HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe MBL

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

0900-0945

Sted: M-702
Lærere: ptg
Klasse: MBL
K.O.: ma

Åpning av masterstudiet i barnehageledelse

1000-1600

Sted: A-1615
Lærere: kag
Klasse: MBL
K.O.: sle

1. samling Master barnehageledelse

ons 17.08.16

0900-1145

Sted: A-1615
Lærere: ptg khm
Klasse: MBL
K.O.: lel

Velkommen til emnet, praktisk info Introduksjon til tema

1215-1500

Sted: A-1615
Lærere: ptg khm
Klasse: MBL
K.O.: lel

Oppstart arbeidskrav/fagnotat

tor 18.08.16

0900-1045

Sted: A-1615
Lærere: vgl mmo
Klasse: MBL
K.O.: plk

Velkommen til emnet PLK

1045-1145

Sted: H-030
Lærere: klr fgm
Klasse: Kurs MBL
K.O.: ma

Info om its learning og bibliotekets søkesystemer

1215-1500

Sted: A-1615
Lærere: vgl
Klasse: MBL
K.O.: plk

Barnehagen under økende utdanningspolitisk press (3t)

fre 19.08.16

0900-1300

Sted: A-1615
Lærere: mos
Klasse: MBL
K.O.: plk

Barnehagen i endring: diskurser, praksiser og kommunal virkelighet. Kort om forskning om barns trivsel(4t)

1315-1600

Sted: A-1615
Lærere: mmo
Klasse: MBL
K.O.: plk

Skriving av fagtekster. Oppstart arbeidskrav (2t) Studiegrupper (1t)

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

tir 23.08.16

ons 24.08.16

tor 25.08.16

fre 26.08.16

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

tir 30.08.16

ons 31.08.16

tor 01.09.16

fre 02.09.16

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

tir 06.09.16

ons 07.09.16

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

tir 13.09.16

0900-1600

Sted: A-1615
Lærere: kag
Klasse: MBL
K.O.: sle

2. samling Master barnehageledelse

ons 14.09.16

0900-1145

Sted: A-1615
Lærere: ptg
Klasse: MBL
K.O.: lel

Eigarskap og læring

1215-1500

Sted: A-1615
Lærere: khm
Klasse: MBL
K.O.: lel

Læringssyn

tor 15.09.16

0900-1600

Sted: A-1615
Lærere: mmo abr
Klasse: MBL
K.O.: plk

Organisasjonsteori - intro om ulike perspektiver og diskurser. Trender og styringskunster (7t)

fre 16.09.16

0900-1600

Sted: L-1109
Lærere: mmo abr
Klasse: MBL
K.O.: plk

Ledelse, relasjoner og læring (3t) Ledelse med HR-perspektiver (3t) Studiegrupper (1t)

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

tir 20.09.16

ons 21.09.16

tor 22.09.16

fre 23.09.16

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

tir 27.09.16

ons 28.09.16

tor 29.09.16

fre 30.09.16

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

tir 04.10.16

0900-1600

Sted: A-1425
Lærere: kag
Klasse: MBL
K.O.: sle

3. samling Master barnehageledelse

ons 05.10.16

0900-1145

Sted: A-1425
Lærere: khm
Klasse: MBL
K.O.: lel

Utvikling av læringskultur

1215-1500

Sted: A-1425
Lærere: ptg
Klasse: MBL
K.O.: lel

Organisasjonslæring

tor 06.10.16

0900-1600

Sted: A-1425
Lærere: kag
Klasse: MBL
K.O.: plk

Ulike perspektiver på otganisasjoner og utvikling av lederrollen i barnehagen

fre 07.10.16

0900-1145

Sted: A-1615 A-1621 A-1623 A-1624 A-1622
Lærere: kag
Klasse: MBL
K.O.: plk

Fra kollegaveiledning til tydelig ledelse? Lederrollen i barnehagen i utvikling (3t).

1145-1315

Sted: A-1622 A-1624 A-1623 A-1621 A-1615
Klasse: MBL
K.O.: plk

Studiegrupper

1215-1500

Lærere: mmo kni
Klasse: MBL
K.O.: plk

Studentrespons (3t)

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

tir 11.10.16

ons 12.10.16

tor 13.10.16

fre 14.10.16

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

tir 18.10.16

ons 19.10.16

tor 20.10.16

fre 21.10.16

lør 22.10.16

søn 23.10.16

uke

43

man 24.10.16

tir 25.10.16

ons 26.10.16

tor 27.10.16

fre 28.10.16

lør 29.10.16

søn 30.10.16

uke

44

man 31.10.16

tir 01.11.16

0900-1600

Sted: A-1615
Lærere: kag
Klasse: MBL
K.O.: sle

4. samling Master barnehageledelse

ons 02.11.16

0900-1145

Sted: A-1615
Lærere: ptg
Klasse: MBL
K.O.: lel

Identitet, strategi og handlingsrom for ledelse

1215-1500

Sted: A-1615
Lærere: ysk
Klasse: MBL
K.O.: lel

Nasjonale retningsliner og lokale fortolkningar

tor 03.11.16

0900-1145

Sted: A-1615
Lærere: job
Klasse: MBL
K.O.: plk

Systemteori

1215-1600

Sted: A-1425
Lærere: vgl
Klasse: MBL
K.O.: plk

Motivasjon, veiledning og arbeidsmiljø

fre 04.11.16

0900-1600

Sted: A-1615
Lærere: kni
Klasse: MBL
K.O.: plk

Pedagogisk ledelse i et spenningsfelt (6t)

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

tir 08.11.16

ons 09.11.16

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

uke

46

man 14.11.16

tir 15.11.16

ons 16.11.16

tor 17.11.16

fre 18.11.16

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

tir 22.11.16

0900-1600

Sted: A-1425
Lærere: kag
Klasse: MBL
K.O.: sle

5. samling Master barnehageledelse

1900-2200

Sted: Tur
Lærere: ptg
Klasse: MBL

Julebord MBL Ai Suma

ons 23.11.16

0900-1145

Sted: L-1111
Lærere: khm
Klasse: MBL
K.O.: lel

Endringsarbeid

0900-1400

Lærere: abr
Gjester: vgl
Klasse: MBL
K.O.: plk

Metoder

1215-1500

Sted: L-1111
Lærere: ptg khm
Klasse: MBL
K.O.: lel

Oppsummering/ Eksamensforberedelse

tor 24.11.16

0900-1145

Sted: L-1111
Lærere: ofl mmo
Klasse: MBL
K.O.: plk

Motivasjon og selvforståelse (3t)

1315-1600

Sted: L-1111
Lærere: vgl
Klasse: MBL
K.O.: plk

Motivasjon, veiledning, arbeidsmiljø (3t)

fre 25.11.16

0900-1145

Sted: A-1615
Lærere: mmo
Klasse: MBL
K.O.: plk

Ledelse med praktisk klokskap og improvisasjon (3t)

1215-1600

Sted: A-1615
Lærere: mmo vgl
Klasse: MBL
K.O.: plk

Oppsummering og eksamensforberedelser (3t) Studentgrupper (1t)

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

tir 29.11.16

ons 30.11.16

tor 01.12.16

0900-1500

Sted: H-030 L-1108 A-1426
Klasse: MBL

Skr.eksamen bhgled: ledelse for læring

fre 02.12.16

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

tir 06.12.16

0900-1500

Sted: H-030 L-1108 A-1426
Klasse: MBL

Skr.eksamen bhgled: Strat.ledelse i bhg

ons 07.12.16

tor 08.12.16

fre 09.12.16

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

0900-1500

Sted: H-030 L-1108 L-1109
Klasse: MBL

Skr.eksamen PLK

tir 13.12.16

ons 14.12.16

tor 15.12.16

fre 16.12.16

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene