HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 3KF

uke

01

man 02.01.17

tir 03.01.17

ons 04.01.17

tor 05.01.17

fre 06.01.17

lør 07.01.17

søn 08.01.17

uke

02

man 09.01.17

0815-1145

Fag: ped
Sted: A-1416
Lærere: ehb
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid /Oppstart akrav 2

1215-1400

Fag: dram
Sted: H-165
Lærere: ekg
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Dramaturgi og lek

tir 10.01.17

0815-0945

Fag: flere
Sted: M-702
Lærere: mbj
Klasse: 3INT 3KF 3MF 3NF
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Vold i nære relasjoner

1000-1145

Fag: flere
Sted: A-1427
Lærere: ewl
Klasse: 3NF 3MF 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Barnehagens arbeid med bekymringssaker

1215-1400

Fag: flere
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Arbeid i grupper, Stud. finner rom/sted selv. Se nærmere informasjon på ITL

ons 11.01.17

0900-1145

Fag: flere
Sted: A-1427 A-1426 M-703 L-1109 H-231 M-702
Lærere: ewl ads
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT 3G2 3G1
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Barnehagens samarbeidspartnere. Se nærmere informasjon på ITL

1215-1400

Fag: flere
Sted: A-1515 A-1516 A-1517 A-1522 A-1523 A-1524 A-1621 A-1622 A-1623 M-611 M-704 M-705 M-706 H-169
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT 3G2 3G1
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Arbeid i grupper, Stud. finner rom/sted selv blant de avsatte eller andres steder. Se nærmere informasjon på ITL

tor 12.01.17

fre 13.01.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: esb
Klasse: 3KF 1KF
K.O.: fordyp

Veiledning av 1KF

lør 14.01.17

søn 15.01.17

Endelig innlevering Ak L-TF1

uke

03

man 16.01.17

individuelle samtaler etter praksis/egen plan

tir 17.01.17

0830-1530

Lærere: ewl
Gjester: msc msa
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Barns seksualitet og seksuelle overgrep. Margrethe Wiede Aasland. Studentersamfundet. 08.30 - 15.30 Se egen plan og nærmere informasjon på ITL

ons 18.01.17

0900-1500

Sted: M-706 M-704 M-611 H-169 A-1517 K-804 A-1414 A-1416 A-1418 A-1419 L-1216 M-705 A-1624 H-165 1204 A-1523 A-1524 A-1522 A-1623 A-1622 A-1621 A-1515 A-1516
Lærere: ewl
Gjester: msc
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Tverrfaglig samarbeid til barns beste. Se nærmere informasjon på ITL

0900-1400

Sted: M-702 H-220
Lærere: ewl
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Tverrfaglig samarbeid til barns beste. Se nærmere informasjon på ITL

1401-1431

Sted: H-220
Lærere: ewl
Klasse: 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Tverrfaglig samarbeid til barns beste. Se nærmere informasjon på ITL

1430-1515

Sted: Gymsal
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT

Avslutning tverrfaglig om samarbeid til barnets beste

tor 19.01.17

0815-1600

Sted: Glassgård
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT

Karrieredag 3.kl

fre 20.01.17

individuelle samtaler etter praksis/egen plan

lør 21.01.17

søn 22.01.17

uke

04

man 23.01.17

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: M-702
Lærere: ptg
Klasse: 3NF 3NAT 3KF
K.O.: bach

Forskningsmetoder i praksis 1

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: M-702
Lærere: ses
Klasse: 3NF 3NAT 3KF
K.O.: bach

Arbeidet med bacheloroppgaven

1415-1500

Sted: M-702
Gjester: ptg
Klasse: 3NF 3NAT 3KF

Informasjon om masterstudier

tir 24.01.17

0815-0859

Fag: fordyp
Sted: M-702
Klasse: 3KF 3NAT 3NF
K.O.: bach

Erfaringer med bacheloroppgaven fra tidligere studenter

0900-0945

Fag: fordyp
Sted: M-702
Klasse: 3KF 3NAT 3NF
K.O.: bach

Biblioteksorientering om litteratursøk til bacheloroppgaven

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: M-702
Lærere: hma
Gjester: mah
Klasse: 3NF 3NAT 3KF
K.O.: bach

Forskningsmetoder i praksis 2

1000-1145

Fag: fordyp
Lærere: hma
Klasse: 3KF 3NAT 3NF
K.O.: bach

Forskningsmetoder i praksis 2

1215-1500

Fag: dram
Sted: A-1425
Lærere: lho
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Interaktiv scenekunst for barn

ons 25.01.17

1215-1500

Fag: dram
Sted: A-1525
Lærere: ekg
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Barneteaterprosjekt

tor 26.01.17

Gruppeveiledning 0900-1030 på rom 1221 på Låven

fre 27.01.17

0900-1500

Fag: dram
Sted: A-1525
Lærere: ekg
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Barneteaterprosjekt

lør 28.01.17

søn 29.01.17

uke

05

man 30.01.17

0815-1145

Fag: mus
Sted: A-1520 A-1521
Lærere: msa
Gjester: esb
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

musikk i spes. ped.

1215-1500

Fag: k&h
Sted: A-1416
Lærere: nsf
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

kunsthistorie - barn og rom, kunstformidlingsmodellen

tir 31.01.17

ons 01.02.17

0830-1145

Fag: mus
Sted: A-1524 A-1523 A-1522 A-1521
Lærere: jkt
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Praktisk musikkarbeid i barnehagen.

1215-1600

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: ehb
Klasse: 3KF
K.O.: lsu

Presentasjon akrav 2

tor 02.02.17

fre 03.02.17

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: hma
Klasse: 3NF 3NAT 3KF 3INT
K.O.: bach

Forskningsetikk

lør 04.02.17

søn 05.02.17

uke

06

man 06.02.17

tir 07.02.17

1215-1300

Sted: A-1425
Lærere: ekg
Klasse: 3KF

Store dokumenter i word: skrivetips for Bacheloroppgave. NB: ta med egen maskin!!!

ons 08.02.17

0900-1600

Fag: k&h
Sted: A-1418
Lærere: nsf
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Barn og rom del 2

tor 09.02.17

Veiledning Nina og Ellens bachelorstudenter, for mer info se egen epost - Ninas kontor 1535 kl. 08.30-10.30

Veiledning bachelor Janne 1030, Elisabeth 1100, Sandra 1130(EllenKG og EllenHB) rom 1216 på Låven

1215-1600

Fag: mus
Sted: A-1520
Lærere: msa
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

musikk og temaarbeid i bhg

fre 10.02.17

Bachelorveiledning/ Marthe 900, Haakon 945, Kim 1030, Hanna 1115 (Morten og Ellen)Rom 1216 på Låven

0900-1600

Fag: k&h
Sted: A-1416 A-1418
Lærere: nsf
Klasse: 3KF

Barn og rom del 2

lør 11.02.17

søn 12.02.17

uke

07

man 13.02.17

tir 14.02.17

ons 15.02.17

tor 16.02.17

fre 17.02.17

lør 18.02.17

søn 19.02.17

uke

08

man 20.02.17

tir 21.02.17

ons 22.02.17

tor 23.02.17

fre 24.02.17

lør 25.02.17

søn 26.02.17

uke

09

man 27.02.17

1000-1145

Fag: ped
Sted: H-231
Lærere: ehb
Klasse: 3KF

Eksamensforberedelse (frivillig oppmøte)

tir 28.02.17

ons 01.03.17

Møtedag. Ingen undervisning

0900-1500

Sted: L-1109 H-030 H-165
Klasse: 3KF

Skr.eksamen LSU

tor 02.03.17

fre 03.03.17

lør 04.03.17

søn 05.03.17

uke

10

man 06.03.17

tir 07.03.17

ons 08.03.17

tor 09.03.17

fre 10.03.17

lør 11.03.17

søn 12.03.17

uke

11

man 13.03.17

tir 14.03.17

ons 15.03.17

tor 16.03.17

fre 17.03.17

lør 18.03.17

søn 19.03.17

uke

12

man 20.03.17

tir 21.03.17

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: M-702
Lærere: mah
Klasse: 3NF 3NAT 3KF
K.O.: bach

Bacheloroppgaven som fagtekst

ons 22.03.17

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: kfr
Klasse: 3NF 3NAT 3KF
K.O.: bach

Analyse av empirisk materiale i bacheloroppgaven

tor 23.03.17

fre 24.03.17

1415-1500

Sted: A-1425
Lærere: ekg
Klasse: 3KF

Høyst frivillig kaffemøte - om bachelor, framlegg og slikt. Ta med kaffe - eller ikke!

lør 25.03.17

søn 26.03.17

uke

13

man 27.03.17

tir 28.03.17

ons 29.03.17

tor 30.03.17

fre 31.03.17

0815-1600

Sted: A-1418 A-1521 A-1414
Lærere: nsf esb msa ehb ekg
Lærere: ehb? msa? ekg? nsf?
Klasse: 3KF
K.O.: bach

Presentasjon av bacheloroppgaven, arbeidskrav

lør 01.04.17

søn 02.04.17

uke

14

man 03.04.17

tir 04.04.17

ons 05.04.17

tor 06.04.17

fre 07.04.17

lør 08.04.17

søn 09.04.17

uke

15

man 10.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tir 11.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

ons 12.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tor 13.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

fre 14.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Gjester: jkt
Klasse: Felles

Påske

lør 15.04.17

søn 16.04.17

uke

16

man 17.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

2. påskedag

tir 18.04.17

ons 19.04.17

tor 20.04.17

fre 21.04.17

lør 22.04.17

søn 23.04.17

uke

17

man 24.04.17

tir 25.04.17

ons 26.04.17

0900-0945

Sted: A-1525
Lærere: ekg
Klasse: 3KF

høyst frivillig bachelorkaffe (siste)

tor 27.04.17

fre 28.04.17

lør 29.04.17

søn 30.04.17

uke

18

man 01.05.17

tir 02.05.17

ons 03.05.17

0900-1500

Sted: H-162
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG
K.O.: fordyp

Innlevering Bacheloroppgave

tor 04.05.17

Fagdag før lunsj, møtedag etter lunsj. Ingen undervisning

fre 05.05.17

lør 06.05.17

søn 07.05.17

uke

19

man 08.05.17

0815-0945

Fag: k&h
Sted: A-1416
Lærere: nsf
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Eksamensforberedelser KH

1000-1145

Fag: dram
Sted: A-1425
Lærere: ekg
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

Teaterproduksjon/eksamensforberedelse

1215-1400

Sted: A-1425
Lærere: nsf
Klasse: 3KF

Gjesteforelesning: Assoc. Prof. Olga Badalíková fra Palacky University of Olomouc, Tsjekkia: A lecture on Art in Totalitarian Systems + The Contemporary Reflection of the Czech Visual Art accompanied by a rich visual material.

tir 09.05.17

1000-1800

Sted: A-1617 A-1522 A-1620
Lærere: nsf
Gjester: msa ekg
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

prøveeksamen drama kh musikk - oppmøte 1617

ons 10.05.17

0815-1600

Sted: A-1620 A-1522 A-1617
Lærere: nsf
Gjester: msa ekg
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

prøveeksamen drama kh musikk

1315-1500

Fag: k&h
Sted: A-1419
Lærere: nsf jmo
Klasse: 3KF

Gjesteforeleser: Ass.Prof.Hana Stehlíková Babyrádová, Palacy University of Olomouc, Tsjekkia: Syncretic etude as a means of art therapy. Syncretic etude is a response to or the creation of art using multiple senses (sight, hearing, touch, kinaesthetic-haptic orientation, sense of smell). “Intersensual activity” is practiced during syncretic etude. The image is depicted by sound or on the contrary sound stimulates the formation of the image. An object created by touch is accompanied by a visual idea. Audio perception is drawn or painted.

tor 11.05.17

0815-1600

Sted: A-1617 A-1522 A-1620
Lærere: nsf
Gjester: msa ekg
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

prøveeksamen drama kh musikk

fre 12.05.17

lør 13.05.17

søn 14.05.17

uke

20

man 15.05.17

tir 16.05.17

ons 17.05.17

tor 18.05.17

fre 19.05.17

lør 20.05.17

søn 21.05.17

uke

21

man 22.05.17

0900-1400

Sted: M-703 L-1108
Gjester: nsf
Klasse: 3KF

Skr.eksamen Fordypning

tir 23.05.17

ons 24.05.17

tor 25.05.17

fre 26.05.17

lør 27.05.17

søn 28.05.17

uke

22

man 29.05.17

1000-1800

Sted: A-1416 A-1414 A-1525
Lærere: nsf msa ekg
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

oppstart praktisk eksamen fordypning KF med oppmøte 1416

tir 30.05.17

0815-1600

Sted: A-1525 A-1416 A-1414
Lærere: nsf msa ekg
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

arbeid praktisk eksamen fordypning KF

ons 31.05.17

0815-1600

Sted: A-1525 A-1414 A-1416
Lærere: nsf ekg
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

arbeid praktisk eksamen fordypning KF

tor 01.06.17

0815-1600

Sted: A-1525 A-1414 A-1416
Lærere: nsf msa ekg
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

arbeid praktisk eksamen fordypning KF

fre 02.06.17

0815-1600

Sted: A-1416 A-1414 A-1525
Lærere: nsf ekg
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

arbeid praktisk eksamen fordypning KF

lør 03.06.17

0815-1600

Sted: M-504
Lærere: ekg
Gjester: nsf
Klasse: 3KF

søn 04.06.17

0815-1600

Sted: M-504
Lærere: ekg
Gjester: nsf
Klasse: 3KF
uke

23

man 05.06.17

hele døgnet

Sted: A-1416 A-1414
Lærere: nsf
Klasse: 3KF

Arbeid med eksamen

0815-1600

Sted: M-504
Lærere: ekg
Gjester: nsf
Klasse: 3KF

tir 06.06.17

0815-1600

Sted: M-504 A-1414 A-1416
Lærere: nsf
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

arbeid praktisk eksamen fordypning KF

ons 07.06.17

0815-1600

Sted: M-504 A-1414 A-1416
Lærere: nsf
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

arbeid praktisk eksamen fordypning 3KF/prøvevisning barnekunstfestival

tor 08.06.17

0815-1600

Sted: A-1416 A-1414 M-504
Lærere: nsf
Lærere: msa? jkt? nsf ekg? lho?
Klasse: 3KF
K.O.: fordyp

praktisk eksamen fordypning KF visning med ekstern sensor

1215-1600

Sted: H-165
Lærere: nsf
Gjester: msa ekg
Klasse: 3KF

Eksamenssamtale kunstfaglig fordypning, med ekstern sensor 3KF fra 12.30

fre 09.06.17

lør 10.06.17

søn 11.06.17

uke

24

man 12.06.17

tir 13.06.17

ons 14.06.17

tor 15.06.17

fre 16.06.17

Eksamensfest for bachelorstudenter

0900-1045

Sted: A-1414
Lærere: nsf msa ekg
Klasse: 3KF

3KF - avslutningsfrokost med sangøvelser

lør 17.06.17

søn 18.06.17

uke

25

man 19.06.17

tir 20.06.17

ons 21.06.17

tor 22.06.17

fre 23.06.17

lør 24.06.17

søn 25.06.17

Timeplanene