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: smh
Klasse: 3G2
K.O.: stm

Sortering og begreper

1100-1400

Fag: sam
Sted: A-1426
Lærere: efj
Klasse: 3G2
K.O.: lsu

Barnehagen som organisasjon og en lærende organisasjon

1415-1500

Sted: A-1426
Lærere: kfr
Klasse: 3G2

AVLYST PGA SYKDOM - Se itslearning. Kort bli-kjent møte med klassestyrer/praksisveileder -Karianne.

fre 26.08.16

0815-1400

Fag: nam
Sted: Tur
Lærere: hkb
Klasse: 3G2
K.O.: nhb

Høsttur

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

tir 30.08.16

ons 31.08.16

tor 01.09.16

fre 02.09.16

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

tir 06.09.16

ons 07.09.16

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

tir 13.09.16

ons 14.09.16

tor 15.09.16

fre 16.09.16

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

tir 20.09.16

1515-1600

Sted: H-161
Lærere: ssan smh mse mah kfr hma hkb efj cbom akr ahs ads
Klasse: 3G2 3G1 Teammøte

Klasseteammøte 3G1 og 3G2

ons 21.09.16

tor 22.09.16

fre 23.09.16

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

tir 27.09.16

ons 28.09.16

tor 29.09.16

fre 30.09.16

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

0815-1045

Fag: mat
Sted: K-804 K-801
Lærere: smh
Klasse: 3G2
K.O.: stm

Barn og rom

1100-1300

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: hkb
Klasse: 3G2
K.O.: nhb

Oppsummering av økologi og biologisk mangfold. Immunsystemet, vaksiner og allergi.

1315-1600

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: kfr
Klasse: 3G2
K.O.: lsu

Pedagogisk ledelse

tir 04.10.16

Frist for innlevering av artssamling, arbeidskrav N-NA1

Frist for innlevering av gruppevis presentasjon av helseprosjekt (arbeidskrav N-TF2) på it`s learning

0815-1145

Fag: fah
Sted: Gymsal A-1616
Lærere: ssan
Klasse: 3G2
K.O.: nhb

Førstehjelp

1215-1600

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: hkb
Klasse: 3G2
K.O.: nhb

Forebyggende helsearbeid. Mat i barnehagen. Giftige planter og dyr

ons 05.10.16

0815-1145

Fag: nam
Sted: L-1109
Lærere: hkb
Klasse: 3G2 3G1
K.O.: nhb

Syn og hørsel. Eksamensforberedelser

1215-1500

Fag: mat
Sted: K-801 K-804
Lærere: smh
Klasse: 3G2
K.O.: stm

Form

1515-1600

Fag: klassen
Sted: K-804
Klasse: 3G2

Klassens time

tor 06.10.16

0815-1045

Fag: nor
Sted: L-1109
Lærere: cbom
Klasse: 3G2
K.O.: stm

Barns muntlige språkutvikling - fonologi

1100-1400

Fag: mat
Sted: K-801 K-804
Lærere: smh
Lærere: smh
Klasse: 3G2
K.O.: stm

Mønster

fre 07.10.16

0815-0945

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: cbom
Klasse: 3G2
K.O.: stm

Barns muntlige språkutvikling - morfologi og syntaks

1000-1145

Sted: L-1111
Lærere: ssan
Lærere: hkb
Klasse: 3G2
K.O.: nhb

Presentasjon av helseprosjekt, arbeidskrav N-TF2

1215-1400

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: kfr
Klasse: 3G2
K.O.: lsu

Verdibasert pedagogisk ledelse

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

tir 11.10.16

ons 12.10.16

tor 13.10.16

fre 14.10.16

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

tir 18.10.16

ons 19.10.16

tor 20.10.16

fre 21.10.16

lør 22.10.16

søn 23.10.16

STM: Innlevering av ak 4, Analyse av barns språk og meg selv som samtalepartner. S-NO1

uke

43

man 24.10.16

tir 25.10.16

ons 26.10.16

tor 27.10.16

fre 28.10.16

0900-0945

Sted: H-161
Lærere: smh mse mpe mah kfr hma cbom efj akr ahs ads
Klasse: Teammøte 3G2 3G1

Klasseteammøte 3G1 og 3G2

lør 29.10.16

søn 30.10.16

STM: Innlevering av ak 2, Matematikkens plass i barnehagen. S-MA1.

uke

44

man 31.10.16

0815-1045

Fag: mat
Sted: L-1109
Lærere: smh
Klasse: 3G2 3G1
K.O.: stm

Tallforståelse Oppstart arbeidskrav S-MA2

1100-1300

Fag: fah
Sted: L-1109
Lærere: ahs
Klasse: 3G2
K.O.: nhb

Spenningssøking, risiko og sikkerhet

1315-1600

Fag: sam
Sted: A-1426
Lærere: efj
Klasse: 3G2
K.O.: lsu

Profesjoner - barnehagelærerprofesjonen

tir 01.11.16

0815-1145

Fag: fah
Sted: Gymsal M-703
Lærere: ahs
Klasse: 3G2
K.O.: nhb

Didaktisk planlegging av bevegelseslek

1215-1500

Fag: nor
Sted: L-1109
Lærere: akr
Klasse: 3G2
K.O.: stm

Barns tekstproduksjon og tidlig skriving

ons 02.11.16

0815-0945

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: akr
Klasse: 3G2
K.O.: stm

Hvordan støtte barns tekstproduksjon og tidlig skriving. Presentasjon av Arbeidskrav 5 Barneprodusert tekst

1215-1400

Fag: fah
Sted: L-1109
Lærere: ahs
Klasse: 3G2
K.O.: nhb

Spenningssøking, risiko og sikkerhet

1415-1600

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: kfr
Klasse: 3G2
K.O.: lsu

Utvikling av en lærende barnehage

tor 03.11.16

0815-1045

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: mpe
Klasse: 3G2
K.O.: stm

Overgangen fra barnehage til skole: Barnehagens arbeid med femåringene.

1100-1400

Fag: fah
Sted: Gymsal
Lærere: ahs
Klasse: 3G2
K.O.: nhb

Lekmiljø i gymsal

1100-1300

Fag: fah
Sted: M-703
Klasse: 3G2

1415-1600

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: akr
Klasse: 3G2
K.O.: stm

Overgangen fra barnehage til skole

fre 04.11.16

0815-1045

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: smh
Lærere: smh
Klasse: 3G2
K.O.: stm

Overgangen fra barnehage til skole

1100-1145

Fag: klassen
Sted: H-162
Klasse: 3G2

1215-1400

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: hma
Klasse: 3G2
K.O.: lsu

Danning til profesjonsutøver

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

tir 08.11.16

ons 09.11.16

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

LSU: Innlevering av førsteutkast ak 1, Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjon. L- TF1

uke

46

man 14.11.16

tir 15.11.16

ons 16.11.16

tor 17.11.16

fre 18.11.16

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

tir 22.11.16

ons 23.11.16

tor 24.11.16

0900-1500

Sted: Gymsal H-030 L-1108
Klasse: 3G1 3G2

Skr.eksamen NHB

fre 25.11.16

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

tir 29.11.16

ons 30.11.16

tor 01.12.16

fre 02.12.16

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

Grunnskolepraksis 3G denne uka

tir 06.12.16

ons 07.12.16

tor 08.12.16

fre 09.12.16

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

tir 13.12.16

ons 14.12.16

tor 15.12.16

fre 16.12.16

lør 17.12.16

søn 18.12.16

STM: Innlevering av ak 8, Overgangen barnehage/skole. S-TF1

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene