HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 2G2

uke

01

man 02.01.17

tir 03.01.17

1000-1145

Sted: H-161
Lærere: ano saf mal isol gse hkb pgr mpe aber hwi bad gst kka tmib efj tkr sae
Klasse: 2G1 2G2 Teammøte

2G

ons 04.01.17

tor 05.01.17

fre 06.01.17

lør 07.01.17

søn 08.01.17

uke

02

man 09.01.17

0900-1300

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: ano
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Likeverd og velferdsstat

1315-1600

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: pgr
Klasse: 2G2
K.O.: nhb

Mangfold trivsel og måltid

tir 10.01.17

1000-1145

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: mpe
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Foreldresamarbeid

1215-1600

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: mpe
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Pedagogisk ledelse i barnehagen

ons 11.01.17

0815-1130

Sted: A-1615
Lærere: ano
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Fremlegg arbeidskrav R-TF1 gruppe B

0815-1145

Sted: A-1425
Lærere: mpe
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Fremlegg arbeidskrav R-TF1 Gruppe A

0815-1145

Sted: H-165
Lærere: saf
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Fremlegg arbeidskrav R-TF1 Gruppe C

1215-1500

Sted: A-1615
Lærere: ano
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Fremlegg arbeidskrav R-TF1 gruppe D

1215-1500

Sted: H-165
Lærere: saf
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Fremlegg arbeidskrav R-TF1 Gruppe E

tor 12.01.17

0815-1145

Fag: sam
Sted: L-1109
Lærere: ano
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Demokrati og medvirkning

1215-1600

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: hkb
Klasse: 2G2
K.O.: nhb

Økologi

fre 13.01.17

0815-0945

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: pgr
Klasse: 2G2
K.O.: nhb

Prosjektarbeid i barnehagen

1000-1145

Fag: fah
Sted: A-1616
Lærere: aber
Klasse: 2G2
K.O.: nhb

Skileik og vinterlandskap

1215-1300

Sted: A-1616
Klasse: 2G2

Klassens time

lør 14.01.17

søn 15.01.17

uke

03

man 16.01.17

tir 17.01.17

ons 18.01.17

tor 19.01.17

fre 20.01.17

lør 21.01.17

søn 22.01.17

Innlevering R-PD1

uke

04

man 23.01.17

tir 24.01.17

ons 25.01.17

tor 26.01.17

fre 27.01.17

lør 28.01.17

søn 29.01.17

uke

05

man 30.01.17

tir 31.01.17

ons 01.02.17

tor 02.02.17

fre 03.02.17

lør 04.02.17

søn 05.02.17

Utveksling av førsteutkast R-SF1 til medstudent.

uke

06

man 06.02.17

0815-1145

Fag: rle
Sted: A-1427
Lærere: saf
Klasse: 2G2 2G1
K.O.: srle

Kulturbærende fortelling Introduksjon til arbeidskrav R-RL1

1215-1600

Fag: sam
Sted: A-1427
Lærere: ano
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Nærmiljø og samfunn

tir 07.02.17

0900-1145

Fag: prax
Sted: L-1109
Lærere: pgr
Klasse: 2G2

Praksisforberedelse

1215-1500

Fag: ped
Sted: M-704 M-705 M-706
Lærere: pgr
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Praksissamtaler før praksis i grupper

1515-1600

Fag: klassen
Sted: H-214
Klasse: 2G2

Klassens time

ons 08.02.17

0815-1145

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: tmib
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Yrkesetikk

1215-1400

Fag: ped
Sted: M-706 M-705 M-704
Lærere: pgr
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Praksissamtaler før praksis i grupper

1415-1600

Fag: prax
Sted: A-1426
Lærere: pgr saf
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Møte før praksis

tor 09.02.17

0900-1500

Sted: Frøset
Lærere: pgr aber
Klasse: 2G2
K.O.: nhb

Vinterkurs Frøset

fre 10.02.17

0900-1500

Sted: Frøset
Lærere: pgr aber
Klasse: 2G2
K.O.: nhb

Vinterkurs Frøset

lør 11.02.17

søn 12.02.17

uke

07

man 13.02.17

tir 14.02.17

ons 15.02.17

tor 16.02.17

1000-1145

Fag: sam
Sted: Eksternt
Lærere: ano
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Gruppeveiledning ak SF-1 Det er opp til den enkelte student å velge om hen vil delta på økten som går på dagtid, eller den som er satt til ettermiddagen. Velg det som passer deg best. Lærer publiserer adresse til det virtuelle rommet i løpet av uke 6.

1615-1700

Fag: sam
Sted: Eksternt
Lærere: ano
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Gruppeveiledning ak SF-1 Det er opp til den enkelte student å velge om hen vil delta på økten som går på dagtid, eller den som er satt til ettermiddagen. Velg det som passer deg best. Lærer publiserer adresse til det virtuelle rommet i løpet av uke 6.

fre 17.02.17

lør 18.02.17

søn 19.02.17

uke

08

man 20.02.17

tir 21.02.17

ons 22.02.17

tor 23.02.17

fre 24.02.17

lør 25.02.17

søn 26.02.17

Innlevering R-RL1

Endelig innlevering R-SF1

uke

09

man 27.02.17

Praksis

tir 28.02.17

Praksis

ons 01.03.17

Praksis

Møtedag. Ingen undervisning

tor 02.03.17

Praksis

fre 03.03.17

Praksis

lør 04.03.17

søn 05.03.17

uke

10

man 06.03.17

Praksis

tir 07.03.17

Praksis

ons 08.03.17

Praksis

tor 09.03.17

Praksis

fre 10.03.17

Praksis

lør 11.03.17

søn 12.03.17

uke

11

man 13.03.17

Praksis

tir 14.03.17

Praksis

ons 15.03.17

Praksis

tor 16.03.17

Praksis

fre 17.03.17

Praksis

lør 18.03.17

søn 19.03.17

uke

12

man 20.03.17

Praksis

tir 21.03.17

Praksis

ons 22.03.17

Praksis

tor 23.03.17

Praksis

fre 24.03.17

Praksis

lør 25.03.17

søn 26.03.17

uke

13

man 27.03.17

Praksis

tir 28.03.17

Praksis

ons 29.03.17

Praksis

tor 30.03.17

Praksis

fre 31.03.17

Praksis

lør 01.04.17

søn 02.04.17

uke

14

man 03.04.17

Praksis

tir 04.04.17

Praksis

ons 05.04.17

Praksis

tor 06.04.17

Praksis

fre 07.04.17

Praksis

lør 08.04.17

søn 09.04.17

uke

15

man 10.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tir 11.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

ons 12.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tor 13.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

fre 14.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Gjester: jkt
Klasse: Felles

Påske

lør 15.04.17

søn 16.04.17

uke

16

man 17.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

2. påskedag

tir 18.04.17

ons 19.04.17

tor 20.04.17

fre 21.04.17

lør 22.04.17

søn 23.04.17

uke

17

man 24.04.17

tir 25.04.17

ons 26.04.17

tor 27.04.17

1415-1600

Sted: H-161
Lærere: ano saf mal isol gse hkb pgr mpe aber hwi bad gst kka tmib efj tkr sae
Klasse: 2G1 2G2 Teammøte

2G

fre 28.04.17

lør 29.04.17

søn 30.04.17

uke

18

man 01.05.17

tir 02.05.17

ons 03.05.17

tor 04.05.17

Fagdag før lunsj, møtedag etter lunsj. Ingen undervisning

fre 05.05.17

lør 06.05.17

søn 07.05.17

uke

19

man 08.05.17

0815-0945

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: ano
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Oppgaveseminar R-SF1

1000-1145

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: saf
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Oppgaveseminar R-RL1

1215-1400

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: saf
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Barn i sorg, samtaler om døden

1415-1500

Fag: klassen
Sted: H-231
Lærere: saf
Klasse: 2G2

Klassens time

tir 09.05.17

0815-0945

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: saf
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Etiske samtaler i gruppe

1000-1500

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: hkb
Klasse: 2G2
K.O.: nhb

Undervisning i forkant av feltkurs

ons 10.05.17

0900-1145

Fag: fah
Sted: M-702 Gymsal
Lærere: aber
Klasse: 2G2
K.O.: nhb

Læring gjennom landskap

1215-1400

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: pgr
Klasse: 2G2

Etterarbeid praksis

1415-1600

Fag: prax
Sted: H-165
Lærere: pgr
Klasse: 2G2

Gruppesamtale etter praksis

1615-1800

Fag: prax
Sted: H-165
Lærere: pgr
Klasse: 2G2

Gruppesamtale etter praksis

tor 11.05.17

1215-1600

Sted: Tur
Lærere: ano saf
Klasse: 2G2
K.O.: srle

Ekskursjon

fre 12.05.17

0815-1400

Fag: nam
Sted: Tur
Lærere: hkb
Klasse: 2G2
K.O.: nhb

Feltkurs

lør 13.05.17

søn 14.05.17

uke

20

man 15.05.17

tir 16.05.17

ons 17.05.17

tor 18.05.17

fre 19.05.17

lør 20.05.17

søn 21.05.17

uke

21

man 22.05.17

tir 23.05.17

ons 24.05.17

tor 25.05.17

fre 26.05.17

lør 27.05.17

søn 28.05.17

uke

22

man 29.05.17

tir 30.05.17

ons 31.05.17

tor 01.06.17

fre 02.06.17

lør 03.06.17

søn 04.06.17

uke

23

man 05.06.17

tir 06.06.17

ons 07.06.17

tor 08.06.17

fre 09.06.17

lør 10.06.17

søn 11.06.17

uke

24

man 12.06.17

tir 13.06.17

ons 14.06.17

tor 15.06.17

fre 16.06.17

Eksamensfest for bachelorstudenter

lør 17.06.17

søn 18.06.17

uke

25

man 19.06.17

tir 20.06.17

ons 21.06.17

tor 22.06.17

fre 23.06.17

lør 24.06.17

søn 25.06.17

Timeplanene