HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 3INT

uke

01

man 02.01.17

tir 03.01.17

ons 04.01.17

tor 05.01.17

fre 06.01.17

FRIST innlevering feltrapport, CASE

lør 07.01.17

søn 08.01.17

uke

02

man 09.01.17

0815-1145

Sted: A-1427
Lærere: gjs msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Oppstart vårsemester, etterarbeid praksis + jobbe m muntlig framlegg for 2.klasser + ak2 fordypning

1215-1600

Fag: ped
Sted: A-1427
Lærere: kka
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid + utdeling ak 1 og ak2

tir 10.01.17

0815-0945

Fag: flere
Sted: M-702
Lærere: mbj
Klasse: 3INT 3KF 3MF 3NF
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Vold i nære relasjoner

1000-1145

Fag: flere
Sted: A-1427
Lærere: ewl
Klasse: 3NF 3MF 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Barnehagens arbeid med bekymringssaker

1215-1400

Fag: flere
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Arbeid i grupper, Stud. finner rom/sted selv. Se nærmere informasjon på ITL

ons 11.01.17

0900-1145

Fag: flere
Sted: A-1427 A-1426 M-703 L-1109 H-231 M-702
Lærere: ewl ads
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT 3G2 3G1
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Barnehagens samarbeidspartnere. Se nærmere informasjon på ITL

1215-1400

Fag: flere
Sted: A-1515 A-1516 A-1517 A-1522 A-1523 A-1524 A-1621 A-1622 A-1623 M-611 M-704 M-705 M-706 H-169
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT 3G2 3G1
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Arbeid i grupper, Stud. finner rom/sted selv blant de avsatte eller andres steder. Se nærmere informasjon på ITL

tor 12.01.17

0815-1145

Sted: A-1427
Lærere: asvm
Klasse: 3INT 2E 2D 2C 2B 2A 3MF
K.O.: fordyp

Muntlig framlegg for 2.klasse om utenlandspraksis

1215-1600

Fag: sam
Sted: A-1427
Lærere: gjs
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Ledelse i barnehagen som lærende organisasjon

fre 13.01.17

0815-1145

Sted: M-702
Lærere: asvm
Klasse: 3INT 2NF 2MF 2KF
K.O.: fordyp

Muntlig framlegg for 2.klasse om utenlandspraksis

1215-1600

Fag: ped
Sted: M-702
Lærere: msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Flerkulturell pedagogikk,anti-bias-curriculum

lør 14.01.17

søn 15.01.17

uke

03

man 16.01.17

0900-1145

Sted: L-1109
Lærere: kka
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Verdibasert pedagogisk ledelse / Ledelse av pedagogiske prosesser i personalgruppa

1215-1400

Fag: sam
Sted: A-1427
Lærere: kka
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Utvikling av en lærende barnehage / Pedagogisk utviklingsarbeid

tir 17.01.17

0830-1530

Lærere: ewl
Gjester: msc msa
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Barns seksualitet og seksuelle overgrep. Margrethe Wiede Aasland. Studentersamfundet. 08.30 - 15.30 Se egen plan og nærmere informasjon på ITL

ons 18.01.17

0900-1500

Sted: M-706 M-704 M-611 H-169 A-1517 K-804 A-1414 A-1416 A-1418 A-1419 L-1216 M-705 A-1624 H-165 1204 A-1523 A-1524 A-1522 A-1623 A-1622 A-1621 A-1515 A-1516
Lærere: ewl
Gjester: msc
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Tverrfaglig samarbeid til barns beste. Se nærmere informasjon på ITL

0900-1400

Sted: M-702 H-220
Lærere: ewl
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Tverrfaglig samarbeid til barns beste. Se nærmere informasjon på ITL

1401-1431

Sted: H-220
Lærere: ewl
Klasse: 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Tverrfaglig samarbeid til barns beste. Se nærmere informasjon på ITL

1430-1515

Sted: Gymsal
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT

Avslutning tverrfaglig om samarbeid til barnets beste

tor 19.01.17

0815-1600

Sted: Glassgård
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT

Karrieredag 3.kl

1215-1500

Fag: ped
Sted: K-804
Lærere: kka
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Personalledelse og teamtenkning / motivasjon og konfliktløsning AVLYST PGA KARRIEREDAG

fre 20.01.17

0815-1045

Fag: ped
Sted: M-702
Lærere: msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Resiliens-å klare seg til tross for...

1215-1500

Sted: A-1418 A-1416
Lærere: ssh jmo
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Gjennomgang og veiledning av ressursboka.

lør 21.01.17

søn 22.01.17

uke

04

man 23.01.17

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: ses
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Arbeidet med bacheloroppgaven

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: ptg
Klasse: 3INT 3LED 3MF 3YNG
K.O.: bach

Forskningsmetoder i praksis 1

1415-1600

Fag: sam
Sted: H-162
Lærere: gjs
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Organisasjonskultur

tir 24.01.17

0815-0945

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: kka?
Klasse: 3INT 3MF
K.O.: lsu

Vurdering av barnehagens arbeid

1000-1045

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Biblioteksorientering om litteratursøk til bacheloroppgaven

1100-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Erfaringer med bacheloroppgaven fra tidligere studenter

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: hma
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Forskningsmetoder i praksis 2

ons 25.01.17

0830-1145

Sted: A-1416 A-1414
Lærere: ssh jmo
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Selvstendig arbeid med ressursboka

1415-1500

Sted: A-1427
Gjester: ptg
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT

Informasjon om masterstudier

tor 26.01.17

fre 27.01.17

0900-1145

Fag: sam
Sted: H-162
Lærere: gjs
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Barndom og migrasjon

1215-1600

Sted: A-1414 A-1416
Lærere: ssh jmo
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Selvstendig arbeid med ressursboka

lør 28.01.17

søn 29.01.17

Innlevering av ak1 LSU innen kl 23.55 på it's L.

uke

05

man 30.01.17

0815-1145

Sted: H-214
Lærere: gjs msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Framlegg casestudier

tir 31.01.17

0900-1145

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: gjs
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Seminar knyttet til ledelsesfunksjoner / Åpen økt (ABIP)

1215-1400

Fag: sam
Sted: H-163
Lærere: gjs?
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Semiar knyttet til Organisasjonskultur

ons 01.02.17

0815-1145

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: kka?
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Barnehagen som veileder / foreldresamarbeid

1215-1600

Sted: A-1414 A-1416
Lærere: ssh jmo
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Presentasjon av arbeidskrav 4 og innlevering av ressursboka.

tor 02.02.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: kka?
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Seminar knyttet til Utvikling av lærende barnehage / pedagogisk utviklingsarbeid

fre 03.02.17

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: hma
Klasse: 3NF 3NAT 3KF 3INT
K.O.: bach

Forskningsetikk

1215-1600

Sted: A-1615
Lærere: kka gjs
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Presentasjon ak2

lør 04.02.17

søn 05.02.17

Innlevering av prosjektplan bachelor til Marianne og Gjertrud

uke

06

man 06.02.17

1215-1500

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: kka?
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Seminar knyttet til verdibasert pedagogisk ledelse / Ledelse av pedagogiske prosesser i personalgruppa

tir 07.02.17

0815-1600

Lærere: gjs msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Individuell Bachelorveiledning på innhold og metode.

ons 08.02.17

0815-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1414 A-1416
Lærere: msc gjs
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Forberede presentasjon av ak2 Poster. Leveres til G + M for utskrift hvis ønskelig

1215-1400

Fag: sam
Sted: H-162
Lærere: gjs
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Offentlig styring / makt og demokrati

tor 09.02.17

0815-1600

Lærere: gjs msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Individuell Bachelorveiledning på innhold og metode.

fre 10.02.17

0815-1145

Fag: sam
Sted: L-1109
Lærere: gjs?
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Seminar knyttet til makt og demokrati + offentlig styring

1215-1600

Sted: L-1109
Lærere: gjs msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Presentasjon av ak2 barns rettigheter i vertslandt, poster gruppe

lør 11.02.17

søn 12.02.17

uke

07

man 13.02.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: kka?
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Seminar knyttet til Personalledelse og teamtenkning / motivasjon og konfliktløsning

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Interetniske møter i lek-en rettferdig barnehagepedagogikk

tir 14.02.17

0815-0945

Sted: A-1427
Lærere: mah kfr
Klasse: 3INT 3G2 3G1
K.O.: lsu

Barnehagelæreren som profesjonell medarbeider i barnehagen.

1215-1600

Fag: sam
Sted: H-220
Lærere: gjs
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Besøk fra FN-sambandet

ons 15.02.17

0815-1045

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: gjs?
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Oppsummering / seminar

1215-1600

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: kka?
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Seminar knyttet til barnehagelæreren som veileder

tor 16.02.17

0815-1000

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Redd Barna-asylbarn i Norge

1215-1500

Fag: sam
Sted: M-702
Lærere: gjs
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Marginalisering i barnehagen

fre 17.02.17

1215-1500

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: kka?
Klasse: 3INT
K.O.: lsu

Seminar knyttet til foreldresamarbeid

lør 18.02.17

søn 19.02.17

Innlevering av ak3 Flerkulturell barnehage innen kl 23.55 på it's learning

uke

08

man 20.02.17

tir 21.02.17

ons 22.02.17

tor 23.02.17

fre 24.02.17

lør 25.02.17

søn 26.02.17

uke

09

man 27.02.17

0900-1500

Sted: L-1109 H-165 H-030 A-1426 A-1425 M-703 L-1111 L-1108
Klasse: 3YNG 3NAT 3LED 3INT

Skr.eksamen LSU for 3.klasser BLUHO

tir 28.02.17

ons 01.03.17

Møtedag. Ingen undervisning

tor 02.03.17

0800-1600

Sted: H-163
Klasse: 3INT

Muntlig eksamen fordyp: Arbeid m.barn i int.persp.

fre 03.03.17

lør 04.03.17

søn 05.03.17

uke

10

man 06.03.17

tir 07.03.17

ons 08.03.17

0815-1600

Lærere: gjs msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Individuell bachelorveiledning

tor 09.03.17

fre 10.03.17

lør 11.03.17

søn 12.03.17

uke

11

man 13.03.17

tir 14.03.17

ons 15.03.17

tor 16.03.17

fre 17.03.17

lør 18.03.17

søn 19.03.17

uke

12

man 20.03.17

0815-1600

Lærere: gjs msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Individuell bachelorveiledning

tir 21.03.17

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: mah
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Bacheloroppgaven som fagtekst

ons 22.03.17

0815-0945

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: kfr
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Analyse av empirisk materiale i bacheloroppgaven

tor 23.03.17

fre 24.03.17

lør 25.03.17

søn 26.03.17

uke

13

man 27.03.17

0815-1600

Sted: H-214
Lærere: gjs msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Framlegg bacheloroppgave

tir 28.03.17

0815-1600

Sted: H-220
Lærere: gjs msc
Lærere: msc gjs
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Framlegg bacheloroppgave

ons 29.03.17

0815-1600

Lærere: msc gjs
Klasse: 3INT

Proafesjonssamtaler med praksisveileder

tor 30.03.17

fre 31.03.17

lør 01.04.17

søn 02.04.17

uke

14

man 03.04.17

tir 04.04.17

ons 05.04.17

tor 06.04.17

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: msc
Lærere: msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Litterær frokostkafe

1215-1600

Sted: H-214
Lærere: gjs msc
Klasse: 3INT
K.O.: fordyp

Analysedag

fre 07.04.17

lør 08.04.17

søn 09.04.17

uke

15

man 10.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tir 11.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

ons 12.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tor 13.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

fre 14.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Gjester: jkt
Klasse: Felles

Påske

lør 15.04.17

søn 16.04.17

uke

16

man 17.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

2. påskedag

tir 18.04.17

ons 19.04.17

tor 20.04.17

fre 21.04.17

lør 22.04.17

søn 23.04.17

uke

17

man 24.04.17

tir 25.04.17

ons 26.04.17

tor 27.04.17

fre 28.04.17

lør 29.04.17

søn 30.04.17

uke

18

man 01.05.17

tir 02.05.17

ons 03.05.17

0900-1500

Sted: H-162
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG
K.O.: fordyp

Innlevering Bacheloroppgave

tor 04.05.17

Fagdag før lunsj, møtedag etter lunsj. Ingen undervisning

fre 05.05.17

lør 06.05.17

søn 07.05.17

uke

19

man 08.05.17

tir 09.05.17

ons 10.05.17

0900-1500

Sted: L-1109 H-030
Klasse: 3INT

Skr.eksamen Fordypning

tor 11.05.17

fre 12.05.17

lør 13.05.17

søn 14.05.17

uke

20

man 15.05.17

tir 16.05.17

ons 17.05.17

tor 18.05.17

fre 19.05.17

lør 20.05.17

søn 21.05.17

uke

21

man 22.05.17

tir 23.05.17

ons 24.05.17

tor 25.05.17

fre 26.05.17

lør 27.05.17

søn 28.05.17

uke

22

man 29.05.17

tir 30.05.17

ons 31.05.17

tor 01.06.17

fre 02.06.17

lør 03.06.17

søn 04.06.17

uke

23

man 05.06.17

tir 06.06.17

ons 07.06.17

tor 08.06.17

fre 09.06.17

lør 10.06.17

søn 11.06.17

uke

24

man 12.06.17

tir 13.06.17

ons 14.06.17

tor 15.06.17

fre 16.06.17

Eksamensfest for bachelorstudenter

0900-1045

Fag: eval
Sted: H-214
Lærere: msc gjs
Klasse: 3INT

Avskjedsfrokost

lør 17.06.17

søn 18.06.17

uke

25

man 19.06.17

tir 20.06.17

ons 21.06.17

tor 22.06.17

fre 23.06.17

lør 24.06.17

søn 25.06.17

Timeplanene