HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 1NF

uke

01

man 02.01.17

tir 03.01.17

ons 04.01.17

tor 05.01.17

fre 06.01.17

lør 07.01.17

søn 08.01.17

uke

02

man 09.01.17

tir 10.01.17

ons 11.01.17

tor 12.01.17

fre 13.01.17

0900-1145

Sted: A-1521
Lærere: rlo
Klasse: 1NF

Innedag:Pedagogikk: Om observasjon, og litt om didaktikk

1215-1400

Sted: A-1522 A-1524 A-1621 A-1622
Lærere: ekg rlu rlo ojs msa
Klasse: 1NF

Møte før 2. del av praksis med praksislærere og studenter.

1215-1400

Sted: A-1515 H-220 A-1516
Lærere: rlu rlo ojs msa ekg
Klasse: 1NF

Møte før 2. del av praksis med praksislærere og studenter.

lør 14.01.17

søn 15.01.17

uke

03

man 16.01.17

tir 17.01.17

ons 18.01.17

tor 19.01.17

1000-1145

Fag: k&h
Sted: A-1418 A-1416
Lærere: vdo
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Innedag: barns tegneutvilkling

1215-1400

Sted: A-1425
Lærere: sne
Klasse: 1NF

Innedag: Norsk. Ta med utkast av dialog og Anne Høigårds "Barns språkutvikling"

fre 20.01.17

lør 21.01.17

søn 22.01.17

uke

04

man 23.01.17

tir 24.01.17

ons 25.01.17

0900-1145

Fag: dram
Sted: L-1114
Lærere: hwi
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Innedag: figur og objekt

1215-1500

Sted: L-1109
Lærere: rlu
Klasse: 1NF

Innedag: Natmil 1215-1400

tor 26.01.17

fre 27.01.17

lør 28.01.17

søn 29.01.17

uke

05

man 30.01.17

tir 31.01.17

0900-1500

Sted: H-162
Klasse: 1NF

Innedag: Om skriving av praksisrapport

0930-1100

Sted: M-705
Lærere: rlo
Klasse: 1NF

Gruppearbeid

0930-1100

Sted: M-706
Lærere: rlo
Klasse: 1NF

gruppearbeid

0930-1100

Sted: M-704
Lærere: rlo
Klasse: 1NF

gruppearbeid

0930-1100

Sted: A-1623
Lærere: rlo
Klasse: 1NF

Gruppearbeid

1315-1415

Sted: M-706
Lærere: rlo
Klasse: 1NF

Gruppearbeid

1315-1415

Sted: A-1623
Lærere: rlo
Klasse: 1NF

gruppearbeid

1315-1415

Sted: A-1523
Lærere: rlo
Klasse: 1NF

gruppearbeid

1330-1430

Sted: M-705
Lærere: rlo
Klasse: 1NF

gruppearbeid

ons 01.02.17

tor 02.02.17

fre 03.02.17

lør 04.02.17

søn 05.02.17

uke

06

man 06.02.17

Skrivedag, selvstendig jobbing med praksisrapport

tir 07.02.17

ons 08.02.17

tor 09.02.17

fre 10.02.17

lør 11.02.17

søn 12.02.17

uke

07

man 13.02.17

tir 14.02.17

ons 15.02.17

tor 16.02.17

fre 17.02.17

lør 18.02.17

søn 19.02.17

uke

08

man 20.02.17

tir 21.02.17

ons 22.02.17

tor 23.02.17

fre 24.02.17

lør 25.02.17

søn 26.02.17

Frist innlevering av andre runde arbeidskrav K-DR1

uke

09

man 27.02.17

0900-1500

Fag: mus
Sted: A-1520
Lærere: msa
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Musikk og estetiske prosesser

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

tir 28.02.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: rlo
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Barnekultur

ons 01.03.17

Møtedag. Ingen undervisning

0900-1500

Fag: mus
Sted: A-1521
Lærere: msa
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Sang og stemmebruk

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Bparti A

tor 02.03.17

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: rlu
Klasse: 1NF
K.O.: nhb1

Gjenbruk på DMMH først og besøk på Remidasenteret ca kl 1415

fre 03.03.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: rlo
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Barns læring og utvikling del 1, Ressurser og læring

lør 04.03.17

søn 05.03.17

Innlevering av B2-NO1: Barn-voksen-dialog Frist: kl. 23.55

uke

10

man 06.03.17

0815-0945

Fag: ped
Sted: A-1427
Lærere: ewl
Klasse: 1NF 1MF 1KF 1E
K.O.: bull2

Barns utvikling og læring: Barns seksualitet

1215-1500

Fag: mus
Sted: A-1521
Lærere: msa
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Presentasjon av Arbeidskrav: Verktøykasse i sang/musikk

tir 07.03.17

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1109
Lærere: rlu
Klasse: 1NF
K.O.: nhb1

Økologi og biologisk mangfold

ons 08.03.17

0900-1145

Sted: M-703
Lærere: rlo
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Barns læring og utvikling del 3, Barn og mestring

tor 09.03.17

0815-1145

Fag: ped
Sted: A-1425
Lærere: kne
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Barns sosiale og emosjonelle utvikling del 4

0900-1145

Sted: A-1515 A-1522 A-1621
Lærere: kne
Klasse: 1NF

arbeid i grupper

0900-1145

Sted: A-1623
Gjester: kne
Klasse: 1NF

arbeid i ghrupper

1000-1145

Fag: ped
Sted: A-1427
Lærere: kne
Klasse: 1NF
K.O.: nhb1

Forts barns sos. og em. utv. +Forberedelse til vinteraktivitetsuka

1215-1345

Fag: k&h
Sted: A-1419
Lærere: vdo
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Form og skulptur, med vekt på snøforming

fre 10.03.17

0900-1045

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: kne
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Barnehagen - en ressurs og et læringsmiljø del 5

lør 11.03.17

søn 12.03.17

Innlevering arbeidskrav K-MU1 :Verktøykasse i sang og musikk - Refleksjonsnotat.

uke

11

man 13.03.17

0815-1600

Fag: fah
Sted: Frøset
Lærere: ojs
Klasse: 1NF
K.O.: nhb1

Vinteraktivitesuke

tir 14.03.17

0815-1600

Sted: Frøset
Lærere: ojs vdo
Lærere: ojs
Klasse: 1NF
K.O.: nhb1

Vinteraktivitesuke

ons 15.03.17

0815-1600

Sted: Frøset
Lærere: rlu ojs
Klasse: 1NF
K.O.: nhb1

Vinteraktivitesuke

0900-1500

Fag: k&h
Sted: Utendørs
Lærere: vdo
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Snøforming, Frøset

tor 16.03.17

0815-1600

Fag: fah
Sted: Frøset
Lærere: ojs
Klasse: 1NF
K.O.: nhb1

Vinteraktivitesuke

fre 17.03.17

0815-1600

Sted: Frøset
Lærere: kne ojs
Klasse: 1NF
K.O.: nhb1

Vinteraktivitesuke

0900-1145

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: kne
Klasse: 1NF
K.O.: nhb1

NHB Femte økt

lør 18.03.17

søn 19.03.17

Innlevering av refleksjonsskriv vinteraktivitetsuke

uke

12

man 20.03.17

0900-1300

Fag: mus
Sted: A-1520
Lærere: msa
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

. musikk i fortelling og teater

tir 21.03.17

1215-1400

Fag: dram
Sted: A-1615
Lærere: hwi
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Dramaturgi

ons 22.03.17

tor 23.03.17

fre 24.03.17

lør 25.03.17

søn 26.03.17

Innlevering arbeidskrav B-TF1: Barn i utvikling

uke

13

man 27.03.17

0900-1145

Fag: dram
Sted: L-1114
Lærere: hwi
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Barneteater og skapende prosesser: Parti B

1215-1500

Fag: dram
Sted: L-1114
Lærere: hwi
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Barneteater og skapende prosesser: Parti A

tir 28.03.17

ons 29.03.17

tor 30.03.17

fre 31.03.17

lør 01.04.17

søn 02.04.17

uke

14

man 03.04.17

1000-1145

Sted: A-1414 A-1416
Lærere: msa vdo ekg hwi
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Oppstart semesteroppgave i Kunst, kultur og kreativitet.

tir 04.04.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: A-1427
Klasse: 1NF 1MF 1KF 1G2 1G1
K.O.: bull2

Samisk seminar med Meerke Biente

ons 05.04.17

tor 06.04.17

fre 07.04.17

lør 08.04.17

søn 09.04.17

uke

15

man 10.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tir 11.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

ons 12.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tor 13.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

fre 14.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Gjester: jkt
Klasse: Felles

Påske

lør 15.04.17

søn 16.04.17

uke

16

man 17.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

2. påskedag

tir 18.04.17

ons 19.04.17

tor 20.04.17

fre 21.04.17

lør 22.04.17

søn 23.04.17

uke

17

man 24.04.17

0900-1500

Fag: dram
Sted: A-1525
Lærere: hwi
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Dramafagets verktøyskasse

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

1215-1315

Sted: M-705
Lærere: rlo
Klasse: 1NF

Møte med kontaktlærer studiegruppe 1

1315-1415

Sted: M-705
Lærere: rlo
Klasse: 1NF

Møte med kontaktlærer studiegruppe 2

tir 25.04.17

1215-1400

Fag: dram
Sted: A-1525
Lærere: hwi
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Dramaforløp

1415-1500

Sted: A-1515
Lærere: kne
Klasse: 1NF

studiegruppe 4,møte med Kari

ons 26.04.17

tor 27.04.17

0800-1500

Sted: ITL
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Innlev. semesteroppgave i KKK

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: rlu
Klasse: 1NF
K.O.: nhb1

Naturen året rundt

fre 28.04.17

lør 29.04.17

søn 30.04.17

uke

18

man 01.05.17

tir 02.05.17

0800-1500

Sted: ITL
Klasse: 1NF
K.O.: bull

Innlev. semesteroppgave i BUL

1215-1600

Fag: dram
Sted: A-1426
Lærere: hwi
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Verktøykasse visning

ons 03.05.17

0900-1045

Sted: L-1111
Lærere: rlu ojs
Klasse: 1NF
K.O.: nhb1

Eksamensforberedelser

1215-1500

Fag: mus
Sted: A-1520
Lærere: msa
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Kreativ med musikk i uterommet - eksamensforberedelse

tor 04.05.17

Fagdag før lunsj, møtedag etter lunsj. Ingen undervisning

fre 05.05.17

lør 06.05.17

søn 07.05.17

uke

19

man 08.05.17

tir 09.05.17

ons 10.05.17

tor 11.05.17

fre 12.05.17

lør 13.05.17

søn 14.05.17

uke

20

man 15.05.17

tir 16.05.17

ons 17.05.17

tor 18.05.17

fre 19.05.17

lør 20.05.17

søn 21.05.17

uke

21

man 22.05.17

0900-1400

Sted: L-1109 L-1111 H-030
Klasse: 1NF
K.O.: nhb

Skr.eksamen NHB

tir 23.05.17

1215-1400

Sted: A-1425
Lærere: vdo msa hwi
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Oppstart praktisk eksamen

ons 24.05.17

0815-1600

Sted: Frøset
Lærere: hwi vdo msa
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen KKK

tor 25.05.17

0815-1600

Sted: Frøset
Lærere: hwi vdo msa
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen KKK

fre 26.05.17

0815-1600

Sted: Frøset
Lærere: hwi vdo msa
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen KKK

lør 27.05.17

søn 28.05.17

uke

22

man 29.05.17

0815-1600

Sted: Frøset
Lærere: hwi vdo msa
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen KKK

tir 30.05.17

0815-1600

Sted: Frøset
Lærere: hwi vdo msa
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen KKK

ons 31.05.17

0815-1600

Sted: Frøset
Lærere: hwi vdo msa
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen KKK

tor 01.06.17

0815-1600

Sted: Frøset
Lærere: hwi vdo msa ekg
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen KKK

fre 02.06.17

0815-1600

Sted: Frøset
Lærere: vdo msa hwi
Klasse: 1NF
K.O.: kkk

Eksamensvisning, KKK

lør 03.06.17

søn 04.06.17

uke

23

man 05.06.17

tir 06.06.17

ons 07.06.17

tor 08.06.17

fre 09.06.17

lør 10.06.17

søn 11.06.17

uke

24

man 12.06.17

tir 13.06.17

ons 14.06.17

tor 15.06.17

fre 16.06.17

Eksamensfest for bachelorstudenter

lør 17.06.17

søn 18.06.17

uke

25

man 19.06.17

tir 20.06.17

ons 21.06.17

tor 22.06.17

fre 23.06.17

lør 24.06.17

søn 25.06.17

Timeplanene