HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 3LED

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

1000-1145

Fag: sam
Sted: A-1616
Lærere: ads
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Oppstart

ons 17.08.16

tor 18.08.16

fre 19.08.16

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

tir 23.08.16

ons 24.08.16

1215-1500

Fag: sam
Sted: A-1426
Lærere: ads?
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Barnehagen som organisasjon og en lærende organisasjon

tor 25.08.16

1215-1500

Fag: sam
Sted: M-702
Lærere: ano
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Samfunnsmandat og sentrale styringsdokumenter

fre 26.08.16

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

0815-1045

Fag: sam
Sted: M-702
Lærere: ads?
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Offentlig styring av barnehagen

tir 30.08.16

ons 31.08.16

1100-1400

Fag: ped
Sted: A-1615
Lærere: rlo
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Pedagogisk ledelse

tor 01.09.16

0900-1145

Fag: sam
Sted: L-1109
Lærere: ads
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Teorier om ledelse

fre 02.09.16

0900-1145

Fag: sam
Sted: A-1616
Lærere: ano
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Samfunnsmandat og sentrale styringsdokumenter

1000-1145

Fag: sam
Sted: M-706 A-1624 A-1622 H-214
Lærere: ano
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: obl
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3YNG
K.O.: bach

Introduksjon til bacheloroppgaven 1

1415-1600

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: mah
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3YNG
K.O.: bach

Introduksjon til bacheloroppgaven 2

tir 06.09.16

0815-0945

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: ptg
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3YNG
K.O.: bach

Arbeidsformer og forskningsmetoder i en bacheloroppgave 1

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: ekg
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3YNG
K.O.: bach

Arbeidsformer og forskningsmetoder i en bacheloroppgave 2

1215-1600

Fag: sam
Sted: A-1427
Lærere: ads
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Teorier om ledelse + oppstart AK1

ons 07.09.16

0815-1045

Fag: sam
Sted: M-702
Lærere: ads?
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Profesjoner - barnehagelærerprofesjonen

1215-1500

Fag: sam
Sted: H-220
Lærere: efj
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Ledelse og profesjon

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

0815-1145

Fag: sam
Sted: H-220
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Lederroller i barnehagen

1215-1400

Fag: ped
Sted: A-1615
Lærere: hma
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Danning til profesjonsutøver

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

1215-1500

Fag: ped
Sted: M-702
Lærere: rlo
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Verdibasert pedagogisk ledelse

tir 13.09.16

ons 14.09.16

0815-1045

Fag: ped
Sted: M-702
Lærere: hma
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Barnehagelærerprofesjonens utfordringer

1100-1400

Fag: sam
Sted: A-1426
Lærere: efj ads
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Aktører og rammer. Forberedelse til Fylkesmannen

tor 15.09.16

0815-1045

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: hma
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Barnehagelærerprofesjonens utfordringer

1215-1500

Fag: sam
Sted: M-702
Lærere: ads?
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Ledelse i barnehagen som lærende organisasjon

fre 16.09.16

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

0815-0945

Fag: ped
Sted: A-1615
Lærere: vgl
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Utvikling av en lærende barnehage

tir 20.09.16

1000-1145

Sted: A-1624
Lærere: vgl ses rlo hma efj ano ads
Klasse: 3LED Teammøte

1215-1500

Fag: sam
Sted: H-214
Lærere: efj
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Organisasjonsstruktur

ons 21.09.16

0815-0945

Fag: sam
Sted: A-1426 M-704 M-705 M-706
Lærere: ads
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Ledelsesfunksjoner i barnehagen, presentasjon i grupper

1000-1145

Fag: sam
Sted: A-1426
Lærere: ads
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Ledelsesfunksjoner i barnehagen

1215-1500

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: ses
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Digital dannelse hos personalet

tor 22.09.16

0815-1045

Fag: sam
Sted: A-1616
Lærere: ads?
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Organisasjonskultur

1300-1500

Fag: sam
Sted: Tur
Lærere: efj ano ads
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Studiebesøk hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

fre 23.09.16

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

tir 27.09.16

ons 28.09.16

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: hma
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Pedagogisk utviklingsarbeid

tor 29.09.16

0815-1045

Fag: sam
Sted: A-1426
Lærere: efj
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Endring i Organisasjoner

fre 30.09.16

lør 01.10.16

søn 02.10.16

Innlevering AK1 på It's Learning

uke

40

man 03.10.16

0900-1145

Fag: sam
Sted: A-1616
Lærere: ads?
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Makt og demokrati

1215-1400

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: hma
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Vurdering av barnehagens arbeid

tir 04.10.16

1215-1500

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: hma
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Ledelse av pedagogiske prosesser i personalgruppen

ons 05.10.16

1215-1600

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: efj ano ads
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Planlegging og gjennomføring av pedagogisk endringsarbeid

tor 06.10.16

1000-1145

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: efj ano ads
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Planlegging og gjennomføring av pedagogisk endringsarbeid

fre 07.10.16

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: vgl
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Barnehagelæreren som veileder

tir 11.10.16

0815-1145

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: efj
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Læring i organisasjoner

1215-1600

Fag: ped
Sted: A-1615
Lærere: vgl
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid

ons 12.10.16

0900-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1615
Lærere: vgl
Klasse: 3LED

Kompetanseløft

1215-1500

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: ads?
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Organisasjonskultur

tor 13.10.16

fre 14.10.16

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

tir 18.10.16

0900-1145

Sted: A-1615
Lærere: vgl
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Barnehagelæreren som veileder

1215-1500

Fag: rle
Sted: A-1615
Lærere: ses
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Oppfølging fra forrige gang + IKT i utviklings- og fornyingsarbeid

ons 19.10.16

0830-0945

Sted: A-1647
Lærere: vgl ses rlo hma efj ano ads
Klasse: 3LED Teammøte

1315-1500

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: ads
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Forberedelse, toddlerfestival

tor 20.10.16

Toddlerfestival

fre 21.10.16

0815-1145

Fag: sam
Sted: A-1616
Lærere: ano
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Kommunikasjon i organisasjoner

1215-1500

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: rlo
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Personalledelse og teamtenkning

lør 22.10.16

søn 23.10.16

uke

43

man 24.10.16

0815-1045

Fag: ped
Sted: A-1615
Lærere: rlo
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Motivasjon og konfliktløsning

1215-1600

Sted: A-1615
Lærere: efj ads vgl hma
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Bachelorseminar (for 3led)

tir 25.10.16

0900-1145

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: efj
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Motivasjon og ledelse

1215-1600

Sted: A-1615 A-1425
Lærere: vgl hma efj ads
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Bachelorseminar (for 3led)

ons 26.10.16

tor 27.10.16

fre 28.10.16

lør 29.10.16

søn 30.10.16

Innlevering av 1.- utkast AK L-TF1 på It's Learning.

uke

44

man 31.10.16

0930-1030

Sted: M-705
Lærere: rlo
Klasse: 3LED

Veiledning før praksis gruppe 6

1100-1400

Fag: prax
Sted: H-231
Lærere: rlo efj ads
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Praksisforberedelse

1415-1600

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: hma
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Profesjonsetikk

tir 01.11.16

0900-1300

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: vgl
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Foreldresamarbeid

ons 02.11.16

0900-0945

Fag: prax
Sted: A-1647
Lærere: ads
Klasse: 3LED

Veiledningssamtale før praksis, gruppe 2.

1000-1045

Fag: fordyp
Sted: H-165
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Samtale før praksis, gruppe 1

1000-1045

Fag: prax
Sted: A-1647
Lærere: ads
Klasse: 3LED

Veiledningssamtale før praksis, gruppe 5.

1030-1130

Lærere: rlo
Klasse: 3LED

Veiledning for praksis gruppe 3, 3LED

1100-1145

Fag: fordyp
Sted: H-165
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Samtale før praksis, gruppe 4

1215-1600

Fag: ped
Sted: A-1425
Lærere: vgl
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

tor 03.11.16

fre 04.11.16

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

tir 08.11.16

ons 09.11.16

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

uke

46

man 14.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 15.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

1215-1600

Fag: prax
Sted: H-162
Lærere: rlo efj ads
Lærere: ano vgl ads hma efj rlo ses tisa
Klasse: Praksismøte 3LED

Møte i praksis: 3LED (ikke stud.)

ons 16.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 17.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 18.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 22.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 23.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 24.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 25.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 29.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 30.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 01.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 02.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 06.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 07.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 08.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 09.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 13.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 14.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 15.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 16.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene