HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe VEPED

uke

32

man 08.08.16

tir 09.08.16

ons 10.08.16

tor 11.08.16

1400-1500

Sted: A-1624
Klasse: VEPED

Møte

fre 12.08.16

lør 13.08.16

søn 14.08.16

uke

33

man 15.08.16

tir 16.08.16

ons 17.08.16

tor 18.08.16

fre 19.08.16

lør 20.08.16

søn 21.08.16

uke

34

man 22.08.16

tir 23.08.16

ons 24.08.16

tor 25.08.16

fre 26.08.16

lør 27.08.16

søn 28.08.16

uke

35

man 29.08.16

tir 30.08.16

ons 31.08.16

tor 01.09.16

fre 02.09.16

lør 03.09.16

søn 04.09.16

uke

36

man 05.09.16

tir 06.09.16

ons 07.09.16

tor 08.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ysk ygr vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

fre 09.09.16

lør 10.09.16

søn 11.09.16

uke

37

man 12.09.16

tir 13.09.16

ons 14.09.16

tor 15.09.16

fre 16.09.16

0900-0945

Sted: A-1548
Gjester: vgl mhe map kni ...
Klasse: VEPED

Møte MVVEP6000

lør 17.09.16

søn 18.09.16

uke

38

man 19.09.16

tir 20.09.16

ons 21.09.16

tor 22.09.16

fre 23.09.16

lør 24.09.16

søn 25.09.16

uke

39

man 26.09.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

tir 27.09.16

ons 28.09.16

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: vgl kni map mhe
Klasse: VEPED
K.O.: ma

Åpning av studiet

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: kni
Klasse: VEPED
K.O.: ma

Veiledning - en intro

tor 29.09.16

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: vgl
Klasse: VEPED
K.O.: ma

Meningsskaping i veiledning

1215-1500

Sted: M-704
Lærere: mhe map kni
Klasse: VEPED
K.O.: ma

Arbeid i undervisningsgruppe

1215-1500

Sted: M-705
Lærere: mhe map kni
Klasse: VEPED
K.O.: ma

Arbeid i undervisningsgrupper

1215-1500

Sted: M-706
Lærere: mhe map kni
Klasse: VEPED
K.O.: ma

Arbeid i undervisningsgrupper

1515-1600

Sted: H-030
Lærere: kni vgl
Klasse: VEPED
K.O.: ma

Its learning

fre 30.09.16

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: mhe
Klasse: VEPED
K.O.: ma

Veiledningstradisjoner

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: vgl
Klasse: VEPED
K.O.: ma

skriving av essay og fagtekster

1515-1600

Sted: H-030
Lærere: klr vgl
Klasse: VEPED

lør 01.10.16

søn 02.10.16

uke

40

man 03.10.16

tir 04.10.16

ons 05.10.16

tor 06.10.16

fre 07.10.16

lør 08.10.16

søn 09.10.16

uke

41

man 10.10.16

tir 11.10.16

ons 12.10.16

tor 13.10.16

fre 14.10.16

lør 15.10.16

søn 16.10.16

uke

42

man 17.10.16

tir 18.10.16

ons 19.10.16

tor 20.10.16

fre 21.10.16

lør 22.10.16

søn 23.10.16

uke

43

man 24.10.16

1400-1530

Sted: A-1647
Lærere: vgl kni map mhe bkr
Klasse: VEPED Møte

Møte

tir 25.10.16

ons 26.10.16

0900-1145

Sted: H-214
Lærere: vgl
Klasse: VEPED
K.O.: ma

kunnskapssyn og vitenskapsteori

1215-1500

Sted: L-1114
Lærere: mhe
Klasse: VEPED
K.O.: ma

veiledning og stemmebruk

tor 27.10.16

0900-1145

Sted: H-214
Lærere: vgl kni
Klasse: VEPED
K.O.: ma

metode og aksjonslæring

1215-1600

Sted: M-706 M-705 M-704 H-165
Lærere: vgl mhe map kni
Klasse: VEPED
K.O.: ma

veiledning i undervisningsgruppe

fre 28.10.16

0900-1400

Sted: A-1616
Lærere: mhe
Klasse: VEPED
K.O.: ma

Yrkesfaglig og personlig veiledning. Etiske perspektiver.

lør 29.10.16

søn 30.10.16

uke

44

man 31.10.16

tir 01.11.16

ons 02.11.16

tor 03.11.16

fre 04.11.16

lør 05.11.16

søn 06.11.16

uke

45

man 07.11.16

tir 08.11.16

ons 09.11.16

tor 10.11.16

Som info til alle:

0900-1500

Sted: M-703 M-702
Lærere: bgr ssag ses
Gjester: viksam vikrle vidra ...
Klasse: Lærer

Fagdag lærere. Ingen undervisning

fre 11.11.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: ygr ysk vipe viksam ...
Klasse: Lærer

Møtedag. Ingen undervisning

lør 12.11.16

søn 13.11.16

uke

46

man 14.11.16

1500-1600

Sted: M-706
Gjester: vgl map kni bkr ...
Klasse: VEPED

tir 15.11.16

ons 16.11.16

0900-1145

Sted: H-214
Lærere: vgl
Klasse: VEPED
K.O.: ma

Kunnskapssyn og veiledningsteori

1215-1500

Sted: H-214
Lærere: map kni
Klasse: VEPED
K.O.: ma

kvalitet i veiledningssamtalen

tor 17.11.16

0900-1400

Sted: A-1521
Lærere: map kni
Klasse: VEPED
K.O.: ma

kvalitet i veiledningssamtalen

fre 18.11.16

0900-1145

Sted: A-1523
Lærere: mhe map kni
Klasse: VEPED
K.O.: ma

Arbeid i undervisningsgrupper

0900-1145

Sted: A-1522
Lærere: mhe map kni
Klasse: VEPED
K.O.: ma

Arbeid i undervisningsgrupper

0900-1145

Sted: A-1524
Lærere: mhe map kni
Klasse: VEPED
K.O.: ma

Arbeid i undervisningsgrupper

1215-1500

Sted: H-214
Lærere: mhe
Klasse: VEPED
K.O.: ma

holdningsdannelse i veiledning

lør 19.11.16

søn 20.11.16

uke

47

man 21.11.16

tir 22.11.16

ons 23.11.16

tor 24.11.16

fre 25.11.16

lør 26.11.16

søn 27.11.16

uke

48

man 28.11.16

tir 29.11.16

ons 30.11.16

tor 01.12.16

fre 02.12.16

lør 03.12.16

søn 04.12.16

uke

49

man 05.12.16

Som info til alle:

0815-1600

Lærere: ses
Gjester: aber abr ads agu ...
Klasse: Lærer

Møtedag lærere, Ingen undervisning

tir 06.12.16

ons 07.12.16

tor 08.12.16

fre 09.12.16

lør 10.12.16

søn 11.12.16

uke

50

man 12.12.16

tir 13.12.16

ons 14.12.16

tor 15.12.16

fre 16.12.16

lør 17.12.16

søn 18.12.16

uke

51

man 19.12.16

tir 20.12.16

ons 21.12.16

tor 22.12.16

fre 23.12.16

lør 24.12.16

søn 25.12.16

Timeplanene