HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe BHPED2

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

ons 17.08.16

tor 18.08.16

fre 19.08.16

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

tir 23.08.16

ons 24.08.16

tor 25.08.16

fre 26.08.16

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

tir 30.08.16

ons 31.08.16

tor 01.09.16

fre 02.09.16

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

tir 06.09.16

ons 07.09.16

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

0900-1145

Sted: H-162
Lærere: rlo
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Oppstart. Introduksjon til studiet.

1215-1600

Fag: dram
Sted: A-1525
Lærere: lho
Klasse: BHPED2
K.O.: fordyp

Improvisasjon og affektiv inntoning

tir 13.09.16

0830-1145

Fag: fah
Sted: A-1425
Lærere: aber
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Grunnlag for utvikling

1215-1600

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: kns
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Toddlerstil og fenomenologi. Oppstart av arbeidskrav 2

ons 14.09.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: A-1416
Lærere: rlo
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Små barns læring. Oppstart arbeidskrav 1

1215-1400

Fag: k&h
Sted: A-1414 A-1416
Lærere: nsf
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

k&h og de yngste

1415-1600

Fag: dram
Sted: M-504
Lærere: lho
Klasse: BHPED2
K.O.: fordyp

Teater for de aller minste

tor 15.09.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: kns
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Toddlerkultur

1215-1600

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: kns
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Tidlig samspill mellom barn og voksne. Tilknytning.

fre 16.09.16

0815-1145

Fag: mus
Sted: A-1521 A-1522 A-1523 A-1524
Lærere: msa
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Musikk for og med de yngste barna

1215-1600

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: kns
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

De yngste barna i møte med basebarnehager

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

tir 20.09.16

ons 21.09.16

tor 22.09.16

fre 23.09.16

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

tir 27.09.16

ons 28.09.16

tor 29.09.16

fre 30.09.16

lør 01.10.16

søn 02.10.16

Frist innlevering AK1

uke

40

man 03.10.16

tir 04.10.16

ons 05.10.16

tor 06.10.16

fre 07.10.16

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

tir 11.10.16

ons 12.10.16

tor 13.10.16

fre 14.10.16

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

tir 18.10.16

ons 19.10.16

tor 20.10.16

fre 21.10.16

lør 22.10.16

søn 23.10.16

Frist innlevering AK2

uke

43

man 24.10.16

tir 25.10.16

ons 26.10.16

tor 27.10.16

fre 28.10.16

lør 29.10.16

søn 30.10.16

uke

44

man 31.10.16

tir 01.11.16

ons 02.11.16

tor 03.11.16

fre 04.11.16

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

tir 08.11.16

ons 09.11.16

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

Frist innlevering AK3

uke

46

man 14.11.16

tir 15.11.16

ons 16.11.16

tor 17.11.16

fre 18.11.16

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

0815-1145

Fag: mus
Sted: A-1521 A-1522 A-1523 A-1524
Lærere: msa
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Oppstart arbeidskrav 4

1100-1145

Fag: flere
Lærere: msa lho aber
Klasse: BHPED2
K.O.: fordyp

Oppstart AK4

1215-1600

Fag: fah
Sted: H-162 Gymsal
Lærere: aber
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Grunnlag for utvikling

tir 22.11.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: kns
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Vennskap mellom små barn i bhg.

1215-1600

Fag: dram
Sted: L-1114
Lærere: lho
Klasse: BHPED2
K.O.: fordyp

Musisk kommunikasjon, lyd, lek og bevegelse

1215-1600

Sted: A-1520 A-1521
Lærere: lho
Klasse: BHPED2

Forberedelse AK4

1215-1600

Sted: A-1617
Lærere: lho
Klasse: BHPED2

Forb AK4

ons 23.11.16

0900-1600

Fag: fordyp
Sted: A-1516 A-1517 A-1515 H-163 K-804 A-1620
Lærere: msa lho
Klasse: BHPED2
K.O.: fordyp

tverrfaglig arbeidskrav. Veiledning ca. 30 min hver gruppe fra kl.10.00-14.00

0900-1400

Sted: A-1521
Lærere: lho
Klasse: BHPED2

Babysang med Ingrid Synnøve Østvang

tor 24.11.16

0815-1145

Fag: flere
Sted: L-1114
Lærere: msa lho aber
Klasse: BHPED2
K.O.: fordyp

visning arbeidskrav 4

1215-1600

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: rlo
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Små barn og lek

fre 25.11.16

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: rlo
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Praksisfortellinger og pedagogisk dokumentasjon

1215-1600

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: rlo
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Spenningsfeltet mellom det planlagte og det spontane

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

tir 29.11.16

ons 30.11.16

tor 01.12.16

fre 02.12.16

lør 03.12.16

søn 04.12.16

Frist innlevering AK4 (refleksjonskriv)

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

tir 06.12.16

ons 07.12.16

tor 08.12.16

fre 09.12.16

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

tir 13.12.16

ons 14.12.16

tor 15.12.16

fre 16.12.16

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene