HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 3MF

uke

01

man 02.01.17

tir 03.01.17

ons 04.01.17

tor 05.01.17

fre 06.01.17

lør 07.01.17

søn 08.01.17

uke

02

man 09.01.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: ski
Klasse: 3MF
K.O.: fordyp

Oppsummering av praksis , presentasjoner fra utlandet.

1215-1600

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: mbj
Klasse: 3MF
K.O.: lsu

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid + utdeling ak 2

tir 10.01.17

0815-0945

Fag: flere
Sted: M-702
Lærere: mbj
Klasse: 3INT 3KF 3MF 3NF
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Vold i nære relasjoner

1000-1145

Fag: flere
Sted: A-1427
Lærere: ewl
Klasse: 3NF 3MF 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Barnehagens arbeid med bekymringssaker

1215-1400

Fag: flere
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Arbeid i grupper, Stud. finner rom/sted selv. Se nærmere informasjon på ITL

ons 11.01.17

0900-1145

Fag: flere
Sted: A-1427 A-1426 M-703 L-1109 H-231 M-702
Lærere: ewl ads
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT 3G2 3G1
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Barnehagens samarbeidspartnere. Se nærmere informasjon på ITL

1215-1400

Fag: flere
Sted: A-1515 A-1516 A-1517 A-1522 A-1523 A-1524 A-1621 A-1622 A-1623 M-611 M-704 M-705 M-706 H-169
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT 3G2 3G1
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Arbeid i grupper, Stud. finner rom/sted selv blant de avsatte eller andres steder. Se nærmere informasjon på ITL

tor 12.01.17

0815-1145

Sted: A-1427
Lærere: asvm
Klasse: 3INT 2E 2D 2C 2B 2A 3MF
K.O.: fordyp

Muntlig framlegg for 2.klasse om utenlandspraksis

fre 13.01.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: mbj
Klasse: 3MF
K.O.: lsu

Verdibasert pedagogisk ledelse

1215-1500

Fag: sam
Sted: H-162
Lærere: gjs
Lærere: gjs
Klasse: 3MF
K.O.: lsu

Bhg som lærende org + ledelse

lør 14.01.17

søn 15.01.17

uke

03

man 16.01.17

1215-1500

Fag: sam
Sted: M-703
Lærere: gjs
Klasse: 3MF
K.O.: fordyp

Profesjon og flerkultur

tir 17.01.17

0830-1530

Lærere: ewl
Gjester: msc msa
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Barns seksualitet og seksuelle overgrep. Margrethe Wiede Aasland. Studentersamfundet. 08.30 - 15.30 Se egen plan og nærmere informasjon på ITL

ons 18.01.17

0900-1500

Sted: M-706 M-704 M-611 H-169 A-1517 K-804 A-1414 A-1416 A-1418 A-1419 L-1216 M-705 A-1624 H-165 1204 A-1523 A-1524 A-1522 A-1623 A-1622 A-1621 A-1515 A-1516
Lærere: ewl
Gjester: msc
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Tverrfaglig samarbeid til barns beste. Se nærmere informasjon på ITL

0900-1400

Sted: M-702 H-220
Lærere: ewl
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Tverrfaglig samarbeid til barns beste. Se nærmere informasjon på ITL

1401-1431

Sted: H-220
Lærere: ewl
Klasse: 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Tverrfaglig samarbeid til barns beste. Se nærmere informasjon på ITL

1430-1515

Sted: Gymsal
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT

Avslutning tverrfaglig om samarbeid til barnets beste

tor 19.01.17

0815-1600

Sted: Glassgård
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT

Karrieredag 3.kl

fre 20.01.17

1000-1300

Fag: ped
Sted: A-1615
Lærere: mbj
Klasse: 3MF
K.O.: lsu

Pedagogisk utviklingsarbeid (3t)

lør 21.01.17

søn 22.01.17

uke

04

man 23.01.17

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: ses
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Arbeidet med bacheloroppgaven

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: ptg
Klasse: 3INT 3LED 3MF 3YNG
K.O.: bach

Forskningsmetoder i praksis 1

tir 24.01.17

0815-0945

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: kka?
Klasse: 3INT 3MF
K.O.: lsu

Vurdering av barnehagens arbeid

1000-1045

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Biblioteksorientering om litteratursøk til bacheloroppgaven

1100-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Erfaringer med bacheloroppgaven fra tidligere studenter

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: hma
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Forskningsmetoder i praksis 2

ons 25.01.17

0815-1045

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: mbj
Klasse: 3MF
K.O.: lsu

Motivasjon og konfliktløsning

1415-1500

Sted: A-1427
Gjester: ptg
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT

Informasjon om masterstudier

tor 26.01.17

fre 27.01.17

1215-1500

Lærere: kka
Gjester: ski
Klasse: 3MF

Gruppeveiledning ifm bachelor. Maria Olsen; Hanna L. Price-Stephens; Henrik Schaaning; Lene Rønningen; Jørgen Sem; Ann Kristin Skomsvoll Sted Låven 1220

lør 28.01.17

søn 29.01.17

uke

05

man 30.01.17

1215-1500

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: gjs?
Klasse: 3MF
K.O.: lsu

Strukturelle og kulturelle rammer for ledelse og utviklingsarbeid

tir 31.01.17

1215-1500

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: mbj
Klasse: 3MF
K.O.: lsu

Personalledelse og teamtenkning

ons 01.02.17

0815-1145

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: ssag
Klasse: 3MF
K.O.: fordyp

Meningsskaping og resiliens i vanskelige livssituasjoner

1215-1500

Fag: ped
Sted: H-220
Lærere: mbj
Klasse: 3MF
K.O.: lsu

Ledelse av pedagogiske prosesser i personalgruppa

tor 02.02.17

0815-1145

Fag: rle
Sted: H-214
Lærere: ssag
Klasse: 3MF
K.O.: fordyp

Barns rettigheter

fre 03.02.17

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: hma
Klasse: 3YNG 3MF 3LED
K.O.: bach

Forskningsetikk

lør 04.02.17

søn 05.02.17

uke

06

man 06.02.17

0815-1145

Sted: H-163
Lærere: gjs mbj
Klasse: 3MF
K.O.: lsu

Presentasjon ak2

1215-1500

Fag: sam
Sted: H-220
Lærere: gjs
Klasse: 3MF
K.O.: fordyp

Flerkultur, enfold og mangfold

tir 07.02.17

0815-1145

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: ssag
Klasse: 3MF
K.O.: lsu

Etikk fra refleksjon til handling

ons 08.02.17

0815-1145

Fag: rle
Sted: H-214
Lærere: ssag
Klasse: 3MF
K.O.: lsu

Yrkesetikk og ulike etiske tradisjoner

1215-1500

Sted: H-214
Gjester: cfo gjs ski ssag ...
Klasse: 3MF
K.O.: fordyp

eksamesnforberedelser ford

tor 09.02.17

1215-1600

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: mdb
Klasse: 3MF
K.O.: lsu

Foreldresamarbeid

fre 10.02.17

lør 11.02.17

søn 12.02.17

uke

07

man 13.02.17

0830-1600

Sted: H-231
Gjester: ski mhs gjs cfo ...
Klasse: 3MF
K.O.: fordyp

Presentasjon av caseoppgaven Arbeidskrav 2 i Casestudie

tir 14.02.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: mbj
Klasse: 3MF
K.O.: lsu

Barnehagelæreren som veileder

ons 15.02.17

Frist for innlevering av caserapport innen kl. 1200 Arbeidskrav 1 i Casestudie

0815-1145

Fag: rle
Sted: H-214
Lærere: ssag
Klasse: 3MF
K.O.: lsu

Yrkesetikk og etisk resonnement

1215-1500

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: gjs
Klasse: 3MF
K.O.: lsu

Makt og demokrati

tor 16.02.17

0815-0945

Fag: rle
Sted: A-1615
Lærere: ssag gjs
Klasse: 3MF
K.O.: lsu

Presentasjon av arbeidskrav om barns rettigheter

1000-1400

Fag: rle
Sted: A-1615
Lærere: ssag
Klasse: 3MF
K.O.: lsu

Etisk resonnement: øvelser

fre 17.02.17

0900-1145

Fag: sam
Sted: A-1615
Lærere: gjs
Klasse: 3MF
K.O.: lsu

Offentlig styring

lør 18.02.17

søn 19.02.17

uke

08

man 20.02.17

0900-1045

Lærere: kka
Gjester: ski
Klasse: 3MF

Bachelorveiledning Åse Kristine Skomsvoll på kontoret 1220 Låven

tir 21.02.17

ons 22.02.17

tor 23.02.17

fre 24.02.17

lør 25.02.17

søn 26.02.17

uke

09

man 27.02.17

tir 28.02.17

ons 01.03.17

Møtedag. Ingen undervisning

0900-1500

Sted: L-1108 L-1111
Klasse: 3MF

Skr.eksamen LSU

tor 02.03.17

0800-1600

Sted: H-165
Klasse: 3MF

Muntlig eksamen fordyp: Profesjonalitet i kult.mangfold

fre 03.03.17

0800-1600

Sted: H-165 H-163
Klasse: 3MF

Muntlig eksamen fordyp: Profesjonalitet i kult.mangfold

lør 04.03.17

søn 05.03.17

uke

10

man 06.03.17

tir 07.03.17

ons 08.03.17

tor 09.03.17

fre 10.03.17

0900-1400

Sted: H-030 M-703
Klasse: 3MF

Skr.eksamen Fordypning

lør 11.03.17

søn 12.03.17

uke

11

man 13.03.17

tir 14.03.17

ons 15.03.17

tor 16.03.17

fre 17.03.17

lør 18.03.17

søn 19.03.17

uke

12

man 20.03.17

tir 21.03.17

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: mah
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Bacheloroppgaven som fagtekst

ons 22.03.17

0815-0945

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: kfr
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Analyse av empirisk materiale i bacheloroppgaven

tor 23.03.17

fre 24.03.17

lør 25.03.17

søn 26.03.17

uke

13

man 27.03.17

tir 28.03.17

ons 29.03.17

tor 30.03.17

fre 31.03.17

lør 01.04.17

søn 02.04.17

uke

14

man 03.04.17

tir 04.04.17

ons 05.04.17

tor 06.04.17

fre 07.04.17

0900-1600

Sted: A-1425
Lærere: ssag ski kka gjs ebl cfo
Klasse: 3MF
K.O.: fordyp

Framlegg av bacheloroppgaven så langt Arbeidskrav

0900-1600

Sted: H-165
Gjester: ssag ski gjs cfo ...
Klasse: 3MF

Framlegg av bacheloroppgaven så langt 1/2 gruppe

lør 08.04.17

søn 09.04.17

uke

15

man 10.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tir 11.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

ons 12.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tor 13.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

fre 14.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Gjester: jkt
Klasse: Felles

Påske

lør 15.04.17

søn 16.04.17

uke

16

man 17.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

2. påskedag

tir 18.04.17

ons 19.04.17

tor 20.04.17

fre 21.04.17

lør 22.04.17

søn 23.04.17

uke

17

man 24.04.17

tir 25.04.17

ons 26.04.17

tor 27.04.17

fre 28.04.17

lør 29.04.17

søn 30.04.17

uke

18

man 01.05.17

tir 02.05.17

ons 03.05.17

0900-1500

Sted: H-162
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG
K.O.: fordyp

Innlevering Bacheloroppgave

tor 04.05.17

Fagdag før lunsj, møtedag etter lunsj. Ingen undervisning

fre 05.05.17

lør 06.05.17

søn 07.05.17

uke

19

man 08.05.17

tir 09.05.17

ons 10.05.17

tor 11.05.17

fre 12.05.17

lør 13.05.17

søn 14.05.17

uke

20

man 15.05.17

tir 16.05.17

ons 17.05.17

tor 18.05.17

fre 19.05.17

lør 20.05.17

søn 21.05.17

uke

21

man 22.05.17

tir 23.05.17

ons 24.05.17

tor 25.05.17

fre 26.05.17

lør 27.05.17

søn 28.05.17

uke

22

man 29.05.17

tir 30.05.17

ons 31.05.17

tor 01.06.17

fre 02.06.17

lør 03.06.17

søn 04.06.17

uke

23

man 05.06.17

tir 06.06.17

ons 07.06.17

tor 08.06.17

fre 09.06.17

lør 10.06.17

søn 11.06.17

uke

24

man 12.06.17

tir 13.06.17

ons 14.06.17

tor 15.06.17

fre 16.06.17

Eksamensfest for bachelorstudenter

lør 17.06.17

søn 18.06.17

uke

25

man 19.06.17

tir 20.06.17

ons 21.06.17

tor 22.06.17

fre 23.06.17

lør 24.06.17

søn 25.06.17

Timeplanene