HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe SPED1

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

ons 17.08.16

tor 18.08.16

fre 19.08.16

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

0900-0945

Sted: A-1616
Lærere: bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Informasjon for nye DMMH-studenter

1000-1500

Sted: A-1616
Lærere: bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Felles åpning for alle studenter Spesped 1 heltid. Orientering om studiet, presentasjoner, mm.

tir 23.08.16

0900-1300

Sted: A-1616
Lærere: ewl
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Barns rettigheter

1315-1530

Sted: A-1616
Lærere: mpe
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

ons 24.08.16

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Orientering om veiledet praksis, feltstudium, veiledere og studiegrupper. Klassens time m/valg.

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: mbj
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Forskningsmetode med vekt på kvalitativt intervju.Praktiske øvelser.

tor 25.08.16

kl. 09.00 - 10.00: Fotografering til studiebevis. ROM 611. Dere som gikk ut fa DMMH i vår, trenger bare nytt oblat

0900-1300

Sted: A-1624 A-1623 A-1622 A-1621 A-1616
Lærere: bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Gruppevis arbeid med intervjuguiden og plan for feltstudiet. Forberedelser til morgendagens gruppeveiledning. Utkast legges på ITL- frist i dag kl. 13.00

1315-1400

Fag: ma-niv
Sted: H-030
Lærere: bom klr
Klasse: SPED1 Kurs

Orientering om bibliotekets tjenester: Oria, nettsider og nyttige lenker, mm

fre 26.08.16

0815-1045

Sted: A-1624 A-1623 A-1622 A-1621
Lærere: mpe kns ejl bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Obligatorisk gruppeveiledning med oppnevnt veileder. Se egen plan for tid og sted.

1100-1400

Sted: A-1616
Lærere: bgr
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Lovverk og rammefaktorer i spesialpedagogisk arbeid

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

Studiegruppenes arbeid med Feltstudiet

tir 30.08.16

Studiegruppenes arbeid med Feltstudiet

ons 31.08.16

Studiegruppenes arbeid med Feltstudiet

tor 01.09.16

Studiegruppenes arbeid med Feltstudiet

1230-1315

Sted: A-1647
Lærere: mpe
Klasse: SPED1

Veiledning gruppe 7

fre 02.09.16

Studiegruppenes arbeid med Feltstudiet

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

De problematiske kategoriene

1215-1300

Sted: A-1621 A-1622 A-1623 A-1624 A-1616
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Studiegruppene: Forberedelse av kommentarer og spørsmål til neste økt.

1315-1500

Sted: A-1616
Lærere: iam
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Prevalence of psychiatric disorders in preschoolers

tir 06.09.16

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: ewl
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Sosiale og emosjonelle vansker

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: mpe
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Individ- og systemperspektiv i spesialpedagogisk arbeid

ons 07.09.16

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: fst
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Resiliens, risiko- og beskyttelsesfaktorer

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Forebyggende muligheter

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

1415-1500

Sted: A-1624
Lærere: kns
Klasse: SPED1

Gruppeveiledning

lør 10.09.16

søn 11.09.16

Frist Arbeidskrav 1

uke

37

man 12.09.16

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: ewl
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Barn med spesielle behov - et relasjonsperspektiv

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: mpe ejl bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Presentasjon av feltstudiet/arbeidskrav 1. Se egen plan.

tir 13.09.16

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Mennesker med utviklingshemning

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: fst
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Resiliens, risiko- og beskyttelsesfaktorer (forts.)

ons 14.09.16

0830-1145

Sted: A-1616
Lærere: kns bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Presentasjon av feltstudiet/arbeidskrav 1. Se egen plan

1215-1400

Sted: A-1616
Lærere: bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

kl. 12.15 - 13.00: Klassens time v/tillitsvalgte ROM 163 kl 13.15 - 14.00: Møte med tillitsvalgte og emneansvarlig på Bodils kontor

tor 15.09.16

fre 16.09.16

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: bom brs
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Fordeling av praksisplasser. Orientering om praksisoppgave/arbeidskrav 2 og fordypningsoppgave/hjemmeeksamen

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

foreløpig åpent

tir 20.09.16

1215-1400

Sted: A-1616
Lærere: ejl
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Barn og unge med autisme

ons 21.09.16

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: bgr kns
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Spesialpedagogen - sentrale utfordringer

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: iam
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Inkludering - noen utfordringer og muligheter

tor 22.09.16

fre 23.09.16

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

Veiledet praksis

tir 27.09.16

Veildet praksis

ons 28.09.16

Veildet praksis

tor 29.09.16

Veildet praksis

fre 30.09.16

Veildet praksis

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

Veildet praksis

tir 04.10.16

Veildet praksis

ons 05.10.16

Veildet praksis

tor 06.10.16

Veildet praksis

fre 07.10.16

Veildet praksis

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

Veildet praksis

tir 11.10.16

Veildet praksis

ons 12.10.16

Veildet praksis

tor 13.10.16

Veildet praksis

fre 14.10.16

Veildet praksis

lør 15.10.16

søn 16.10.16

Frist Arbeidskrav 2

uke

42

man 17.10.16

Kl.15:15-17:00: Intervju av søkere til utenlandspraksis. Rom 203

0900-1145

Sted: A-1523 A-1620 A-1647 A-1616 L-1216 A-1522 A-1524
Lærere: bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Refleksjon og erfaringsdeling etter praksis/arbeidskrav 2

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: mbj
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Omsorgsvikt

tir 18.10.16

Kl.15:15-17:00: Intervju av søkere til utenlandspraksis. Rom 203

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Selvstendig arbeid med fordypningsoppgaven

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: mbj
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Relasjonsvansker

ons 19.10.16

0900-1045

Sted: A-1616
Lærere: iam
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Inkludering. Fortsettelse fra tidligere forelesning om inkludering

1100-1300

Sted: A-1621 A-1622 A-1623 A-1624 A-1647
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Studiegrupper: Refleksjoner over inkludering på bakgrunn av Ingvilds forelesning og praksiserfaringer

tor 20.10.16

fre 21.10.16

lør 22.10.16

søn 23.10.16

uke

43

man 24.10.16

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Lek i spesialpedagogisk arbeid

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: ejl
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Språk- og kommunikasjonsvansker

tir 25.10.16

0900-1500

Sted: A-1616
Lærere: aber
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Sansemotorikk

ons 26.10.16

0900-1145

Sted: A-1426
Lærere: ejl
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Språk- og kommunikasjonsvansker (forts.)

1215-1600

Sted: A-1616 A-1624 A-1623 A-1622
Lærere: mpe mbj kns bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Gruppeveiledning fordypningsoppgaven/hjemmeeksamen. Se egen plan

tor 27.10.16

fre 28.10.16

lør 29.10.16

søn 30.10.16

uke

44

man 31.10.16

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Spesialpedagogisk arbeid i familier med barn med særskilte behov. Anbefaler å lese følgende pensumbok på forhånd: Clausen, H. & Eck, O. (1996). Spesialpedagogisk arbeid i familier med funksjonshemmede barn. Oslo: Tano Forlag. E-bok. (s. 17 – 147)

1215-1500

Sted: A-1427
Lærere: mpe
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Barn og unge med ADHD

tir 01.11.16

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: mbj
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Krisepedagogikk

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: ejl
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Lese- og skrivevansker

ons 02.11.16

1000-1145

Sted: A-1616
Lærere: ejl
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Barn med nedsatt hørsel

1215-1400

Sted: H-163
Lærere: bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Tidlig innsats for barn med nedsatt hørsel. Videoforelesning v/seniorrådgiver Anne Heian, Statped Midt

1415-1500

Sted: A-1616
Lærere: bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Klassemøte

tor 03.11.16

fre 04.11.16

Frist for innlevering av veiledningsgrunnlag: KL. 16.00

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

0900-1045

Sted: A-1616
Lærere: mpe
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Sjeldne funksjonsvansker

1100-1400

Sted: A-1616
Lærere: kns
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Overgang barnehage - skole

tir 08.11.16

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: bgr mpe
Klasse: SPED1
K.O.: ma

IOP og planleggingsarbeid

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: mpe
Klasse: SPED1
K.O.: ma

IOP og planleggingsarbeid

ons 09.11.16

0900-1145

Sted: A-1616
Gjester: kns
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Seksuelle overgrep v/Aud Steinsbekk

1215-1400

Sted: A-1616
Gjester: kns
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Refleksjoner etter forelesningen Refleksjoner etter forelesningen

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

uke

46

man 14.11.16

tir 15.11.16

1000-1145

Sted: A-1616
Lærere: fst
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Sosial inkludering og ekskludering i barnehagen

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: oth
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Matematikkvansker

1515-1600

Fag: div
Sted: A-1427
Lærere: mbj iam ewl ejl bom
Gjester: kns
Klasse: SPED1 2MF 2KF 2E 2D 2C 2B 2A SPED2D

Stamming i førskolealder

ons 16.11.16

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Familiers erfaringer i med barnehage, skole og støtteapparatet v/ Lise T. Sagdahl

1215-1400

Sted: A-1624 A-1623 A-1622 A-1621 A-1616
Lærere: bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Studiegrupper: Refleksjoner over spesialpedagogers utfordringer i samarbeid med familier med barn med særskilte behov Kl. 13.15-14.00: Fordypningsoppgaven - dette lurer vi på

tor 17.11.16

fre 18.11.16

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

1000-1145

Sted: A-1616
Klasse: SPED1

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Etikk i spesialpedagogisk arbeid

tir 22.11.16

0900-1500

Sted: A-1616
Lærere: bom
Klasse: SPED1
K.O.: ma

Eksamensseminar og oppsummering av studiet

1000-1130

Fag: ma-niv
Sted: A-1621 A-1622 A-1623 A-1624 A-1647
Lærere: bom
Klasse: SPED1

Eksamensseminar

ons 23.11.16

tor 24.11.16

fre 25.11.16

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

tir 29.11.16

ons 30.11.16

Eksamen: Individuell fordypningsoppgave. Mer informasjon fra Eksamenskontoret

tor 01.12.16

fre 02.12.16

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

tir 06.12.16

ons 07.12.16

tor 08.12.16

fre 09.12.16

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

tir 13.12.16

Eksamen: Individuell skriftlig eksamen. Mer informasjon fra Eksamenskontoret

0900-1500

Sted: L-1111 L-1109
Klasse: SPED1

Skr.eksamen Spesped1

ons 14.12.16

tor 15.12.16

fre 16.12.16

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene