HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe VBLU

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

ons 17.08.16

tor 18.08.16

fre 19.08.16

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

tir 23.08.16

ons 24.08.16

tor 25.08.16

fre 26.08.16

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

tir 30.08.16

ons 31.08.16

tor 01.09.16

fre 02.09.16

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

tir 06.09.16

ons 07.09.16

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

tir 13.09.16

ons 14.09.16

tor 15.09.16

fre 16.09.16

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

tir 20.09.16

ons 21.09.16

tor 22.09.16

fre 23.09.16

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

tir 27.09.16

ons 28.09.16

tor 29.09.16

fre 30.09.16

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

tir 04.10.16

ons 05.10.16

0900-1130

Sted: A-1426
Lærere: map kni kne mhe
Klasse: VBLU
K.O.: ba

presentasjon og oppstart av studiet. etablering av undervisningsgrupper

1100-1145

Sted: H-220
Lærere: kni
Klasse: VBLU
K.O.: ba

veiledningens plass i profesjonsutdanning

1215-1400

Sted: A-1426
Lærere: mhe bkr
Klasse: VBLU VBHG
K.O.: ba

Hva er veiledning? ulike perspektiver på veiledning

1415-1530

Sted: A-1426
Lærere: mhe
Klasse: VBLU
K.O.: ba

ulike perspektiver på veilending fortsettes i egen klasse

1530-1600

Sted: H-030
Lærere: kni
Klasse: VBLU
K.O.: ba

itslearning som læringsplattform

tor 06.10.16

0900-1300

Sted: A-1426
Lærere: kni
Klasse: VBLU
K.O.: ba

forståelser av veiledning og sentrale begrep i veiledning

1315-1500

Sted: M-704 M-705 M-706 M-611
Lærere: mhe map kni kne
Klasse: VBLU
K.O.: ba

veiledning i undervisningsgruppene

fre 07.10.16

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

tir 11.10.16

ons 12.10.16

tor 13.10.16

fre 14.10.16

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

tir 18.10.16

ons 19.10.16

tor 20.10.16

fre 21.10.16

lør 22.10.16

søn 23.10.16

uke

43

man 24.10.16

tir 25.10.16

ons 26.10.16

tor 27.10.16

fre 28.10.16

lør 29.10.16

søn 30.10.16

uke

44

man 31.10.16

tir 01.11.16

ons 02.11.16

tor 03.11.16

fre 04.11.16

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

tir 08.11.16

ons 09.11.16

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

uke

46

man 14.11.16

tir 15.11.16

ons 16.11.16

tor 17.11.16

fre 18.11.16

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

tir 22.11.16

ons 23.11.16

0830-1000

Sted: A-1426
Lærere: rlo map
Klasse: VBLU VBHG
K.O.: ba

roller i veiledningsrelasjonen

1015-1300

Sted: A-1426
Lærere: map
Klasse: VBLU
K.O.: ba

roller i veiledningsrelasjonen - fortsettes i egen klasse

1315-1500

Sted: M-611 M-706 M-705 M-704
Lærere: mhe map kni kne
Klasse: VBLU
K.O.: ba

veiledning i undervisningsgruppene

tor 24.11.16

0900-1045

Sted: A-1426
Lærere: kni
Klasse: VBLU
K.O.: ba

roller og kompetanse

1100-1300

Sted: A-1426
Lærere: kni
Klasse: VBLU
K.O.: ba

skriving av fagtekster/ essay

1315-1500

Sted: L-1109
Lærere: mhe map kne
Klasse: VBLU
K.O.: ba

undervisnigsgruppetid med felles refleksjon

fre 25.11.16

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

tir 29.11.16

ons 30.11.16

tor 01.12.16

fre 02.12.16

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

tir 06.12.16

ons 07.12.16

tor 08.12.16

fre 09.12.16

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

tir 13.12.16

ons 14.12.16

tor 15.12.16

fre 16.12.16

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene