HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 3YNG

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

0900-1500

Fag: fordyp
Sted: A-1426
Lærere: ibj
Klasse: 3YNG

Oppstart v/ klassestyrer (3t). Sentrale begrep i småbarnspedagogikk(3t).

0900-1500

Sted: A-1525
Lærere: ibj
Klasse: 3YNG

Oppstartsdag

ons 17.08.16

tor 18.08.16

0815-1145

Fag: fordyp
Sted: H-220
Lærere: ibj
Klasse: 3YNG

Toddlerkultur

fre 19.08.16

0900-1145

Fag: fordyp
Sted: M-703 Gymsal
Lærere: aber
Klasse: 3YNG

Rytme. Teori og praksis

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

tir 23.08.16

1215-1500

Fag: fordyp
Sted: A-1521
Lærere: msa
Klasse: 3YNG

Musikk for og med de yngste

ons 24.08.16

1215-1500

Fag: sam
Sted: A-1425
Lærere: efj?
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Barnehagen som organisasjon

tor 25.08.16

fre 26.08.16

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: H-220
Lærere: ibj
Klasse: 3YNG

Toddlerkultur og toddlerstil

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

tir 30.08.16

ons 31.08.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: A-1616
Gjester: job
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Pedagogisk ledelse

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1425
Lærere: aber
Klasse: 3YNG

Toddleren og sansenes betydning

tor 01.09.16

1215-1500

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: efj?
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Barnehagen som lærende organisasjon

fre 02.09.16

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

0900-1145

Fag: fordyp
Sted: M-702
Lærere: gas
Klasse: 3YNG

Samspillsobservasjon - Et Levende Blikk 1 Obligatorisk alle 3 økter

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: obl
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3YNG
K.O.: bach

Introduksjon til bacheloroppgaven 1

1415-1600

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: mah
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3YNG
K.O.: bach

Introduksjon til bacheloroppgaven 2

tir 06.09.16

0815-0945

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: ptg
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3YNG
K.O.: bach

Arbeidsformer og forskningsmetoder i en bacheloroppgave 1

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: ekg
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3YNG
K.O.: bach

Arbeidsformer og forskningsmetoder i en bacheloroppgave 2

1215-1400

Fag: ped
Sted: A-1615
Lærere: mbj
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Danning til profesjonsutøver

ons 07.09.16

0900-1145

Fag: sam
Sted: A-1427
Lærere: efj?
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Offentlig styring av barenhagen

1215-1500

Fag: fordyp
Sted: L-1109
Lærere: ibj
Klasse: 3YNG

Tilknytning

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

0900-1145

Fag: ba-niv
Sted: M-703
Lærere: mso ibj
Klasse: 3YNG
K.O.: bach

Oppstart lesing av tidligere bacheloroppgaver. presentasjon i studiegruppa 16.9

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

1100-1145

Sted: H-165
Lærere: ube mso mse mbj lho job ibj gas efj aber
Klasse: 3YNG

Klasseteammøte 3YNG

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: job
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Utvikling av en lærende barnehage

tir 13.09.16

0900-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1522 A-1523 A-1524 A-1521
Lærere: msa
Klasse: 3YNG

musikalsk kommunikasjon, uttrykk og følelse

ons 14.09.16

0900-1145

Fag: fordyp
Sted: H-231
Lærere: ibj
Klasse: 3YNG

Møte med de yngste gjennom estetiske uttrykk

tor 15.09.16

0900-1145

Fag: sam
Sted: A-1426
Lærere: efj?
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Ledelse i barnehagen som lærende organisasjon

fre 16.09.16

0900-1145

Fag: ba-niv
Sted: A-1615 A-1425
Lærere: mso ibj
Klasse: 3YNG
K.O.: bach

Presentasjoner av tidligere bacheloroppgaver i studiegruppa. Gruppe 1-4 rom 1425 (mso), gruppe 5-8 rom 1615 (ibj)

lør 17.09.16

søn 18.09.16

Innlevering AK 2: Toddlerkultur, en litteraturstudie

uke

38

man 19.09.16

0900-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1426
Lærere: mso
Klasse: 3YNG

Samspillsobservasjon - Et Levende Blikk 2 Obligatorisk oppmøte alle 3 økter

1215-1400

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: job
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Verdibasert pedagogisk ledelse

tir 20.09.16

Observasjon 1 i barnehage kl 0900-1000, knyttet til Arbeidskrav 1, Et levende blikk

ons 21.09.16

0900-1100

Fag: ped
Sted: H-165
Lærere: gas
Klasse: 3YNG
K.O.: fordyp

Gruppeveiledning for Gunn Anitas grupper, gr 3 (kl 0900) og 4 (kl 1000)

0900-1000

Fag: ped
Sted: A-1623
Lærere: ibj
Klasse: 3YNG
K.O.: fordyp

Gruppeveiledning for Ingrids grupper, gr 7 (kl 0900)

0900-1100

Fag: ped
Sted: A-1624
Lærere: ube
Klasse: 3YNG
K.O.: fordyp

Gruppeveiledning for Ulla Britts grupper, 5 kl 0900 og 6 (kl 1000)

1300-1500

Sted: H-165
Lærere: mso
Klasse: 3YNG

Gruppeveiledning i tidsrommet 13-15 for MARIAS grupper, gr 1 (kl 1300 og 2 (kl 1400)

tor 22.09.16

0815-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1426
Lærere: ube
Klasse: 3YNG

Barnehagepolitikk og små barns samfunnsdeltakelse.

fre 23.09.16

1000-1045

Sted: H-162
Lærere: obl ski nsf msc cke lsl ibj akbe ads
Klasse: 3YNG

Planleggingsmøte før Toddlerfestival, Klassestyrere og studentrepresentanter for alle tredjeklassene møter.

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

Observasjon 2 i barnehage kl 0900 - 1000 Knyttet til Arbeidskrav 1, Et levende blikk

tir 27.09.16

0900-1145

Fag: fordyp
Sted: M-504
Lærere: lho
Klasse: 3YNG

Improvisasjon og affektiv inntoning

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: H-231
Lærere: ube
Klasse: 3YNG

Samspill barn - voksen

1415-1600

Fag: sam
Sted: A-1425
Lærere: efj?
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Ledelsesfunksjoner i barnehagen

ons 28.09.16

0900-1100

Sted: H-165
Lærere: mso
Klasse: 3YNG

Gruppeveiledning i tidsrommet 9-11 for MARIAS grupper, gr 1 (kl 1000) og 2 (kl 0900)

0900-1100

Sted: M-704
Lærere: gas
Klasse: 3YNG
K.O.: fordyp

Gruppeveiledning med Gunn Anitas grupper, gr 3 (kl 1000)og 4 (kl 0900)

0900-1100

Sted: A-1624
Lærere: ube
Klasse: 3YNG

Gruppeveiledning for Ulla-Britts grupper. gr 5 (1000)og 6 (kl 0900)

1215-1500

Fag: fordyp
Sted: M-504
Lærere: lho
Klasse: 3YNG

Lyd og bevegelse.

tor 29.09.16

0815-1145

Fag: fordyp
Sted: M-703
Lærere: msa
Klasse: 3YNG

0815-0900: Klassemøte om toddlerfestival og arbeidskrav 4. 0900-1145: Musikk og improvisasjon

0815-1145

Fag: mus
Sted: A-1525 A-1522 A-1524
Lærere: msa hba
Klasse: 3YNG

Musikk

1215-1315

Sted: A-1623
Lærere: ibj
Klasse: 3YNG

Gruppeveiledning for Ingrids grupper, gr 7

fre 30.09.16

0815-1045

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: job
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Pedagogisk utviklingsarbeid

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

Observasjon 3 i barnehage 0900 - 1000 Knyttet til Arbeidskrav 1, et levende blikk

tir 04.10.16

0815-1045

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: job
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Ledelse av pedagogiske prosesser i personalgruppen

1215-1315

Sted: A-1623
Lærere: ibj
Klasse: 3YNG
K.O.: fordyp

Gruppeveiledning med Ingrids grupper, gr 7 (kl 1215)

1215-1415

Sted: A-1624
Lærere: ube
Klasse: 3YNG
K.O.: fordyp

Gruppeveiledning med Ulla Britts grupper, gr 5 (kl 1215 og 6 (kl 1315)

1400-1600

Sted: H-165
Lærere: mso
Klasse: 3YNG

Gruppeveiledning i tidsrommet 14-16 for MARIAS grupper, gr 1 (kl 1400) og gr 2 (kl 1500)

ons 05.10.16

0930-1130

Sted: M-704
Lærere: gas
Klasse: 3YNG
K.O.: fordyp

Gruppeveiledning med Gunn Anitas grupper, gr 3 (kl 0930) og gr 4 (kl 1030)

tor 06.10.16

Observasjon i barnehage, kl 0900-1000 Knyttet til arbeidskrav 3: Observasjon av toddlerkultur i barnehagen

fre 07.10.16

0815-1045

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: job
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Barnehagelæreren som veileder

1100-1145

Sted: A-1616
Lærere: obl ski nsf msc cke lsl ibj akbe ads
Klasse: 3YNG

Planleggingsmøte før Toddlerfestival, Klassestyrere og studentrepresentanter for alle tredjeklassene møter.

1215-1400

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: job
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Vurdering av barnehagens arbeid

lør 08.10.16

søn 09.10.16

Innlevering Arbeidskrav 1: Et levende blikk

uke

41

man 10.10.16

0815-1145

Fag: fordyp
Sted: L-1109
Lærere: ube
Klasse: 3YNG

Utviklingsarbeid og prosjekter med de yngste barna.

tir 11.10.16

1215-1700

Fag: sam
Sted: A-1426
Lærere: efj?
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Barnehagelærerprofesjon. Makt og demokrati

ons 12.10.16

0830-1145

Fag: fordyp
Sted: Gymsal M-703
Lærere: aber
Klasse: 3YNG

Toddleren og sansenes betydning

1215-1500

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: mbj
Gjester: efj
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Barnehagelæreren som veileder 2

tor 13.10.16

0815-0945

Sted: H-161
Klasse: 3YNG

Klasse-teammøte 3 YNG

fre 14.10.16

0900-1045

Fag: flere
Sted: M-504
Lærere: lho
Klasse: 3YNG
K.O.: fordyp

Musisk kommunikasjon og teater for de minste

0900-1045

Sted: A-1425
Klasse: 3YNG

Teater for de aller minste

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

0900-1600

Fag: fordyp
Sted: M-504
Lærere: ibj
Gjester: lho
Klasse: 3YNG

Oppstart arbeid med toddlerfestival: 0900-1000: presisering av AK 4 ved Lise og Ingrid. 1015-1145: Improvisasjon og praktisk idemyldring. 1215-1300: Gruppene jobber fram en skisse på uttrykk. 1315-1600: musikk, sanglek og stemme v/ Ingrid (musikkforelesning)

1315-1500

Sted: A-1615
Lærere: ibj
Klasse: 3YNG

teoridel musikk, sanglek..

tir 18.10.16

0815-1600

Fag: fordyp
Sted: M-706 A-1524 A-1523 A-1522 A-1621 A-1622 M-705
Lærere: ibj
Klasse: 3YNG
K.O.: fordyp

Selvstendig arbeid med ak 4, toddlerfestival. Grupperom reservert til gruppene.

ons 19.10.16

0815-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1521
Lærere: lho ibj
Klasse: 3YNG

Veiledning: gr 1:0830, gr2:0900, gr 3:0930, gr 4:1000, gr 5:1030, gr 6:1100, gr 7:1130 (gruppenes rom på toddlerfestival er dessverre opptatte, så vi møtes på 1521 for veiledning

tor 20.10.16

0900-1400

Fag: dram
Sted: A-1524 A-1523 A-1522 A-1516 A-1515
Lærere: ibj
Klasse: 3YNG

Toddlerfestival. gr 2: 1515, gr 4: 1524, gr 7:1522, gr 3:1516, gr6; 1523

fre 21.10.16

0815-1400

Fag: prax
Sted: L-1109
Lærere: job ibj
Klasse: 3YNG

Praksisforberedelser

lør 22.10.16

søn 23.10.16

Innlevering av AK 3: Observasjon av toddlerkultur i barnehagen

uke

43

man 24.10.16

tir 25.10.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: job
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Motivasjon og konfliktløsning

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: job
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Personalledelse og teamtenkning

ons 26.10.16

tor 27.10.16

Innlevering av AK 4: Toddlerfestival

fre 28.10.16

0900-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1426
Lærere: mso
Klasse: 3YNG

Samspillsobservasjon - Et Levende Blikk 3 Forskning; relasjon barn-voksen #1 Obligatorisk oppmøte alle 3 økter

lør 29.10.16

søn 30.10.16

Innlevering av 1.- utkast AK L-TF1 på It's Learning.

uke

44

man 31.10.16

0815-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1426
Lærere: ube
Klasse: 3YNG

Små barns vennskap.

1215-1400

Fag: ped
Sted: A-1615
Lærere: mbj
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Profesjonsetikk

1400-1500

Fag: prax
Sted: A-1623
Lærere: job
Klasse: 3YNG

Gruppeveiledning før praksis med praksisveileder, gr. 3

tir 01.11.16

1215-1600

Fag: sam
Sted: A-1426
Lærere: efj?
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Organisasjonskultur

ons 02.11.16

0930-1030

Fag: prax
Sted: A-1623
Lærere: job
Klasse: 3YNG

Gruppesamtaler før praksis med praksisveileder, gr. 7

1115-1500

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: job
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Foreldresamarbeid

tor 03.11.16

0815-1145

Fag: prax
Sted: A-1623
Lærere: ibj
Klasse: 3YNG

Gruppesamtaler før praksis med praksisveileder, se egen plan på itsl.

1215-1600

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: mbj
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

fre 04.11.16

0900-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1520
Lærere: msa
Klasse: 3YNG

Musikalske møter med de yngste (uformelle)

1215-1415

Fag: prax
Sted: A-1623
Lærere: job
Klasse: 3YNG

Gruppesamtaler før praksis med praksisveileder, gr. 1 og 5.

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

tir 08.11.16

ons 09.11.16

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

uke

46

man 14.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 15.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 16.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 17.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 18.11.16

0815-1145

Fag: prax
Sted: A-1419
Lærere: ibj job
Klasse: Praksismøte 3YNG

Møte i praksis: 3YNG (ikke stud.)

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 22.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 23.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 24.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 25.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 29.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 30.11.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 01.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 02.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

1100-1145

Sted: A-1647
Lærere: mso msa lho job ibj gas efj aber ube
Klasse: 3YNG

KLasseteammøte 3YNG

tir 06.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 07.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 08.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 09.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tir 13.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

ons 14.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

tor 15.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

fre 16.12.16

0815-1600

Fag: prax
Sted: Eksternt
Klasse: 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG

Praksis

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene