HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 1MF

uke

01

man 02.01.17

tir 03.01.17

ons 04.01.17

tor 05.01.17

fre 06.01.17

lør 07.01.17

søn 08.01.17

uke

02

man 09.01.17

tir 10.01.17

0900-1145

Sted: L-1109
Lærere: ssh ski mhs kka hwi gse gjs cbom bsv bad
Klasse: 1MF

Møte i praksis for praksislærere og lærere.

1000-1145

Sted: A-1525
Lærere: hwi
Klasse: 1MF

Innedag - studenter møter kl.10.00 på rom1525.

1215-1300

Fag: ped
Sted: A-1425
Lærere: ski kka
Klasse: 1MF

Innedag pedagogikk

1315-1400

Fag: dram
Sted: M-504
Lærere: bad
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Innedag Drama

ons 11.01.17

tor 12.01.17

fre 13.01.17

lør 14.01.17

søn 15.01.17

uke

03

man 16.01.17

tir 17.01.17

ons 18.01.17

0900-1045

Fag: nor
Sted: A-1521
Lærere: cbom
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Innedag norsk (og musikk).

1215-1500

Fag: mus
Sted: A-1521
Lærere: ssh gse
Klasse: 1MF

Innedag musikk

tor 19.01.17

fre 20.01.17

lør 21.01.17

søn 22.01.17

uke

04

man 23.01.17

0900-1500

Fag: flere
Sted: H-163
Lærere: mhs gjs
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Innedag: Samfunnsfag + RLE

tir 24.01.17

ons 25.01.17

tor 26.01.17

fre 27.01.17

lør 28.01.17

søn 29.01.17

uke

05

man 30.01.17

tir 31.01.17

ons 01.02.17

tor 02.02.17

0900-1145

Fag: k&h
Sted: A-1419
Lærere: bsv
Klasse: 1MF

Innedag K&H

1215-1400

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: ski kka
Klasse: 1MF
K.O.: bull

Innedag

fre 03.02.17

lør 04.02.17

søn 05.02.17

uke

06

man 06.02.17

tir 07.02.17

0900-1500

Fag: flere
Sted: H-214
Lærere: hwi
Klasse: 1MF

Skrivedag - reservert til arbeid med praksisrapport, dere velger selv om dere vil jobbe på skolen eller et annet sted.

ons 08.02.17

tor 09.02.17

fre 10.02.17

lør 11.02.17

søn 12.02.17

uke

07

man 13.02.17

1445-1530

Sted: A-1548
Lærere: hwi bad ssh kka ski gse bsv mhs gjs cbom
Klasse: 1MF

teammøte 1MF

tir 14.02.17

ons 15.02.17

tor 16.02.17

0900-1300

Fag: mus
Sted: A-1515 A-1523 A-1522 A-1516
Lærere: ssh? gse?
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Gruppeøving og Mus og andre kunstformer

fre 17.02.17

lør 18.02.17

søn 19.02.17

uke

08

man 20.02.17

Ingen undervisning - studieuke.

tir 21.02.17

Ingen undervisning - studieuke.

ons 22.02.17

Ingen undervisning - studieuke.

tor 23.02.17

Ingen undervisning - studieuke.

fre 24.02.17

Ingen undervisning - studieuke.

lør 25.02.17

søn 26.02.17

uke

09

man 27.02.17

0900-1500

Fag: dram
Sted: A-1525
Lærere: bad
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Improvisasjon for de yngste

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

tir 28.02.17

0900-1145

Fag: sam
Sted: A-1425
Lærere: gjs
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

urfolk og nasjonale minoriteter

ons 01.03.17

Møtedag. Ingen undervisning

tor 02.03.17

0815-1145

Fag: rle
Sted: M-702
Lærere: mhs
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

jødedom

1215-1600

Fag: rle
Sted: M-702
Lærere: mhs
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

samisk

fre 03.03.17

1215-1500

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: ski
Lærere: kka
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Barnehagen som kulturarena

lør 04.03.17

søn 05.03.17

uke

10

man 06.03.17

0815-0945

Fag: ped
Sted: A-1427
Lærere: ewl
Klasse: 1NF 1MF 1KF 1E
K.O.: bull2

Barns utvikling og læring: Barns seksualitet

1215-1600

Sted: H-163
Lærere: gjs mhs
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

oppstart R1-TF1

tir 07.03.17

0900-1145

Fag: sam
Sted: H-220
Lærere: gjs
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Mediesamfunnet

1215-1500

Fag: nor
Sted: H-163
Lærere: cbom
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Eventyr og arbeid med eventyr i barnehagen

ons 08.03.17

Gjesteforelesning med Svein Nyhus, storforelesning rom 702, kl. 12.30 - 13.30

0900-1145

Fag: dram
Sted: M-504
Lærere: hwi
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Lindqvist/dramaforløp

tor 09.03.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: mka
Lærere: kka
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Yrkesetiske refleksjoner og holdninger

fre 10.03.17

lør 11.03.17

søn 12.03.17

Innlev. arbeidskrav KH, Observasjon av barns bilder K-KH2, kl. 23.55

uke

11

man 13.03.17

tir 14.03.17

0815-1600

Sted: M-703
Lærere: gjs mhs
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

presentasjon av R1-TF1

ons 15.03.17

tor 16.03.17

0900-1145

Fag: mus
Sted: A-1515 A-1524 A-1523 A-1522 A-1521
Lærere: ssh? gse?
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

fre 17.03.17

lør 18.03.17

søn 19.03.17

uke

12

man 20.03.17

0900-1500

Sted: A-1418
Lærere: mhs bsv bad
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

oppstart R1-TF2.Fortsetter med Collage, gruppearb. KH

1000-1600

Sted: K-804
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Arbeid m R1-TF2

1000-1600

Sted: A-1617
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Arbeid m R1-TF2

1000-1600

Sted: A-1620
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Arbeid m R1-TF2

tir 21.03.17

0815-1600

Sted: M-504 A-1419
Gjester: bad bsv
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Arbeid m R1-TF2

0815-1600

Sted: A-1617
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Arbeid m R1-TF2

0815-1600

Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Arbeid m R1-TF2

0815-1600

Sted: A-1620
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Arbeid m R1-TF2

1215-1500

Fag: k&h
Lærere: bsv
Klasse: 1MF
K.O.: srle

Veiledning KH, v/Bjørg, gruppevis fra kl 12.15, på rom 1419,

ons 22.03.17

0815-1600

Sted: K-804 A-1419
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Arbeid m R1-TF2

0815-1600

Sted: A-1617
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Arbeid m R1-TF2

0815-1600

Gjester: bad
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Arbeid m R1-TF2

1615-2115

Sted: M-504
Gjester: bad
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Arbeid m R1-TF2

tor 23.03.17

0815-1600

Sted: A-1419
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Arbeid m R1-TF2

0815-1600

Sted: K-804
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Arbeid m R1-TF2

0815-1600

Sted: A-1617
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Arbeid m R1-TF2

0815-1600

Sted: A-1620
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Arbeid m R1-TF2

1615-2115

Sted: M-504
Gjester: bad
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Arbeid m R1-TF2

fre 24.03.17

0815-1600

Sted: M-504
Lærere: bad
Lærere: mhs bsv
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

presentasjon R1-TF2

lør 25.03.17

søn 26.03.17

uke

13

man 27.03.17

1215-1430

Sted: A-1521
Lærere: bad
Klasse: 1MF
K.O.: srle

Fremlegg Arbeidskrav R1-DR1

tir 28.03.17

0900-1500

Fag: dram
Sted: L-1114
Lærere: hwi
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Figur

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Bparti A

ons 29.03.17

tor 30.03.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: ski
Lærere: kka
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Identitetsdannelse

1215-1500

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: kka
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Barns formidling i et mangfoldsperspektiv

fre 31.03.17

1100-1400

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: kka
Gjester: Ski
Lærere: kka
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Besøk REMIDA senteret

lør 01.04.17

søn 02.04.17

uke

14

man 03.04.17

tir 04.04.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: A-1427
Klasse: 1NF 1MF 1KF 1G2 1G1
K.O.: bull2

Samisk seminar med Meerke Biente

1215-1600

Fag: k&h
Sted: A-1419
Lærere: bsv
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Tredimensjonal forming, skulpturarbeid

ons 05.04.17

0900-1500

Fag: k&h
Sted: A-1414 A-1416
Lærere: bsv
Klasse: 1MF
K.O.: srle

Kulturtradisjon, TOVING, halv klasse Gr.A

tor 06.04.17

0900-1500

Fag: k&h
Sted: A-1414 A-1416
Lærere: bsv
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

Kulturtradsijon, TOVING, halv klasse gr. B

fre 07.04.17

lør 08.04.17

søn 09.04.17

uke

15

man 10.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tir 11.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

ons 12.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tor 13.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

fre 14.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Gjester: jkt
Klasse: Felles

Påske

lør 15.04.17

søn 16.04.17

uke

16

man 17.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

2. påskedag

tir 18.04.17

0815-1045

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: kka
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Etterarbeid barns formidling iet mangfoldsperspektiv og REMIDA

ons 19.04.17

1000-1400

Fag: dram
Sted: A-1525
Lærere: hwi
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Fortelling, rom og objekt

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

tor 20.04.17

fre 21.04.17

lør 22.04.17

søn 23.04.17

Innlevering arbeidskrav R1-KH1, et praktisk arbeide, toving med foto, kl 23.55

uke

17

man 24.04.17

0900-1500

Sted: H-220
Lærere: kka cbom
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

KKK eksamensforberedelser i ped og norsk

0900-1500

Sted: A-1427
Lærere: kka
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

KKK eksamensforberedelse

1315-1500

Fag: nor
Lærere: kka cbom
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

tir 25.04.17

ons 26.04.17

tor 27.04.17

fre 28.04.17

lør 29.04.17

søn 30.04.17

uke

18

man 01.05.17

tir 02.05.17

ons 03.05.17

tor 04.05.17

Fagdag før lunsj, møtedag etter lunsj. Ingen undervisning

hele døgnet

Fag: flere
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Hjemmeeksamen i KKK (ped+norsk)

fre 05.05.17

hele døgnet

Fag: flere
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Hjemmeeksamen i KKK (ped+norsk)

lør 06.05.17

søn 07.05.17

uke

19

man 08.05.17

1215-1500

Sted: H-163
Lærere: gjs mhs
Klasse: 1MF
K.O.: srle1

eksamensforberedelser

tir 09.05.17

0900-1500

Sted: H-214
Lærere: cbom ssh
Klasse: 1MF
K.O.: bull

eksamensforb i BULL

ons 10.05.17

tor 11.05.17

fre 12.05.17

lør 13.05.17

søn 14.05.17

uke

20

man 15.05.17

0900-1500

Sted: A-1521 A-1419 A-1525
Lærere: ssh? gse? bsv hwi
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

KKK eksamensforberedelser praktisk eksamen. Utdeling og oppstart av praktisk eksamen. VI STARTER PÅ ROM 1419

tir 16.05.17

ons 17.05.17

tor 18.05.17

0900-1300

Sted: A-1426 L-1108
Klasse: 1MF
K.O.: bull

Skr.eksamen BUL

fre 19.05.17

lør 20.05.17

søn 21.05.17

uke

21

man 22.05.17

0900-1500

Sted: A-1426 H-165
Klasse: 1MF

Skr.eksamen SRL

tir 23.05.17

0815-1600

Fag: flere
Sted: A-1418
Lærere: ssh hwi bsv
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Kort veiledning praktisk eksamen KKK. Veiledningen begynner kl.10.00, 15.min per gruppe. Rekkefølgen blir slik: Park 1, Park 2, Atriet, Eplehagen og Skogen ved låven.

ons 24.05.17

hele døgnet

Sted: A-1520
Lærere: ssh
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Rom tilgjengelig under eksamen

0815-1600

Fag: flere
Sted: A-1418
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen KKK. Arbeid i grupper, tilstedeværelse kreves i hele eksamensperioden.

tor 25.05.17

hele døgnet

Fag: flere
Sted: A-1418
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen KKK. Arbeid i grupper, tilstedeværelse kreves i hele eksamensperioden.

hele døgnet

Sted: A-1520
Lærere: ssh
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Rom tilgjengelig under eksamen

fre 26.05.17

hele døgnet

Fag: flere
Sted: A-1418
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen KKK. Arbeid i grupper, tilstedeværelse kreves i hele eksamensperioden.

hele døgnet

Sted: A-1520
Lærere: ssh
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Rom tilgjengelig under eksamen

lør 27.05.17

hele døgnet

Fag: flere
Sted: A-1418
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen KKK. Arbeid i grupper, tilstedeværelse kreves i hele eksamensperioden.

hele døgnet

Sted: A-1520
Lærere: ssh
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Rom tilgjengelig under eksamen

søn 28.05.17

hele døgnet

Fag: flere
Sted: A-1418
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen KKK. Arbeid i grupper, tilstedeværelse kreves i hele eksamensperioden.

hele døgnet

Sted: A-1520
Lærere: ssh
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Rom tilgjengelig under eksamen

uke

22

man 29.05.17

hele døgnet

Fag: flere
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen KKK. Arbeid i grupper, tilstedeværelse kreves i hele eksamensperioden.

hele døgnet

Fag: k&h
Sted: A-1426
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen KKK.

hele døgnet

Sted: A-1520
Lærere: ssh
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Rom tilgjengelig under eksamen

1000-1500

Lærere: ssh hwi bsv
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Veiledning 1MF praktisk eksamen ute. Veiledning 45 min per gruppe: Park 1: 10.00, Park 2: 10.45, Atriet 12.15, Eplehagen: 13.00, Skogen: 14.00.

tir 30.05.17

hele døgnet

Fag: flere
Gjester: bsv
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen KKK. Arbeid i grupper, tilstedeværelse kreves i hele eksamensperioden.

hele døgnet

Fag: k&h
Sted: A-1426
Lærere: bsv
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen KKK.

hele døgnet

Sted: A-1520
Lærere: ssh
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Rom tilgjengelig under eksamen

ons 31.05.17

hele døgnet

Fag: flere
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen KKK. Arbeid i grupper, tilstedeværelse kreves i hele eksamensperioden.

hele døgnet

Fag: k&h
Sted: A-1426
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen KKK.

hele døgnet

Sted: A-1520
Lærere: ssh
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Rom tilgjengelig under eksamen

tor 01.06.17

hele døgnet

Fag: flere
Lærere: ssh hwi bsv
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Praktisk eksamen i KKK

0815-1600

Fag: k&h
Sted: A-1426
Klasse: 1MF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen

0815-1500

Sted: A-1521
Lærere: bsv hwi ssh
Klasse: 1MF

Rom tilgjengelig i forbindelse med eksamen

1515-1700

Sted: A-1520
Lærere: bsv hwi ssh
Klasse: 1MF

Tilbakemelding eksamen

fre 02.06.17

lør 03.06.17

søn 04.06.17

uke

23

man 05.06.17

tir 06.06.17

ons 07.06.17

tor 08.06.17

fre 09.06.17

lør 10.06.17

søn 11.06.17

uke

24

man 12.06.17

tir 13.06.17

ons 14.06.17

tor 15.06.17

fre 16.06.17

Eksamensfest for bachelorstudenter

lør 17.06.17

søn 18.06.17

uke

25

man 19.06.17

tir 20.06.17

ons 21.06.17

tor 22.06.17

fre 23.06.17

lør 24.06.17

søn 25.06.17

Timeplanene