HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 2NF1

uke

01

man 02.01.17

tir 03.01.17

ons 04.01.17

tor 05.01.17

fre 06.01.17

lør 07.01.17

søn 08.01.17

uke

02

man 09.01.17

0815-1045

Fag: nor
Sted: K-804
Lærere: sne
Lærere: sne
Klasse: 2NF
K.O.: stm

Barns språkutvikling: Fonologisk kompetanse. Ta med dialog og "Barns språkutvikling - muntlig og skriftlig" av A. Høigård.

tir 10.01.17

0900-1145

Fag: nor
Sted: A-1425
Lærere: sne
Klasse: 2NF
K.O.: stm

Barns språkutvikling: Morfologisk og syntaktisk kompetanse. Ta med dialog og A. Høigårds "Barns språkutvikling - muntlig og skiftlig"

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cme
Klasse: 2NF
K.O.: nhb

Helse 1

ons 11.01.17

1215-1500

Fag: fah
Sted: L-1109
Lærere: rus
Klasse: 2NF
K.O.: nhb2

Fysisk aktivitet og helse

tor 12.01.17

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1109
Lærere: cme
Klasse: 2NF
K.O.: nhb2

Helse 2

fre 13.01.17

0815-1145

Sted: M-702
Lærere: asvm
Klasse: 3INT 2NF 2MF 2KF
K.O.: fordyp

Muntlig framlegg for 2.klasse om utenlandspraksis

lør 14.01.17

søn 15.01.17

Frist for ny innlevering av arbeidskrav S-NO2. Skoggruppemetoden. kl. 23.55.

uke

03

man 16.01.17

0900-0945

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: rus cme
Klasse: 2NF
K.O.: nhb2

Oppstart tverrfaglig prosjekt om helse

1000-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cme
Klasse: 2NF

Helse 3

tir 17.01.17

ons 18.01.17

0815-1145

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: sne
Klasse: 2NF
K.O.: stm

Rettleiing til utarbeiding av arbeidskrav S-NO1. Parti A = Studiegruppe 1-3 (kl. 08.15-10.00). Parti B = Studiegruppe 4-6 (kl.10.15-11.45).

Delt i to økter
StarterMidtveis
parti Aparti B

tor 19.01.17

0900-1145

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: oth
Klasse: 2NF
K.O.: stm

Mønster

1215-1600

Fag: nam
Lærere: cme
Klasse: 2NF
K.O.: nhb2

Verdensrommet, besøk i Planetarium på Vitensenteret

fre 20.01.17

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1109
Lærere: cme
Klasse: 2NF
K.O.: nhb

Verdensrommet

lør 21.01.17

søn 22.01.17

BNSTM - Innlevering av S-NO1: "Barns språklige kompetanse - dialog med barn". Innleveringsfrist kl. 23.55

Ny innlevering av praksisrapport fra grunnskolepraksis

uke

04

man 23.01.17

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cme
Klasse: 2NF
K.O.: nhb2

Universet - Giftige/farlige dyr og sopp i norsk natur

1215-1600

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: saf
Klasse: 2NF
K.O.: srle

Yrkesetisk refleksjon

tir 24.01.17

0815-1045

Fag: mat
Sted: K-801 K-804
Lærere: oth
Klasse: 2NF
K.O.: stm

Størrelser

ons 25.01.17

tor 26.01.17

fre 27.01.17

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: rus cme
Klasse: 2NF
K.O.: nhb2

Fremføring av tverrfaglig arbeidskrav om helse

1215-1500

Fag: mat
Sted: K-804
Lærere: oth
Klasse: 2NF
K.O.: stm

Logikk

lør 28.01.17

søn 29.01.17

uke

05

man 30.01.17

0900-1045

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cme
Klasse: 2NF
K.O.: nhb

Eksamenforberedelse

0900-0945

Sted: H-030
Lærere: rlu cme
Klasse: 2NF
K.O.: nhb

Oppmøte på PClab rom 030, ta gjerne med egen PC hvis du har

1100-1500

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: kne
Klasse: 2NF
K.O.: srle

Pedagogisk ledelse

1315-1500

Sted: A-1516 A-1522 A-1523 A-1524 M-705
Klasse: 2NF

arbeid i grupper

tir 31.01.17

1215-1500

Fag: sam
Sted: H-220
Lærere: kem
Klasse: 2NF
K.O.: srle

Barns rettigheter – demokrati og medvirkning

ons 01.02.17

1000-1600

Fag: rle
Sted: H-312
Lærere: saf
Klasse: 2NF
K.O.: srle

Etiske samtaler i gruppe. Gruppe 1: 10 – 10.45 Gruppe 2: 11 – 11.45 Lunsj 11.45 – 12.15 Gruppe 3: 12.15 - 13 Gruppe 4 13.00 – 13.45 Pause 13.45 – 14.00 Gruppe 5 14.00 – 14.45 Gruppe 6 14.45 – 15.30

tor 02.02.17

fre 03.02.17

lør 04.02.17

søn 05.02.17

BNSTM Innlevering av arbeidskrav S-NO3 "Invitasjon til temakveld om norsk og matematikk". Gruppeoppgåve. Innleveringsfrist kl. 23.55

uke

06

man 06.02.17

0900-1145

Fag: nor
Sted: M-703
Lærere: sne
Klasse: 2NF
K.O.: stm

Tospråklighet: Les kapittel 5 og 7 i Høigård "Barns språkutvikling".

0900-1400

Fag: prax
Sted: M-706
Lærere: mhe
Klasse: 2NF

samtaler etter praksis. Se nærmere oversikt over tid for gruppa på ITL

tir 07.02.17

0815-1145

Fag: rle
Sted: H-162
Lærere: saf
Klasse: 2NF
K.O.: srle

Barn og sorg, samtale om døden

ons 08.02.17

0900-1145

Fag: mat
Sted: A-1426
Lærere: oth
Klasse: 2NF
K.O.: stm

Tallsystem

1215-1500

Fag: fah
Sted: A-1425
Lærere: rus
Klasse: 2NF
K.O.: nhb2

Turplanlegging

tor 09.02.17

fre 10.02.17

1215-1400

Fag: mat
Sted: K-804 K-801
Lærere: oth
Klasse: 2NF
K.O.: stm

Matematikk i uterommet

lør 11.02.17

søn 12.02.17

uke

07

man 13.02.17

1215-1500

Fag: fah
Sted: Gymsal
Lærere: rus ojs
Klasse: 2NF
K.O.: nhb2

Turplanlegging, pakking av utstyr

tir 14.02.17

0815-1600

Fag: fah
Sted: Tur
Lærere: rus
Gjester: ojs
Klasse: 2NF
K.O.: nhb2

Vintertur

ons 15.02.17

0815-1600

Fag: fah
Sted: Tur
Lærere: rus
Gjester: ojs
Klasse: 2NF
K.O.: nhb2

Vintertur

tor 16.02.17

0815-1600

Fag: fah
Sted: Tur
Lærere: rus
Gjester: ojs
Klasse: 2NF
K.O.: nhb2

Vintertur

fre 17.02.17

lør 18.02.17

søn 19.02.17

uke

08

man 20.02.17

tir 21.02.17

ons 22.02.17

tor 23.02.17

fre 24.02.17

0900-1300

Sted: H-030 L-1109
Klasse: 2NF

Skr.eksamen NHB

lør 25.02.17

søn 26.02.17

uke

09

man 27.02.17

tir 28.02.17

ons 01.03.17

Møtedag. Ingen undervisning

Innlevering akrav R-SF1

tor 02.03.17

0815-1300

Fag: ped
Sted: H-162
Gjester: mhe
Klasse: 2NF
K.O.: srle

Praksisforberedelser

1315-1600

Fag: prax
Sted: A-1426
Lærere: mhe
Lærere: mhe kne saf kem cme sne oth rus ojs
Klasse: 2NF Praksismøte

Møte før praksis

fre 03.03.17

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-220
Klasse: 2NF
K.O.: srle

Veiledning

0815-1145

Fag: ped
Sted: A-1425
Lærere: mhe
Klasse: 2NF
K.O.: srle

Veiledning

lør 04.03.17

søn 05.03.17

uke

10

man 06.03.17

Praksis

tir 07.03.17

Praksis

ons 08.03.17

Praksis

tor 09.03.17

Praksis

fre 10.03.17

Praksis

lør 11.03.17

søn 12.03.17

uke

11

man 13.03.17

Praksis

tir 14.03.17

Praksis

ons 15.03.17

Praksis

tor 16.03.17

Praksis

fre 17.03.17

Praksis

lør 18.03.17

søn 19.03.17

uke

12

man 20.03.17

Praksis

tir 21.03.17

Praksis

ons 22.03.17

Praksis

tor 23.03.17

Praksis

fre 24.03.17

Praksis

lør 25.03.17

søn 26.03.17

uke

13

man 27.03.17

Praksis

tir 28.03.17

Praksis

ons 29.03.17

Praksis

tor 30.03.17

Praksis

fre 31.03.17

Praksis

lør 01.04.17

søn 02.04.17

uke

14

man 03.04.17

Praksis

tir 04.04.17

Praksis

ons 05.04.17

Praksis

tor 06.04.17

Praksis

fre 07.04.17

Praksis

lør 08.04.17

søn 09.04.17

uke

15

man 10.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tir 11.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

ons 12.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tor 13.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

fre 14.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Gjester: jkt
Klasse: Felles

Påske

lør 15.04.17

søn 16.04.17

uke

16

man 17.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

2. påskedag

tir 18.04.17

Praksis

ons 19.04.17

Praksis

tor 20.04.17

Praksis

fre 21.04.17

Praksis

lør 22.04.17

søn 23.04.17

uke

17

man 24.04.17

Praksis

tir 25.04.17

Praksis

ons 26.04.17

Praksis

tor 27.04.17

Praksis

fre 28.04.17

Praksis

lør 29.04.17

søn 30.04.17

uke

18

man 01.05.17

tir 02.05.17

Praksis

ons 03.05.17

tor 04.05.17

Fagdag før lunsj, møtedag etter lunsj. Ingen undervisning

fre 05.05.17

lør 06.05.17

søn 07.05.17

uke

19

man 08.05.17

tir 09.05.17

ons 10.05.17

tor 11.05.17

1000-1400

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: kne
Klasse: 2NF
K.O.: stm

Barnehageovertakelse

fre 12.05.17

lør 13.05.17

søn 14.05.17

uke

20

man 15.05.17

0815-1600

Gjester: rus
Klasse: 2NF

Barnehageovertakelse

tir 16.05.17

0815-1600

Gjester: rus
Klasse: 2NF

Barnehageovertakelse

ons 17.05.17

tor 18.05.17

0815-1600

Gjester: rus
Klasse: 2NF

Barnehageovertakelse

fre 19.05.17

0815-1600

Gjester: rus
Klasse: 2NF

Barnehageovertakelse

lør 20.05.17

søn 21.05.17

uke

21

man 22.05.17

0815-1600

Gjester: rus
Klasse: 2NF

Barnehageovertakelse

tir 23.05.17

0815-1600

Gjester: rus
Klasse: 2NF

Barnehageovertakelse

ons 24.05.17

0815-1600

Gjester: rus
Klasse: 2NF

Barnehageovertakelse

tor 25.05.17

0815-1600

Gjester: rus
Klasse: 2NF

Barnehageovertakelse

fre 26.05.17

0815-1600

Gjester: rus
Klasse: 2NF

Barnehageovertakelse

lør 27.05.17

søn 28.05.17

uke

22

man 29.05.17

1000-1145

Sted: K-804
Lærere: sne oth
Klasse: 2NF
K.O.: stm

Eksamensforberedelser. Ta med alt av pensumlitteratur til STM

tir 30.05.17

0900-1400

Fag: prax
Sted: M-706
Lærere: mhe
Klasse: 2NF

samtaler etter praksis. se detaljert oversikt på ITL

ons 31.05.17

0900-1400

Fag: prax
Sted: M-706
Lærere: mhe
Klasse: 2NF

samtaler etter praksis. se detaljert oversikt på ITL

tor 01.06.17

fre 02.06.17

lør 03.06.17

søn 04.06.17

uke

23

man 05.06.17

tir 06.06.17

ons 07.06.17

tor 08.06.17

fre 09.06.17

0900-1400

Sted: L-1108 L-1109 H-030
Gjester: oth sne
Klasse: 2NF

Skr.eksamen STM

lør 10.06.17

søn 11.06.17

uke

24

man 12.06.17

tir 13.06.17

ons 14.06.17

0800-1600

Sted: L-1111 L-1109
Gjester: oth sne
Klasse: 2NF

Muntlig eks. STM - 2NF. Arr.: 14.og15.juni

tor 15.06.17

0800-1600

Sted: L-1111 L-1109
Gjester: sne
Klasse: 2NF

Muntlig eks. STM - 2NF. Arr.: 14.og15.juni

fre 16.06.17

Eksamensfest for bachelorstudenter

lør 17.06.17

søn 18.06.17

uke

25

man 19.06.17

tir 20.06.17

ons 21.06.17

tor 22.06.17

fre 23.06.17

lør 24.06.17

søn 25.06.17

Timeplanene