HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe 3YNG

uke

01

man 02.01.17

tir 03.01.17

ons 04.01.17

tor 05.01.17

fre 06.01.17

Frist for innlevering av prosjektbeskrivelse bacheloroppgave.

lør 07.01.17

søn 08.01.17

Endelig innlevering av AK L-TF1 på It's Learning

uke

02

man 09.01.17

1215-1400

Sted: A-1548
Lærere: ube mso mka job ibj gas aber efj
Klasse: 3YNG

Klasseteammøte 3YNG

tir 10.01.17

0815-0945

Fag: flere
Sted: A-1427
Lærere: ewl
Klasse: 3LED 3G2 3G1 3NAT 3YNG
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Barnehagens arbeid med bekymringssaker. Se nærmere informasjon på ITL

1000-1145

Fag: flere
Sted: M-702
Lærere: mbj
Klasse: 3LED 3G2 3G1 3NAT 3YNG
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Vold i nære relasjoner. Se nærmere informasjon på ITL

1215-1400

Fag: flere
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Arbeid i grupper, Stud. finner rom/sted selv. Se nærmere informasjon på ITL

ons 11.01.17

0900-1145

Fag: flere
Sted: A-1427 A-1426 M-703 L-1109 H-231 M-702
Lærere: ewl ads
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT 3G2 3G1
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Barnehagens samarbeidspartnere. Se nærmere informasjon på ITL

1215-1400

Fag: flere
Sted: A-1515 A-1516 A-1517 A-1522 A-1523 A-1524 A-1621 A-1622 A-1623 M-611 M-704 M-705 M-706 H-169
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT 3G2 3G1
K.O.: lsu

Tverrfaglig temauke: Arbeid i grupper, Stud. finner rom/sted selv blant de avsatte eller andres steder. Se nærmere informasjon på ITL

tor 12.01.17

0815-1145

Fag: fordyp
Sted: H-318
Lærere: mka ube
Klasse: 3YNG
K.O.: bach

Bachelorveiledning med kommisjon 3, Marit og Ulla-Brit, 1.runde

0815-1145

Fag: fordyp
Sted: H-161
Lærere: mso ibj
Klasse: 3YNG
K.O.: bach

Bachelorveiledning med kommisjon 1, Ingrid og Maria, 1. runde

0900-1500

Fag: ba-niv
Sted: A-1515
Lærere: mbj
Klasse: 3YNG

Veiledning bachelor Monica og Gunn Anitas grupper

fre 13.01.17

1215-1300

Sted: H-214
Lærere: mbj
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Oppstart, arbeidskrav 2

lør 14.01.17

søn 15.01.17

uke

03

man 16.01.17

1215-1600

Fag: fordyp
Sted: H-161
Lærere: mso ibj
Klasse: 3YNG
K.O.: bach

Bachelorveiledning med kommisjon 1, Ingrid og Maria,1. runde

1215-1600

Fag: fordyp
Sted: H-318
Lærere: ube mka
Klasse: 3YNG
K.O.: bach

Bachelorveiledning med kommisjon 3, Marit og Ulla-Brit, 1.runde

tir 17.01.17

0830-1530

Lærere: ewl
Gjester: msc msa
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Barns seksualitet og seksuelle overgrep. Margrethe Wiede Aasland. Studentersamfundet. 08.30 - 15.30 Se egen plan og nærmere informasjon på ITL

ons 18.01.17

0900-1500

Sted: M-706 M-704 M-611 H-169 A-1517 K-804 A-1414 A-1416 A-1418 A-1419 L-1216 M-705 A-1624 H-165 1204 A-1523 A-1524 A-1522 A-1623 A-1622 A-1621 A-1515 A-1516
Lærere: ewl
Gjester: msc
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Tverrfaglig samarbeid til barns beste. Se nærmere informasjon på ITL

0900-1400

Sted: M-702 H-220
Lærere: ewl
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Tverrfaglig samarbeid til barns beste. Se nærmere informasjon på ITL

1401-1431

Sted: H-220
Lærere: ewl
Klasse: 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG 3KF 3INT
K.O.: lsu

Tverrfaglig temadag: Tverrfaglig samarbeid til barns beste. Se nærmere informasjon på ITL

1430-1515

Sted: Gymsal
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT

Avslutning tverrfaglig om samarbeid til barnets beste

tor 19.01.17

0815-1600

Sted: Glassgård
Klasse: 3YNG 3NF 3NAT 3MF 3LED 3KF 3INT

Karrieredag 3.kl

fre 20.01.17

0830-1145

Fag: fah
Sted: M-703
Lærere: aber
Klasse: 3YNG

Dominansfaktoren + Refleksenes betydning

lør 21.01.17

søn 22.01.17

uke

04

man 23.01.17

0815-0945

Sted: A-1427
Klasse: 3YNG 3NAT 3LED
K.O.: lsu

Barnehagelæreren som profesjonell medarbeider i barnehagen. Wenche Odden

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: ses
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Arbeidet med bacheloroppgaven

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: ptg
Klasse: 3INT 3LED 3MF 3YNG
K.O.: bach

Forskningsmetoder i praksis 1

tir 24.01.17

1000-1045

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Biblioteksorientering om litteratursøk til bacheloroppgaven

1100-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Erfaringer med bacheloroppgaven fra tidligere studenter

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: hma
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Forskningsmetoder i praksis 2

ons 25.01.17

0830-1145

Fag: fordyp
Sted: M-703 Gymsal
Lærere: aber
Klasse: 3YNG

Observasjon av barn

1415-1500

Sted: A-1427
Gjester: ptg
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT

Informasjon om masterstudier

tor 26.01.17

fre 27.01.17

lør 28.01.17

søn 29.01.17

uke

05

man 30.01.17

tir 31.01.17

0815-1145

Fag: fordyp
Sted: H-220
Lærere: mka
Klasse: 3YNG

Språklig samspill mellom små barn. Minoritetsspråklige toddlere og språkskaping

1215-1600

Fag: fordyp
Sted: H-231
Lærere: aber
Klasse: 3YNG

Forb. Ergognomi

ons 01.02.17

0815-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1425
Lærere: mka
Klasse: 3YNG

De yngste barna i et samfunnsperspektiv

1215-1500

Fag: fordyp
Sted: M-703
Lærere: aber
Klasse: 3YNG

Framlegg ergonomi

tor 02.02.17

0815-1145

Sted: A-1425
Lærere: efj? job? mbj?
Klasse: 3YNG
K.O.: lsu

Presentasjon, arbeidskrav L-TF2

1215-1500

Fag: fordyp
Sted: A-1425
Lærere: gas
Klasse: 3YNG

Læring

fre 03.02.17

Oppstart arbeid med hjemmeeksamen

0900-1045

Fag: fordyp
Sted: A-1425
Lærere: mso
Klasse: 3YNG

Introduksjon til forberedelse til hjemmeeksamen i fordypningsfaget, tema 2 de yngste barnas læring, livsutfoldelse og utvikling

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: hma
Klasse: 3YNG 3MF 3LED
K.O.: bach

Forskningsetikk

lør 04.02.17

søn 05.02.17

uke

06

man 06.02.17

Gruppevis arbeid med forberedelse til hjemmeeksamen i fordypningsfaget hele uka, presentasjon mandag i uke 7

0815-1145

Fag: fordyp
Sted: L-1109
Lærere: ube
Klasse: 3YNG

Små barns medvirkning.(2t) Barnehagens rom.(2t)

1215-1300

Sted: A-1647
Lærere: ube mso mka job ibj gas aber efj
Klasse: 3YNG

Klasseteammøte 3YNG

tir 07.02.17

Gruppevis arbeid med forberedelse til hjemmeeksamen i fordypningsfaget hele uka, presentasjon mandag i uke 7

0815-1145

Fag: fordyp
Sted: H-165
Lærere: ibj
Klasse: 3YNG
K.O.: bach

Bachelorveiledning med kommisjon 1b, Ingrid. 2. runde (Kathrine kan ikke delta, men kontakter studenter for individuell veiledning i uke 9 eller 10)

0900-1145

Sted: A-1515
Lærere: mbj
Gjester: gas
Klasse: 3YNG

Veiledning bachelor Monica og Gunn Anitas grupper

1215-1500

Fag: fordyp
Sted: A-1616
Lærere: ube
Klasse: 3YNG

Undring og tvil

ons 08.02.17

Gruppevis arbeid med forberedelse til hjemmeeksamen i fordypningsfaget hele uka, presentasjon mandag i uke 7

0815-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1616
Lærere: mka
Klasse: 3YNG

Små barns etikk

1215-1600

Fag: fordyp
Sted: H-165
Lærere: mso ibj
Klasse: 3YNG
K.O.: bach

Bachelorveiledning med kommisjon 1a, Ingrid og Maria, 2. runde

1215-1600

Fag: fordyp
Sted: H-318
Lærere: ube mka
Klasse: 3YNG
K.O.: bach

Bachelorveiledning med kommisjon 3, Marit og Ulla-Brit, 2.runde

1215-1600

Sted: A-1622
Lærere: mbj
Gjester: gas
Klasse: 3YNG

Veiledning bachelor Monica og Gunn Anitas grupper

tor 09.02.17

Gruppevis arbeid med forberedelse til hjemmeeksamen i fordypningsfaget hele uka, presentasjon mandag i uke 7

0815-1145

Fag: fordyp
Sted: H-318
Lærere: ube mka
Klasse: 3YNG
K.O.: bach

Bachelorveiledning med kommisjon 3, Marit og Ulla-Brit, 2.runde

fre 10.02.17

Gruppevis arbeid med forberedelse til hjemmeeksamen i fordypningsfaget hele uka, presentasjon mandag i uke 7

lør 11.02.17

søn 12.02.17

uke

07

man 13.02.17

0900-0930

Fag: fordyp
Sted: A-1616
Lærere: mso
Klasse: 3YNG

Intro til arbeid med gruppe-presentasjoner: Oppgaver knyttet til hjemme-eksamen Tema 2

0915-1215

Fag: fordyp
Sted: A-1524 A-1523 A-1522 A-1516 A-1515 A-1621 A-1622
Lærere: mso
Klasse: 3YNG

Grupperom for arbeid med presentasjoner: Oppgaver knyttet til hjemme-eksamen Tema 2

1215-1445

Fag: fordyp
Sted: A-1426
Lærere: mso
Klasse: 3YNG

Gruppe-presentasjoner: Oppgaver knyttet til hjemme-eksamen Tema 2

tir 14.02.17

0900-1145

Fag: fordyp
Sted: L-1109
Lærere: gas
Klasse: 3YNG

Foreldresamarbeid

1215-1500

Fag: fordyp
Sted: A-1425
Lærere: mso
Klasse: 3YNG

Kommunikasjon Relasjoner

ons 15.02.17

0830-1330

Fag: fordyp
Sted: H-165
Lærere: mso
Klasse: 3YNG

Bachelorveiledning for de som har gjort avtale med Kathrine Tvinnereim, 3yng

tor 16.02.17

fre 17.02.17

lør 18.02.17

søn 19.02.17

uke

08

man 20.02.17

tir 21.02.17

ons 22.02.17

tor 23.02.17

fre 24.02.17

lør 25.02.17

søn 26.02.17

uke

09

man 27.02.17

0900-1500

Sted: L-1109 H-165 H-030 A-1426 A-1425 M-703 L-1111 L-1108
Klasse: 3YNG 3NAT 3LED 3INT

Skr.eksamen LSU for 3.klasser BLUHO

tir 28.02.17

ons 01.03.17

Møtedag. Ingen undervisning

tor 02.03.17

fre 03.03.17

0900-1145

Fag: fordyp
Sted: A-1615
Lærere: mso
Klasse: 3YNG

Barnehagestart for de yngste. Foreldresamarbeid i oppstartsperioden. Bl.a. intro gruppearbeid.

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1615
Lærere: mso
Klasse: 3YNG

Tid for gruppearbeid mellom dagens to økter

1400-1500

Fag: fordyp
Sted: A-1615
Lærere: mso
Klasse: 3YNG

Barnehagestart/foreldresamarbeid fortsetter, med bl.a. fremlegg gruppearbeid

lør 04.03.17

søn 05.03.17

uke

10

man 06.03.17

tir 07.03.17

ons 08.03.17

0830-1300

Fag: fordyp
Sted: M-706
Klasse: 3YNG
K.O.: bach

Bachelorveiledning for studenter i kommisjon 1b som har gjort avtale med Kathrine Tvinnereim

tor 09.03.17

fre 10.03.17

lør 11.03.17

søn 12.03.17

uke

11

man 13.03.17

tir 14.03.17

ons 15.03.17

0815-1600

Fag: ba-niv
Sted: H-165 H-163 H-214
Lærere: ube mso mka ehb ibj gas
Klasse: 3YNG
K.O.: bach

Presentasjon av bacheloroppgaver Delt klasse, obligatorisk deltakelse

tor 16.03.17

fre 17.03.17

lør 18.03.17

søn 19.03.17

uke

12

man 20.03.17

0800-1200

Lærere: ube ibj
Gjester: gas
Klasse: 3YNG

Veiledning bachelor kommisjon 2c ingrid/ kathrine og kommisjon. 2d ulla -brit /kathrine. se its Learning for tidspunkt

1215-1600

Fag: fordyp
Sted: H-165
Lærere: mso ibj
Klasse: 3YNG
K.O.: bach

Bachelorveiledning med kommisjon 1a, Ingrid og Maria, 3. runde

1215-1600

Fag: fordyp
Sted: H-318
Lærere: ube mka
Klasse: 3YNG
K.O.: bach

Bachelorveiledning med kommisjon 3, Marit og Ulla-Brit, 3.runde

tir 21.03.17

0900-1145

Fag: rle
Sted: H-231
Lærere: mka
Klasse: 3YNG

eksamensseminar

1215-1400

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: mah
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Bacheloroppgaven som fagtekst

ons 22.03.17

0815-0945

Fag: fordyp
Sted: A-1427
Lærere: kfr
Klasse: 3YNG 3MF 3LED 3INT
K.O.: bach

Analyse av empirisk materiale i bacheloroppgaven

1000-1145

Fag: fordyp
Sted: H-165
Lærere: ibj
Klasse: 3YNG
K.O.: bach

Bachelorveiledning med kommisjon 2c, Ingrid 3. runde. se its Learning for tid og hvilke studenter det gjelder

1030-1130

Sted: A-1515
Lærere: gas ube
Klasse: 3YNG

Veiledning bachelor kommisjon 2a, Ulla-Britt og Gunn Anitas grupper

1215-1600

Fag: fordyp
Sted: H-165
Lærere: ibj
Klasse: 3YNG
K.O.: bach

Bachelorveiledning med kommisjon 1B, Ingrid og Kathrine, 3. runde

1215-1600

Fag: fordyp
Sted: H-318
Lærere: ube mka
Klasse: 3YNG
K.O.: bach

Bachelorveiledning med kommisjon 3, Marit og Ulla-Brit, 3.runde

1215-1600

Lærere: ehb
Gjester: mbj gas
Klasse: 3YNG

Veiledning bachelor kommisjon 2b, Ellen og Gunn Anitas grupper

1400-1530

Sted: A-1515
Lærere: gas ehb
Klasse: 3YNG

Veiledning bachelor kommisjon 2b, Ellen og Gunn Anitas grupper

tor 23.03.17

fre 24.03.17

lør 25.03.17

søn 26.03.17

uke

13

man 27.03.17

tir 28.03.17

ons 29.03.17

tor 30.03.17

fre 31.03.17

lør 01.04.17

søn 02.04.17

uke

14

man 03.04.17

tir 04.04.17

ons 05.04.17

tor 06.04.17

fre 07.04.17

lør 08.04.17

søn 09.04.17

uke

15

man 10.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

Påske

tir 11.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

Påske

ons 12.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

Påske

tor 13.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

Påske

fre 14.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Gjester: jkt
Klasse: Felles

Påske

Påske

lør 15.04.17

søn 16.04.17

uke

16

man 17.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

2. påskedag

Påske

tir 18.04.17

ons 19.04.17

tor 20.04.17

fre 21.04.17

lør 22.04.17

søn 23.04.17

uke

17

man 24.04.17

tir 25.04.17

ons 26.04.17

siste dag for bachveil

tor 27.04.17

fre 28.04.17

lør 29.04.17

søn 30.04.17

uke

18

man 01.05.17

tir 02.05.17

ons 03.05.17

0900-1500

Sted: H-162
Klasse: 3INT 3KF 3LED 3MF 3NAT 3NF 3YNG
K.O.: fordyp

Innlevering Bacheloroppgave

tor 04.05.17

Fagdag før lunsj, møtedag etter lunsj. Ingen undervisning

fre 05.05.17

lør 06.05.17

søn 07.05.17

uke

19

man 08.05.17

hjemme-eksamen fordypning

0900-1500

Fag: fordyp
Sted: ITL
Klasse: 3YNG

Hjemmeeksamen 3YNG Start:8.mai kl9. Innlev: 10. mai kl15.

tir 09.05.17

hjemme-eksamen fordypning

0900-1500

Fag: fordyp
Sted: ITL
Klasse: 3YNG

Hjemmeeksamen 3YNG Start:8.mai kl9. Innlev: 10. mai kl15.

ons 10.05.17

hjemme-eksamen fordypning

0900-1500

Fag: fordyp
Sted: ITL
Klasse: 3YNG

Hjemmeeksamen 3YNG Start:8.mai kl9. Innlev: 10. mai kl15.

tor 11.05.17

fre 12.05.17

lør 13.05.17

søn 14.05.17

uke

20

man 15.05.17

tir 16.05.17

ons 17.05.17

tor 18.05.17

0900-1500

Sted: H-030 L-1111 L-1109
Klasse: 3YNG

Skr.eksamen Fordypning

fre 19.05.17

lør 20.05.17

søn 21.05.17

uke

21

man 22.05.17

tir 23.05.17

ons 24.05.17

tor 25.05.17

fre 26.05.17

lør 27.05.17

søn 28.05.17

uke

22

man 29.05.17

tir 30.05.17

ons 31.05.17

tor 01.06.17

fre 02.06.17

lør 03.06.17

søn 04.06.17

uke

23

man 05.06.17

tir 06.06.17

ons 07.06.17

tor 08.06.17

fre 09.06.17

lør 10.06.17

søn 11.06.17

uke

24

man 12.06.17

tir 13.06.17

ons 14.06.17

tor 15.06.17

fre 16.06.17

Eksamensfest for bachelorstudenter

lør 17.06.17

søn 18.06.17

uke

25

man 19.06.17

tir 20.06.17

ons 21.06.17

tor 22.06.17

fre 23.06.17

lør 24.06.17

søn 25.06.17

Timeplanene