HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe BLP

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

1215-1345

Sted: H-214
Lærere: rlo map kkv kni
Klasse: BLP

teammøte barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

ons 17.08.16

tor 18.08.16

fre 19.08.16

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

tir 23.08.16

ons 24.08.16

tor 25.08.16

fre 26.08.16

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

tir 30.08.16

ons 31.08.16

tor 01.09.16

fre 02.09.16

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

tir 06.09.16

ons 07.09.16

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

tir 13.09.16

0900-0945

Sted: H-162
Lærere: kni kkv map
Klasse: BLP
K.O.: ba

åpning av studiet

1000-1045

Sted: H-162
Lærere: kkv
Klasse: BLP
K.O.: ba

sentraleføringer i bhgsektoren

1100-1400

Sted: H-162
Lærere: kkv kni
Klasse: BLP
K.O.: ba

pedagogisk utviklingsarbeid, oppstart, rolelr og forankring

1415-1515

Sted: M-704 M-705 M-706
Lærere: map kni kkv
Klasse: BLP
K.O.: ba

etablering av undervisningsgrupper

1515-1600

Sted: H-030
Lærere: kni
Klasse: BLP
K.O.: ba

kort oåpplæring itslearning

ons 14.09.16

0900-1145

Sted: H-162
Lærere: kni kkv
Klasse: BLP
K.O.: ba

ledelse av utviklingsarbeid

1215-1400

Sted: H-162 M-611
Lærere: map kni kkv
Klasse: BLP
K.O.: ba

veiledning i grupper

1415-1600

Sted: H-165
Lærere: kni
Klasse: BLP
K.O.: ba

å være student igjen - læringsstrategier Veien videre og avslutning av første samling

tor 15.09.16

fre 16.09.16

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

tir 20.09.16

ons 21.09.16

tor 22.09.16

fre 23.09.16

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

tir 27.09.16

ons 28.09.16

tor 29.09.16

fre 30.09.16

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

tir 04.10.16

ons 05.10.16

tor 06.10.16

fre 07.10.16

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

tir 11.10.16

ons 12.10.16

tor 13.10.16

fre 14.10.16

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

tir 18.10.16

ons 19.10.16

tor 20.10.16

fre 21.10.16

lør 22.10.16

søn 23.10.16

uke

43

man 24.10.16

tir 25.10.16

0900-1130

Sted: H-214
Lærere: kni
Klasse: BLP
K.O.: ba

barnehagens læringsmiljø

1200-1430

Sted: H-214 M-704
Lærere: map kkv kni
Klasse: BLP
K.O.: ba

veiledning i undervisnisngsgrupper

1445-1600

Sted: H-214
Lærere: kni
Klasse: BLP
K.O.: ba

utviklingsarbeid som bevegelig arbeidsform

ons 26.10.16

0900-1700

Lærere: kni
Klasse: BLP
K.O.: ba

hele klassen deltar på konferanse "barns læring i barnehagen - mellom styring og ledelse" Clarion Hotel& Congress Trondheim

tor 27.10.16

0815-1045

Sted: A-1616
Lærere: map
Klasse: BLP
K.O.: ba

veiledning og samhandlingskompetanse

1100-1500

Sted: A-1616
Lærere: kkv
Klasse: BLP
K.O.: ba

Kvalitet og kompetanse

1515-1600

Sted: A-1616
Lærere: kni
Klasse: BLP
K.O.: ba

veien videre og avslutning av samlinga

fre 28.10.16

lør 29.10.16

søn 30.10.16

uke

44

man 31.10.16

tir 01.11.16

ons 02.11.16

tor 03.11.16

fre 04.11.16

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

tir 08.11.16

ons 09.11.16

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

uke

46

man 14.11.16

tir 15.11.16

ons 16.11.16

tor 17.11.16

fre 18.11.16

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

tir 22.11.16

0900-1145

Sted: A-1615
Lærere: rlo
Klasse: BLP
K.O.: ba

demokrati og medvirkning

1215-1530

Sted: H-165 H-163
Lærere: map kni kkv
Klasse: BLP
K.O.: ba

veiledning i undervisningsgruppene

ons 23.11.16

0900-1500

Sted: A-1616
Lærere: kni
Klasse: BLP
K.O.: ba

Rommets betydning - gjestelærer Magnhild N.Eggesbø

tor 24.11.16

0900-1430

Sted: A-1616
Lærere: hma
Klasse: BLP
K.O.: ba

Barns undring

1445-1600

Sted: A-1616
Lærere: kni
Klasse: BLP
K.O.: ba

refleksjon over undervisningstema knyttet til egen prosess. Veien videre og avslutning av samlinga

fre 25.11.16

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

tir 29.11.16

ons 30.11.16

tor 01.12.16

fre 02.12.16

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

tir 06.12.16

ons 07.12.16

tor 08.12.16

fre 09.12.16

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

tir 13.12.16

ons 14.12.16

tor 15.12.16

fre 16.12.16

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene