HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 3KF

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

1215-1600

Fag: k&h
Sted: A-1416 A-1414
Lærere: nsf
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Barn og rom - oppstart fordypning

ons 17.08.16

0900-1045

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: esb
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Oppdragelse og danning

1100-1300

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: esb
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Gruppearbeid

1315-1500

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: esb
Gjester: ehb
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Barns subjektskaping i pedagogiske miljø

tor 18.08.16

fre 19.08.16

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

tir 23.08.16

0900-1300

Fag: k&h
Sted: A-1416 A-1414
Lærere: nsf
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Barn og rom

ons 24.08.16

1100-1145

Fag: dram
Sted: M-504
Lærere: ekg
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Oppstart fordypning drama

1215-1500

Fag: sam
Sted: M-702
Lærere: kem?
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Kort intro og presentasjon av LSU og LSU-lærerne. Barnehagen som organisasjon og lærende organisasjon Profesjoner - barnehagelærerprofesjonen

tor 25.08.16

fre 26.08.16

0815-1045

Fag: sam
Sted: H-162
Lærere: kem?
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Makt og demokrati - Offentlig styring av barnehagen

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

0815-1600

Fag: k&h
Sted: A-1416 A-1414
Lærere: nsf
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Barn og rom

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

tir 30.08.16

0915-1145

Fag: mus
Sted: A-1517 A-1520
Lærere: jkt
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

ukulele

1215-1400

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: esb
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Leketøy og lekemateriell

ons 31.08.16

0900-1145

Fag: dram
Sted: L-1114
Lærere: ekg
Gjester: lho
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Grunnleggende dramarbeid

1315-1500

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: esb
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Lek og læring

tor 01.09.16

fre 02.09.16

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: obl
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3YNG
K.O.: bach

Introduksjon til bacheloroppgaven 1

1415-1600

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: mah
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3YNG
K.O.: bach

Introduksjon til bacheloroppgaven 2

tir 06.09.16

0815-0945

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: ptg
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3YNG
K.O.: bach

Arbeidsformer og forskningsmetoder i en bacheloroppgave 1

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: ekg
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3YNG
K.O.: bach

Arbeidsformer og forskningsmetoder i en bacheloroppgave 2

1215-1500

Fag: mus
Sted: A-1617 A-1517
Lærere: jkt
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Ukulele. Gruppe 1: 1215. Gruppe 2: 1300. Gruppe 3: 1400

ons 07.09.16

0815-1600

Fag: k&h
Sted: A-1416 A-1414
Lærere: nsf
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Barn og rom Veiledning

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

0900-1045

Fag: dram
Sted: M-702
Lærere: ekg
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Barn og rom teaterfaglig input

1215-1500

Fag: mus
Sted: A-1617 A-1517
Lærere: jkt
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Ukulele. Gruppe 3: 1215. Gruppe 1: 1300. Gruppe 2: 1400

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

0900-1115

Fag: mus
Sted: A-1520
Lærere: jkt
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Ukulele. Gruppe 2: 0900. Gruppe 3: 0945. Gruppe 1: 1030

tir 13.09.16

1215-1500

Fag: dram
Sted: L-1114
Lærere: lho
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Dramapedagogikk: Historie, teori og praksis (oppstart AK 4)

ons 14.09.16

0900-1145

Fag: dram
Sted: L-1114
Lærere: lho
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Dramapedagogikk: Slade og Way

tor 15.09.16

0815-1600

Sted: A-1419
Lærere: nsf esb
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Barn og rom: presentasjon arbeidskrav del 1

fre 16.09.16

0830-1145

Fag: mus
Sted: A-1520
Lærere: jkt
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Ukulele. Gruppe 1: 0830. Gruppe 2: 0915. Gruppe 3: 1000. Instrumentverksted starter klokka 1100, hele klassen.

1215-1300

Fag: mus
Sted: A-1521
Lærere: jkt
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Instrumentverksted (starter klokka 1100, rett etter ukuleletimene, på rom 1520 fram til klokka 1145

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

0900-1500

Fag: dram
Sted: L-1114
Lærere: lho
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Dramapedagogikk: Dramaforløp

tir 20.09.16

1000-1500

Fag: dram
Sted: M-504
Lærere: ekg
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Dramapedagogikk: improvisasjon, fortelling og dramatisering

ons 21.09.16

tor 22.09.16

0815-1045

Fag: sam
Sted: H-214
Lærere: kem?
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Barnehagen som organisasjon og lærende organisasjon

1215-1500

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: kem?
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Ledelsesfunksjoner + Ledelse i en lærende bhg

fre 23.09.16

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

0900-1145

Fag: ped
Sted: L-1111
Lærere: ehb
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Pedagogisk ledelse

tir 27.09.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: ehb
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Utvikling av en lærende barnehage/Gjest: Styrer Wenche Tingstad fra Leangen kulturbarnehage

1315-1600

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: ehb
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Verdibasert ledelse

ons 28.09.16

tor 29.09.16

0815-1145

Fag: dram
Sted: A-1520
Lærere: bkr
Klasse: 3kf
K.O.: lsu

Ledelse/drama

0815-1145

Fag: dram
Lærere: bkr
Klasse: 3kf
K.O.: lsu

Ledelse/drama

0815-1145

Fag: dram
Sted: A-1521
Lærere: bkr
Klasse: 3kf
K.O.: lsu

Ledelse/drama

fre 30.09.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: ehb
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Motivasjon og konflikter

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

0900-1145

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: kem?
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Frivillig veileding arb. krav

1215-1600

Fag: mus
Sted: A-1620 A-1521 A-1522 A-1523 A-1524
Lærere: msa
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Musikk og samspill

tir 04.10.16

ons 05.10.16

0900-1145

Sted: A-1520
Lærere: msa ekg esb
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Formidling via estetiske virkemidler

1415-1600

Sted: A-1416 A-1414
Lærere: nsf esb
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

visuelle og digitale virkemidler poster

tor 06.10.16

fre 07.10.16

1215-1600

Fag: k&h
Sted: A-1416
Lærere: nsf
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Arbeid med poster på egen datamaskin

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

0830-1145

Fag: mus
Sted: A-1520 A-1522 A-1523 A-1524
Lærere: jkt
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Musikk og IKT i barnehagen. Framføring av arbeidskrav "akkompagnementsinstrument"

tir 11.10.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: ehb
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Personalledelse og teamarbeid

1215-1400

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: ehb
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Vurdering

ons 12.10.16

0900-1145

Fag: dram
Sted: A-1525
Lærere: lho
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Dramapedagogikk: Scenekunst for de aller minste

tor 13.10.16

fre 14.10.16

0815-1300

Fag: dram
Sted: A-1426
Lærere: bkr ekg
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Ledelse/drama

1315-1400

Fag: dram
Sted: H-165
Lærere: ekg
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Toddlerdag: konsept

lør 15.10.16

søn 16.10.16

Innlevering AK 1 LSU(L-TF 1)

uke

42

man 17.10.16

0900-1145

Fag: flere
Sted: A-1414
Lærere: nsf ekg
Klasse: 3KF

Toddlerfestival, idemylding - konseptforståelse. Masterforestillinga "Kom hjem" vises for 3KF kl 10-11.

1215-1500

Fag: sam
Sted: M-702
Lærere: kem?
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Barns rett til beskyttelse Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

tir 18.10.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: M-702
Lærere: ehb
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Teamarbeid

1215-1400

Sted: A-1416 A-1418 A-1419 M-504
Lærere: msa? jkt? nsf ekg? lho?
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Toddlerfestival forberedelse oppstart

ons 19.10.16

0815-1600

Fag: k&h
Sted: A-1414 A-1416
Lærere: nsf ekg
Klasse: 3KF

Toddlerfestival forberedelse

0815-1600

Fag: k&h
Sted: M-504
Lærere: ekg nsf
Klasse: 3KF

Toddlerfestival forberedelse

tor 20.10.16

0815-1400

Sted: A-1419 A-1418 A-1416
Lærere: msa? jkt? nsf ekg? lho?
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Toddlerfestival

fre 21.10.16

lør 22.10.16

søn 23.10.16

uke

43

man 24.10.16

0900-1400

Fag: dram
Sted: M-504
Lærere: lho
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Dramapedagogikk: arbeidskrav veiledning

tir 25.10.16

hele døgnet

Fag: dram
Sted: M-504
Klasse: 3KF
K.O.: kkk

Forberedelse AK Dramaped

ons 26.10.16

0900-1145

Fag: dram
Sted: M-504
Lærere: lho ekg
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Dramapedagogikk: arbeidskrav presentasjon

tor 27.10.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: L-1111
Lærere: ehb
Klasse: 3KF

Foreldresamarbeid

1215-1500

Fag: ped
Sted: L-1111
Lærere: ehb
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Praksisforberedelse

fre 28.10.16

lør 29.10.16

søn 30.10.16

uke

44

man 31.10.16

0900-1600

Sted: A-1418 A-1416
Lærere: nsf msa esb ekg
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Hvorfor kunstfag i barnehagen? arbeidskrav presentasjon

tir 01.11.16

1000-1145

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: ehb
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Pedagogisk utviklings arbeid/Gjest: Tomod Murud fra Leangen kulturbarnmehage.

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: ehb
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Ledelse av pedagogiske prosesser i personalgruppa

ons 02.11.16

0900-1145

Sted: A-1520 A-1416 A-1418 A-1419
Lærere: nsf msa esb ekg
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

refleksjon i gruppe arbk.

1215-1400

Fag: k&h
Sted: A-1416
Lærere: nsf
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

praksisforberedelser

1415-1600

Fag: flere
Sted: A-1548
Klasse: 3KF

Klasseteammøte 3KF med studentrepresentanter

tor 03.11.16

1000-1145

Fag: mus
Sted: A-1521 A-1522 A-1523 A-1524
Lærere: msa? jkt?
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

praksisforberedelser

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: ehb
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Profesjon og profesjonsetikk

fre 04.11.16

0815-1145

Sted: L-1216
Lærere: ehb
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Praksissamtaler i gruppe. Egen plan på itl.

1215-1400

Sted: L-1111
Lærere: ehb
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Vurdering og dokumentasjon

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

Besøk i praksisbarnehagen

1215-1400

Fag: dram
Sted: H-163
Lærere: lho ekg
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Lise foreleser om kunstfaglige metoder med relevans for bachelor, med dramafaglig inngang

tir 08.11.16

0815-0945

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: ehb
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Barnehagelæreren som veileder, kollegaveiledning

1000-1145

Fag: dram
Sted: H-220
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

1215-1400

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: ehb
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

"Veiledning i barnehagen min":Pedagogisk leder Bente Skrødal fra Bromstad barnehage

1415-1600

Fag: k&h
Sted: A-1416 A-1414
Lærere: nsf
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

bachelor kunstfaglige metoder

ons 09.11.16

1000-1145

Fag: mus
Sted: A-1521 A-1522 A-1523 A-1524
Lærere: msa
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

bachelor kunstfaglige metoder

1215-1500

Fag: ped
Lærere: esb
Lærere: esb?
Klasse: 3KF 1KF
K.O.: fordyp

3. årsstudenter veileder 1. årsstudenter 1KF må ta med seg praksisfortelling Rom 1419

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

uke

46

man 14.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 15.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 16.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 17.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

1215-1500

Sted: H-163
Lærere: nsf ehb
Gjester: msa kem jkt esb ...
Klasse: 3KF

Møte med praksislærere 3KF

fre 18.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 19.11.16

søn 20.11.16

Innlevering av praksiskontrakt

uke

47

man 21.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 22.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 23.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 24.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 25.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 29.11.16

Praksisveileder ringer barnehagen

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 30.11.16

Praksisveileder ringer barnehagen

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 01.12.16

Praksisveileder ringer barnehagen

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 02.12.16

Praksisveileder ringer barnehagen

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 06.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 07.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 08.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 09.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 13.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 14.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 15.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 16.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

Innelevering av praksisrapport

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene