HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 1P

uke

01

man 02.01.17

tir 03.01.17

ons 04.01.17

tor 05.01.17

fre 06.01.17

Nettpresentasjon Barns utvikling, lek og læring v/ Jon O Berg

lør 07.01.17

søn 08.01.17

uke

02

man 09.01.17

tir 10.01.17

ons 11.01.17

tor 12.01.17

0900-0945

Fag: rle
Lærere: saf
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Streamet forelesning: Barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandat. Intro arbeidskrav B2-RL1

1000-1145

Fag: k&h
Lærere: sae mal
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

Streamet forelesning: Barns visuelle uttrykk

1215-1500

Fag: ped
Lærere: mso
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Streamet liveforelesning: Barns utvikling og læring. intro B2 -PD 2

fre 13.01.17

0900-1045

Fag: nor
Lærere: mse
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Streamet forelesning Billedbok - analyse og formidling + introduksjon arbeidskrav B2-NO2

1215-1400

Fag: ped
Lærere: gas
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Streamet undervisning, Gruppeprosesser og samarbeid. Intro B2-PD3

lør 14.01.17

søn 15.01.17

uke

03

man 16.01.17

tir 17.01.17

ons 18.01.17

tor 19.01.17

0815-1145

Fag: mus
Sted: A-1617
Lærere: hba
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

Forberedelse til K1-MU1

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

0815-0945

Fag: dram
Sted: L-1114
Lærere: ioo
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

Figurteater. Parti B

0815-1145

Sted: H-162
Lærere: jkt
Klasse: 1P

Musikk, forberedelse til arbeidskrav

1000-1145

Fag: k&h
Sted: A-1414
Lærere: sae
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

Arbeid med bildebok. Parti A

1215-1300

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: rlu
Klasse: 1P
K.O.: bull2

hva er naturfag i barnehagelærerutdanningen og barnehagen

1315-1600

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: mse
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Å arbeide med litteratur i barnehagen

1615-1700

Sted: H-214
Lærere: mso
Klasse: 1P

Klassens time

fre 20.01.17

0815-1045

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: rlu
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Eksperimentering og undring

1100-1145

Sted: H-162
Lærere: mso
Klasse: 1P

Ledig tid med mulighet for besøk i bokhandel, nødvendige avklaringer m.m.

1215-1400

Fag: rle
Sted: H-162
Lærere: saf
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Religion, livssyn og danning

1415-1600

Fag: k&h
Sted: A-1414
Lærere: sae
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

Arbeid med bildebok. Parti B

1415-1600

Fag: dram
Sted: L-1114
Lærere: ioo
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

Figurteater. Parti A

lør 21.01.17

søn 22.01.17

uke

04

man 23.01.17

tir 24.01.17

ons 25.01.17

tor 26.01.17

Egenstudium, selvstendig arbeid med arbeidskrav mm.

0815-0900

Sted: H-165
Gjester: ahs saf rlu mso ...
Klasse: 1P
K.O.: kkk

Formøte studiesamling 1P

0900-0945

Sted: H-165
Gjester: saf sae rlu mso ...
Klasse: 1P

Teammøte 1P

fre 27.01.17

Egenstudium, selvstendig arbeid med arbeidskrav mm.

Studiegruppene jobber sammen med innspill til disposisjon til B2-PD2

lør 28.01.17

søn 29.01.17

Frist gjennomføring av arbeidsrkav B2-RL1

uke

05

man 30.01.17

tir 31.01.17

ons 01.02.17

tor 02.02.17

0815-1600

Klasse: 1P
K.O.: kkk

Studiegruppen forbereder Studiesamling i barnehagen, K1-DR1

fre 03.02.17

0815-1600

Lærere: saf rlu mse ioo hwi hba gas ahs
Klasse: 1P
K.O.: kkk

Studiesamling i barnehagen. Presentasjon av K1-DR1

lør 04.02.17

søn 05.02.17

uke

06

man 06.02.17

tir 07.02.17

1415-1500

Sted: A-1647
Gjester: saf rlu mso mse ...
Klasse: 1P
K.O.: kkk

Ettermøte studiesamling 1P

1515-1600

Sted: A-1647
Gjester: saf rlu mso mse ...
Klasse: 1P
K.O.: kkk

Formøte studiesamling1P. K1-MU1

ons 08.02.17

tor 09.02.17

0900-1045

Fag: ped
Lærere: gas
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Streamet forelesning Barndom i historisk perspektiv

1215-1500

Fag: ped
Lærere: mso
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Streaming el. nettpresentasjon: Barns utvikling, lek og læring, økt 2

fre 10.02.17

0900-1045

Fag: ped
Lærere: gas
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Streamet forelesning Barndomsforståelse i endring

1215-1400

Fag: nor
Lærere: mse
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Streamet forelesning: Barn og undring

lør 11.02.17

søn 12.02.17

Innlevering av K1-DR1

uke

07

man 13.02.17

tir 14.02.17

ons 15.02.17

tor 16.02.17

0815-1600

Klasse: 1P
K.O.: kkk

Studiegruppen forbereder studiesamling, K1-MU1

fre 17.02.17

0815-1600

Fag: flere
Sted: Eksternt
Lærere: saf rlu mso mse hwi hba sae
Klasse: 1P
K.O.: kkk

Studiesamling i barnehagen. Musikksamling i barnehagen, K1-MU1

lør 18.02.17

søn 19.02.17

uke

08

man 20.02.17

tir 21.02.17

ons 22.02.17

tor 23.02.17

Egenstudium, selvstendig arbeid med arbeidskrav mm.

0830-1015

Fag: ped
Lærere: mso
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Streamet forelesning Didaktikk og pedagogisk grunnsyn

fre 24.02.17

Egenstudium, selvstendig arbeid med arbeidskrav mm.

lør 25.02.17

søn 26.02.17

Innlevering av K-MU 1

uke

09

man 27.02.17

tir 28.02.17

ons 01.03.17

Møtedag. Ingen undervisning

tor 02.03.17

Nettpresentasjon: Barns undring og livsspørsmål (RLE)

1000-1145

Fag: ped
Lærere: gas
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Streamet forelesning Barns undring

1215-1400

Fag: k&h
Sted:
Lærere: sae
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

K-KH2: Nettbasert individuell veiledning i gruppene med studentrespons i gruppens virtuelle grupperom.

fre 03.03.17

Egenstudium, selvstendig arbeid med arbeidskrav mm.

lør 04.03.17

søn 05.03.17

Innlevering av B-PD2 til veiledning til medstudenter (studiegruppa) og til faglærer på it's learning

uke

10

man 06.03.17

tir 07.03.17

ons 08.03.17

0815-0900

Sted: H-161
Gjester: saf sae rlu mso ...
Klasse: 1P
K.O.: kkk

Ettermøte studiesamling1P. K1-MU1

0900-0945

Sted: H-161
Lærere: saf sae rlu mso mse ioo hwi hba aber gas
Klasse: 1P

Klasseteam 1P

tor 09.03.17

0815-0900

Sted: H-231
Lærere: mso
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Klassens time

0900-1045

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: hma
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Barns undring

1100-1400

Fag: k&h
Sted: A-1418
Lærere: sae
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

Praktisk skapende arbeid tredimensjonal form

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

1100-1400

Fag: dram
Sted: A-1525
Lærere: ioo
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

Kunst og teater for de aller minste - halv klasse

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

1415-1600

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: saf
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Filosofiske samtaler

fre 10.03.17

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: mso
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Didaktikk

1215-1400

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: saf
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Samtaler om livsspørsmål

1415-1600

Sted: A-1521
Lærere: mse hba
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

Poesikk samarbeid med norsk (BULL2)

lør 11.03.17

søn 12.03.17

Innlevering av K1-KH2

uke

11

man 13.03.17

tir 14.03.17

ons 15.03.17

tor 16.03.17

Egenstudium, selvstendig arbeid med arbeidskrav mm.

Nettpresentasjon om Allemannsretten 2 x 15 minutt, sees innen fredag 17.mars

fre 17.03.17

0900-1045

Fag: nam
Lærere: rlu
Klasse: 1P
K.O.: bull2

stremaet forelesning Vårtur og vårtegn

lør 18.03.17

søn 19.03.17

Innlevering av B2-NO 2

uke

12

man 20.03.17

tir 21.03.17

ons 22.03.17

tor 23.03.17

Videopresentasjon 1P Barn og etikk

Nettpresentasjon (fellesforelesning) Barns seksualitet v/ Elisabeth Walsøe Lehn

Egenstudium, selvstendig arbeid med arbeidskrav mm.

fre 24.03.17

1000-1145

Sted: A-1515
Lærere: mso gas
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Streamet forelesning Praksisforberedelser

1215-1600

Sted: A-1515
Lærere: mso gas
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Streamet: Nettbasert veiledning: Praksiskontraktseminar

lør 25.03.17

søn 26.03.17

Innlevering av B2-NA1

Frist for skriftlig respons til medstudenter på B2-PD2

uke

13

man 27.03.17

tir 28.03.17

ons 29.03.17

tor 30.03.17

0900-1100

Lærere: mso gas
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Møte før praksis med praksisbarnehagene - adobe connect.

1215-1600

Fag: prax
Lærere: mso gas
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Mulighet for individuell eller gruppevis forberedelse til praksis, evt videre samtale med praksislærer etter praksismøtet.

fre 31.03.17

Tid til individuelle praksisforberedelser

0900-1145

Lærere: gas mso
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Nettbasert gruppevis veiledning før praksis. Gruppe 1,4 og 6 møter i Liveforelesning ABLU 2016-20 og gruppe 2, 3 og 5 møter i Liveforelesningsrom 2, ABLU 2016-20. Ny plan kommer på it's learning

1230-1400

Lærere: mso gas
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Frivillig "spørretime". Gunn Anita og Maria er oppkoblet i de samme klasserommene som tidligere i dag, og studenter kan logge seg på rommet og stille spørsmål vedrørende egne praksisforberedelser i tidsrommet.

lør 01.04.17

søn 02.04.17

uke

14

man 03.04.17

oppstart 2.del praksis

0830-1000

Sted: H-161
Lærere: sae rlu mso mse msc ioo hwi hba gas cmn ano aber saf
Klasse: 1P

fellesmøte 1P+2P

tir 04.04.17

2. del Praksis

ons 05.04.17

2. del Praksis

tor 06.04.17

2. del Praksis

fre 07.04.17

2. del Praksis

lør 08.04.17

søn 09.04.17

uke

15

man 10.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tir 11.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

ons 12.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tor 13.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

fre 14.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Gjester: jkt
Klasse: Felles

Påske

lør 15.04.17

søn 16.04.17

uke

16

man 17.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

2. påskedag

tir 18.04.17

2.del praksis

ons 19.04.17

2.del praksis

tor 20.04.17

2.del praksis

fre 21.04.17

2.del praksis

lør 22.04.17

søn 23.04.17

uke

17

man 24.04.17

2.del praksis

tir 25.04.17

2.del praksis

ons 26.04.17

2.del praksis

tor 27.04.17

2.del praksis

fre 28.04.17

2.del praksis

lør 29.04.17

søn 30.04.17

uke

18

man 01.05.17

tir 02.05.17

2. del Praksis

ons 03.05.17

2. del Praksis

tor 04.05.17

Fagdag før lunsj, møtedag etter lunsj. Ingen undervisning

2. del Praksis

fre 05.05.17

2. del Praksis

lør 06.05.17

søn 07.05.17

uke

19

man 08.05.17

2. del Praksis

tir 09.05.17

2. del Praksis

ons 10.05.17

tor 11.05.17

fre 12.05.17

Nettpresentasjon: Filmet fellesforelesning: Samisk seminar v/ Merke Biente (??)

lør 13.05.17

søn 14.05.17

uke

20

man 15.05.17

tir 16.05.17

0830-0930

Sted: H-161
Lærere: saf sae rlu mso mse ioo hwi hba gas aber
Klasse: 1P

Klasseteam 1P

ons 17.05.17

tor 18.05.17

Innlevering av praksisrapport

0815-1145

Sted: A-1525 A-1520
Lærere: ioo
Lærere: hba
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

de yngste barna

0815-1600

Sted: A-1515 A-1516 A-1522 A-1523 A-1524
Lærere: ioo hba
Klasse: 1P
K.O.: kkk

arbeid med arbeidskrav de yngste

1230-1600

Fag: ped
Sted: H-162 H-231
Lærere: mso gas
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Mappeeksamensforberedelse og gruppeveiledning på B2-PD2. Vi starter sammen på rom 231 med generell eksamensforberedelse, og fordeler oss deretter på to rom for gruppeveiledning.

fre 19.05.17

0815-1045

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: gas
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Fremlegg B2-PD3

1100-1145

Sted: A-1616
Lærere: hba
Lærere: hba sae
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

Eksamensforberedelser

1230-1400

Sted: A-1616
Lærere: gas
Gjester: mso
Klasse: 1P
K.O.: bull2

Oppsummering av studieåret

1415-1500

Sted: A-1616
Klasse: 1P
K.O.: kkk1

evaluering av studieåret

lør 20.05.17

søn 21.05.17

uke

21

man 22.05.17

tir 23.05.17

ons 24.05.17

tor 25.05.17

fre 26.05.17

Lesedag for studenter

lør 27.05.17

søn 28.05.17

uke

22

man 29.05.17

tir 30.05.17

ons 31.05.17

tor 01.06.17

0900-2359

Sted: ITL
Klasse: 1P
K.O.: kkk

Hjemmeeksamen KKK dag 1

fre 02.06.17

0815-1500

Sted: ITL
Klasse: 1P
K.O.: kkk

Hjemmeeksamen KKK dag 2

lør 03.06.17

søn 04.06.17

uke

23

man 05.06.17

tir 06.06.17

ons 07.06.17

tor 08.06.17

fre 09.06.17

0900-1500

Sted: ITL
Klasse: 1P

Innlevering av eksamensmappe BUL MAP2

lør 10.06.17

søn 11.06.17

uke

24

man 12.06.17

tir 13.06.17

ons 14.06.17

tor 15.06.17

fre 16.06.17

Eksamensfest for bachelorstudenter

lør 17.06.17

søn 18.06.17

uke

25

man 19.06.17

tir 20.06.17

ons 21.06.17

tor 22.06.17

fre 23.06.17

lør 24.06.17

søn 25.06.17

Timeplanene