HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 1G2

uke

01

man 02.01.17

tir 03.01.17

ons 04.01.17

tor 05.01.17

fre 06.01.17

lør 07.01.17

søn 08.01.17

uke

02

man 09.01.17

tir 10.01.17

ons 11.01.17

tor 12.01.17

fre 13.01.17

lør 14.01.17

søn 15.01.17

uke

03

man 16.01.17

tir 17.01.17

ons 18.01.17

tor 19.01.17

fre 20.01.17

lør 21.01.17

søn 22.01.17

uke

04

man 23.01.17

tir 24.01.17

ons 25.01.17

tor 26.01.17

fre 27.01.17

lør 28.01.17

søn 29.01.17

uke

05

man 30.01.17

tir 31.01.17

ons 01.02.17

tor 02.02.17

fre 03.02.17

lør 04.02.17

søn 05.02.17

uke

06

man 06.02.17

tir 07.02.17

ons 08.02.17

tor 09.02.17

fre 10.02.17

lør 11.02.17

søn 12.02.17

uke

07

man 13.02.17

tir 14.02.17

ons 15.02.17

tor 16.02.17

fre 17.02.17

lør 18.02.17

søn 19.02.17

uke

08

man 20.02.17

tir 21.02.17

ons 22.02.17

tor 23.02.17

fre 24.02.17

lør 25.02.17

søn 26.02.17

uke

09

man 27.02.17

tir 28.02.17

ons 01.03.17

Møtedag. Ingen undervisning

tor 02.03.17

fre 03.03.17

lør 04.03.17

søn 05.03.17

uke

10

man 06.03.17

0815-1045

Fag: nam
Sted: M-702
Lærere: hkb
Klasse: 1G2 1G1
K.O.: bull2

Introduksjon til naturfag. Barns undring og eksperimenter

1100-1400

Fag: dram
Sted: M-702
Lærere: bad
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

Barns dramatiske uttryksformer/ teori

1415-1600

Fag: rle
Sted: A-1427
Lærere: saf
Klasse: 1G1 1G2
K.O.: bull2

Filosofiske samtaler med barn

tir 07.03.17

0815-1600

Fag: nam
Sted: L-1111
Gjester: hkb
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Eksperimenter

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Bparti A

0830-1530

Fag: prax
Sted: A-1617
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull

Møter etter praksisgruppe Gruppe1: 08.30 - 09.30, gruppe 3: 09.30 - 10.30 Gruppe 5: 10.30 - 11.30 Gruppe 6: 12.30 -13.30 Gruppe 4: 13.30 - 14.30 Gruppe 2: 14.30 - 15.30

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

ons 08.03.17

0815-1145

Fag: nor
Sted: H-163
Lærere: akr
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Barns muntlige språkutvikling grupper delingstimer

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

0815-1145

Fag: prax
Sted: H-162
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Selvstendig gruppearbeid på den gruppen(AogB) som ikke har undervisning

1215-1600

Fag: rle
Sted: A-1524 A-1621 A-1623 A-1624 A-1515 H-163
Lærere: saf
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Filosofiske samtaler i gruppe, egen plan

tor 09.03.17

0815-1045

Fag: ped
Sted: M-702
Lærere: job
Klasse: 1G2 1G1
K.O.: bull2

Barns utvikling lek og læring

1100-1145

Fag: prax
Sted: M-703
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Etterarbeid PRAKSIS

1215-1400

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Barns utvikling, lek og læring

1415-1600

Fag: prax
Sted: M-703
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Barns utvikling, lek og læring og oppstart av arbeidskravet

fre 10.03.17

0815-0945

Fag: nor
Sted: A-1427
Lærere: akr
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

barns muntlige språkutvikling- dialog og undring

1000-1145

Fag: ped
Sted: A-1427
Lærere: ewl
Klasse: 1G2 1G1
K.O.: bull2

Barns seksualitet v/ EWL

lør 11.03.17

søn 12.03.17

uke

11

man 13.03.17

tir 14.03.17

ons 15.03.17

tor 16.03.17

fre 17.03.17

lør 18.03.17

søn 19.03.17

Innlevering arb.krav K1-KH2 analyse av barnetegning 1G1 og 1G2

uke

12

man 20.03.17

tir 21.03.17

ons 22.03.17

tor 23.03.17

fre 24.03.17

Frist gjennomføring av arbeidskrav B2.RL1

lør 25.03.17

søn 26.03.17

Frist B2-NO1 Voksen-barn-dialog i barnehagen

Innlevering av AK: K1 - DR1

uke

13

man 27.03.17

tir 28.03.17

ons 29.03.17

tor 30.03.17

fre 31.03.17

lør 01.04.17

søn 02.04.17

Innlevering B2-PD1 (Mappebidrag om barns utv...)

Innlevering B2-PD1

uke

14

man 03.04.17

0815-1145

Fag: nam
Sted: M-702
Lærere: hkb
Klasse: 1G2 1G1
K.O.: bull2

Univers og solsystem

1215-1600

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: saf
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Barnehagens verdigrunnlag. Religion, livssyn og danning

tir 04.04.17

0815-0900

Fag: klassen
Sted: L-1109
Lærere: ewl
Klasse: 1G2

klassens time

0900-1145

Fag: ped
Sted: A-1427
Klasse: 1NF 1MF 1KF 1G2 1G1
K.O.: bull2

Samisk seminar med Meerke Biente

1215-1600

Fag: fagovg.
Sted: M-703
Klasse: 1G2

Arbeid med arbeidskravene! samt forberedelser til eksamen i KKK

ons 05.04.17

0900-1145

Fag: nam
Sted: M-702
Lærere: hkb
Klasse: 1G2 1G1
K.O.: bull2

Naturfenomener. Vind, vær og årstider.

1415-1600

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: saf
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Barn og etikk 1

tor 06.04.17

0900-1145

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: akr
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Barns muntlige språkutvikling

1215-1400

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: saf
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Barn og etikk 2

fre 07.04.17

0815-1400

Fag: k&h
Sted: A-1419
Lærere: isol
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

Møte med kunst Stilisering abstraksjon overlapping Brodering

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Bparti A

0830-1400

Fag: mus
Sted: A-1517 A-1516 A-1515 A-1520 A-1522 A-1523 A-1524
Lærere: jkt
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

Komponering og lek med lyd

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

0830-1400

Fag: k&h
Lærere: isol
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

Møte med kunst Stilisering abstraksjon overlapping Brodering

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Bparti A

lør 08.04.17

søn 09.04.17

uke

15

man 10.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tir 11.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

ons 12.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tor 13.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

fre 14.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Gjester: jkt
Klasse: Felles

Påske

lør 15.04.17

søn 16.04.17

uke

16

man 17.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

2. påskedag

tir 18.04.17

ons 19.04.17

tor 20.04.17

fre 21.04.17

lør 22.04.17

søn 23.04.17

Frist arbeidskrav B2- NA2,samtale med barn.

uke

17

man 24.04.17

tir 25.04.17

ons 26.04.17

tor 27.04.17

fre 28.04.17

lør 29.04.17

søn 30.04.17

uke

18

man 01.05.17

tir 02.05.17

ons 03.05.17

tor 04.05.17

Fagdag før lunsj, møtedag etter lunsj. Ingen undervisning

fre 05.05.17

lør 06.05.17

søn 07.05.17

uke

19

man 08.05.17

0815-0945

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: mdb
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Pedagogisk idehistorie

1000-1600

Fag: k&h
Sted: A-1418
Lærere: isol
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

Kreativitet Brodering

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

1000-1600

Fag: dram
Sted: A-1426
Lærere: bad
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

improvisasjon og leik

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Bparti A

tir 09.05.17

0815-0945

Fag: nor
Sted: L-1109
Lærere: akr
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Akademisk skriving

1000-1600

Fag: dram
Sted: A-1426
Lærere: bad
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

improvisasjon og objekt

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

1000-1600

Fag: k&h
Sted: A-1418
Lærere: isol
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

Møte med kunst Stilisering abstraksjon overlapping Brodering

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Bparti A

ons 10.05.17

0830-1400

Fag: mus
Sted: A-1521
Lærere: jkt
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

Sang og samspill og eksamensforberedelser. Gruppebytte klokka 1130

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

tor 11.05.17

Frist arbeidskrav B2-NA1, presentasjon av eksperiment. Frist arbeidskrav B2-PD2, gruppeprosesser

Eksamensforebredelse til mappen i bULL 2 på rom 1109 sammen med 1g1

0815-1045

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Jobbe med framlegg og eksamensforebredelser -EGEN STUDIETID fram til 11.00 Klokken 11.00 - 11.45 er det eksamensforberdelser til mappeneksamen i BULL 2 på rom 1109 sammen med 1g1

1215-1400

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: hkb
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Presentasjon av arbeidskrav i klasse

1415-1600

Fag: ped
Sted: M-703
Lærere: mdb
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Barndomsforståelse i endring

fre 12.05.17

0800-0945

Sted: M-703
Lærere: ewl
Klasse: 1G2
K.O.: bull2

Gruppeprosesser framlegg arbeidskrav B2-PD2

1000-1300

Sted: A-1425 H-231 M-703 L-1109
Lærere: bad
Lærere: jkt msa isol vdo gst
Klasse: 1G2 1G1
K.O.: kkk1

eksamensforeberedelser KKK (kunst og H og mus).

lør 13.05.17

søn 14.05.17

uke

20

man 15.05.17

tir 16.05.17

ons 17.05.17

tor 18.05.17

fre 19.05.17

Innlevering av eksamensmappe BDBUL1002MAP1

lør 20.05.17

søn 21.05.17

uke

21

man 22.05.17

1000-1100

Sted: H-162
Lærere: gas
Gjester: vgl saf hkb ewl ...
Klasse: 1G1 1G2

Planleggingsmøte

1415-1600

Sted:
Klasse: 1G2
K.O.: kkk1

Hjemmeeksamen KKK 3 dager

tir 23.05.17

ons 24.05.17

tor 25.05.17

fre 26.05.17

lør 27.05.17

søn 28.05.17

uke

22

man 29.05.17

tir 30.05.17

ons 31.05.17

tor 01.06.17

fre 02.06.17

lør 03.06.17

søn 04.06.17

uke

23

man 05.06.17

tir 06.06.17

ons 07.06.17

tor 08.06.17

fre 09.06.17

lør 10.06.17

søn 11.06.17

uke

24

man 12.06.17

tir 13.06.17

ons 14.06.17

tor 15.06.17

fre 16.06.17

Eksamensfest for bachelorstudenter

lør 17.06.17

søn 18.06.17

uke

25

man 19.06.17

tir 20.06.17

ons 21.06.17

tor 22.06.17

fre 23.06.17

lør 24.06.17

søn 25.06.17

Timeplanene