HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 2MF

uke

01

man 02.01.17

tir 03.01.17

ons 04.01.17

tor 05.01.17

fre 06.01.17

lør 07.01.17

søn 08.01.17

uke

02

man 09.01.17

tir 10.01.17

0900-1145

Fag: nam
Sted: H-163
Lærere: cke
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Mat og måltider i barnehagen

ons 11.01.17

1215-1500

Fag: sam
Sted: M-702
Lærere: gjs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Demokrati og medvirkning + utdeling AK R2-SF2

tor 12.01.17

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cke
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Fordøyelse-næringsstoffer til kroppen. (Merk:UH-ped lærer)

fre 13.01.17

0815-1145

Sted: M-702
Lærere: asvm
Klasse: 3INT 2NF 2MF 2KF
K.O.: fordyp

Muntlig framlegg for 2.klasse om utenlandspraksis

lør 14.01.17

søn 15.01.17

uke

03

man 16.01.17

1000-1145

Fag: ped
Sted: A-1425
Lærere: mka
Klasse: 2MF

Fremlegg arbeidskrav overgangen barnehage skole

1215-1500

Sted: K-804
Lærere: cmn
Klasse: 2MF
K.O.: stm

Størrelse

tir 17.01.17

0830-0830

Sted: A-1521
Lærere: Ssh
Klasse: 2MF

Øving

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cke
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Hygiene og smittsome sykdommer

ons 18.01.17

0815-1600

Sted: H-231
Lærere: msc mhs gjs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Filmseminar om likestilling og likeverd

tor 19.01.17

0830-1145

Fag: fah
Sted: Gymsal A-1616
Lærere: aber
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Fysisk- og sansemotorisk utvikling

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: mka
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

fre 20.01.17

0900-1145

Fag: rle
Sted: H-163
Lærere: mhs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Etikk 1

lør 21.01.17

søn 22.01.17

uke

04

man 23.01.17

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1109
Lærere: cke
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Helse-oppsummert

tir 24.01.17

1000-1145

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: mka
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Presentasjon av didaktisk plan N-FH3 Arbeidskrav 5 NHB. Obligatorisk.

1215-1500

Fag: flere
Sted: H-231
Lærere: msc gjs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Likestilling og likeverd

ons 25.01.17

1215-1500

Fag: rle
Sted: A-1426
Lærere: mhs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Etikk 2

tor 26.01.17

fre 27.01.17

1215-1500

Fag: sam
Sted: A-1616
Lærere: gjs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Ledelse og tverrkulturell kompetanse

lør 28.01.17

søn 29.01.17

uke

05

man 30.01.17

0830-1145

Fag: fah
Sted: Gymsal M-703
Lærere: aber
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Observasjon av barn. AK

tir 31.01.17

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cke
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Barn og undring: Utforskende naturfag i barnehagen

ons 01.02.17

0815-1500

Sted: H-163
Lærere: msc mhs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Barn og undring

tor 02.02.17

fre 03.02.17

lør 04.02.17

søn 05.02.17

Innlevering av ak "demokrati og medvirkning" på it's learning

uke

06

man 06.02.17

tir 07.02.17

1215-1500

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: tmib
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Filosofisk samtale

ons 08.02.17

tor 09.02.17

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cke
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Universet

fre 10.02.17

lør 11.02.17

søn 12.02.17

Innlevering AK Observasjon av barns motorikk

uke

07

man 13.02.17

tir 14.02.17

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cke
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Biologisk mangfold- årstidsvariasjoner og naturbruk

0900-0945

Sted: H-030
Lærere: rlu cke
Klasse: 2MF

Klassen møter på PC-labben Rom 030, ta gjerne med egen PC hvis du har

1215-1500

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: mhs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Etikk 3

ons 15.02.17

0815-1145

Sted: H-231
Lærere: mka
Klasse: 2MF

praksisforberedelser

1215-1600

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: mhs
Klasse: 2MF
K.O.: srle2

Oppsummering

tor 16.02.17

0830-1145

Fag: fah
Sted: Gymsal
Lærere: aber
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Sirkus

1215-1500

Sted: H-231
Lærere: mka
Klasse: 2MF

praksisforberedelser

fre 17.02.17

0815-1045

Sted: M-703
Lærere: mka
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Etterarbeid av gjennomført Arbeidskrav 5 NHB; N-FH3. Hver gruppe legger fram sine vurderinger av gjennomført opplegg med barn.Obligatorisk.

1100-1400

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: mbj
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Mobbing og sosial kompetanse

lør 18.02.17

søn 19.02.17

uke

08

man 20.02.17

tir 21.02.17

ons 22.02.17

tor 23.02.17

fre 24.02.17

lør 25.02.17

søn 26.02.17

uke

09

man 27.02.17

0815-1600

Fag: fah
Sted:
Lærere: aber
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Gjennomføring av sirkusopplegg i barnehagen (2 timer)

0830-0945

Fag: fah
Sted: Gymsal
Lærere: aber
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Sirkus

tir 28.02.17

0900-1145

Fag: prax
Sted: A-1426
Lærere: mka
Lærere: gjs tmib mhs msc mbj mka aber cmn ssh cke cfo
Klasse: 2MF Praksismøte

Møte før praksis

1215-1700

Sted: A-1426
Lærere: mka
Klasse: 2MF

Gruppesamtaler før praksis

ons 01.03.17

Møtedag. Ingen undervisning

tor 02.03.17

0900-1500

Fag: fah
Sted: Frøset
Lærere: cke aber
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Vinterkurs

fre 03.03.17

0900-1500

Fag: fah
Sted: Frøset
Lærere: aber cke
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Vinterkurs

lør 04.03.17

søn 05.03.17

uke

10

man 06.03.17

Praksis

tir 07.03.17

Praksis

ons 08.03.17

Praksis

tor 09.03.17

Praksis

fre 10.03.17

Praksis

lør 11.03.17

søn 12.03.17

uke

11

man 13.03.17

Praksis

tir 14.03.17

Praksis

ons 15.03.17

Praksis

tor 16.03.17

Praksis

fre 17.03.17

Praksis

lør 18.03.17

søn 19.03.17

uke

12

man 20.03.17

Praksis

tir 21.03.17

Praksis

ons 22.03.17

Praksis

tor 23.03.17

Praksis

fre 24.03.17

Praksis

lør 25.03.17

søn 26.03.17

uke

13

man 27.03.17

Praksis

tir 28.03.17

Praksis

ons 29.03.17

Praksis

tor 30.03.17

Praksis

fre 31.03.17

Praksis

lør 01.04.17

søn 02.04.17

uke

14

man 03.04.17

Praksis

tir 04.04.17

Praksis

ons 05.04.17

Praksis

tor 06.04.17

Praksis

fre 07.04.17

Praksis

lør 08.04.17

søn 09.04.17

uke

15

man 10.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tir 11.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

ons 12.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tor 13.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

fre 14.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Gjester: jkt
Klasse: Felles

Påske

lør 15.04.17

søn 16.04.17

uke

16

man 17.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

2. påskedag

tir 18.04.17

Praksis

ons 19.04.17

Praksis

tor 20.04.17

Praksis

fre 21.04.17

Praksis

lør 22.04.17

søn 23.04.17

uke

17

man 24.04.17

Praksis

tir 25.04.17

Praksis

ons 26.04.17

Praksis

tor 27.04.17

Praksis

fre 28.04.17

Praksis

lør 29.04.17

søn 30.04.17

uke

18

man 01.05.17

tir 02.05.17

Praksis

ons 03.05.17

tor 04.05.17

Fagdag før lunsj, møtedag etter lunsj. Ingen undervisning

fre 05.05.17

lør 06.05.17

søn 07.05.17

uke

19

man 08.05.17

Gruppesamtaler etter praksis, se egen plan

0900-1145

Sted: H-162
Lærere: mhs gjs
Klasse: 2MF
K.O.: srle1

Oppsummering og eksamensforberedelse

tir 09.05.17

1415-1600

Sted: H-162
Lærere: asvm
Klasse: 2kf 2e 2d 2c 2b 2a 2mf

Forberedelsesmøte til utenlandsstudier for studenter i klassene som blir 3INT 2017-2018

ons 10.05.17

tor 11.05.17

Gruppesamtaler etter praksis, se egen plan

0900-1100

Fag: fah
Sted: M-702
Lærere: cke aber
Klasse: 2MF
K.O.: nhb

Forberedelse til eksamen Fysak 9-10 Natmil 10-11

fre 12.05.17

lør 13.05.17

søn 14.05.17

uke

20

man 15.05.17

0900-1500

Sted: H-030 L-1108 A-1426 H-165
Klasse: 2MF

Skr.eksamen NHB

tir 16.05.17

ons 17.05.17

tor 18.05.17

0900-1500

Sted: M-703
Klasse: 2MF

Skr.eksamen SRL

fre 19.05.17

lør 20.05.17

søn 21.05.17

uke

21

man 22.05.17

tir 23.05.17

ons 24.05.17

tor 25.05.17

fre 26.05.17

lør 27.05.17

søn 28.05.17

uke

22

man 29.05.17

tir 30.05.17

ons 31.05.17

tor 01.06.17

fre 02.06.17

lør 03.06.17

søn 04.06.17

uke

23

man 05.06.17

tir 06.06.17

ons 07.06.17

tor 08.06.17

fre 09.06.17

lør 10.06.17

søn 11.06.17

uke

24

man 12.06.17

tir 13.06.17

ons 14.06.17

tor 15.06.17

fre 16.06.17

Eksamensfest for bachelorstudenter

lør 17.06.17

søn 18.06.17

uke

25

man 19.06.17

tir 20.06.17

ons 21.06.17

tor 22.06.17

fre 23.06.17

lør 24.06.17

søn 25.06.17

Timeplanene