HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe SPED2D

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

ons 17.08.16

tor 18.08.16

fre 19.08.16

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

tir 23.08.16

ons 24.08.16

tor 25.08.16

fre 26.08.16

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

tir 30.08.16

ons 31.08.16

tor 01.09.16

fre 02.09.16

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

tir 06.09.16

ons 07.09.16

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: A-1615
Lærere: Iam
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Presentasjon og informasjon om studiet, DMMH, nettsider, ITL m.m. Innledning til tema 1. Lunsj.

1215-1500

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: bgr
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Spesialpedagogen som profesjon

tir 13.09.16

0900-1045

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: bgr
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Spesialpedagogen som profesjon

1100-1400

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: ejl
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Teoretiske referanserammer. Språkvansker

1415-1500

Fag: klassen
Sted: A-1426
Lærere: mbj iam
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Klassens time

ons 14.09.16

0815-0945

Fag: ped
Sted: K-804
Lærere: ejl
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Spesifikke språkvansker

1000-1145

Sted: H-163
Lærere: bgr
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Paradigmer og skjønnsutøving

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: ejl
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Språklydsvansker v/ekstern foreleser Eva Granbo. NB: rom 1616

1515-1600

Sted: H-030
Klasse: SPED2D

Orientering om bibliotektjenesten og fagsøk

tor 15.09.16

0900-1500

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: mpe ejl
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Seminar om kartlegging + orientering om arbeidskrav 1 språkrapport

1215-1500

Fag: ma-niv
Sted: A-1624
Lærere: ejl mpe
Klasse: SPED2D

Seminar kartlegging

1215-1500

Fag: ma-niv
Sted: A-1623
Lærere: ejl mpe
Klasse: SPED2D

Seminar kartlegging

fre 16.09.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: A-1616
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Språklydsvansker v/Eva Granbo

1100-1400

Fag: ped
Sted: A-1622 A-1623 A-1624 M-704 M-705
Lærere: ejl
Gjester: iam
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Etterarbeid i grupper. Språkrapport skal leveres innen 16.10.16. Utlevering materiell

1215-1400

Fag: ma-niv
Sted: A-1615
Lærere: ejl
Klasse: SPED2D

Arbeid i studiegrupper

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

tir 20.09.16

ons 21.09.16

tor 22.09.16

fre 23.09.16

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

tir 27.09.16

ons 28.09.16

tor 29.09.16

fre 30.09.16

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

tir 04.10.16

ons 05.10.16

tor 06.10.16

fre 07.10.16

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

tir 11.10.16

ons 12.10.16

tor 13.10.16

fre 14.10.16

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

tir 18.10.16

ons 19.10.16

tor 20.10.16

fre 21.10.16

lør 22.10.16

søn 23.10.16

uke

43

man 24.10.16

tir 25.10.16

ons 26.10.16

tor 27.10.16

fre 28.10.16

lør 29.10.16

søn 30.10.16

uke

44

man 31.10.16

tir 01.11.16

ons 02.11.16

tor 03.11.16

fre 04.11.16

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

tir 08.11.16

ons 09.11.16

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

uke

46

man 14.11.16

0900-1300

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: mbj
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Intro arbeidskrav 2 og selvstendig arbeid med forskningsmetode

1315-1500

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: bgr
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Etiske utfordringer i forskning

tir 15.11.16

0900-1045

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: mbj
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Tilknytning og tilknytningsstiler

1100-1300

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: bgr
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Analyse av kvalitative data

1515-1600

Fag: div
Sted: A-1427
Lærere: mbj iam ewl ejl bom
Gjester: kns
Klasse: SPED1 2MF 2KF 2E 2D 2C 2B 2A SPED2D

Stamming i førskolealder

ons 16.11.16

1000-1145

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: mbj
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Barn som pårørende

1215-1600

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: iam
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Statped. To tema som mangler

tor 17.11.16

0900-1145

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: bom
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Forberedelse til praksisoppgaven.

0900-1145

Sted: A-1624
Lærere: iam
Klasse: SPED2D

gruppearbeid

0900-1145

Sted: A-1621
Lærere: iam
Klasse: SPED2D

Gruppearbeid

0900-1145

Sted: A-1522
Lærere: iam
Klasse: SPED2D

0900-1145

Sted: A-1516
Lærere: iam
Klasse: SPED2D

Gruppearbeid

0900-1145

Sted: A-1515
Lærere: iam
Klasse: SPED2D

Gruppearbeid

1215-1500

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: mbj
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Spesialpedagogikk i et relasjonsorientert perspektiv

fre 18.11.16

0900-1045

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: iam
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Orientering om praksis. Praksisforberedelser.

1100-1400

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: mbj
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Tverrfaglig samarbeid

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

tir 22.11.16

ons 23.11.16

tor 24.11.16

fre 25.11.16

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

tir 29.11.16

ons 30.11.16

tor 01.12.16

fre 02.12.16

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

tir 06.12.16

ons 07.12.16

tor 08.12.16

fre 09.12.16

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

tir 13.12.16

ons 14.12.16

tor 15.12.16

fre 16.12.16

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene