HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 3INT

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

fre 12.08.16

0900-1300

Sted: A-1615
Lærere: gjs msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Oppstart fordypning med film og lunch

1315-1400

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: gjs?
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Oppstartsinfo LSU

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

0900-1145

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: gjs
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Barn og barndom i tid og rom

tir 16.08.16

0830-1145

Sted: A-1419
Lærere: ssh jmo
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Musikk og kunst i ett globalt perspektiv/ Oppstart #trashartqmuc

1215-1600

Sted: A-1419
Lærere: ssh jmo
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Ekskursjon Hegstadmyra Gjenvinningsstasjon #trashartqmuc

ons 17.08.16

0900-1600

Sted: A-1419 A-1418
Lærere: ssh jmo
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Forelesing/Selvstendig arbeid #trashartqmuc

tor 18.08.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Oppdragelse og verdier i ulike kulturer

1215-1600

Sted: A-1419
Lærere: ssh jmo
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Oppstart ressursbok/Veiledning/selvstendig arbeid trashart

fre 19.08.16

0900-1145

Sted: H-162
Lærere: gjs msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Forberedelse til case-studier

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Den norske barnehagen sett utenfra

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

0900-1145

Fag: sam
Sted: A-1425
Lærere: gjs?
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Barnehagelærerprofesjonen

1215-1500

Sted: A-1416
Lærere: ssh jmo
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Veiledning #trashartqmuc

tir 23.08.16

0900-1430

Sted: H-165
Lærere: msc gjs
Lærere: gjs msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

AK 1 fagdag-Gjertrud ALLE MØTER KL.9.00 PÅ ROM 1615

0900-1430

Sted: A-1615
Lærere: msc gjs
Lærere: gjs msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

AK 1 fagdag-Marianne

ons 24.08.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: asvm
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Displin og straff i ulike kulturer

1215-1500

Fag: sam
Sted: H-162
Lærere: gjs
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Barns rettigheter i ulike land

tor 25.08.16

0815-0945

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: kka
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Danning til profesjonsutøver

1215-1500

Fag: sam
Sted: H-163
Lærere: gjs
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Barnehagen som organisasjon + div

fre 26.08.16

0815-1145

Sted: A-1426
Lærere: msc gjs
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Praksisforberedelse

1215-1500

Sted: A-1419
Lærere: ssh jmo
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Arbeid med ressursbok

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

1000-1145

Fag: ped
Sted: A-1615
Lærere: kka
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Profesjonsetikk

1215-1500

Fag: ped
Sted: A-1615
Lærere: kka?
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Pedagogisk ledelse

tir 30.08.16

0900-1145

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: gjs
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Tilbud til førskolebarn i ulike land

1215-1500

Sted: A-1418 A-1419
Lærere: ssh jmo
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Selvstendig arbeid trashart

ons 31.08.16

0830-1145

Sted: A-1416
Lærere: ssh msc jmo
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Visning av #trashartqmuc og framlegg av ressursbok

1215-1500

Sted: A-1419
Lærere: gjs msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Selvestendig arbeid med praksiskontrakt - faglærere disponible

tor 01.09.16

1215-1500

Sted: A-1418 A-1419
Lærere: ssh jmo
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Selvstendig arbeid med ressursboka

fre 02.09.16

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: obl
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3YNG
K.O.: bach

Introduksjon til bacheloroppgaven 1

1415-1600

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: mah
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3YNG
K.O.: bach

Introduksjon til bacheloroppgaven 2

tir 06.09.16

0815-0945

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: ptg
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3YNG
K.O.: bach

Arbeidsformer og forskningsmetoder i en bacheloroppgave 1

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: ekg
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3YNG
K.O.: bach

Arbeidsformer og forskningsmetoder i en bacheloroppgave 2

ons 07.09.16

0815-1045

Sted: A-1615
Lærere: gjs msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Forberedelse til Case

1100-1145

Sted: H-162
Lærere: msc
Klasse: 3INT

Klassemøte

1100-1500

Fag: fordyp
Klasse: 3INT

1215-1600

Sted: H-162
Lærere: msc gjs
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Kick-off bachelor

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

0815-1200

Sted: H-214
Lærere: msc gjs
Lærere: gjs msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

På vei ut i verden-gruppesamtaler i praksis med praksisveileder. Se egen plan på ITL.

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

tir 13.09.16

ons 14.09.16

tor 15.09.16

fre 16.09.16

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

tir 20.09.16

ons 21.09.16

tor 22.09.16

fre 23.09.16

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

tir 27.09.16

ons 28.09.16

tor 29.09.16

fre 30.09.16

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

tir 04.10.16

ons 05.10.16

tor 06.10.16

fre 07.10.16

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

tir 11.10.16

ons 12.10.16

tor 13.10.16

fre 14.10.16

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

tir 18.10.16

ons 19.10.16

tor 20.10.16

fre 21.10.16

lør 22.10.16

søn 23.10.16

uke

43

man 24.10.16

tir 25.10.16

ons 26.10.16

tor 27.10.16

fre 28.10.16

lør 29.10.16

søn 30.10.16

uke

44

man 31.10.16

tir 01.11.16

ons 02.11.16

tor 03.11.16

fre 04.11.16

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

tir 08.11.16

ons 09.11.16

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

uke

46

man 14.11.16

tir 15.11.16

ons 16.11.16

tor 17.11.16

fre 18.11.16

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

tir 22.11.16

ons 23.11.16

tor 24.11.16

fre 25.11.16

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

tir 29.11.16

ons 30.11.16

tor 01.12.16

fre 02.12.16

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

tir 06.12.16

ons 07.12.16

tor 08.12.16

fre 09.12.16

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

tir 13.12.16

ons 14.12.16

tor 15.12.16

fre 16.12.16

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

FRIST innlevering praksisrapport

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene