HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe BHPED2

uke

01

man 02.01.17

tir 03.01.17

ons 04.01.17

tor 05.01.17

fre 06.01.17

lør 07.01.17

søn 08.01.17

uke

02

man 09.01.17

tir 10.01.17

ons 11.01.17

tor 12.01.17

fre 13.01.17

lør 14.01.17

søn 15.01.17

uke

03

man 16.01.17

tir 17.01.17

ons 18.01.17

tor 19.01.17

fre 20.01.17

lør 21.01.17

søn 22.01.17

uke

04

man 23.01.17

tir 24.01.17

ons 25.01.17

tor 26.01.17

fre 27.01.17

lør 28.01.17

søn 29.01.17

uke

05

man 30.01.17

tir 31.01.17

ons 01.02.17

tor 02.02.17

fre 03.02.17

lør 04.02.17

søn 05.02.17

uke

06

man 06.02.17

tir 07.02.17

ons 08.02.17

tor 09.02.17

fre 10.02.17

lør 11.02.17

søn 12.02.17

uke

07

man 13.02.17

tir 14.02.17

ons 15.02.17

tor 16.02.17

fre 17.02.17

lør 18.02.17

søn 19.02.17

uke

08

man 20.02.17

tir 21.02.17

ons 22.02.17

tor 23.02.17

fre 24.02.17

lør 25.02.17

søn 26.02.17

uke

09

man 27.02.17

tir 28.02.17

ons 01.03.17

Møtedag. Ingen undervisning

tor 02.03.17

fre 03.03.17

lør 04.03.17

søn 05.03.17

uke

10

man 06.03.17

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: kns
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

oppstart i bhg, tilvenning og foreldresamarbeid

1000-1145

Fag: ped
Sted: A-1621 A-1622 A-1623
Lærere: kns
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Gruppearbeid

1215-1400

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: kns
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Demokratisk medborgerskap. Medvirkning

1415-1600

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: rlo
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Praksisforberedelser

tir 07.03.17

0815-1145

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: rlo
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Eksamensforberedelse og gruppearbeid

0900-1145

Sted: A-1621
Klasse: BHPED2

Gruppe

0900-1145

Sted: A-1622
Klasse: BHPED2

Gruppearbeid

0900-1115

Sted: H-169
Klasse: BHPED2

Gruppearbeid

0900-1115

Sted: A-1623
Klasse: BHPED2

Gruppearbeid

1215-1600

Fag: nor
Sted: A-1520
Lærere: sne
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Tidlig språkutvikling og kommunikasjon. Les kapittel 1 & 2 i Anne Høigård "Barns språkutvikling - muntlig og skriflig" og kapittel 6 i "Småbarnspedagogikk", "De yngste barnas språk" av A. Krogstad.

ons 08.03.17

0815-1145

Fag: nor
Sted: A-1520
Lærere: sne
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Læring, språk og kartlegging. NB! Ta med Høigård-boka til undervising. Les kompendium, del 2, siste kapittel av Else Johansen Lyngseth - "Forebyggende muligheter i barnehagen gjennom kartlegging og tidlig innsats".

1215-1600

Fag: ped
Sted: M-703 M-705 M-704
Lærere: kns
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Offentlig debatt om barnehager for de yngste

tor 09.03.17

0815-1600

Fag: k&h
Sted: A-1416 A-1414
Lærere: nsf
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

K&H. Barns arbeid med det tredimensjonale uttrykket. Praktisk arbeid med leire

fre 10.03.17

0815-1145

Fag: k&h
Sted: A-1416 A-1414
Lærere: nsf
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Praktisk arbeid med leire

1215-1600

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: rlo
Klasse: BHPED2
K.O.: ba

Observasjon

lør 11.03.17

søn 12.03.17

uke

11

man 13.03.17

tir 14.03.17

ons 15.03.17

tor 16.03.17

fre 17.03.17

lør 18.03.17

søn 19.03.17

uke

12

man 20.03.17

tir 21.03.17

ons 22.03.17

tor 23.03.17

fre 24.03.17

lør 25.03.17

søn 26.03.17

uke

13

man 27.03.17

tir 28.03.17

ons 29.03.17

tor 30.03.17

fre 31.03.17

lør 01.04.17

søn 02.04.17

uke

14

man 03.04.17

tir 04.04.17

ons 05.04.17

tor 06.04.17

fre 07.04.17

lør 08.04.17

søn 09.04.17

uke

15

man 10.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tir 11.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

ons 12.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tor 13.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

fre 14.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Gjester: jkt
Klasse: Felles

Påske

lør 15.04.17

søn 16.04.17

uke

16

man 17.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

2. påskedag

tir 18.04.17

ons 19.04.17

tor 20.04.17

fre 21.04.17

lør 22.04.17

søn 23.04.17

uke

17

man 24.04.17

Praksis

tir 25.04.17

Praksis

ons 26.04.17

Praksis

tor 27.04.17

Praksis

fre 28.04.17

Praksis

lør 29.04.17

søn 30.04.17

uke

18

man 01.05.17

tir 02.05.17

Praksis

ons 03.05.17

Praksis

tor 04.05.17

Fagdag før lunsj, møtedag etter lunsj. Ingen undervisning

Praksis

fre 05.05.17

Praksis

lør 06.05.17

søn 07.05.17

uke

19

man 08.05.17

Praksis

tir 09.05.17

ons 10.05.17

tor 11.05.17

fre 12.05.17

lør 13.05.17

søn 14.05.17

uke

20

man 15.05.17

tir 16.05.17

ons 17.05.17

tor 18.05.17

fre 19.05.17

lør 20.05.17

søn 21.05.17

uke

21

man 22.05.17

tir 23.05.17

ons 24.05.17

tor 25.05.17

fre 26.05.17

lør 27.05.17

søn 28.05.17

uke

22

man 29.05.17

tir 30.05.17

0900-1500

Sted: L-1109 H-030 L-1108
Klasse: BHPED2

Skr.eksamen Bhg.ped, del 2: Småbarnsped.

ons 31.05.17

tor 01.06.17

fre 02.06.17

lør 03.06.17

søn 04.06.17

uke

23

man 05.06.17

tir 06.06.17

ons 07.06.17

tor 08.06.17

fre 09.06.17

lør 10.06.17

søn 11.06.17

uke

24

man 12.06.17

tir 13.06.17

ons 14.06.17

tor 15.06.17

fre 16.06.17

Eksamensfest for bachelorstudenter

lør 17.06.17

søn 18.06.17

uke

25

man 19.06.17

tir 20.06.17

ons 21.06.17

tor 22.06.17

fre 23.06.17

lør 24.06.17

søn 25.06.17

Timeplanene