HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 3NF1

uke

01

man 02.01.17

tir 03.01.17

ons 04.01.17

tor 05.01.17

fre 06.01.17

lør 07.01.17

søn 08.01.17

uke

02

man 09.01.17

1100-1500

Fag: ped
Sted: M-702
Lærere: kns
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

1515-1600

Sted: M-702
Lærere: ptg kns
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Oppstart, arbeidskrav 2

tir 10.01.17

0815-0945

Fag: flere
Sted: M-702
Lærere: mbj
Klasse: 3INT 3KF 3MF 3NF
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Vold i nære relasjoner

1000-1145

Fag: flere
Sted: A-1427
Lærere: ewl
Klasse: 3NF 3MF 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Barnehagens arbeid med bekymringssaker

1215-1400

Fag: flere
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Arbeid i grupper, Stud. finner rom/sted selv. Se nærmere informasjon på ITL

ons 11.01.17

0900-1145

Fag: flere
Sted: A-1427 A-1426 M-703 L-1109 H-231 M-702
Lærere: ewl ads
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT 3G2 3G1
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Barnehagens samarbeidspartnere. Se nærmere informasjon på ITL

1215-1400

Fag: flere
Sted: A-1515 A-1516 A-1517 A-1522 A-1523 A-1524 A-1621 A-1622 A-1623 M-611 M-704 M-705 M-706 H-169
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT 3G2 3G1
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Arbeid i grupper, Stud. finner rom/sted selv blant de avsatte eller andres steder. Se nærmere informasjon på ITL

tor 12.01.17

fre 13.01.17

lør 14.01.17

søn 15.01.17

uke

03

man 16.01.17

tir 17.01.17

0830-1530

Lærere: ewl
Gjester: msc msa
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Barns seksualitet og seksuelle overgrep. Margrethe Wiede Aasland. Studentersamfundet. 08.30 - 15.30 Se egen plan og nærmere informasjon på ITL

ons 18.01.17

0900-1500

Sted: M-706 M-704 M-611 H-169 A-1517 K-804 A-1414 A-1416 A-1418 A-1419 L-1216 M-705 A-1624 H-165 1204 A-1523 A-1524 A-1522 A-1623 A-1622 A-1621 A-1515 A-1516
Lærere: ewl
Gjester: msc
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Tverrfaglig samarbeid til barns beste. Se nærmere informasjon på ITL

0900-1400

Sted: M-702 H-220
Lærere: ewl
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Tverrfaglig samarbeid til barns beste. Se nærmere informasjon på ITL

1401-1431

Sted: H-220
Lærere: ewl
Klasse: 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Tverrfaglig samarbeid til barns beste. Se nærmere informasjon på ITL

1430-1515

Sted: Gymsal
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT

Avslutning tverrfaglig om samarbeid til barnets beste

tor 19.01.17

0815-1600

Sted: Glassgård
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT

Karrieredag 3.kl

fre 20.01.17

lør 21.01.17

søn 22.01.17

uke

04

man 23.01.17

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: M-702
Lærere: ptg
Klasse: 3NF 3NAT 3KF
K.O.: bach

Forskningsmetoder i praksis 1

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: M-702
Lærere: ses
Klasse: 3NF 3NAT 3KF
K.O.: bach

Arbeidet med bacheloroppgaven

1415-1500

Sted: M-702
Gjester: ptg
Klasse: 3NF 3NAT 3KF

Informasjon om masterstudier

tir 24.01.17

0815-0859

Fag: fordyp
Sted: M-702
Klasse: 3KF 3NAT 3NF
K.O.: bach

Erfaringer med bacheloroppgaven fra tidligere studenter

0900-0945

Fag: fordyp
Sted: M-702
Klasse: 3KF 3NAT 3NF
K.O.: bach

Biblioteksorientering om litteratursøk til bacheloroppgaven

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: M-702
Lærere: hma
Gjester: mah
Klasse: 3NF 3NAT 3KF
K.O.: bach

Forskningsmetoder i praksis 2

1000-1145

Fag: fordyp
Lærere: hma
Klasse: 3KF 3NAT 3NF
K.O.: bach

Forskningsmetoder i praksis 2

ons 25.01.17

tor 26.01.17

fre 27.01.17

lør 28.01.17

søn 29.01.17

uke

05

man 30.01.17

1215-1600

Sted: A-1616
Lærere: ptg kns
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Presentasjon, arbeidskrav 2

tir 31.01.17

1430-1530

Sted: A-1622
Lærere: tlh kns
Klasse: 3NF
K.O.: bach

Bachelorveiledning for Sofie, Anna, Anja og Christer

ons 01.02.17

0900-1145

Fag: nam
Sted: A-1615
Lærere: rlu
Klasse: 3NF

Økologi (Naturtyper)

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1109
Lærere: cke
Klasse: 3NF

Arbeid og samtale med barn om natur

tor 02.02.17

fre 03.02.17

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: hma
Klasse: 3NF 3NAT 3KF 3INT
K.O.: bach

Forskningsetikk

lør 04.02.17

søn 05.02.17

uke

06

man 06.02.17

tir 07.02.17

0900-1145

Fag: fah
Sted: A-1425
Lærere: rus
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Globale perspektiver på barns utelek i barnehagen

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: cke
Klasse: 3NF

Naturhistorie og biologisk mangfold

ons 08.02.17

0900-1145

Fag: nam
Sted: L-1111
Lærere: rlu
Klasse: 3NF

Økologi (Naturtyper)

tor 09.02.17

0900-1145

Fag: fah
Sted: Tur
Lærere: rus
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Livredning i Pirbadet Sug i magen

fre 10.02.17

0900-1400

Fag: nam
Sted: Tur
Lærere: cke rlu
Klasse: 3NF

Tur til vitenskapsmuseet. Oppmøte i butikkarealet på vitenskapsmuseet

lør 11.02.17

søn 12.02.17

uke

07

man 13.02.17

tir 14.02.17

ons 15.02.17

1215-1500

Fag: nam
Sted: L-1109
Lærere: rlu
Klasse: 3NF

Bynaturen

tor 16.02.17

fre 17.02.17

lør 18.02.17

søn 19.02.17

uke

08

man 20.02.17

Eksamensperiode

tir 21.02.17

Eksamensperiode

ons 22.02.17

Eksamensperiode

tor 23.02.17

Eksamensperiode

fre 24.02.17

Eksamensperiode

lør 25.02.17

søn 26.02.17

uke

09

man 27.02.17

Hjemmeeksamen LSU

tir 28.02.17

Hjemmeeksamen LSU

ons 01.03.17

Møtedag. Ingen undervisning

Teori/metode bachelorgave

tor 02.03.17

Teori/metode bachelorgave

fre 03.03.17

Teori/metode bachelorgave

lør 04.03.17

søn 05.03.17

uke

10

man 06.03.17

Teori/datainnsamling bacheloroppgave

tir 07.03.17

Teori/datainnsamling bacheloroppgave

ons 08.03.17

Teori/datainnsamling bacheloroppgave

tor 09.03.17

Teori/datainnsamling bacheloroppgave

fre 10.03.17

Teori/datainnsamling bacheloroppgave

lør 11.03.17

søn 12.03.17

uke

11

man 13.03.17

Teori/datainnsamling bacheloroppgave

tir 14.03.17

Teori/datainnsamling bacheloroppgave

ons 15.03.17

Teori/datainnsamling bacheloroppgave

tor 16.03.17

Teori/datainnsamling bacheloroppgave

fre 17.03.17

Teori/datainnsamling bacheloroppgave

lør 18.03.17

søn 19.03.17

uke

12

man 20.03.17

tir 21.03.17

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: M-702
Lærere: mah
Klasse: 3NF 3NAT 3KF
K.O.: bach

Bacheloroppgaven som fagtekst

1215-1600

Fag: fordyp
Sted: A-1426 A-1622 A-1621 A-1524 A-1523 A-1516
Lærere: tlh rus rlu ojs mhe kns cke
Klasse: 3NF
K.O.: bach

Arbeid med datamateriale bacheloroppgave

ons 22.03.17

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: kfr
Klasse: 3NF 3NAT 3KF
K.O.: bach

Analyse av empirisk materiale i bacheloroppgaven

1215-1600

Fag: fordyp
Sted: A-1426 A-1622 A-1621 A-1524 A-1523 A-1516
Lærere: cke kns mhe ojs rlu rus tlh
Klasse: 3NF
K.O.: bach

Arbeid med datamateriale bacheloroppgave

tor 23.03.17

fre 24.03.17

0815-1145

Sted: H-165 H-163 H-162
Lærere: ebs cke rlu mhe rus tlh kns
Klasse: 3NF
K.O.: bach

A.krav fremlegg bacheloroppgave

lør 25.03.17

søn 26.03.17

uke

13

man 27.03.17

tir 28.03.17

ons 29.03.17

tor 30.03.17

fre 31.03.17

lør 01.04.17

søn 02.04.17

uke

14

man 03.04.17

tir 04.04.17

0815-1600

Fag: nam
Sted: Tur
Lærere: rlu cke
Klasse: 3NF

Utferd til Agdenes, liv og aktivitetsmuligheter i ulike typer fjære

ons 05.04.17

tor 06.04.17

fre 07.04.17

lør 08.04.17

søn 09.04.17

uke

15

man 10.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

Påske

tir 11.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

Påske

ons 12.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

Påske

tor 13.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

Påske

fre 14.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Gjester: jkt
Klasse: Felles

Påske

Påske

lør 15.04.17

Påske

søn 16.04.17

Påske

uke

16

man 17.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

2. påskedag

Påske

tir 18.04.17

Bachelorarbeid

ons 19.04.17

Bachelorarbeid

tor 20.04.17

Bachelorarbeid

fre 21.04.17

Bachelorarbeid

lør 22.04.17

søn 23.04.17

uke

17

man 24.04.17

Bachelorarbeid

tir 25.04.17

Bachelorarbeid

ons 26.04.17

Bachelorarbeid

tor 27.04.17

Bachelorarbeid

fre 28.04.17

Bachelorarbeid

lør 29.04.17

søn 30.04.17

uke

18

man 01.05.17

tir 02.05.17

ons 03.05.17

0900-1500

Sted: H-162
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG
K.O.: fordyp

Innlevering Bacheloroppgave

tor 04.05.17

Fagdag før lunsj, møtedag etter lunsj. Ingen undervisning

fre 05.05.17

lør 06.05.17

søn 07.05.17

uke

19

man 08.05.17

1100-1500

Sted: A-1615
Lærere: kns
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

De yngste barna

tir 09.05.17

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: H-162
Lærere: rus
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Motorikk og samfunn

1215-1400

Fag: ped
Sted: A-1615
Lærere: kns
Klasse: 3NF
K.O.: lsu

Danning til profesjonsutøver

ons 10.05.17

0900-1045

Fag: fordyp
Sted: A-1425
Lærere: rus
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Motorikk og samfunn

tor 11.05.17

0900-1045

Fag: fordyp
Sted: A-1425
Lærere: rus
Klasse: 3NF
K.O.: fordyp

Motorikk og samfunn

1100-1300

Fag: ped
Sted: A-1425
Lærere: mhe
Klasse: 3NF

Erfaringer fra arbeidet i en flyktningleir

fre 12.05.17

0900-1400

Fag: nam
Sted: Tur
Lærere: rlu cke
Klasse: 3NF

Tur langs Nidelva, og Ilavassdraget. Vi avslutter året med grilling ved Theisendammen?

lør 13.05.17

søn 14.05.17

uke

20

man 15.05.17

tir 16.05.17

ons 17.05.17

tor 18.05.17

fre 19.05.17

lør 20.05.17

søn 21.05.17

uke

21

man 22.05.17

tir 23.05.17

ons 24.05.17

tor 25.05.17

fre 26.05.17

lør 27.05.17

søn 28.05.17

uke

22

man 29.05.17

tir 30.05.17

ons 31.05.17

tor 01.06.17

fre 02.06.17

lør 03.06.17

søn 04.06.17

uke

23

man 05.06.17

tir 06.06.17

ons 07.06.17

0800-1600

Fag: fordyp
Sted: H-163 H-162
Klasse: 3NF

Muntlig eks. Fordypning 3NF. Arr.: 7.og8.juni

tor 08.06.17

0800-1600

Fag: fordyp
Sted: H-163 H-162
Klasse: 3NF

Muntlig eks. Fordypning 3NF. Arr.: 7.og8.juni

fre 09.06.17

lør 10.06.17

søn 11.06.17

uke

24

man 12.06.17

tir 13.06.17

ons 14.06.17

tor 15.06.17

fre 16.06.17

Eksamensfest for bachelorstudenter

0815-1300

Sted: H-162
Klasse: 3NF

Avslutningsfrokost

lør 17.06.17

søn 18.06.17

uke

25

man 19.06.17

tir 20.06.17

ons 21.06.17

tor 22.06.17

fre 23.06.17

lør 24.06.17

søn 25.06.17

Timeplanene