HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 2KF

uke

01

man 02.01.17

tir 03.01.17

ons 04.01.17

tor 05.01.17

fre 06.01.17

lør 07.01.17

søn 08.01.17

Innlevering av K2-TF3 (mu-dr-kh)Fagtekst knyttet til arbeidskavet "Kulturbærende fortelling..."

uke

02

man 09.01.17

0815-1145

Fag: sam
Sted: H-214
Lærere: kem
Klasse: 2KF
K.O.: srle

Demokrati og barns rettigheter

1215-1500

Fag: rle
Sted: A-1520
Lærere: mhs
Klasse: 2KF
K.O.: srle

barns undring, filosofisk samtale

tir 10.01.17

0815-1145

Fag: ped
Sted: A-1520
Lærere: esb
Gjester: ehb
Klasse: 2KF
K.O.: srle

Den vanskelige samtalen

1215-1500

Fag: mat
Sted: K-804 K-801
Lærere: oth
Klasse: 2KF
K.O.: stm

Tallforståelse

ons 11.01.17

0900-1145

Fag: mat
Sted: A-1418
Lærere: oth
Klasse: 2KF
K.O.: stm

Form

1215-1500

Fag: mat
Sted: K-801 K-804
Lærere: oth
Klasse: 2KF
K.O.: stm

Størrelser (samt oppstart av AK Matematikkdagen)

tor 12.01.17

0900-1145

Fag: sam
Sted: A-1425
Lærere: kem
Klasse: 2KF
K.O.: srle

Medvirkning og ledelse mot en inkluderende og demokratisk arena.

1215-1500

Fag: nor
Sted: H-162
Lærere: akr
Klasse: 2KF
K.O.: stm

Språkmiljø i uterommet

fre 13.01.17

0815-1145

Sted: M-702
Lærere: asvm
Klasse: 3INT 2NF 2MF 2KF
K.O.: fordyp

Muntlig framlegg for 2.klasse om utenlandspraksis

lør 14.01.17

søn 15.01.17

uke

03

man 16.01.17

0900-1500

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: mhs
Klasse: 2KF
K.O.: srle

etikk

tir 17.01.17

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: ehb
Klasse: 2KF
K.O.: srle

Den vanskelige samtalen(utsatt fra 10/1)

1215-1600

Fag: mus
Sted: A-1620 A-1617
Lærere: hba
Klasse: 2KF
K.O.: kkk2

Samspill

ons 18.01.17

0815-1145

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: kem
Klasse: 2KF
K.O.: srle

Oppstart R1-SF1

1215-1600

Fag: mus
Sted: A-1620 A-1617
Lærere: hba
Klasse: 2KF
K.O.: kkk2

Samspill

tor 19.01.17

fre 20.01.17

Innlevering AK S-NO2

0900-1500

Fag: k&h
Sted: A-1419
Lærere: vdo
Klasse: 2KF
K.O.: kkk2

Kunstfagsdidaktikk

lør 21.01.17

søn 22.01.17

uke

04

man 23.01.17

0815-0945

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: oth
Klasse: 2KF
K.O.: stm

Tallsystem

1000-1600

Fag: mus
Sted: A-1523 A-1522 A-1521 A-1620
Lærere: hba
Klasse: 2KF
K.O.: kkk2

Garage band/samspill

tir 24.01.17

0900-1145

Fag: mus
Sted: A-1524 A-1523 A-1522 A-1521
Lærere: hba
Klasse: 2KF
K.O.: kkk2

Komponering med ulike verktøy

1415-1600

Fag: mat
Sted: K-801 K-804 A-1621
Lærere: oth
Klasse: 2KF
K.O.: stm

Veiledning til matematikkdag

ons 25.01.17

0900-1400

Fag: dram
Sted: M-504
Lærere: bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk2

Kunstpedagogisk arbeid med barn

1415-1600

Fag: sam
Sted: H-163
Lærere: kem
Klasse: 2KF
K.O.: srle

Fremlegg R1-SF1

tor 26.01.17

fre 27.01.17

Innlevering av R-PD1

0900-1145

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: ehb
Klasse: 2KF
K.O.: stm

Prosjekt og temaarbeid i barnehagen

lør 28.01.17

søn 29.01.17

Ny innlevering grunnskolepraksis (bare hvis rapporten var underkjent)

uke

05

man 30.01.17

1000-1600

Sted: A-1620 A-1617 A-1525 A-1419 M-504 L-1114
Lærere: vdo bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk2

Kunspedagogiske prosjekt K2-TF2 Oppstart av arbeidskrav kl 10 rom 504

tir 31.01.17

0900-1500

Sted: A-1525 M-504 A-1414 A-1617 A-1620
Lærere: vdo bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk2

Kunspedagogiske prosjekt K2-TF2 Veiledning

ons 01.02.17

0900-1500

Sted: A-1418 A-1525 M-504 A-1617 A-1620
Lærere: vdo bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk2

Kunspedagogiske prosjekt K2-TF2 Veiledning

tor 02.02.17

0900-1500

Sted: A-1525 A-1416 M-504 A-1617 A-1620
Lærere: vdo bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk2

Kunspedagogiske prosjekt K2-TF2

fre 03.02.17

0900-1500

Sted: A-1418 A-1525 M-504 A-1617 A-1620
Lærere: vdo bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk2

Kunspedagogiske prosjekt K2-TF2 Visning og gjennomføring av arbeidskrav

lør 04.02.17

søn 05.02.17

Innlevering didaktisk plan til matematikkdag

uke

06

man 06.02.17

0900-1145

Fag: rle
Sted: H-162
Lærere: mhs
Klasse: 2KF
K.O.: srle

oppstart R-RL1

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: ehb
Klasse: 2KF
K.O.: kkk1

Kulturformidling i den flerkulturelle barnehagen/ m/bidrag fra student i 3kf

tir 07.02.17

Kl.1000-1400 Ekskursjon til Trøndelag Folkemuseum /små barns møter med tingene/Egen plan /kkk

ons 08.02.17

0900-1300

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: ehb
Klasse: 2KF
K.O.: kkk

Historie og tradisjonsformidling i barnehagen/gjest fra barnehagen

tor 09.02.17

0815-1130

Fag: mat
Sted: L-1114 A-1525 M-504 K-804 K-801
Lærere: oth
Klasse: 2KF
K.O.: stm

MATEMATIKKDAG (gr. 1 - 504 form, gr. 2 - 804 struktur, gr. 3 - 1114 rom, gr. 4 - 1525 tall, gr. 5 801 størrelse)

1215-1400

Fag: mat
Sted: A-1426
Lærere: oth
Klasse: 2KF
K.O.: stm

Tid for å reflektere matematikkdagen. Det er ikke obligatorisk undervisning.

fre 10.02.17

lør 11.02.17

søn 12.02.17

uke

07

man 13.02.17

0900-1500

Sted: L-1109 L-1108 H-030
Klasse: 2KF

Skr.eksamen KKK SEK1

tir 14.02.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: mdb
Klasse: 2KF

Praksisforberedelse

ons 15.02.17

0900-1145

Fag: dram
Sted: M-504
Lærere: bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk2

Dramaforløp og Lindquist

tor 16.02.17

0900-1145

Fag: rle
Sted: A-1426
Lærere: mhs
Klasse: 2KF
K.O.: srle

etikk ( frivillig)

fre 17.02.17

lør 18.02.17

søn 19.02.17

uke

08

man 20.02.17

tir 21.02.17

ons 22.02.17

tor 23.02.17

fre 24.02.17

innlev AK R-RL1

lør 25.02.17

søn 26.02.17

uke

09

man 27.02.17

0900-1530

Sted: M-706
Lærere: mdb
Klasse: 2KF

Gruppesamtaler før prakis. Informasjon om tidspunkt for hver gruppe kommer på Its learning

tir 28.02.17

ons 01.03.17

Møtedag. Ingen undervisning

tor 02.03.17

1215-1400

Sted: K-804
Lærere: oth akr
Klasse: 2KF
K.O.: stm

Oppsummering / eksamensforberedelser

1415-1600

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: akr
Klasse: 2KF
K.O.: stm

Forberedelse til prosjekt i praksis

fre 03.03.17

0900-1145

Fag: prax
Sted: L-1109
Lærere: mdb
Lærere: kem mhs esb gse akr ehb ssh hba oth vdo bad
Klasse: Praksismøte 2KF
K.O.: stm

Møte før praksis

lør 04.03.17

søn 05.03.17

Innlevering refleksjon til matematikkdag

uke

10

man 06.03.17

Praksis

tir 07.03.17

Praksis

ons 08.03.17

Praksis

tor 09.03.17

Praksis

fre 10.03.17

Praksis

lør 11.03.17

søn 12.03.17

uke

11

man 13.03.17

Praksis

tir 14.03.17

Praksis

ons 15.03.17

Praksis

tor 16.03.17

Praksis

fre 17.03.17

Praksis

lør 18.03.17

søn 19.03.17

uke

12

man 20.03.17

Praksis

tir 21.03.17

Praksis

ons 22.03.17

Praksis

tor 23.03.17

Praksis

fre 24.03.17

Praksis

lør 25.03.17

søn 26.03.17

uke

13

man 27.03.17

Praksis

tir 28.03.17

Praksis

ons 29.03.17

Praksis

tor 30.03.17

Praksis

fre 31.03.17

Praksis

lør 01.04.17

søn 02.04.17

uke

14

man 03.04.17

Praksis

tir 04.04.17

Praksis

ons 05.04.17

Praksis

tor 06.04.17

Praksis

fre 07.04.17

Praksis

lør 08.04.17

søn 09.04.17

uke

15

man 10.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tir 11.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

ons 12.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tor 13.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

fre 14.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Gjester: jkt
Klasse: Felles

Påske

lør 15.04.17

søn 16.04.17

uke

16

man 17.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

2. påskedag

tir 18.04.17

Praksis

ons 19.04.17

Praksis

tor 20.04.17

Praksis

fre 21.04.17

Praksis

lør 22.04.17

søn 23.04.17

uke

17

man 24.04.17

Praksis

tir 25.04.17

Praksis

ons 26.04.17

Praksis

tor 27.04.17

Praksis

fre 28.04.17

Praksis

lør 29.04.17

søn 30.04.17

uke

18

man 01.05.17

tir 02.05.17

Praksis

ons 03.05.17

tor 04.05.17

Fagdag før lunsj, møtedag etter lunsj. Ingen undervisning

fre 05.05.17

lør 06.05.17

søn 07.05.17

uke

19

man 08.05.17

tir 09.05.17

0830-1430

Fag: prax
Sted: M-705
Lærere: mdb
Klasse: 2KF

Gruppesamtaler etter praksis

1415-1600

Sted: H-162
Lærere: asvm
Klasse: 2kf 2e 2d 2c 2b 2a 2mf

Forberedelsesmøte til utenlandsstudier for studenter i klassene som blir 3INT 2017-2018

ons 10.05.17

tor 11.05.17

fre 12.05.17

lør 13.05.17

søn 14.05.17

uke

20

man 15.05.17

innlevere eksamensmappe i SRLE

tir 16.05.17

ons 17.05.17

tor 18.05.17

fre 19.05.17

0900-1400

Sted: M-703
Klasse: 2KF

Skr.eksamen STM

lør 20.05.17

søn 21.05.17

uke

21

man 22.05.17

0830-2030

Sted: A-1525 M-504 A-1620 A-1617 L-1114 A-1416
Lærere: vdo hba bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk

Oppstart praktisk eksamen og utdelig av oppgaver kl 09.00 rom 504 Alle må være tilstede

tir 23.05.17

0815-1515

Sted: A-1525
Lærere: bad
Klasse: 2KF

Rom reservert til praktisk eksamen

0830-2030

Sted: A-1414 M-504 L-1114 A-1617 A-1620 A-1416
Lærere: vdo hba bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen kl 09.00 Kort veiledning med alle gruppene (20 min). Gr 1 09.00: rom 1620, gr 2. 09.25: rom 1617, gr 3. 09.50: rom 1114 gr 4. 10.15: rom 504, gr 5. 10.45: rom 1525

ons 24.05.17

hele døgnet

Fag: flere
Lærere: vdo hba bad
Klasse: 2KF

Eksamen

0815-1515

Sted: A-1525
Lærere: bad
Klasse: 2KF

Rom reservert til praktisk eksamen

0830-2030

Sted: M-504 A-1620 A-1617 L-1114 A-1416 A-1414
Lærere: vdo hba bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen kl 09.00 rom 1114

tor 25.05.17

hele døgnet

Sted: A-1525
Lærere: bad
Klasse: 2KF

Rom reservert til praktisk eksamen

hele døgnet

Sted: A-1414
Lærere: bad vdo hba
Klasse: 2KF

eksamen

0830-2030

Sted: A-1620 A-1617 L-1114 M-504
Lærere: vdo hba bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen kl 09.00 rom 1114

fre 26.05.17

hele døgnet

Sted: A-1525
Lærere: bad
Klasse: 2KF

Rom reservert til praktisk eksamen

hele døgnet

Sted: A-1414
Lærere: bad hba vdo
Klasse: 2KF

eksamen

0830-2030

Sted: A-1416 A-1620 A-1617 L-1114 M-504
Lærere: bad
Gjester: vdo
Klasse: 2KF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen kl 09.00 rom 1114 Veiledning med Barbro fra kl 0900

lør 27.05.17

søn 28.05.17

uke

22

man 29.05.17

0830-2030

Sted: A-1620 A-1617 L-1114 A-1418
Lærere: bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen

0830-2030

Sted: A-1425
Lærere: bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen

tir 30.05.17

0830-2030

Sted: A-1418 A-1620 A-1617 L-1114
Lærere: bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen. Veiledning med Hanne og Vigdis fra 08.30.

0830-2030

Lærere: bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen

ons 31.05.17

0830-2030

Sted: A-1418 A-1617 L-1114
Lærere: bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen

tor 01.06.17

0830-2030

Sted: A-1418 A-1620 A-1617 L-1114
Lærere: bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen Veiledning med Barbro 10.00 Gruppe 1: kl 10.00 Gruppe 2: kl 11.00 Gruppe 3: kl.12.30 gruppe 4: kl.13.30 Gruppe 5: kl 14.30

fre 02.06.17

0830-2030

Sted: A-1620 A-1617
Lærere: bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen

0830-2030

Sted: L-1114
Lærere: bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen

lør 03.06.17

søn 04.06.17

uke

23

man 05.06.17

0830-2030

Sted: A-1418 A-1620 A-1617 L-1114
Lærere: bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen

tir 06.06.17

0830-2030

Sted: A-1418 A-1525 L-1114 A-1617 A-1620
Lærere: bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen

ons 07.06.17

0830-2030

Sted: A-1620 A-1617 L-1114
Lærere: bad hba vdo
Klasse: 2KF
K.O.: kkk

Eksamen

0830-2030

Sted: A-1525
Lærere: bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk

Arbeid med praktisk eksamen

tor 08.06.17

0830-2030

Sted: L-1114 A-1617 A-1620
Lærere: bad
Klasse: 2KF
K.O.: kkk

Barnekunstfestivalen, de grupper som ønsker spiller sine forestillinger denne dagen.

fre 09.06.17

lør 10.06.17

søn 11.06.17

uke

24

man 12.06.17

0800-1600

Sted: L-1111 L-1109
Gjester: oth
Klasse: 2KF

Muntlig eks. STM - 2KF. Arr.: 12.og13.juni

tir 13.06.17

0800-1600

Sted: L-1111 L-1109
Gjester: oth
Klasse: 2KF

Muntlig eks. STM - 2KF. Arr.: 12.og13.juni

ons 14.06.17

tor 15.06.17

fre 16.06.17

Eksamensfest for bachelorstudenter

lør 17.06.17

søn 18.06.17

uke

25

man 19.06.17

tir 20.06.17

ons 21.06.17

tor 22.06.17

fre 23.06.17

lør 24.06.17

søn 25.06.17

Timeplanene