HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 4G1

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

1430-1515

Fag: fordyp
Sted: A-1624
Lærere: ano
Gjester: oth ptg mpe khm ...
Lærere: akr? kfr? job? ano?
Klasse: 4G
K.O.: bach

ons 10.08.16

tor 11.08.16

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

ons 17.08.16

tor 18.08.16

fre 19.08.16

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

tir 23.08.16

ons 24.08.16

tor 25.08.16

fre 26.08.16

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

tir 30.08.16

ons 31.08.16

tor 01.09.16

fre 02.09.16

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

tir 06.09.16

ons 07.09.16

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

1415-1500

Fag: fordyp
Sted: A-1615
Lærere: ano
Klasse: 4G

Planleggingsmøte før første samling. Kun for faglærere

fre 09.09.16

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

0900-0945

Sted: A-1426
Lærere: smh
Lærere: akr bad? gst? kfr? job? ads? ano? ptg? gjs?
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Oppstart av studieåret

1000-1145

Fag: dram
Sted: A-1525 A-1426
Lærere: hwi bad
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

1215-1600

Fag: sam
Sted: A-1427
Lærere: ptg
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Barnehagen som organisasjon i endring

tir 13.09.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: job
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Læringsteorier/perspektiver på læring

1215-1400

Fag: dram
Sted: L-1109 A-1525
Lærere: hwi bad
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Drama

ons 14.09.16

0815-1600

Sted: A-1427
Lærere: kfr? job? ads? ano? ptg? gjs?
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Bachelorseminar

1215-1600

Sted: A-1419
Lærere: Ano
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Gruppearbeid gruppe 1

tor 15.09.16

0815-1145

Fag: sam
Sted: A-1427
Lærere: ano
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Makt i organisasjoner, oppstart AK F-TF1

1215-1600

Fag: nor
Sted: A-1426
Lærere: akr
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Barnehagens fysiske miljø

fre 16.09.16

0815-0945

Fag: nor
Sted: A-1426
Lærere: akr
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Literacy i barnehagen

1000-1145

Fag: mat
Sted: A-1426 K-801
Lærere: ahn
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Matematikksenterets ressurser for barnehager (med Anne Hj. Nakken)

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

tir 20.09.16

ons 21.09.16

tor 22.09.16

fre 23.09.16

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

tir 27.09.16

ons 28.09.16

tor 29.09.16

fre 30.09.16

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

tir 04.10.16

ons 05.10.16

tor 06.10.16

fre 07.10.16

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

tir 11.10.16

ons 12.10.16

tor 13.10.16

fre 14.10.16

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

0815-1145

Fag: nor
Sted: A-1427
Lærere: akr
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Barnelitteratur, steder og literacy

1215-1400

Fag: ped
Sted: A-1427
Lærere: kfr
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Politiske forventinger, læringsutbytter og pedagogikk.

tir 18.10.16

0815-1145

Fag: mat
Sted: L-1109 K-801
Lærere: smh
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Konstruktivisme og læring

1215-1600

Fag: sam
Sted: A-1427
Lærere: ano
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Samfunnsmandat og sentrale styringsdokumenter

ons 19.10.16

0815-1145

Fag: mat
Sted: L-1109 K-801
Lærere: oth
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Topologi

1215-1400

Fag: ped
Sted: A-1427
Lærere: kfr
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Politiske forventninger og barnehagedidaktikk

1415-1600

Fag: mat
Sted: A-1427
Lærere: oth
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Kvantitative statistiske metoder som kan brukes til bacheloroppgaven (Vennligst ta med egen bærbar datamaskin)

tor 20.10.16

0815-1600

Sted: A-1426
Lærere: kfr? job? bad? gst? akr smh? oth? ads? ano? ptg? gjs?
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Faget og bachelor. Veiledede økter på skolen.

fre 21.10.16

0815-0945

Fag: nor
Sted: A-1426
Lærere: akr
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Samtaler i barnehagen

1000-1400

Fag: sam
Sted: A-1427
Lærere: ptg
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

New Public Management, styring og ledelse i barnehagesektoren

lør 22.10.16

søn 23.10.16

uke

43

man 24.10.16

tir 25.10.16

ons 26.10.16

tor 27.10.16

fre 28.10.16

lør 29.10.16

søn 30.10.16

uke

44

man 31.10.16

tir 01.11.16

ons 02.11.16

tor 03.11.16

fre 04.11.16

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

tir 08.11.16

ons 09.11.16

0900-0945

Sted: A-1647
Lærere: smh ptg oth kfr job ano akr bad
Klasse: 4G

Klasseteammøte. Kun for lærere og tillitsvalgt

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

uke

46

man 14.11.16

tir 15.11.16

ons 16.11.16

tor 17.11.16

fre 18.11.16

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: job
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Pedagogisk utviklingsarbeid

1215-1600

Fag: sam
Sted: A-1427
Lærere: gjs
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Nærmiljø og samfunn

tir 22.11.16

0900-1400

Fag: dram
Sted: A-1525 M-504
Lærere: gst bad
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Drama - praktisk arbeid

ons 23.11.16

0900-1400

Fag: dram
Sted: M-504 A-1525
Lærere: gst bad
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Drama - praktisk arbeid

tor 24.11.16

0815-1600

Fag: mat
Sted: K-801 K-804 H-165
Lærere: smh
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Matematikk og drama

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

0815-1600

Fag: nor
Sted: H-214
Lærere: akr
Klasse: 4G
K.O.: fordyp
Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Bparti A

fre 25.11.16

0815-1400

Sted: A-1426
Lærere: ano
Klasse: 4G
K.O.: fordyp

Faget og bachelor. Veiledede økter på skolen.

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

tir 29.11.16

ons 30.11.16

tor 01.12.16

fre 02.12.16

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

tir 06.12.16

ons 07.12.16

tor 08.12.16

fre 09.12.16

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

tir 13.12.16

ons 14.12.16

tor 15.12.16

fre 16.12.16

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene