HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 3LED

uke

01

man 02.01.17

tir 03.01.17

ons 04.01.17

tor 05.01.17

fre 06.01.17

lør 07.01.17

søn 08.01.17

Endelig innlevering av AK L-TF1 på It's Learning

uke

02

man 09.01.17

0900-1145

Fag: sam
Sted: H-162
Lærere: ads
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Tverrfaglig og tverratatlig samarbeid om barns oppvekstmiljø Oppstart av AK L-TF2, LSU

tir 10.01.17

0815-0945

Fag: flere
Sted: A-1427
Lærere: ewl
Klasse: 3LED 3G2 3G1 3NAT 3YNG
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Barnehagens arbeid med bekymringssaker. Se nærmere informasjon på ITL

1000-1145

Fag: flere
Sted: M-702
Lærere: mbj
Klasse: 3LED 3G2 3G1 3NAT 3YNG
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Vold i nære relasjoner. Se nærmere informasjon på ITL

1215-1400

Fag: flere
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Arbeid i grupper, Stud. finner rom/sted selv. Se nærmere informasjon på ITL

ons 11.01.17

0900-1145

Fag: flere
Sted: A-1427 A-1426 M-703 L-1109 H-231 M-702
Lærere: ewl ads
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT 3G2 3G1
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Barnehagens samarbeidspartnere. Se nærmere informasjon på ITL

1215-1400

Fag: flere
Sted: A-1515 A-1516 A-1517 A-1522 A-1523 A-1524 A-1621 A-1622 A-1623 M-611 M-704 M-705 M-706 H-169
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT 3G2 3G1
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Arbeid i grupper, Stud. finner rom/sted selv blant de avsatte eller andres steder. Se nærmere informasjon på ITL

tor 12.01.17

0815-1145

Fag: sam
Sted: A-1615
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Juss i barnehagen

fre 13.01.17

lør 14.01.17

søn 15.01.17

uke

03

man 16.01.17

tir 17.01.17

0830-1530

Lærere: ewl
Gjester: msc msa
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Barns seksualitet og seksuelle overgrep. Margrethe Wiede Aasland. Studentersamfundet. 08.30 - 15.30 Se egen plan og nærmere informasjon på ITL

ons 18.01.17

0900-1500

Sted: M-706 M-704 M-611 H-169 A-1517 K-804 A-1414 A-1416 A-1418 A-1419 L-1216 M-705 A-1624 H-165 1204 A-1523 A-1524 A-1522 A-1623 A-1622 A-1621 A-1515 A-1516
Lærere: ewl
Gjester: msc
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Tverrfaglig samarbeid til barns beste. Se nærmere informasjon på ITL

0900-1400

Sted: M-702 H-220
Lærere: ewl
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Tverrfaglig samarbeid til barns beste. Se nærmere informasjon på ITL

1401-1431

Sted: H-220
Lærere: ewl
Klasse: 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Tverrfaglig samarbeid til barns beste. Se nærmere informasjon på ITL

1430-1515

Sted: Gymsal
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT

Avslutning tverrfaglig om samarbeid til barnets beste

tor 19.01.17

0815-1145

Fag: sam
Sted: A-1615
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Juss i barnehagen

0815-1600

Sted: Glassgård
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT

Karrieredag 3.kl

fre 20.01.17

0815-0945

Fag: rle
Sted: A-1615
Lærere: ses
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Juss og digitale medier

lør 21.01.17

søn 22.01.17

uke

04

man 23.01.17

0815-0945

Sted: A-1427
Klasse: 3YNG 3NAT 3LED
K.O.: lsu

Barnehagelæreren som profesjonell medarbeider i barnehagen. Wenche Odden

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: ses
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Arbeidet med bacheloroppgaven

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: ptg
Klasse: 3INT 3LED 3MF 3YNG
K.O.: bach

Forskningsmetoder i praksis 1

tir 24.01.17

1000-1045

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Biblioteksorientering om litteratursøk til bacheloroppgaven

1100-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Erfaringer med bacheloroppgaven fra tidligere studenter

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: hma
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Forskningsmetoder i praksis 2

ons 25.01.17

0815-1045

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: ads
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Tverrfaglig og tverratatlig samarbeid om barns oppvekstmiljø

1415-1500

Sted: A-1427
Gjester: ptg
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT

Informasjon om masterstudier

tor 26.01.17

fre 27.01.17

lør 28.01.17

søn 29.01.17

Innlevering AK3 på It's Learning

uke

05

man 30.01.17

0815-1045

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: ads
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Beslutninger i organisasjoner

tir 31.01.17

1215-1600

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: ptg
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Nyere forskning om barnehageledelse

ons 01.02.17

1215-1600

Sted: A-1425
Lærere: vgl? hma? rlo? ads?
Klasse: 3LED
K.O.: lsu

Presentasjon, arbeidskrav 2

tor 02.02.17

fre 03.02.17

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: hma
Klasse: 3YNG 3MF 3LED
K.O.: bach

Forskningsetikk

lør 04.02.17

søn 05.02.17

uke

06

man 06.02.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: A-1615
Lærere: hma
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Kraftfull refleksjon

1215-1400

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: ads
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Å skrive bacheloroppgave

tir 07.02.17

0815-1145

Fag: sam
Sted: M-702
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Team og teamledelse

1215-1600

Fag: sam
Sted: A-1426 H-165 H-163
Lærere: efj ano ads
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Presentasjon, arbeidskrav 2

ons 08.02.17

tor 09.02.17

0900-1500

Fag: sam
Sted: M-703
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Kommunal barnehageledelse

fre 10.02.17

lør 11.02.17

søn 12.02.17

uke

07

man 13.02.17

tir 14.02.17

1215-1500

Fag: sam
Sted: L-1109
Lærere: ano
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Makt og konflikt i organisasjoner

ons 15.02.17

tor 16.02.17

fre 17.02.17

lør 18.02.17

søn 19.02.17

uke

08

man 20.02.17

tir 21.02.17

ons 22.02.17

tor 23.02.17

fre 24.02.17

lør 25.02.17

søn 26.02.17

uke

09

man 27.02.17

0900-1500

Sted: L-1109 H-165 H-030 A-1426 A-1425 M-703 L-1111 L-1108
Klasse: 3YNG 3NAT 3LED 3INT

Skr.eksamen LSU for 3.klasser BLUHO

tir 28.02.17

0815-1145

Fag: sam
Sted: A-1615
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Ledelse av dokumentasjonsarbeid

1215-1415

Lærere: ads hma
Klasse: 3LED
K.O.: bach

Veiledning bacheloroppgave

ons 01.03.17

Møtedag. Ingen undervisning

tor 02.03.17

0830-1115

Lærere: ads hma
Klasse: 3LED
K.O.: bach

Veiledning bacheloroppgave

1215-1600

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: kag
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Kompetanseutvikling og kvalitet

fre 03.03.17

0830-1030

Lærere: ads hma
Klasse: 3LED
K.O.: bach

Veiledning bacheloroppgave

lør 04.03.17

søn 05.03.17

uke

10

man 06.03.17

1215-1500

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: ano
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Kommunikasjon i organisasjoner

tir 07.03.17

1215-1600

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: hma
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Samtaler

ons 08.03.17

tor 09.03.17

fre 10.03.17

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-163
Lærere: hma
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Samtaler

lør 11.03.17

søn 12.03.17

uke

11

man 13.03.17

tir 14.03.17

ons 15.03.17

tor 16.03.17

fre 17.03.17

lør 18.03.17

søn 19.03.17

uke

12

man 20.03.17

tir 21.03.17

1100-1145

Fag: sam
Sted: H-163
Gjester: efj ads
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Presentasjon AK2, fordypning. 4 studenter.

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: mah
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Bacheloroppgaven som fagtekst

ons 22.03.17

0815-0945

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: kfr
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Analyse av empirisk materiale i bacheloroppgaven

tor 23.03.17

fre 24.03.17

0815-1600

Sted: A-1616 A-1615
Lærere: vgl hma efj ads
Klasse: 3LED
K.O.: fordyp

Presentasjon, bachelor - gjelder de som ikke kunne presentere den 24. mars

lør 25.03.17

søn 26.03.17

uke

13

man 27.03.17

tir 28.03.17

ons 29.03.17

tor 30.03.17

fre 31.03.17

1000-1145

Fag: ba-niv
Sted: A-1615
Lærere: ads efj
Klasse: 3LED
K.O.: bach

BA presentasjon

lør 01.04.17

søn 02.04.17

uke

14

man 03.04.17

tir 04.04.17

ons 05.04.17

tor 06.04.17

fre 07.04.17

lør 08.04.17

søn 09.04.17

uke

15

man 10.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tir 11.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

ons 12.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tor 13.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

fre 14.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Gjester: jkt
Klasse: Felles

Påske

lør 15.04.17

søn 16.04.17

uke

16

man 17.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

2. påskedag

tir 18.04.17

ons 19.04.17

tor 20.04.17

0815-1600

Fag: ba-niv
Sted: A-1615
Lærere: ano
Klasse: 3LED
K.O.: bach

Dette er en romreservasjon for gruppen som omtaler seg selv som: Gutteklubben grei. Ingen andre enn de som mener seg inkludert i gruppen trenger å møte.

fre 21.04.17

lør 22.04.17

søn 23.04.17

uke

17

man 24.04.17

tir 25.04.17

ons 26.04.17

0815-1600

Fag: fordyp
Klasse: 3LED

bachelorveiledning med Henrik Berger

tor 27.04.17

fre 28.04.17

lør 29.04.17

søn 30.04.17

uke

18

man 01.05.17

tir 02.05.17

ons 03.05.17

0900-1500

Sted: H-162
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG
K.O.: fordyp

Innlevering Bacheloroppgave

tor 04.05.17

Fagdag før lunsj, møtedag etter lunsj. Ingen undervisning

fre 05.05.17

lør 06.05.17

søn 07.05.17

uke

19

man 08.05.17

tir 09.05.17

1000-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1624
Lærere: efj
Klasse: 3LED basisgruppe

gruppearbeid eksamensforberedelser

ons 10.05.17

0900-1500

Sted: A-1426 L-1108 L-1111
Klasse: 3LED

Skr.eksamen Fordypning

tor 11.05.17

fre 12.05.17

lør 13.05.17

søn 14.05.17

uke

20

man 15.05.17

1215-1400

Klasse: Studentgruppe 3LED
K.O.: -emne

Gruppearbeid

tir 16.05.17

ons 17.05.17

tor 18.05.17

fre 19.05.17

lør 20.05.17

søn 21.05.17

uke

21

man 22.05.17

tir 23.05.17

ons 24.05.17

tor 25.05.17

fre 26.05.17

lør 27.05.17

søn 28.05.17

uke

22

man 29.05.17

tir 30.05.17

ons 31.05.17

tor 01.06.17

fre 02.06.17

lør 03.06.17

søn 04.06.17

uke

23

man 05.06.17

tir 06.06.17

ons 07.06.17

tor 08.06.17

fre 09.06.17

lør 10.06.17

søn 11.06.17

uke

24

man 12.06.17

tir 13.06.17

ons 14.06.17

tor 15.06.17

fre 16.06.17

Eksamensfest for bachelorstudenter

lør 17.06.17

søn 18.06.17

uke

25

man 19.06.17

tir 20.06.17

ons 21.06.17

tor 22.06.17

fre 23.06.17

lør 24.06.17

søn 25.06.17

Timeplanene