HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 3NAT

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

1215-1300

Fag: fah
Sted: L-1109
Lærere: obl
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Oppstart. Norske friluftstradisjoner

1315-1500

Fag: fah
Sted: L-1109
Lærere: obl
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

naturbarnehager, intro til besøk

ons 17.08.16

tor 18.08.16

0900-1500

Fag: fah
Sted: Frøset
Lærere: obl
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Orientering. Gr 1 møter i Granåsen kl 0900. Gr 2 møter på Frøset kl 11.00

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

fre 19.08.16

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: H-163
Lærere: obl
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Klassens time samt Gruppearbeid - forberedelser til besøk i naturbarnehager

1215-1500

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: pgr
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Rutiner og pedagogisk arbeid i naturbarnehager

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: pgr
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Rutiner og pedagogisk arbeid i naturbarnehager

tir 23.08.16

ons 24.08.16

Besøk i Naturbarnehager/arbeid med teorikapittel

tor 25.08.16

0815-1045

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: ads?
Klasse: 3NAT
K.O.: lsu

Barnehagen som organisasjon og en lærende organisasjon

fre 26.08.16

Besøk i Naturbarnehager/arbeid med teorikapittel

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

1030-1130

Fag: fordyp
Sted: H-161
Lærere: scs pgr obl mho kbj hkb
Gjester: ipa
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Klasseteammøte

1215-1500

Fag: sam
Sted: A-1616
Lærere: ads?
Klasse: 3NAT
K.O.: lsu

Offentlig styring av barnehagen

tir 30.08.16

arbeid med teorikapittel og fremlegg naturbarnehager

ons 31.08.16

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: hkb
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

forberedelser til tur/Spiselig ting fra naturen

1215-1500

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: mah
Klasse: 3NAT
K.O.: lsu

Pedagogisk ledelse

tor 01.09.16

0815-1045

Sted: A-1425
Lærere: obl
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Fremlegg naturbarnehager

fre 02.09.16

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: hkb
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Insekter. Levevis og betydning. Vern av truede arter.

tir 06.09.16

0900-1500

Fag: nam
Sted:
Lærere: hkb scs
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Høsttur

ons 07.09.16

1215-1500

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: ads?
Klasse: 3NAT
K.O.: lsu

Profesjoner - barnehagelærerprofesjonen

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1616
Lærere: obl
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Turplanlegging Frøset-tur samt klassens time

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: pgr
Klasse: 3NAT
K.O.: lsu

Verdibasert pedagogisk ledelse

tir 13.09.16

0900-2200

Sted: Tur
Lærere: obl kbj
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Høsttur

ons 14.09.16

0900-2200

Sted: Tur
Lærere: scs pgr obl kbj hkb mah
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Høsttur

tor 15.09.16

0815-1600

Sted: Tur
Lærere: kbj obl
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Høsttur

fre 16.09.16

1215-1500

Fag: sam
Sted: A-1616
Lærere: ads?
Klasse: 3NAT
K.O.: lsu

Ledelse i barnehagen som lærende organisasjon

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

tir 20.09.16

1100-1145

Fag: fah
Sted: H-231
Lærere: kbj
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Intro Teoriseminar barnehagens nærmiljø

1215-1400

Fag: sam
Sted: A-1621 M-706 M-705 M-704 H-231
Lærere: ads?
Klasse: 3NAT
K.O.: lsu

Ledelsesfunksjoner i barnehagen, presentasjon i grupper

1415-1500

Fag: sam
Sted: H-231
Lærere: ads?
Klasse: 3NAT
K.O.: lsu

Ledelsesfunksjoner i barnehagen

ons 21.09.16

1215-1400

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: mah
Klasse: 3NAT
K.O.: lsu

Utvikling av en lærende barnehage

tor 22.09.16

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: pgr
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Barns bruk av barnehagens uterom

fre 23.09.16

Gruppearbeid - teoriseminar

1215-1500

Fag: fah
Sted: A-1425
Lærere: obl
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

oppstart naturleikeplassen

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

0900-1500

Fag: fah
Sted: Utendørs
Lærere: obl
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Arbeid på naturleikeplassen

tir 27.09.16

0900-1300

Fag: fah
Sted: Utendørs
Lærere: obl
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Arbeid på naturleikeplassen

ons 28.09.16

0900-1500

Fag: fah
Sted: Utendørs
Lærere: obl
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

naturleikeplassen

tor 29.09.16

0900-1145

Fag: fah
Sted: Utendørs
Lærere: obl
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Naturleikeplassen

1215-1500

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: mah
Klasse: 3NAT
K.O.: lsu

Pedagogisk utviklingsarbeid

fre 30.09.16

0900-1400

Fag: fah
Sted: Utendørs
Lærere: obl
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Barn på Naturleikeplassen

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

0815-0945

Fag: fordyp
Sted: M-703
Lærere: obl
Klasse: 3NAT 3NF
K.O.: bach

Introduksjon til bacheloroppgaven 1

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: M-703
Lærere: mah
Klasse: 3NAT 3NF
K.O.: bach

Introduksjon til bacheloroppgaven 2

1215-1500

Fag: sam
Sted: A-1616
Lærere: ads?
Klasse: 3NAT
K.O.: lsu

Makt og demokrati

tir 04.10.16

0815-0945

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: ptg
Klasse: 3NF 3NAT
K.O.: bach

Arbeidsformer og forskningsmetoder i en bacheloroppgave 1

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: ekg
Gjester: rlu
Klasse: 3NF 3NAT
K.O.: bach

Arbeidsformer og forskningsmetoder i en bacheloroppgave 2

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: mah
Klasse: 3NAT
K.O.: lsu

Vurdering av barnehagens arbeid

ons 05.10.16

0815-0945

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: pgr mah
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Forberedelse til besøk i to naturbarnehager

1000-1145

Fag: fah
Sted: H-214
Lærere: kbj
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Teoriseminar barnehagens nærmiljø

tor 06.10.16

1000-1600

Fag: ped
Lærere: pgr mah
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Ledelse og didaktisk arbeid i to naturbarnehager

fre 07.10.16

lør 08.10.16

søn 09.10.16

Innlevering AK 3 Naturleikeplassen

uke

41

man 10.10.16

1215-1500

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: pgr
Klasse: 3NAT
K.O.: lsu

Barnehagelæreren som veileder

tir 11.10.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: mah
Klasse: 3NAT
K.O.: lsu

Ledelse av pedagogiske prosesser i personalgruppen

ons 12.10.16

Mappe 3. Tid avsatt til observasjon og vurdering av barnehagens nærområde

tor 13.10.16

0815-1045

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: pgr
Klasse: 3NAT
K.O.: lsu

Barnehagelæreren som veileder

fre 14.10.16

0815-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: hkb
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Miljøvern i barnehagen

1215-1600

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: pgr mah
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Personalets roller i uterommet

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

0815-1145

Fag: sam
Sted: H-163
Lærere: ads?
Klasse: 3NAT
K.O.: lsu

Organisasjonskultur

1230-1415

Fag: fordyp
Sted: H-163
Lærere: obl
Klasse: 3NAT 3NF
K.O.: bach

Tema for bacheloroppgaven

1415-1500

Fag: fordyp
Sted: H-163
Lærere: obl
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Klassens time

tir 18.10.16

ons 19.10.16

1215-1400

Fag: fah
Sted: Utendørs
Lærere: obl
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Forberede Toddlerdagen

tor 20.10.16

Toddlerdag på naturleikeplassen

fre 21.10.16

1215-1500

Fag: prax
Sted: H-162
Lærere: pgr obl
Klasse: 3NAT
K.O.: lsu

Praksisforberedelse

lør 22.10.16

søn 23.10.16

Innlevering Mappe 3 del a og b til veiledning på ITS

uke

43

man 24.10.16

1215-1500

Fag: fah
Sted: A-1425
Lærere: kbj
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Fysiske og sosiale lekmuligheter i barnehagen

tir 25.10.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: mah
Klasse: 3NAT
K.O.: lsu

Teamtenkning + konflikt

ons 26.10.16

tor 27.10.16

fre 28.10.16

lør 29.10.16

søn 30.10.16

Innlevering av 1.- utkast AK L-TF1 på It's Learning.

uke

44

man 31.10.16

tir 01.11.16

Mappe 3: Avsatt tid til tur med barnehagebarn til valgt område

ons 02.11.16

0815-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: scs paw
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Biologisk mangfold med naturutstilling

tor 03.11.16

0900-1145

Sted: L-1111
Lærere: scs paw
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Miljøfilosofi

1215-1600

Fag: ped
Sted: H-162 H-165
Lærere: pgr obl
Klasse: 3NAT
K.O.: lsu

Praksisforberedelse og gruppeveiledning

fre 04.11.16

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

1215-1500

Sted: L-1111
Lærere: scs paw
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Barnehagens nærmiljø, naturtyper

tir 08.11.16

ons 09.11.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: mah
Klasse: 3NAT
K.O.: lsu

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: scs paw
Klasse: 3NAT
K.O.: fordyp

Barnelek med naturmateriale

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

uke

46

man 14.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 15.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 16.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 17.11.16

0815-1145

Fag: prax
Sted: M-703
Lærere: pgr obl
Lærere: scs pgr sbh ads kbj hkb obl mah
Klasse: Praksismøte 3NAT

Møte i praksis: 3NAT (ikke stud.)

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 18.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 22.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 23.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 24.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 25.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 29.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 30.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 01.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 02.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 06.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 07.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 08.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 09.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 13.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 14.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 15.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 16.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene