HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 3NF1

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

0815-1145

Fag: fordyp
Sted: H-214
Lærere: tlh rlu mhe
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Oppstart studieåret, og oppstart a-krav 1 og 3 Bacheloroppgave

ons 17.08.16

0900-1300

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: mhe
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Veiledning

tor 18.08.16

1215-1600

Fag: fah
Sted: A-1425
Lærere: ebs
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Spenning og risiko

fre 19.08.16

0900-1500

Fag: fah
Sted: Utendørs
Lærere: rus ebs
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Spenningsaktivitetsdag

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

1215-1500

Fag: fah
Sted: A-1426
Lærere: rus
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Motorikk

tir 23.08.16

0815-0945

Sted: A-1426
Lærere: mhe
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Profesjonsetikk

ons 24.08.16

0900-1145

Fag: fah
Sted: A-1520
Lærere: rus
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Motorikk/ Boltrelek og lekeslåssing husk gymtøy!

1215-1600

Fag: fah
Sted: Gymsal
Lærere: rus
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Motorikk/ Boltrelek og lekeslåssing husk gymtøy!

1215-1400

Fag: fah
Sted: H-231
Lærere: rus
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Motorikk/ Boltrelek og lekeslåssing husk gymtøy!

tor 25.08.16

0900-1500

Fag: nam
Sted: Tur
Lærere: scs rlu
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Tur til Finnpålhula - Naturtyper Skog, myr, Oppmøte i Glassgården DMMH kl 0900

fre 26.08.16

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

Arbeid med a-krav Lokal kulturhistorie

1415-1500

Sted: H-161
Lærere: tlh
Lærere: kns ebs ptg cke tlh rlu rus mhe
Klasse: 3NF Teammøte

3NF

tir 30.08.16

Arbeid med a-krav Lokal kulturhistorie

ons 31.08.16

Arbeid med a-krav Lokal kulturhistorie

tor 01.09.16

Arbeid med a-krav Lokal kulturhistorie

fre 02.09.16

0815-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: tlh
Lærere: rlu? ? cke?
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Framlegg, og innlevering A-krav lokal kulturhistorie

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

0815-1045

Fag: sam
Sted: A-1615
Gjester: mhe
Lærere: ptg?
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Profesjoner - barnehagelærerprofesjonen

1215-1500

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: ptg?
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Barnehagen som organisasjon og en lærende organisasjon.

tir 06.09.16

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: rlu? ? cke?
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Geologi, spor i landskapet

1215-1600

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: kns
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Utvikling av en lærende barnehage og vurdering av barnehagens arbeid

ons 07.09.16

1215-1500

Fag: sam
Sted: M-702
Lærere: ptg?
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Offentlig styring av barnehagen

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

0815-1145

Fag: sam
Sted: A-1615
Gjester: kns
Lærere: ptg?
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Ledelse i barnehagen som lærende organisasjon. Oppstart L-TF1

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

0900-1500

Fag: nam
Sted: Tur
Lærere: rlu
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Tur Ladehalvøya, geologi

tir 13.09.16

0815-1145

Sted: A-1525
Lærere: tlh mhe
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Turforberedelser samarbeid og kommunikasjon

ons 14.09.16

Gjennomføring av arbeidskrav 3 F-FHH1 Egen overnattingstur

tor 15.09.16

Gjennomføring av arbeidskrav 3 F-FHH1 Egen overnattingstur

fre 16.09.16

Gjennomføring av arbeidskrav 3 F-FHH1 Egen overnattingstur

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

0815-1045

Fag: ped
Sted: A-1425
Lærere: mhe
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Motivasjon og konfliktløsing

tir 20.09.16

hele døgnet

Sted: Tur
Lærere: tlh mhe
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Samarbeid og kommunikasjon Overnattingstur Barnas naturverden

ons 21.09.16

hele døgnet

Sted: Tur
Lærere: tlh mhe
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Samarbeid og kommunikasjon Overnattingstur Barnas naturverden

tor 22.09.16

hele døgnet

Sted: Tur
Lærere: tlh mhe
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Samarbeid og kommunikasjon Overnattingstur Barnas naturverden

fre 23.09.16

1000-1500

Fag: nam
Sted: Tur
Lærere: rlu
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Tur Gaulosen, Geologi, økologi, fulger

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

tir 27.09.16

0815-1145

Sted: A-1425
Lærere: tlh mhe
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Etterarbeid og refleksjon etter høsttur

ons 28.09.16

0815-1145

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: ptg?
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Ledelsesfunksjoner i barnehagen

1215-1500

Fag: ped
Sted: L-1111
Lærere: kns
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Pedagogisk ledelse

tor 29.09.16

Arbeid med arbeiskrav 2 om kommunikasjon og samarbeid

0815-0900

Sted: H-162
Lærere: tlh
Lærere: kns ebs ptg cke tlh rlu rus mhe
Klasse: 3NF Teammøte

3NF

fre 30.09.16

Innlevering arbeidskrav 2F-TF2 Samarbeid, kommunikasjon og fremtidig yrkesrolle

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

0815-0945

Fag: fordyp
Sted: M-703
Lærere: obl
Klasse: 3NAT 3NF
K.O.: bach

Introduksjon til bacheloroppgaven 1

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: M-703
Lærere: mah
Klasse: 3NAT 3NF
K.O.: bach

Introduksjon til bacheloroppgaven 2

tir 04.10.16

0815-0945

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: ptg
Klasse: 3NF 3NAT
K.O.: bach

Arbeidsformer og forskningsmetoder i en bacheloroppgave 1

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: ekg
Gjester: rlu
Klasse: 3NF 3NAT
K.O.: bach

Arbeidsformer og forskningsmetoder i en bacheloroppgave 2

ons 05.10.16

0815-1600

Fag: nam
Sted: Tur
Lærere: cke rlu
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Tur til Gråkallen, Kulturlandskap, ferskvann, fjell.

tor 06.10.16

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cke
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Fysikk for de minste

fre 07.10.16

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: kns
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

De yngste barna

1215-1600

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: kns
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Pedagogisk utviklingsarbeid

tir 11.10.16

1215-1500

Fag: sam
Sted: A-1616
Lærere: ptg?
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Makt og demokrati

ons 12.10.16

0900-1145

Fag: sam
Sted: A-1616
Lærere: ptg?
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Organisasjonskultur

tor 13.10.16

fre 14.10.16

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

0815-1145

Sted: K-804
Lærere: rus kns ebs
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Rom og de yngste barna

1230-1415

Fag: fordyp
Sted: H-163
Lærere: obl
Klasse: 3NAT 3NF
K.O.: bach

Tema for bacheloroppgaven

1415-1500

Sted: L-1216
Lærere: tlh
Lærere: kns ebs ptg cke tlh rlu rus mhe
Klasse: 3NF Teammøte

3NF

tir 18.10.16

0815-1215

Sted: A-1419
Lærere: rus kns ebs
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Rom og de yngste barna NB: lunsjmøte om tema for bacheloroppgaven 1145-1215

ons 19.10.16

1215-1500

Fag: fordyp
Sted: L-1111
Lærere: rus cke
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Forberedelse toddlerdag

tor 20.10.16

Toddlerdag

fre 21.10.16

lør 22.10.16

søn 23.10.16

uke

43

man 24.10.16

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: rlu? ? cke?
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Økologi

tir 25.10.16

ons 26.10.16

Arbeid med arbeidskrav L-TF1 (LSU) Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjon

tor 27.10.16

Arbeid med arbeidskrav L-TF1 (LSU) Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjon

fre 28.10.16

Arbeid med arbeidskrav L-TF1 (LSU) Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjon

lør 29.10.16

søn 30.10.16

Innlevering arbeidskrav L-TF1 (LSU) Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjon

uke

44

man 31.10.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: mhe
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Foreldre/foresattesamarbeid

tir 01.11.16

0815-0945

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: kns
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Verdibasert pedagogisk ledelse

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: mhe
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Forberedelse til praksis:Personalledelse og teamtenkning

ons 02.11.16

arbeid med arbeidskrav om egen overnattingstur

Samtaler før praksis i gruppe, se egen oversikt på ITL

0815-1600

Fag: prax
Sted: M-704
Lærere: tlh mhe
Klasse: 3NF

Samtaler før praksis i gruppe, se egen oversikt på ITL

tor 03.11.16

arbeid med arbeidskrav om egen overnattingstur

fre 04.11.16

Innlevering arbeiskrav egen overnattingstur

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

1215-1600

Sted: M-703
Lærere: tlh mhe
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Forberedelse praksis: øvelser reflekterende team. Gjesteforelser Dag Sørmo

1215-1600

Sted: M-611 H-169 A-1515 A-1516 A-1621 A-1622
Lærere: mhe
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Grupperom til bruk i reflekterende team

tir 08.11.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: A-1419
Lærere: mhe
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Forberedelse til praksis

ons 09.11.16

0945-1145

Sted: Eksternt
Lærere: tlh
Klasse: 3NF

Fra student til barnehagelærer, opplegg med Haukåsen barnehage. Sted: Haukåsen friluftsbarnehage

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

uke

46

man 14.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 15.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

0900-0945

Sted: L-1216
Lærere: tlh
Lærere: kns ebs ptg cke tlh rlu rus mhe
Klasse: 3NF Teammøte

3NF

ons 16.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

1215-1600

Fag: prax
Sted: H-162
Lærere: mhe
Lærere: kns ebs ptg cke tlh rlu rus mhe
Klasse: Praksismøte 3NF

Møte i praksis: 3NF (ikke stud.)

tor 17.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 18.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 22.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 23.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 24.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 25.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 29.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 30.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 01.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 02.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

0900-0945

Sted: L-1216
Lærere: tlh
Lærere: kns ebs ptg cke tlh rlu rus mhe
Klasse: 3NF Teammøte

3NF

tir 06.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 07.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 08.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 09.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 13.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 14.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 15.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 16.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

Innlevering praksisrapport

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene